IZUMIGADAKE (34262) Basic Information

Location Miyagi (SENDAI SHI IZUMI KU, MIYAGI KEN) [ Local Portal ]
AMeDAS Station Information AMeDAS Statistics
Real-time Data AMeRAS (AMeDAS Ranking Service)
Weather Disaster Reports

Precipitation Ranking

Updated: 2017-07-31 15:00 (UTC)
1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)

1h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 62.0 2015-09-10 14 (UTC) 2015-09-10 14 (UTC) Draw Search List
2 58.5 2013-07-28 07 (UTC) 2013-07-28 07 (UTC) Draw Search List
3 46.5 2009-10-08 03 (UTC) 2009-10-08 03 (UTC) Draw Search List
4 36.5 2009-07-27 07 (UTC) 2009-07-27 07 (UTC) Draw Search List
5 36.0 2007-09-05 16 (UTC) 2007-09-05 16 (UTC) Draw Search List
5 36.0 2012-09-30 15 (UTC) 2012-09-30 15 (UTC) Draw Search List
5 36.0 2015-09-10 15 (UTC) 2015-09-10 15 (UTC) Draw Search List
8 29.5 2016-08-02 05 (UTC) 2016-08-02 05 (UTC) Draw Search List
9 27.5 2016-08-22 12 (UTC) 2016-08-22 12 (UTC) Draw Search List
10 27.0 2012-09-30 14 (UTC) 2012-09-30 14 (UTC) Draw Search List
11 26.5 2010-12-22 07 (UTC) 2010-12-22 07 (UTC) Draw Search List
11 26.5 2015-09-10 13 (UTC) 2015-09-10 13 (UTC) Draw Search List
13 26.0 2014-08-08 08 (UTC) 2014-08-08 08 (UTC) Draw Search List
14 25.5 2016-08-30 04 (UTC) 2016-08-30 04 (UTC) Draw Search List
15 25.0 2009-10-08 02 (UTC) 2009-10-08 02 (UTC) Draw Search List
16 24.0 2006-12-26 21 (UTC) 2006-12-26 21 (UTC) Draw Search List
16 24.0 2016-08-16 20 (UTC) 2016-08-16 20 (UTC) Draw Search List
18 23.0 2010-05-25 11 (UTC) 2010-05-25 11 (UTC) Draw Search List
18 23.0 2012-09-30 16 (UTC) 2012-09-30 16 (UTC) Draw Search List
20 22.5 2013-09-16 06 (UTC) 2013-09-16 06 (UTC) Draw Search List
20 22.5 2016-08-22 10 (UTC) 2016-08-22 10 (UTC) Draw Search List
22 22.0 2007-09-05 14 (UTC) 2007-09-05 14 (UTC) Draw Search List
23 21.5 2012-06-19 17 (UTC) 2012-06-19 17 (UTC) Draw Search List
24 20.0 2006-06-09 03 (UTC) 2006-06-09 03 (UTC) Draw Search List
24 20.0 2006-12-26 23 (UTC) 2006-12-26 23 (UTC) Draw Search List
24 20.0 2007-09-05 15 (UTC) 2007-09-05 15 (UTC) Draw Search List
24 20.0 2008-08-31 02 (UTC) 2008-08-31 02 (UTC) Draw Search List
24 20.0 2015-06-26 17 (UTC) 2015-06-26 17 (UTC) Draw Search List
24 20.0 2016-08-16 23 (UTC) 2016-08-16 23 (UTC) Draw Search List
30 19.5 2010-12-22 06 (UTC) 2010-12-22 06 (UTC) Draw Search List
30 19.5 2011-07-25 06 (UTC) 2011-07-25 06 (UTC) Draw Search List
30 19.5 2012-06-19 16 (UTC) 2012-06-19 16 (UTC) Draw Search List
33 19.0 2008-05-20 02 (UTC) 2008-05-20 02 (UTC) Draw Search List
33 19.0 2008-05-20 03 (UTC) 2008-05-20 03 (UTC) Draw Search List
33 19.0 2011-07-30 05 (UTC) 2011-07-30 05 (UTC) Draw Search List
33 19.0 2011-09-21 12 (UTC) 2011-09-21 12 (UTC) Draw Search List
33 19.0 2015-09-10 12 (UTC) 2015-09-10 12 (UTC) Draw Search List
33 19.0 2016-08-30 05 (UTC) 2016-08-30 05 (UTC) Draw Search List
39 18.5 2012-05-03 10 (UTC) 2012-05-03 10 (UTC) Draw Search List
39 18.5 2012-05-03 17 (UTC) 2012-05-03 17 (UTC) Draw Search List
39 18.5 2012-06-19 15 (UTC) 2012-06-19 15 (UTC) Draw Search List
39 18.5 2014-08-08 09 (UTC) 2014-08-08 09 (UTC) Draw Search List
43 18.0 2010-09-12 16 (UTC) 2010-09-12 16 (UTC) Draw Search List
43 18.0 2012-06-19 18 (UTC) 2012-06-19 18 (UTC) Draw Search List
43 18.0 2013-07-14 19 (UTC) 2013-07-14 19 (UTC) Draw Search List
43 18.0 2016-08-17 00 (UTC) 2016-08-17 00 (UTC) Draw Search List
47 17.5 2010-12-03 00 (UTC) 2010-12-03 00 (UTC) Draw Search List
47 17.5 2016-08-16 22 (UTC) 2016-08-16 22 (UTC) Draw Search List
47 17.5 2017-05-13 08 (UTC) 2017-05-13 08 (UTC) Draw Search List
50 17.0 2006-12-26 19 (UTC) 2006-12-26 19 (UTC) Draw Search List
50 17.0 2006-12-26 22 (UTC) 2006-12-26 22 (UTC) Draw Search List
50 17.0 2007-06-28 23 (UTC) 2007-06-28 23 (UTC) Draw Search List
50 17.0 2007-06-29 02 (UTC) 2007-06-29 02 (UTC) Draw Search List
50 17.0 2012-06-19 14 (UTC) 2012-06-19 14 (UTC) Draw Search List
50 17.0 2016-08-16 21 (UTC) 2016-08-16 21 (UTC) Draw Search List

