Station Number 87141
Prefecture Miyazaki [ Local Portal ]
Location 宮崎県延岡市天神小路 延岡特別地域気象観測所 (NOBEOKA SHI, MIYAZAKI KEN)
Months of Observations 488
Number of Observations 356,496
Period of Observations
Period Name Lat. Long. Height Anemometer
1974/11/01 -- 1975/12/10 NOBEOKA 32.582N 131.657E 19m 0.0m
1975/12/11 -- 1986/12/31 NOBEOKA 32.582N 131.657E 19m 13.2m
1987/01/01 -- 2000/02/01 NOBEOKA 32.582N 131.657E 19m 13.2m
2000/02/02 -- 2001/02/13 NOBEOKA 32.582N 131.657E 19m 13.1m
2001/02/14 -- 2016/08/99 NOBEOKA 32.582N 131.657E 19m 19.2m
Real-time Data AMeRAS (AMeDAS Ranking Service)
Past Heavy Rain Data AMeDAS heavy rain
Weather Disaster Reports
Typhoon History
Neighbor Stations
Number Name Distance Azimuth
87136 KITAKATA (Miyazaki) 12.59km 259deg.
87181 HYUGA (Miyazaki) 20.03km 195deg.
87066 FURUE (Miyazaki) 21.02km 46deg.
87126 NAKAGOYA (Miyazaki) 24.49km 265deg.
87086 HINOKAGE (Miyazaki) 25.95km 295deg.
87091 ONAKO (Miyazaki) 28.89km 266deg.
83431 UME (Oita) 29.22km 3deg.
87046 MITATE (Miyazaki) 29.68km 318deg.