2h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 98.0 2015-09-10 14 (UTC) 2015-09-10 15 (UTC) Draw Search List
2 71.5 2009-10-08 02 (UTC) 2009-10-08 03 (UTC) Draw Search List
3 63.0 2012-09-30 14 (UTC) 2012-09-30 15 (UTC) Draw Search List
4 60.5 2013-07-28 06 (UTC) 2013-07-28 07 (UTC) Draw Search List
5 56.0 2007-09-05 15 (UTC) 2007-09-05 16 (UTC) Draw Search List
6 46.0 2010-12-22 06 (UTC) 2010-12-22 07 (UTC) Draw Search List
7 45.5 2015-09-10 12 (UTC) 2015-09-10 13 (UTC) Draw Search List
8 44.5 2014-08-08 08 (UTC) 2014-08-08 09 (UTC) Draw Search List
8 44.5 2016-08-30 04 (UTC) 2016-08-30 05 (UTC) Draw Search List
10 43.5 2009-07-27 07 (UTC) 2009-07-27 08 (UTC) Draw Search List
11 41.0 2006-12-26 21 (UTC) 2006-12-26 22 (UTC) Draw Search List
11 41.0 2012-06-19 16 (UTC) 2012-06-19 17 (UTC) Draw Search List
11 41.0 2016-08-16 20 (UTC) 2016-08-16 21 (UTC) Draw Search List
14 39.0 2016-08-02 04 (UTC) 2016-08-02 05 (UTC) Draw Search List
15 38.5 2012-09-30 16 (UTC) 2012-09-30 17 (UTC) Draw Search List
15 38.5 2016-08-22 09 (UTC) 2016-08-22 10 (UTC) Draw Search List
17 38.0 2008-05-20 02 (UTC) 2008-05-20 03 (UTC) Draw Search List
18 37.5 2016-08-16 22 (UTC) 2016-08-16 23 (UTC) Draw Search List
19 36.0 2008-08-31 02 (UTC) 2008-08-31 03 (UTC) Draw Search List
20 35.5 2011-09-21 11 (UTC) 2011-09-21 12 (UTC) Draw Search List
20 35.5 2012-06-19 14 (UTC) 2012-06-19 15 (UTC) Draw Search List
22 34.0 2015-06-26 16 (UTC) 2015-06-26 17 (UTC) Draw Search List
22 34.0 2016-08-22 11 (UTC) 2016-08-22 12 (UTC) Draw Search List
24 33.0 2006-06-09 03 (UTC) 2006-06-09 04 (UTC) Draw Search List
25 32.0 2007-06-28 22 (UTC) 2007-06-28 23 (UTC) Draw Search List
25 32.0 2007-09-05 13 (UTC) 2007-09-05 14 (UTC) Draw Search List
25 32.0 2012-05-03 09 (UTC) 2012-05-03 10 (UTC) Draw Search List
28 31.0 2007-06-29 02 (UTC) 2007-06-29 03 (UTC) Draw Search List
28 31.0 2010-12-02 23 (UTC) 2010-12-03 00 (UTC) Draw Search List
30 30.5 2012-05-03 03 (UTC) 2012-05-03 04 (UTC) Draw Search List
30 30.5 2012-05-03 17 (UTC) 2012-05-03 18 (UTC) Draw Search List
30 30.5 2013-09-16 05 (UTC) 2013-09-16 06 (UTC) Draw Search List
30 30.5 2017-05-13 08 (UTC) 2017-05-13 09 (UTC) Draw Search List
34 30.0 2009-10-08 04 (UTC) 2009-10-08 05 (UTC) Draw Search List
34 30.0 2010-09-12 16 (UTC) 2010-09-12 17 (UTC) Draw Search List
36 29.5 2011-05-29 23 (UTC) 2011-05-30 00 (UTC) Draw Search List
37 28.5 2016-08-17 00 (UTC) 2016-08-17 01 (UTC) Draw Search List
37 28.5 2017-05-13 10 (UTC) 2017-05-13 11 (UTC) Draw Search List
39 28.0 2006-07-28 07 (UTC) 2006-07-28 08 (UTC) Draw Search List
39 28.0 2006-12-26 19 (UTC) 2006-12-26 20 (UTC) Draw Search List
39 28.0 2007-07-14 22 (UTC) 2007-07-14 23 (UTC) Draw Search List
39 28.0 2008-10-23 20 (UTC) 2008-10-23 21 (UTC) Draw Search List
39 28.0 2012-05-03 01 (UTC) 2012-05-03 02 (UTC) Draw Search List
44 27.5 2012-05-03 07 (UTC) 2012-05-03 08 (UTC) Draw Search List
44 27.5 2012-06-19 12 (UTC) 2012-06-19 13 (UTC) Draw Search List
44 27.5 2013-07-17 19 (UTC) 2013-07-17 20 (UTC) Draw Search List
44 27.5 2013-10-15 23 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List
44 27.5 2016-08-30 06 (UTC) 2016-08-30 07 (UTC) Draw Search List
49 27.0 2007-09-07 00 (UTC) 2007-09-07 01 (UTC) Draw Search List
49 27.0 2010-05-24 05 (UTC) 2010-05-24 06 (UTC) Draw Search List
49 27.0 2011-05-30 01 (UTC) 2011-05-30 02 (UTC) Draw Search List
49 27.0 2012-07-06 19 (UTC) 2012-07-06 20 (UTC) Draw Search List

3h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 124.5 2015-09-10 13 (UTC) 2015-09-10 15 (UTC) Draw Search List
2 86.0 2009-10-08 02 (UTC) 2009-10-08 04 (UTC) Draw Search List
2 86.0 2012-09-30 14 (UTC) 2012-09-30 16 (UTC) Draw Search List
4 78.0 2007-09-05 14 (UTC) 2007-09-05 16 (UTC) Draw Search List
5 62.0 2013-07-28 06 (UTC) 2013-07-28 08 (UTC) Draw Search List
6 61.0 2006-12-26 21 (UTC) 2006-12-26 23 (UTC) Draw Search List
6 61.0 2010-12-22 06 (UTC) 2010-12-22 08 (UTC) Draw Search List
8 59.5 2012-06-19 15 (UTC) 2012-06-19 17 (UTC) Draw Search List
9 59.0 2016-08-30 04 (UTC) 2016-08-30 06 (UTC) Draw Search List
10 58.5 2016-08-16 20 (UTC) 2016-08-16 22 (UTC) Draw Search List
11 56.5 2016-08-22 10 (UTC) 2016-08-22 12 (UTC) Draw Search List
12 52.0 2008-05-20 01 (UTC) 2008-05-20 03 (UTC) Draw Search List
13 50.0 2014-08-08 07 (UTC) 2014-08-08 09 (UTC) Draw Search List
14 48.5 2016-08-16 23 (UTC) 2016-08-17 01 (UTC) Draw Search List
15 47.0 2012-05-03 08 (UTC) 2012-05-03 10 (UTC) Draw Search List
16 46.5 2015-06-26 16 (UTC) 2015-06-26 18 (UTC) Draw Search List
17 45.5 2011-09-21 10 (UTC) 2011-09-21 12 (UTC) Draw Search List
17 45.5 2012-05-03 02 (UTC) 2012-05-03 04 (UTC) Draw Search List
19 45.0 2006-06-09 03 (UTC) 2006-06-09 05 (UTC) Draw Search List
19 45.0 2010-12-02 22 (UTC) 2010-12-03 00 (UTC) Draw Search List
19 45.0 2013-09-16 04 (UTC) 2013-09-16 06 (UTC) Draw Search List
22 44.5 2009-07-27 07 (UTC) 2009-07-27 09 (UTC) Draw Search List
22 44.5 2012-06-19 12 (UTC) 2012-06-19 14 (UTC) Draw Search List
24 43.0 2007-06-28 22 (UTC) 2007-06-29 00 (UTC) Draw Search List
24 43.0 2017-05-13 07 (UTC) 2017-05-13 09 (UTC) Draw Search List
26 42.5 2011-05-29 23 (UTC) 2011-05-30 01 (UTC) Draw Search List
27 42.0 2007-06-29 01 (UTC) 2007-06-29 03 (UTC) Draw Search List
28 41.0 2006-12-26 18 (UTC) 2006-12-26 20 (UTC) Draw Search List
28 41.0 2007-07-14 23 (UTC) 2007-07-15 01 (UTC) Draw Search List
28 41.0 2008-10-23 19 (UTC) 2008-10-23 21 (UTC) Draw Search List
31 40.0 2010-05-24 04 (UTC) 2010-05-24 06 (UTC) Draw Search List
31 40.0 2016-08-02 04 (UTC) 2016-08-02 06 (UTC) Draw Search List
31 40.0 2017-05-13 10 (UTC) 2017-05-13 12 (UTC) Draw Search List
34 39.5 2010-09-12 15 (UTC) 2010-09-12 17 (UTC) Draw Search List
35 39.0 2007-09-07 00 (UTC) 2007-09-07 02 (UTC) Draw Search List
36 38.5 2015-08-17 11 (UTC) 2015-08-17 13 (UTC) Draw Search List
37 38.0 2008-08-31 01 (UTC) 2008-08-31 03 (UTC) Draw Search List
37 38.0 2012-07-06 18 (UTC) 2012-07-06 20 (UTC) Draw Search List
39 37.0 2006-07-28 06 (UTC) 2006-07-28 08 (UTC) Draw Search List
39 37.0 2007-09-07 03 (UTC) 2007-09-07 05 (UTC) Draw Search List
39 37.0 2013-10-15 22 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List
42 36.0 2006-09-26 23 (UTC) 2006-09-27 01 (UTC) Draw Search List
42 36.0 2013-07-17 19 (UTC) 2013-07-17 21 (UTC) Draw Search List
44 35.0 2010-05-24 01 (UTC) 2010-05-24 03 (UTC) Draw Search List
44 35.0 2013-07-14 17 (UTC) 2013-07-14 19 (UTC) Draw Search List
44 35.0 2013-09-16 01 (UTC) 2013-09-16 03 (UTC) Draw Search List
44 35.0 2014-06-08 00 (UTC) 2014-06-08 02 (UTC) Draw Search List
44 35.0 2014-10-06 03 (UTC) 2014-10-06 05 (UTC) Draw Search List
49 34.5 2014-06-11 21 (UTC) 2014-06-11 23 (UTC) Draw Search List
49 34.5 2015-08-17 08 (UTC) 2015-08-17 10 (UTC) Draw Search List

6h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 165.0 2015-09-10 12 (UTC) 2015-09-10 17 (UTC) Draw Search List
2 120.5 2009-10-08 00 (UTC) 2009-10-08 05 (UTC) Draw Search List
3 120.0 2012-09-30 12 (UTC) 2012-09-30 17 (UTC) Draw Search List
4 108.5 2012-06-19 13 (UTC) 2012-06-19 18 (UTC) Draw Search List
5 107.0 2016-08-16 20 (UTC) 2016-08-17 01 (UTC) Draw Search List
6 102.0 2006-12-26 18 (UTC) 2006-12-26 23 (UTC) Draw Search List
7 97.0 2007-09-05 12 (UTC) 2007-09-05 17 (UTC) Draw Search List
8 90.5 2010-12-22 03 (UTC) 2010-12-22 08 (UTC) Draw Search List
9 88.5 2016-08-22 08 (UTC) 2016-08-22 13 (UTC) Draw Search List
10 85.0 2007-06-28 22 (UTC) 2007-06-29 03 (UTC) Draw Search List
11 84.0 2016-08-30 03 (UTC) 2016-08-30 08 (UTC) Draw Search List
12 83.0 2017-05-13 07 (UTC) 2017-05-13 12 (UTC) Draw Search List
13 81.0 2012-05-03 05 (UTC) 2012-05-03 10 (UTC) Draw Search List
14 80.0 2013-09-16 01 (UTC) 2013-09-16 06 (UTC) Draw Search List
15 78.5 2010-05-24 02 (UTC) 2010-05-24 07 (UTC) Draw Search List
16 77.0 2008-05-19 22 (UTC) 2008-05-20 03 (UTC) Draw Search List
17 76.5 2011-05-29 23 (UTC) 2011-05-30 04 (UTC) Draw Search List
17 76.5 2012-05-02 23 (UTC) 2012-05-03 04 (UTC) Draw Search List
19 76.0 2006-06-09 02 (UTC) 2006-06-09 07 (UTC) Draw Search List
19 76.0 2007-09-07 00 (UTC) 2007-09-07 05 (UTC) Draw Search List
21 73.0 2015-08-17 08 (UTC) 2015-08-17 13 (UTC) Draw Search List
22 72.0 2007-07-14 21 (UTC) 2007-07-15 02 (UTC) Draw Search List
22 72.0 2015-06-26 16 (UTC) 2015-06-26 21 (UTC) Draw Search List
24 69.0 2008-10-23 18 (UTC) 2008-10-23 23 (UTC) Draw Search List
25 67.5 2010-12-02 20 (UTC) 2010-12-03 01 (UTC) Draw Search List
26 64.5 2011-09-21 08 (UTC) 2011-09-21 13 (UTC) Draw Search List
26 64.5 2012-07-06 17 (UTC) 2012-07-06 22 (UTC) Draw Search List
28 64.0 2014-10-13 14 (UTC) 2014-10-13 19 (UTC) Draw Search List
29 62.0 2013-07-28 06 (UTC) 2013-07-28 08 (UTC) Draw Search List
30 61.0 2014-07-19 05 (UTC) 2014-07-19 10 (UTC) Draw Search List
31 59.0 2006-05-28 00 (UTC) 2006-05-28 05 (UTC) Draw Search List
31 59.0 2008-08-24 05 (UTC) 2008-08-24 10 (UTC) Draw Search List
33 58.0 2006-07-28 05 (UTC) 2006-07-28 10 (UTC) Draw Search List
34 57.0 2013-07-17 15 (UTC) 2013-07-17 20 (UTC) Draw Search List
34 57.0 2014-08-08 06 (UTC) 2014-08-08 11 (UTC) Draw Search List
34 57.0 2014-10-06 00 (UTC) 2014-10-06 05 (UTC) Draw Search List
37 56.5 2014-06-07 21 (UTC) 2014-06-08 02 (UTC) Draw Search List
38 56.0 2006-09-26 20 (UTC) 2006-09-27 01 (UTC) Draw Search List
38 56.0 2008-06-05 14 (UTC) 2008-06-05 19 (UTC) Draw Search List
40 55.5 2012-06-09 08 (UTC) 2012-06-09 13 (UTC) Draw Search List
41 55.0 2013-10-15 20 (UTC) 2013-10-16 01 (UTC) Draw Search List
42 53.5 2010-09-12 13 (UTC) 2010-09-12 18 (UTC) Draw Search List
43 53.0 2011-10-05 14 (UTC) 2011-10-05 19 (UTC) Draw Search List
44 52.0 2015-06-26 22 (UTC) 2015-06-27 03 (UTC) Draw Search List
44 52.0 2016-04-07 03 (UTC) 2016-04-07 08 (UTC) Draw Search List
46 51.5 2014-06-11 18 (UTC) 2014-06-11 23 (UTC) Draw Search List
47 51.0 2007-06-14 14 (UTC) 2007-06-14 19 (UTC) Draw Search List
48 50.5 2009-07-27 07 (UTC) 2009-07-27 12 (UTC) Draw Search List
49 50.0 2013-04-06 13 (UTC) 2013-04-06 18 (UTC) Draw Search List
49 50.0 2015-03-09 11 (UTC) 2015-03-09 16 (UTC) Draw Search List
49 50.0 2015-09-10 00 (UTC) 2015-09-10 05 (UTC) Draw Search List