Statistics for the Whole Period

Precipitation

0.0mm - 0.4mm 0.0mm - 0.4mm = 326,481
[326,481 (91.58% / 91.69%)] [326,481 / 356,076 (91.69%)]
0.5mm - 1.4mm 0.5mm - 1.4mm = 12,717
[12,717 (3.57% / 3.57%)] [339,198 / 29,595 (95.26%)]
1.5mm - 2.4mm 1.5mm - 2.4mm = 5,505
[5,505 (1.54% / 1.55%)] [344,703 / 16,878 (96.81%)]
2.5mm - 3.4mm 2.5mm - 3.4mm = 3,223
[3,223 (0.90% / 0.91%)] [347,926 / 11,373 (97.71%)]
3.5mm - 4.4mm 3.5mm - 4.4mm = 2,103
[2,103 (0.59% / 0.59%)] [350,029 / 8,150 (98.30%)]
4.5mm - 5.4mm 4.5mm - 5.4mm = 1,463
[1,463 (0.41% / 0.41%)] [351,492 / 6,047 (98.71%)]
5.5mm - 6.4mm 5.5mm - 6.4mm = 999
[999 (0.28% / 0.28%)] [352,491 / 4,584 (98.99%)]
6.5mm - 7.4mm 6.5mm - 7.4mm = 761
[761 (0.21% / 0.21%)] [353,252 / 3,585 (99.21%)]
7.5mm - 8.4mm 7.5mm - 8.4mm = 580
[580 (0.16% / 0.16%)] [353,832 / 2,824 (99.37%)]
8.5mm - 9.4mm 8.5mm - 9.4mm = 401
[401 (0.11% / 0.11%)] [354,233 / 2,244 (99.48%)]
9.5mm - 10.4mm 9.5mm - 10.4mm = 328
[328 (0.09% / 0.09%)] [354,561 / 1,843 (99.57%)]
10.5mm - 11.4mm 10.5mm - 11.4mm = 255
[255 (0.07% / 0.07%)] [354,816 / 1,515 (99.65%)]
11.5mm - 12.4mm 11.5mm - 12.4mm = 212
[212 (0.06% / 0.06%)] [355,028 / 1,260 (99.71%)]
12.5mm - 13.4mm 12.5mm - 13.4mm = 158
[158 (0.04% / 0.04%)] [355,186 / 1,048 (99.75%)]
13.5mm - 14.4mm 13.5mm - 14.4mm = 128
[128 (0.04% / 0.04%)] [355,314 / 890 (99.79%)]
14.5mm - 15.4mm 14.5mm - 15.4mm = 101
[101 (0.03% / 0.03%)] [355,415 / 762 (99.81%)]
15.5mm - 16.4mm 15.5mm - 16.4mm = 86
[86 (0.02% / 0.02%)] [355,501 / 661 (99.84%)]
16.5mm - 17.4mm 16.5mm - 17.4mm = 80
[80 (0.02% / 0.02%)] [355,581 / 575 (99.86%)]
17.5mm - 18.4mm 17.5mm - 18.4mm = 61
[61 (0.02% / 0.02%)] [355,642 / 495 (99.88%)]
18.5mm - 19.4mm 18.5mm - 19.4mm = 50
[50 (0.01% / 0.01%)] [355,692 / 434 (99.89%)]
19.5mm - 20.4mm 19.5mm - 20.4mm = 46
[46 (0.01% / 0.01%)] [355,738 / 384 (99.91%)]
20.5mm - 21.4mm 20.5mm - 21.4mm = 39
[39 (0.01% / 0.01%)] [355,777 / 338 (99.92%)]
21.5mm - 22.4mm 21.5mm - 22.4mm = 37
[37 (0.01% / 0.01%)] [355,814 / 299 (99.93%)]
22.5mm - 23.4mm 22.5mm - 23.4mm = 30
[30 (0.01% / 0.01%)] [355,844 / 262 (99.93%)]
23.5mm - 24.4mm 23.5mm - 24.4mm = 20
[20 (0.01% / 0.01%)] [355,864 / 232 (99.94%)]
24.5mm - 25.4mm 24.5mm - 25.4mm = 25
[25 (0.01% / 0.01%)] [355,889 / 212 (99.95%)]
25.5mm - 26.4mm 25.5mm - 26.4mm = 26
[26 (0.01% / 0.01%)] [355,915 / 187 (99.95%)]
26.5mm - 27.4mm 26.5mm - 27.4mm = 16
[16 (0.00% / 0.00%)] [355,931 / 161 (99.96%)]
27.5mm - 28.4mm 27.5mm - 28.4mm = 12
[12 (0.00% / 0.00%)] [355,943 / 145 (99.96%)]
28.5mm - 29.4mm 28.5mm - 29.4mm = 10
[10 (0.00% / 0.00%)] [355,953 / 133 (99.97%)]
29.5mm - 30.4mm 29.5mm - 30.4mm = 11
[11 (0.00% / 0.00%)] [355,964 / 123 (99.97%)]
30.5mm - 31.4mm 30.5mm - 31.4mm = 10
[10 (0.00% / 0.00%)] [355,974 / 112 (99.97%)]
31.5mm - 32.4mm 31.5mm - 32.4mm = 10
[10 (0.00% / 0.00%)] [355,984 / 102 (99.97%)]
32.5mm - 33.4mm 32.5mm - 33.4mm = 7
[7 (0.00% / 0.00%)] [355,991 / 92 (99.98%)]
33.5mm - 34.4mm 33.5mm - 34.4mm = 7
[7 (0.00% / 0.00%)] [355,998 / 85 (99.98%)]
34.5mm - 35.4mm 34.5mm - 35.4mm = 8
[8 (0.00% / 0.00%)] [356,006 / 78 (99.98%)]
35.5mm - 36.4mm 35.5mm - 36.4mm = 2
[2 (0.00% / 0.00%)] [356,008 / 70 (99.98%)]
36.5mm - 37.4mm 36.5mm - 37.4mm = 3
[3 (0.00% / 0.00%)] [356,011 / 68 (99.98%)]
37.5mm - 38.4mm 37.5mm - 38.4mm = 6
[6 (0.00% / 0.00%)] [356,017 / 65 (99.98%)]
38.5mm - 39.4mm 38.5mm - 39.4mm = 3
[3 (0.00% / 0.00%)] [356,020 / 59 (99.98%)]
39.5mm - 40.4mm 39.5mm - 40.4mm = 5
[5 (0.00% / 0.00%)] [356,025 / 56 (99.99%)]
40.5mm - 41.4mm 40.5mm - 41.4mm = 3
[3 (0.00% / 0.00%)] [356,028 / 51 (99.99%)]
41.5mm - 42.4mm 41.5mm - 42.4mm = 4
[4 (0.00% / 0.00%)] [356,032 / 48 (99.99%)]
42.5mm - 43.4mm 42.5mm - 43.4mm = 5
[5 (0.00% / 0.00%)] [356,037 / 44 (99.99%)]
43.5mm - 44.4mm 43.5mm - 44.4mm = 3
[3 (0.00% / 0.00%)] [356,040 / 39 (99.99%)]
44.5mm - 45.4mm 44.5mm - 45.4mm = 1
[1 (0.00% / 0.00%)] [356,041 / 36 (99.99%)]
45.5mm - 46.4mm 45.5mm - 46.4mm = 4
[4 (0.00% / 0.00%)] [356,045 / 35 (99.99%)]
46.5mm - 47.4mm 46.5mm - 47.4mm = 1
[1 (0.00% / 0.00%)] [356,046 / 31 (99.99%)]
47.5mm - 48.4mm 47.5mm - 48.4mm = 7
[7 (0.00% / 0.00%)] [356,053 / 30 (99.99%)]
48.5mm - 49.4mm 48.5mm - 49.4mm = 1
[1 (0.00% / 0.00%)] [356,054 / 23 (99.99%)]
49.5mm - 50.4mm 49.5mm - 50.4mm = 3
[3 (0.00% / 0.00%)] [356,057 / 22 (99.99%)]
50.5mm - 51.4mm 50.5mm - 51.4mm = 3
[3 (0.00% / 0.00%)] [356,060 / 19 (100.00%)]
51.5mm - 52.4mm 51.5mm - 52.4mm = 1
[1 (0.00% / 0.00%)] [356,061 / 16 (100.00%)]
52.5mm - 53.4mm 52.5mm - 53.4mm = 1
[1 (0.00% / 0.00%)] [356,062 / 15 (100.00%)]
53.5mm - 54.4mm 53.5mm - 54.4mm = 2
[2 (0.00% / 0.00%)] [356,064 / 14 (100.00%)]
56.5mm - 57.4mm 56.5mm - 57.4mm = 1
[1 (0.00% / 0.00%)] [356,065 / 12 (100.00%)]
57.5mm - 58.4mm 57.5mm - 58.4mm = 1
[1 (0.00% / 0.00%)] [356,066 / 11 (100.00%)]
58.5mm - 59.4mm 58.5mm - 59.4mm = 1
[1 (0.00% / 0.00%)] [356,067 / 10 (100.00%)]
60.5mm - 61.4mm 60.5mm - 61.4mm = 1
[1 (0.00% / 0.00%)] [356,068 / 9 (100.00%)]
61.5mm - 62.4mm 61.5mm - 62.4mm = 1
[1 (0.00% / 0.00%)] [356,069 / 8 (100.00%)]
62.5mm - 63.4mm 62.5mm - 63.4mm = 2
[2 (0.00% / 0.00%)] [356,071 / 7 (100.00%)]
63.5mm - 64.4mm 63.5mm - 64.4mm = 1
[1 (0.00% / 0.00%)] [356,072 / 5 (100.00%)]
66.5mm - 67.4mm 66.5mm - 67.4mm = 3
[3 (0.00% / 0.00%)] [356,075 / 4 (100.00%)]
67.5mm - 68.4mm 67.5mm - 68.4mm = 1
[1 (0.00% / 0.00%)] [356,076 / 1 (100.00%)]