12h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 213.0 2015-09-10 04 (UTC) 2015-09-10 15 (UTC) Draw Search List
2 159.5 2012-05-03 00 (UTC) 2012-05-03 11 (UTC) Draw Search List
3 149.0 2009-10-07 18 (UTC) 2009-10-08 05 (UTC) Draw Search List
4 146.0 2012-06-19 07 (UTC) 2012-06-19 18 (UTC) Draw Search List
5 140.5 2010-12-22 00 (UTC) 2010-12-22 11 (UTC) Draw Search List
6 139.0 2016-08-16 15 (UTC) 2016-08-17 02 (UTC) Draw Search List
7 132.5 2017-05-13 03 (UTC) 2017-05-13 14 (UTC) Draw Search List
8 129.0 2010-05-24 00 (UTC) 2010-05-24 11 (UTC) Draw Search List
9 128.0 2006-12-26 12 (UTC) 2006-12-26 23 (UTC) Draw Search List
10 124.0 2015-06-26 15 (UTC) 2015-06-27 02 (UTC) Draw Search List
11 122.0 2012-09-30 11 (UTC) 2012-09-30 18 (UTC) Draw Search List
12 121.0 2007-07-14 21 (UTC) 2007-07-15 08 (UTC) Draw Search List
13 120.5 2015-08-17 02 (UTC) 2015-08-17 13 (UTC) Draw Search List
14 119.0 2006-06-09 01 (UTC) 2006-06-09 12 (UTC) Draw Search List
15 118.0 2007-09-05 08 (UTC) 2007-09-05 19 (UTC) Draw Search List
16 111.0 2008-10-23 17 (UTC) 2008-10-24 04 (UTC) Draw Search List
17 108.0 2011-05-29 20 (UTC) 2011-05-30 07 (UTC) Draw Search List
17 108.0 2014-10-13 10 (UTC) 2014-10-13 21 (UTC) Draw Search List
19 107.0 2012-07-06 12 (UTC) 2012-07-06 23 (UTC) Draw Search List
20 105.0 2008-05-19 16 (UTC) 2008-05-20 03 (UTC) Draw Search List
21 100.0 2008-08-24 02 (UTC) 2008-08-24 13 (UTC) Draw Search List
21 100.0 2014-07-19 03 (UTC) 2014-07-19 14 (UTC) Draw Search List
23 99.0 2007-09-06 20 (UTC) 2007-09-07 07 (UTC) Draw Search List
24 98.5 2013-07-17 13 (UTC) 2013-07-18 00 (UTC) Draw Search List
25 98.0 2007-06-28 18 (UTC) 2007-06-29 05 (UTC) Draw Search List
26 96.0 2016-08-22 07 (UTC) 2016-08-22 16 (UTC) Draw Search List
26 96.0 2016-08-29 21 (UTC) 2016-08-30 08 (UTC) Draw Search List
28 95.5 2012-06-09 05 (UTC) 2012-06-09 16 (UTC) Draw Search List
29 94.0 2013-09-15 19 (UTC) 2013-09-16 06 (UTC) Draw Search List
30 92.5 2014-06-07 17 (UTC) 2014-06-08 04 (UTC) Draw Search List
31 92.0 2006-10-06 14 (UTC) 2006-10-07 01 (UTC) Draw Search List
32 90.0 2006-05-27 19 (UTC) 2006-05-28 06 (UTC) Draw Search List
33 87.0 2011-09-21 03 (UTC) 2011-09-21 14 (UTC) Draw Search List
34 85.5 2014-10-05 18 (UTC) 2014-10-06 05 (UTC) Draw Search List
35 85.0 2014-06-11 17 (UTC) 2014-06-12 04 (UTC) Draw Search List
36 81.0 2013-10-15 14 (UTC) 2013-10-16 01 (UTC) Draw Search List
37 80.5 2011-09-20 15 (UTC) 2011-09-21 02 (UTC) Draw Search List
38 78.5 2009-08-09 23 (UTC) 2009-08-10 10 (UTC) Draw Search List
38 78.5 2010-12-02 15 (UTC) 2010-12-03 02 (UTC) Draw Search List
40 75.5 2011-10-05 09 (UTC) 2011-10-05 20 (UTC) Draw Search List
41 71.0 2012-05-03 12 (UTC) 2012-05-03 20 (UTC) Draw Search List
42 70.0 2008-06-05 10 (UTC) 2008-06-05 21 (UTC) Draw Search List
42 70.0 2016-09-08 03 (UTC) 2016-09-08 14 (UTC) Draw Search List
42 70.0 2016-09-08 03 (UTC) 2016-09-08 14 (UTC) Draw Search List
45 69.0 2015-03-09 08 (UTC) 2015-03-09 19 (UTC) Draw Search List
46 68.0 2006-07-28 00 (UTC) 2006-07-28 10 (UTC) Draw Search List
47 67.5 2016-04-07 00 (UTC) 2016-04-07 11 (UTC) Draw Search List
48 65.0 2006-10-01 15 (UTC) 2006-10-02 02 (UTC) Draw Search List
48 65.0 2013-07-14 13 (UTC) 2013-07-15 00 (UTC) Draw Search List
50 64.5 2009-06-05 21 (UTC) 2009-06-06 08 (UTC) Draw Search List
50 64.5 2013-04-06 10 (UTC) 2013-04-06 21 (UTC) Draw Search List

24h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 292.5 2015-09-09 21 (UTC) 2015-09-10 20 (UTC) Draw Search List
2 247.0 2012-05-02 20 (UTC) 2012-05-03 19 (UTC) Draw Search List
3 181.5 2015-06-26 13 (UTC) 2015-06-27 12 (UTC) Draw Search List
4 177.0 2007-07-14 19 (UTC) 2007-07-15 18 (UTC) Draw Search List
5 172.0 2009-10-07 11 (UTC) 2009-10-08 10 (UTC) Draw Search List
6 171.0 2015-08-16 19 (UTC) 2015-08-17 18 (UTC) Draw Search List
7 170.5 2011-09-20 14 (UTC) 2011-09-21 13 (UTC) Draw Search List
8 165.0 2017-05-12 21 (UTC) 2017-05-13 20 (UTC) Draw Search List
9 164.5 2010-05-23 15 (UTC) 2010-05-24 14 (UTC) Draw Search List
10 164.0 2010-12-21 16 (UTC) 2010-12-22 15 (UTC) Draw Search List
11 162.0 2012-06-19 01 (UTC) 2012-06-19 22 (UTC) Draw Search List
12 159.0 2011-05-29 10 (UTC) 2011-05-30 09 (UTC) Draw Search List
13 155.0 2006-10-06 03 (UTC) 2006-10-07 02 (UTC) Draw Search List
14 149.5 2014-06-07 09 (UTC) 2014-06-08 08 (UTC) Draw Search List
15 148.0 2006-12-26 03 (UTC) 2006-12-27 02 (UTC) Draw Search List
16 145.5 2016-08-16 03 (UTC) 2016-08-17 02 (UTC) Draw Search List
17 141.5 2012-07-06 12 (UTC) 2012-07-07 11 (UTC) Draw Search List
18 140.0 2007-09-05 08 (UTC) 2007-09-06 07 (UTC) Draw Search List
19 135.0 2006-06-08 21 (UTC) 2006-06-09 15 (UTC) Draw Search List
20 132.5 2013-07-17 12 (UTC) 2013-07-18 11 (UTC) Draw Search List
21 128.0 2008-08-23 19 (UTC) 2008-08-24 18 (UTC) Draw Search List
22 127.0 2012-06-09 03 (UTC) 2012-06-10 02 (UTC) Draw Search List
23 122.5 2012-09-29 19 (UTC) 2012-09-30 18 (UTC) Draw Search List
23 122.5 2016-08-29 08 (UTC) 2016-08-30 07 (UTC) Draw Search List
25 120.0 2014-06-11 09 (UTC) 2014-06-12 08 (UTC) Draw Search List
25 120.0 2016-08-22 09 (UTC) 2016-08-23 08 (UTC) Draw Search List
27 118.0 2014-07-19 02 (UTC) 2014-07-20 01 (UTC) Draw Search List
28 115.0 2008-10-23 16 (UTC) 2008-10-24 10 (UTC) Draw Search List
29 114.5 2014-06-28 07 (UTC) 2014-06-29 06 (UTC) Draw Search List
30 111.5 2014-10-13 05 (UTC) 2014-10-14 04 (UTC) Draw Search List
31 109.0 2008-05-19 15 (UTC) 2008-05-20 05 (UTC) Draw Search List
32 108.0 2007-09-06 08 (UTC) 2007-09-07 07 (UTC) Draw Search List
33 104.0 2007-06-28 10 (UTC) 2007-06-29 09 (UTC) Draw Search List
34 99.0 2006-05-27 15 (UTC) 2006-05-28 07 (UTC) Draw Search List
34 99.0 2014-10-05 10 (UTC) 2014-10-06 09 (UTC) Draw Search List
36 98.5 2009-08-09 12 (UTC) 2009-08-10 11 (UTC) Draw Search List
37 95.0 2013-09-15 07 (UTC) 2013-09-16 06 (UTC) Draw Search List
38 94.5 2010-04-27 14 (UTC) 2010-04-28 13 (UTC) Draw Search List
39 93.0 2006-10-23 12 (UTC) 2006-10-24 11 (UTC) Draw Search List
40 92.0 2013-10-15 12 (UTC) 2013-10-16 11 (UTC) Draw Search List
41 91.5 2010-09-11 18 (UTC) 2010-09-12 17 (UTC) Draw Search List
42 89.0 2009-06-05 19 (UTC) 2009-06-06 18 (UTC) Draw Search List
42 89.0 2011-10-05 07 (UTC) 2011-10-06 06 (UTC) Draw Search List
44 87.0 2008-04-17 18 (UTC) 2008-04-18 17 (UTC) Draw Search List
45 84.0 2007-07-10 19 (UTC) 2007-07-11 18 (UTC) Draw Search List
46 81.0 2006-07-20 20 (UTC) 2006-07-21 19 (UTC) Draw Search List
46 81.0 2006-10-01 12 (UTC) 2006-10-02 11 (UTC) Draw Search List
48 80.0 2007-10-26 16 (UTC) 2007-10-27 15 (UTC) Draw Search List
48 80.0 2010-12-02 15 (UTC) 2010-12-03 14 (UTC) Draw Search List
50 79.0 2009-04-25 02 (UTC) 2009-04-26 01 (UTC) Draw Search List
50 79.0 2013-12-19 09 (UTC) 2013-12-20 08 (UTC) Draw Search List