Missing observations (420 / 0.12%)

Wind Direction

Calm Calm = 40,647
[40,647 (11.40% / 11.41%)] [0 / 0 (NA)]
NNE NNE = 15,818
[15,818 (4.44% / 4.44%)] [0 / 0 (NA)]
NE NE = 8,564
[8,564 (2.40% / 2.40%)] [0 / 0 (NA)]
ENE ENE = 9,809
[9,809 (2.75% / 2.75%)] [0 / 0 (NA)]
E E = 19,857
[19,857 (5.57% / 5.57%)] [0 / 0 (NA)]
ESE ESE = 16,072
[16,072 (4.51% / 4.51%)] [0 / 0 (NA)]
SE SE = 12,302
[12,302 (3.45% / 3.45%)] [0 / 0 (NA)]
SSE SSE = 9,766
[9,766 (2.74% / 2.74%)] [0 / 0 (NA)]
S S = 9,602
[9,602 (2.69% / 2.70%)] [0 / 0 (NA)]
SSW SSW = 8,718
[8,718 (2.45% / 2.45%)] [0 / 0 (NA)]
SW SW = 15,341
[15,341 (4.30% / 4.31%)] [0 / 0 (NA)]
WSW WSW = 31,113
[31,113 (8.73% / 8.73%)] [0 / 0 (NA)]
W W = 62,566
[62,566 (17.55% / 17.56%)] [0 / 0 (NA)]
WNW WNW = 46,864
[46,864 (13.15% / 13.15%)] [0 / 0 (NA)]
NW NW = 16,911
[16,911 (4.74% / 4.75%)] [0 / 0 (NA)]
NNW NNW = 14,531
[14,531 (4.08% / 4.08%)] [0 / 0 (NA)]
N N = 17,771
[17,771 (4.98% / 4.99%)] [0 / 0 (NA)]