48h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 346.0 2015-09-09 00 (UTC) 2015-09-10 23 (UTC) Draw Search List
2 266.5 2012-05-02 11 (UTC) 2012-05-04 10 (UTC) Draw Search List
3 254.5 2011-09-19 17 (UTC) 2011-09-21 16 (UTC) Draw Search List
4 248.0 2007-09-05 08 (UTC) 2007-09-07 07 (UTC) Draw Search List
5 232.0 2014-06-07 00 (UTC) 2014-06-08 23 (UTC) Draw Search List
6 213.0 2006-10-05 14 (UTC) 2006-10-07 13 (UTC) Draw Search List
7 205.0 2010-05-23 17 (UTC) 2010-05-25 16 (UTC) Draw Search List
8 190.0 2007-07-13 20 (UTC) 2007-07-15 19 (UTC) Draw Search List
9 187.5 2015-06-26 08 (UTC) 2015-06-28 07 (UTC) Draw Search List
10 181.5 2017-05-12 18 (UTC) 2017-05-14 17 (UTC) Draw Search List
11 181.0 2010-12-21 18 (UTC) 2010-12-23 17 (UTC) Draw Search List
12 179.0 2015-08-15 19 (UTC) 2015-08-17 18 (UTC) Draw Search List
13 175.0 2009-10-07 11 (UTC) 2009-10-09 07 (UTC) Draw Search List
14 174.5 2011-05-28 11 (UTC) 2011-05-30 10 (UTC) Draw Search List
15 164.0 2008-08-23 05 (UTC) 2008-08-25 04 (UTC) Draw Search List
16 162.0 2012-06-19 01 (UTC) 2012-06-19 22 (UTC) Draw Search List
17 158.0 2006-12-26 03 (UTC) 2006-12-28 02 (UTC) Draw Search List
18 154.5 2012-07-05 17 (UTC) 2012-07-07 16 (UTC) Draw Search List
19 147.5 2016-08-15 10 (UTC) 2016-08-17 09 (UTC) Draw Search List
20 144.0 2016-08-28 09 (UTC) 2016-08-30 08 (UTC) Draw Search List
21 143.0 2014-07-18 16 (UTC) 2014-07-20 15 (UTC) Draw Search List
22 141.5 2013-07-16 17 (UTC) 2013-07-18 16 (UTC) Draw Search List
23 136.5 2014-06-11 00 (UTC) 2014-06-12 12 (UTC) Draw Search List
24 136.0 2006-10-22 18 (UTC) 2006-10-24 17 (UTC) Draw Search List
25 135.0 2006-06-07 16 (UTC) 2006-06-09 15 (UTC) Draw Search List
25 135.0 2012-09-30 02 (UTC) 2012-10-02 01 (UTC) Draw Search List
27 133.5 2014-06-27 23 (UTC) 2014-06-29 22 (UTC) Draw Search List
28 132.0 2016-08-21 10 (UTC) 2016-08-23 09 (UTC) Draw Search List
29 129.5 2012-06-08 05 (UTC) 2012-06-10 04 (UTC) Draw Search List
30 125.0 2008-04-17 12 (UTC) 2008-04-19 11 (UTC) Draw Search List
31 121.0 2013-09-14 07 (UTC) 2013-09-16 06 (UTC) Draw Search List
32 119.0 2010-09-11 08 (UTC) 2010-09-13 07 (UTC) Draw Search List
33 117.0 2008-10-23 16 (UTC) 2008-10-25 15 (UTC) Draw Search List
34 112.0 2014-10-13 05 (UTC) 2014-10-15 04 (UTC) Draw Search List
35 109.5 2010-04-27 07 (UTC) 2010-04-29 06 (UTC) Draw Search List
36 109.0 2008-05-19 15 (UTC) 2008-05-20 05 (UTC) Draw Search List
36 109.0 2008-10-07 09 (UTC) 2008-10-09 08 (UTC) Draw Search List
36 109.0 2009-06-04 20 (UTC) 2009-06-06 19 (UTC) Draw Search List
39 108.5 2009-08-09 02 (UTC) 2009-08-11 01 (UTC) Draw Search List
40 104.0 2007-06-28 10 (UTC) 2007-06-29 09 (UTC) Draw Search List
40 104.0 2007-10-26 04 (UTC) 2007-10-27 15 (UTC) Draw Search List
42 101.5 2014-10-05 10 (UTC) 2014-10-06 19 (UTC) Draw Search List
43 100.0 2010-10-30 07 (UTC) 2010-11-01 06 (UTC) Draw Search List
44 99.5 2014-08-08 06 (UTC) 2014-08-10 05 (UTC) Draw Search List
45 99.0 2006-05-27 15 (UTC) 2006-05-29 14 (UTC) Draw Search List
46 96.0 2007-07-10 08 (UTC) 2007-07-11 19 (UTC) Draw Search List
47 95.0 2011-10-05 03 (UTC) 2011-10-07 02 (UTC) Draw Search List
48 94.0 2013-10-15 12 (UTC) 2013-10-16 22 (UTC) Draw Search List
49 92.5 2010-12-02 15 (UTC) 2010-12-04 01 (UTC) Draw Search List
50 92.0 2011-09-01 15 (UTC) 2011-09-03 14 (UTC) Draw Search List