Missing observations (244 / 0.07%)

Wind Speed

0.0m/s - 0.4m/s 0.0m/s - 0.4m/s = 41,872
[41,872 (11.75% / 11.75%)] [41,872 / 356,241 (11.75%)]
0.5m/s - 1.4m/s 0.5m/s - 1.4m/s = 127,448
[127,448 (35.75% / 35.78%)] [169,320 / 314,369 (47.53%)]
1.5m/s - 2.4m/s 1.5m/s - 2.4m/s = 83,559
[83,559 (23.44% / 23.46%)] [252,879 / 186,921 (70.99%)]
2.5m/s - 3.4m/s 2.5m/s - 3.4m/s = 48,950
[48,950 (13.73% / 13.74%)] [301,829 / 103,362 (84.73%)]
3.5m/s - 4.4m/s 3.5m/s - 4.4m/s = 25,003
[25,003 (7.01% / 7.02%)] [326,832 / 54,412 (91.74%)]
4.5m/s - 5.4m/s 4.5m/s - 5.4m/s = 12,651
[12,651 (3.55% / 3.55%)] [339,483 / 29,409 (95.30%)]
5.5m/s - 6.4m/s 5.5m/s - 6.4m/s = 7,280
[7,280 (2.04% / 2.04%)] [346,763 / 16,758 (97.34%)]
6.5m/s - 7.4m/s 6.5m/s - 7.4m/s = 4,378
[4,378 (1.23% / 1.23%)] [351,141 / 9,478 (98.57%)]
7.5m/s - 8.4m/s 7.5m/s - 8.4m/s = 2,438
[2,438 (0.68% / 0.68%)] [353,579 / 5,100 (99.25%)]
8.5m/s - 9.4m/s 8.5m/s - 9.4m/s = 1,353
[1,353 (0.38% / 0.38%)] [354,932 / 2,662 (99.63%)]
9.5m/s - 10.4m/s 9.5m/s - 10.4m/s = 657
[657 (0.18% / 0.18%)] [355,589 / 1,309 (99.82%)]
10.5m/s - 11.4m/s 10.5m/s - 11.4m/s = 326
[326 (0.09% / 0.09%)] [355,915 / 652 (99.91%)]
11.5m/s - 12.4m/s 11.5m/s - 12.4m/s = 156
[156 (0.04% / 0.04%)] [356,071 / 326 (99.95%)]
12.5m/s - 13.4m/s 12.5m/s - 13.4m/s = 61
[61 (0.02% / 0.02%)] [356,132 / 170 (99.97%)]
13.5m/s - 14.4m/s 13.5m/s - 14.4m/s = 45
[45 (0.01% / 0.01%)] [356,177 / 109 (99.98%)]
14.5m/s - 15.4m/s 14.5m/s - 15.4m/s = 21
[21 (0.01% / 0.01%)] [356,198 / 64 (99.99%)]
15.5m/s - 16.4m/s 15.5m/s - 16.4m/s = 27
[27 (0.01% / 0.01%)] [356,225 / 43 (100.00%)]
16.5m/s - 17.4m/s 16.5m/s - 17.4m/s = 7
[7 (0.00% / 0.00%)] [356,232 / 16 (100.00%)]
17.5m/s - 18.4m/s 17.5m/s - 18.4m/s = 2
[2 (0.00% / 0.00%)] [356,234 / 9 (100.00%)]
18.5m/s - 19.4m/s 18.5m/s - 19.4m/s = 2
[2 (0.00% / 0.00%)] [356,236 / 7 (100.00%)]
19.5m/s - 20.4m/s 19.5m/s - 20.4m/s = 1
[1 (0.00% / 0.00%)] [356,237 / 5 (100.00%)]
20.5m/s - 21.4m/s 20.5m/s - 21.4m/s = 3
[3 (0.00% / 0.00%)] [356,240 / 4 (100.00%)]
23.5m/s - 24.4m/s 23.5m/s - 24.4m/s = 1
[1 (0.00% / 0.00%)] [356,241 / 1 (100.00%)]