72h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 365.0 2015-09-08 00 (UTC) 2015-09-10 23 (UTC) Draw Search List
2 267.0 2012-05-02 00 (UTC) 2012-05-04 23 (UTC) Draw Search List
3 263.0 2011-09-19 12 (UTC) 2011-09-22 11 (UTC) Draw Search List
4 261.5 2014-06-06 21 (UTC) 2014-06-09 20 (UTC) Draw Search List
5 249.0 2007-09-04 08 (UTC) 2007-09-07 07 (UTC) Draw Search List
6 230.0 2006-10-05 12 (UTC) 2006-10-08 11 (UTC) Draw Search List
7 221.5 2010-05-23 04 (UTC) 2010-05-26 03 (UTC) Draw Search List
8 203.0 2007-07-14 13 (UTC) 2007-07-17 12 (UTC) Draw Search List
9 199.0 2010-12-21 19 (UTC) 2010-12-24 18 (UTC) Draw Search List
10 196.0 2017-05-12 11 (UTC) 2017-05-15 10 (UTC) Draw Search List
11 191.5 2015-06-25 16 (UTC) 2015-06-28 15 (UTC) Draw Search List
12 183.0 2008-08-23 02 (UTC) 2008-08-26 01 (UTC) Draw Search List
13 182.5 2012-07-04 22 (UTC) 2012-07-07 16 (UTC) Draw Search List
14 179.5 2015-08-14 19 (UTC) 2015-08-17 18 (UTC) Draw Search List
15 179.0 2011-05-27 18 (UTC) 2011-05-30 17 (UTC) Draw Search List
16 175.0 2009-10-07 11 (UTC) 2009-10-09 07 (UTC) Draw Search List
17 162.0 2012-06-16 23 (UTC) 2012-06-19 22 (UTC) Draw Search List
18 159.0 2006-12-25 06 (UTC) 2006-12-28 05 (UTC) Draw Search List
19 155.0 2014-07-17 16 (UTC) 2014-07-20 15 (UTC) Draw Search List
20 152.0 2006-06-06 21 (UTC) 2006-06-09 20 (UTC) Draw Search List
21 150.0 2016-08-16 00 (UTC) 2016-08-18 23 (UTC) Draw Search List
22 144.5 2016-08-28 00 (UTC) 2016-08-30 23 (UTC) Draw Search List
23 143.5 2012-09-27 19 (UTC) 2012-09-30 18 (UTC) Draw Search List
24 142.0 2014-06-09 21 (UTC) 2014-06-12 20 (UTC) Draw Search List
25 141.5 2013-07-15 17 (UTC) 2013-07-18 16 (UTC) Draw Search List
26 136.0 2006-10-22 18 (UTC) 2006-10-25 17 (UTC) Draw Search List
27 135.5 2010-09-11 06 (UTC) 2010-09-14 05 (UTC) Draw Search List
28 132.5 2014-08-07 19 (UTC) 2014-08-10 18 (UTC) Draw Search List
28 132.5 2016-08-22 00 (UTC) 2016-08-24 23 (UTC) Draw Search List
30 131.5 2014-06-27 09 (UTC) 2014-06-29 15 (UTC) Draw Search List
31 130.0 2012-06-07 06 (UTC) 2012-06-10 05 (UTC) Draw Search List
32 125.0 2008-04-17 12 (UTC) 2008-04-19 11 (UTC) Draw Search List
33 124.5 2013-09-13 07 (UTC) 2013-09-16 06 (UTC) Draw Search List
34 122.0 2008-10-23 16 (UTC) 2008-10-26 15 (UTC) Draw Search List
35 120.0 2008-10-06 01 (UTC) 2008-10-09 00 (UTC) Draw Search List
36 118.5 2013-07-25 09 (UTC) 2013-07-28 08 (UTC) Draw Search List
37 115.0 2014-10-13 05 (UTC) 2014-10-16 04 (UTC) Draw Search List
38 114.0 2010-10-30 10 (UTC) 2010-11-02 09 (UTC) Draw Search List
39 113.0 2009-08-08 00 (UTC) 2009-08-10 23 (UTC) Draw Search List
40 111.0 2010-04-25 16 (UTC) 2010-04-28 15 (UTC) Draw Search List
41 110.5 2009-06-03 20 (UTC) 2009-06-06 19 (UTC) Draw Search List
42 110.0 2008-05-17 06 (UTC) 2008-05-20 05 (UTC) Draw Search List
43 104.0 2007-06-26 10 (UTC) 2007-06-29 09 (UTC) Draw Search List
43 104.0 2007-10-26 04 (UTC) 2007-10-29 03 (UTC) Draw Search List
43 104.0 2011-09-01 17 (UTC) 2011-09-04 16 (UTC) Draw Search List
46 103.0 2006-07-18 16 (UTC) 2006-07-21 15 (UTC) Draw Search List
47 102.0 2007-01-06 01 (UTC) 2007-01-09 00 (UTC) Draw Search List
48 101.5 2014-10-03 20 (UTC) 2014-10-06 19 (UTC) Draw Search List
49 101.0 2006-05-27 15 (UTC) 2006-05-29 20 (UTC) Draw Search List
50 99.5 2013-10-20 03 (UTC) 2013-10-23 02 (UTC) Draw Search List

Daily Precipitation (JST)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 265.5 2015-09-09 16 (UTC) 2015-09-10 15 (UTC) Draw Search List
2 211.5 2012-05-02 16 (UTC) 2012-05-03 15 (UTC) Draw Search List
3 174.0 2007-07-14 16 (UTC) 2007-07-15 15 (UTC) Draw Search List
4 170.0 2015-08-16 16 (UTC) 2015-08-17 15 (UTC) Draw Search List
5 164.5 2015-06-26 16 (UTC) 2015-06-27 15 (UTC) Draw Search List
6 164.0 2010-12-21 16 (UTC) 2010-12-22 15 (UTC) Draw Search List
7 163.0 2010-05-23 16 (UTC) 2010-05-24 15 (UTC) Draw Search List
8 160.5 2009-10-07 16 (UTC) 2009-10-08 15 (UTC) Draw Search List
9 160.0 2011-09-20 16 (UTC) 2011-09-21 15 (UTC) Draw Search List
10 158.5 2017-05-12 16 (UTC) 2017-05-13 15 (UTC) Draw Search List
11 138.5 2016-08-16 16 (UTC) 2016-08-17 15 (UTC) Draw Search List
12 135.0 2006-06-08 16 (UTC) 2006-06-09 15 (UTC) Draw Search List
13 132.5 2011-05-29 16 (UTC) 2011-05-30 15 (UTC) Draw Search List
14 125.0 2006-12-26 16 (UTC) 2006-12-27 15 (UTC) Draw Search List
14 125.0 2008-08-23 16 (UTC) 2008-08-24 15 (UTC) Draw Search List
14 125.0 2014-06-07 16 (UTC) 2014-06-08 15 (UTC) Draw Search List
17 124.0 2006-10-05 16 (UTC) 2006-10-06 15 (UTC) Draw Search List
18 121.5 2014-06-11 16 (UTC) 2014-06-12 15 (UTC) Draw Search List
19 119.0 2012-07-06 16 (UTC) 2012-07-07 15 (UTC) Draw Search List
20 115.0 2008-10-23 16 (UTC) 2008-10-24 15 (UTC) Draw Search List
21 112.0 2016-08-29 16 (UTC) 2016-08-30 15 (UTC) Draw Search List
22 109.5 2013-07-17 16 (UTC) 2013-07-18 15 (UTC) Draw Search List
23 108.0 2007-09-06 16 (UTC) 2007-09-07 15 (UTC) Draw Search List
23 108.0 2008-05-19 16 (UTC) 2008-05-20 15 (UTC) Draw Search List
25 107.5 2014-07-18 16 (UTC) 2014-07-19 15 (UTC) Draw Search List
26 99.0 2007-06-28 16 (UTC) 2007-06-29 15 (UTC) Draw Search List
27 96.0 2012-06-08 16 (UTC) 2012-06-09 15 (UTC) Draw Search List
28 95.5 2009-08-09 16 (UTC) 2009-08-10 15 (UTC) Draw Search List
28 95.5 2016-08-21 16 (UTC) 2016-08-22 15 (UTC) Draw Search List
30 94.0 2011-09-19 16 (UTC) 2011-09-20 15 (UTC) Draw Search List
30 94.0 2013-09-15 16 (UTC) 2013-09-16 15 (UTC) Draw Search List
30 94.0 2014-10-05 16 (UTC) 2014-10-06 15 (UTC) Draw Search List
33 93.0 2006-05-27 16 (UTC) 2006-05-28 15 (UTC) Draw Search List
33 93.0 2010-04-27 16 (UTC) 2010-04-28 15 (UTC) Draw Search List
35 92.0 2012-06-18 16 (UTC) 2012-06-19 15 (UTC) Draw Search List
36 90.0 2007-07-10 16 (UTC) 2007-07-11 15 (UTC) Draw Search List
37 85.0 2006-10-06 16 (UTC) 2006-10-07 15 (UTC) Draw Search List
37 85.0 2006-10-23 16 (UTC) 2006-10-24 15 (UTC) Draw Search List
39 83.5 2012-09-29 16 (UTC) 2012-09-30 15 (UTC) Draw Search List
40 80.5 2009-06-05 16 (UTC) 2009-06-06 15 (UTC) Draw Search List
41 80.0 2007-10-26 16 (UTC) 2007-10-27 15 (UTC) Draw Search List
41 80.0 2008-04-17 16 (UTC) 2008-04-18 15 (UTC) Draw Search List
43 79.5 2010-12-02 16 (UTC) 2010-12-03 15 (UTC) Draw Search List
44 78.0 2014-06-28 16 (UTC) 2014-06-29 15 (UTC) Draw Search List
45 76.0 2007-09-04 16 (UTC) 2007-09-05 15 (UTC) Draw Search List
46 75.5 2016-09-07 16 (UTC) 2016-09-08 15 (UTC) Draw Search List
46 75.5 2016-09-07 16 (UTC) 2016-09-08 15 (UTC) Draw Search List
48 75.0 2006-07-20 16 (UTC) 2006-07-21 15 (UTC) Draw Search List
48 75.0 2013-10-15 16 (UTC) 2013-10-16 15 (UTC) Draw Search List
50 72.0 2006-10-01 16 (UTC) 2006-10-02 15 (UTC) Draw Search List
50 72.0 2008-08-20 16 (UTC) 2008-08-21 15 (UTC) Draw Search List
50 72.0 2011-09-01 16 (UTC) 2011-09-02 15 (UTC) Draw Search List

Daily Precipitation (UTC)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 280.0 2015-09-10 01 (UTC) 2015-09-11 00 (UTC) Draw Search List
2 219.5 2012-05-03 01 (UTC) 2012-05-04 00 (UTC) Draw Search List
3 162.0 2012-06-19 01 (UTC) 2012-06-20 00 (UTC) Draw Search List
4 158.0 2017-05-13 01 (UTC) 2017-05-14 00 (UTC) Draw Search List
5 151.0 2006-10-06 01 (UTC) 2006-10-07 00 (UTC) Draw Search List
6 148.0 2006-12-26 01 (UTC) 2006-12-27 00 (UTC) Draw Search List
7 144.5 2015-08-17 01 (UTC) 2015-08-18 00 (UTC) Draw Search List
8 136.5 2011-09-20 01 (UTC) 2011-09-21 00 (UTC) Draw Search List
9 133.0 2010-12-22 01 (UTC) 2010-12-23 00 (UTC) Draw Search List
10 130.5 2016-08-16 01 (UTC) 2016-08-17 00 (UTC) Draw Search List
11 130.0 2010-05-24 01 (UTC) 2010-05-25 00 (UTC) Draw Search List
12 127.0 2007-09-05 01 (UTC) 2007-09-06 00 (UTC) Draw Search List
13 126.0 2006-06-09 01 (UTC) 2006-06-10 00 (UTC) Draw Search List
14 125.5 2012-06-09 01 (UTC) 2012-06-10 00 (UTC) Draw Search List
15 122.5 2015-06-26 01 (UTC) 2015-06-27 00 (UTC) Draw Search List
16 122.0 2012-09-30 01 (UTC) 2012-10-01 00 (UTC) Draw Search List
17 121.0 2007-07-15 01 (UTC) 2007-07-16 00 (UTC) Draw Search List
17 121.0 2008-08-24 01 (UTC) 2008-08-25 00 (UTC) Draw Search List
19 118.5 2014-06-07 01 (UTC) 2014-06-08 00 (UTC) Draw Search List
20 117.5 2012-07-06 01 (UTC) 2012-07-07 00 (UTC) Draw Search List
21 116.5 2014-07-19 01 (UTC) 2014-07-20 00 (UTC) Draw Search List
22 114.5 2009-10-08 01 (UTC) 2009-10-09 00 (UTC) Draw Search List
23 111.5 2014-06-08 01 (UTC) 2014-06-09 00 (UTC) Draw Search List
23 111.5 2014-10-13 01 (UTC) 2014-10-14 00 (UTC) Draw Search List
25 106.5 2013-07-17 01 (UTC) 2013-07-18 00 (UTC) Draw Search List
26 100.0 2011-05-29 01 (UTC) 2011-05-30 00 (UTC) Draw Search List
27 97.5 2011-09-21 01 (UTC) 2011-09-22 00 (UTC) Draw Search List
28 97.0 2014-06-28 01 (UTC) 2014-06-29 00 (UTC) Draw Search List
29 96.0 2016-08-22 01 (UTC) 2016-08-23 00 (UTC) Draw Search List
30 87.0 2008-04-18 01 (UTC) 2008-04-19 00 (UTC) Draw Search List
31 85.5 2011-10-05 01 (UTC) 2011-10-06 00 (UTC) Draw Search List
32 84.5 2016-08-30 01 (UTC) 2016-08-31 00 (UTC) Draw Search List
33 84.0 2008-10-23 01 (UTC) 2008-10-24 00 (UTC) Draw Search List
34 82.0 2013-10-15 01 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List
35 80.0 2013-09-16 01 (UTC) 2013-09-17 00 (UTC) Draw Search List
36 78.5 2009-04-25 01 (UTC) 2009-04-26 00 (UTC) Draw Search List
37 77.5 2016-09-08 01 (UTC) 2016-09-09 00 (UTC) Draw Search List
37 77.5 2016-09-08 01 (UTC) 2016-09-09 00 (UTC) Draw Search List
39 76.0 2006-07-21 01 (UTC) 2006-07-22 00 (UTC) Draw Search List
40 74.5 2009-08-10 01 (UTC) 2009-08-11 00 (UTC) Draw Search List
41 74.0 2015-03-09 01 (UTC) 2015-03-10 00 (UTC) Draw Search List
42 72.5 2014-06-11 01 (UTC) 2014-06-12 00 (UTC) Draw Search List
43 71.5 2010-12-02 01 (UTC) 2010-12-03 00 (UTC) Draw Search List
44 71.0 2008-06-05 01 (UTC) 2008-06-06 00 (UTC) Draw Search List
45 70.0 2006-10-23 01 (UTC) 2006-10-24 00 (UTC) Draw Search List
45 70.0 2009-10-26 01 (UTC) 2009-10-27 00 (UTC) Draw Search List
47 69.5 2010-09-12 01 (UTC) 2010-09-13 00 (UTC) Draw Search List
48 69.0 2008-10-08 01 (UTC) 2008-10-09 00 (UTC) Draw Search List
49 68.0 2006-07-28 01 (UTC) 2006-07-29 00 (UTC) Draw Search List
49 68.0 2007-07-14 01 (UTC) 2007-07-15 00 (UTC) Draw Search List
49 68.0 2011-05-30 01 (UTC) 2011-05-31 00 (UTC) Draw Search List

All AMeDAS Ranking - Top 1000

1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)