Missing observations (255 / 0.07%)

Temperature

-6.5C - -5.6C -6.5C - -5.6C = 1
[1 (0.00% / 0.00%)] [1 / 356,304 (0.00%)]
-5.5C - -4.6C -5.5C - -4.6C = 12
[12 (0.00% / 0.00%)] [13 / 356,303 (0.00%)]
-4.5C - -3.6C -4.5C - -3.6C = 55
[55 (0.02% / 0.02%)] [68 / 356,291 (0.02%)]
-3.5C - -2.6C -3.5C - -2.6C = 171
[171 (0.05% / 0.05%)] [239 / 356,236 (0.07%)]
-2.5C - -1.6C -2.5C - -1.6C = 366
[366 (0.10% / 0.10%)] [605 / 356,065 (0.17%)]
-1.5C - -0.6C -1.5C - -0.6C = 908
[908 (0.25% / 0.25%)] [1,513 / 355,699 (0.42%)]
-0.5C - 0.4C -0.5C - 0.4C = 4,256
[4,256 (1.19% / 1.19%)] [5,769 / 354,791 (1.62%)]
0.5C - 1.4C 0.5C - 1.4C = 3,900
[3,900 (1.09% / 1.09%)] [9,669 / 350,535 (2.71%)]
1.5C - 2.4C 1.5C - 2.4C = 5,072
[5,072 (1.42% / 1.42%)] [14,741 / 346,635 (4.14%)]
2.5C - 3.4C 2.5C - 3.4C = 6,099
[6,099 (1.71% / 1.71%)] [20,840 / 341,563 (5.85%)]
3.5C - 4.4C 3.5C - 4.4C = 7,131
[7,131 (2.00% / 2.00%)] [27,971 / 335,464 (7.85%)]
4.5C - 5.4C 4.5C - 5.4C = 8,545
[8,545 (2.40% / 2.40%)] [36,516 / 328,333 (10.25%)]
5.5C - 6.4C 5.5C - 6.4C = 9,327
[9,327 (2.62% / 2.62%)] [45,843 / 319,788 (12.87%)]
6.5C - 7.4C 6.5C - 7.4C = 10,308
[10,308 (2.89% / 2.89%)] [56,151 / 310,461 (15.76%)]
7.5C - 8.4C 7.5C - 8.4C = 11,173
[11,173 (3.13% / 3.14%)] [67,324 / 300,153 (18.90%)]
8.5C - 9.4C 8.5C - 9.4C = 11,906
[11,906 (3.34% / 3.34%)] [79,230 / 288,980 (22.24%)]
9.5C - 10.4C 9.5C - 10.4C = 12,047
[12,047 (3.38% / 3.38%)] [91,277 / 277,074 (25.62%)]
10.5C - 11.4C 10.5C - 11.4C = 12,596
[12,596 (3.53% / 3.54%)] [103,873 / 265,027 (29.15%)]
11.5C - 12.4C 11.5C - 12.4C = 12,860
[12,860 (3.61% / 3.61%)] [116,733 / 252,431 (32.76%)]
12.5C - 13.4C 12.5C - 13.4C = 12,806
[12,806 (3.59% / 3.59%)] [129,539 / 239,571 (36.36%)]
13.5C - 14.4C 13.5C - 14.4C = 12,622
[12,622 (3.54% / 3.54%)] [142,161 / 226,765 (39.90%)]
14.5C - 15.4C 14.5C - 15.4C = 12,906
[12,906 (3.62% / 3.62%)] [155,067 / 214,143 (43.52%)]
15.5C - 16.4C 15.5C - 16.4C = 13,173
[13,173 (3.70% / 3.70%)] [168,240 / 201,237 (47.22%)]
16.5C - 17.4C 16.5C - 17.4C = 13,048
[13,048 (3.66% / 3.66%)] [181,288 / 188,064 (50.88%)]
17.5C - 18.4C 17.5C - 18.4C = 13,470
[13,470 (3.78% / 3.78%)] [194,758 / 175,016 (54.66%)]
18.5C - 19.4C 18.5C - 19.4C = 13,994
[13,994 (3.93% / 3.93%)] [208,752 / 161,546 (58.59%)]
19.5C - 20.4C 19.5C - 20.4C = 13,681
[13,681 (3.84% / 3.84%)] [222,433 / 147,552 (62.43%)]
20.5C - 21.4C 20.5C - 21.4C = 14,689
[14,689 (4.12% / 4.12%)] [237,122 / 133,871 (66.55%)]
21.5C - 22.4C 21.5C - 22.4C = 15,775
[15,775 (4.43% / 4.43%)] [252,897 / 119,182 (70.98%)]
22.5C - 23.4C 22.5C - 23.4C = 16,913
[16,913 (4.74% / 4.75%)] [269,810 / 103,407 (75.72%)]
23.5C - 24.4C 23.5C - 24.4C = 18,142
[18,142 (5.09% / 5.09%)] [287,952 / 86,494 (80.82%)]
24.5C - 25.4C 24.5C - 25.4C = 16,908
[16,908 (4.74% / 4.75%)] [304,860 / 68,352 (85.56%)]
25.5C - 26.4C 25.5C - 26.4C = 13,320
[13,320 (3.74% / 3.74%)] [318,180 / 51,444 (89.30%)]
26.5C - 27.4C 26.5C - 27.4C = 10,665
[10,665 (2.99% / 2.99%)] [328,845 / 38,124 (92.29%)]
27.5C - 28.4C 27.5C - 28.4C = 8,314
[8,314 (2.33% / 2.33%)] [337,159 / 27,459 (94.63%)]
28.5C - 29.4C 28.5C - 29.4C = 6,612
[6,612 (1.85% / 1.86%)] [343,771 / 19,145 (96.48%)]
29.5C - 30.4C 29.5C - 30.4C = 5,250
[5,250 (1.47% / 1.47%)] [349,021 / 12,533 (97.96%)]
30.5C - 31.4C 30.5C - 31.4C = 3,688
[3,688 (1.03% / 1.04%)] [352,709 / 7,283 (98.99%)]
31.5C - 32.4C 31.5C - 32.4C = 2,149
[2,149 (0.60% / 0.60%)] [354,858 / 3,595 (99.59%)]
32.5C - 33.4C 32.5C - 33.4C = 937
[937 (0.26% / 0.26%)] [355,795 / 1,446 (99.86%)]
33.5C - 34.4C 33.5C - 34.4C = 356
[356 (0.10% / 0.10%)] [356,151 / 509 (99.96%)]
34.5C - 35.4C 34.5C - 35.4C = 112
[112 (0.03% / 0.03%)] [356,263 / 153 (99.99%)]
35.5C - 36.4C 35.5C - 36.4C = 31
[31 (0.01% / 0.01%)] [356,294 / 41 (100.00%)]
36.5C - 37.4C 36.5C - 37.4C = 8
[8 (0.00% / 0.00%)] [356,302 / 10 (100.00%)]
37.5C - 38.4C 37.5C - 38.4C = 2
[2 (0.00% / 0.00%)] [356,304 / 2 (100.00%)]

Missing observations (192 / 0.05%)

Sunshine Duration

0.0h 0.0h = 239,417
[239,417 (67.16% / 67.38%)] [239,417 / 355,337 (67.38%)]
0.1h 0.1h = 7,845
[7,845 (2.20% / 2.21%)] [247,262 / 115,920 (69.59%)]
0.2h 0.2h = 6,307
[6,307 (1.77% / 1.77%)] [253,569 / 108,075 (71.36%)]
0.3h 0.3h = 5,604
[5,604 (1.57% / 1.58%)] [259,173 / 101,768 (72.94%)]
0.4h 0.4h = 5,265
[5,265 (1.48% / 1.48%)] [264,438 / 96,164 (74.42%)]
0.5h 0.5h = 5,046
[5,046 (1.42% / 1.42%)] [269,484 / 90,899 (75.84%)]
0.6h 0.6h = 5,036
[5,036 (1.41% / 1.42%)] [274,520 / 85,853 (77.26%)]
0.7h 0.7h = 5,453
[5,453 (1.53% / 1.53%)] [279,973 / 80,817 (78.79%)]
0.8h 0.8h = 6,059
[6,059 (1.70% / 1.71%)] [286,032 / 75,364 (80.50%)]
0.9h 0.9h = 8,103
[8,103 (2.27% / 2.28%)] [294,135 / 69,305 (82.78%)]
1.0h 1.0h = 61,202
[61,202 (17.17% / 17.22%)] [355,337 / 61,202 (100.00%)]

Missing observations (1,159 / 0.33%)