FUBOYAMA (34456) Basic Information

Location Miyagi (SHIROISHI SHI, MIYAGI KEN) [ Local Portal ]
AMeDAS Station Information AMeDAS Statistics
Real-time Data AMeRAS (AMeDAS Ranking Service)
Weather Disaster Reports

Precipitation Ranking

Last Updated: 2019-12-31 15:00 (UTC)
1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)

1h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 49.0 1988-08-11 13 (UTC) 1988-08-11 13 (UTC) Draw Search List Timeline
2 48.0 1988-08-29 06 (UTC) 1988-08-29 06 (UTC) Draw Search List Timeline
2 48.0 2006-08-13 07 (UTC) 2006-08-13 07 (UTC) Draw Search List Timeline
4 46.0 1997-08-03 10 (UTC) 1997-08-03 10 (UTC) Draw Search List Timeline
5 44.0 1989-08-27 10 (UTC) 1989-08-27 10 (UTC) Draw Search List Timeline
6 42.0 1982-09-12 12 (UTC) 1982-09-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
7 40.0 1982-09-12 11 (UTC) 1982-09-12 11 (UTC) Draw Search List Timeline
7 40.0 2001-07-15 09 (UTC) 2001-07-15 09 (UTC) Draw Search List Timeline
9 39.0 1982-08-11 05 (UTC) 1982-08-11 05 (UTC) Draw Search List Timeline
9 39.0 1989-08-27 09 (UTC) 1989-08-27 09 (UTC) Draw Search List Timeline
11 38.0 1998-09-15 20 (UTC) 1998-09-15 20 (UTC) Draw Search List Timeline
12 37.0 1988-08-11 12 (UTC) 1988-08-11 12 (UTC) Draw Search List Timeline
13 36.0 1999-08-13 19 (UTC) 1999-08-13 19 (UTC) Draw Search List Timeline
13 36.0 2001-07-15 08 (UTC) 2001-07-15 08 (UTC) Draw Search List Timeline
15 35.0 2002-07-10 20 (UTC) 2002-07-10 20 (UTC) Draw Search List Timeline
16 34.0 1989-08-06 13 (UTC) 1989-08-06 13 (UTC) Draw Search List Timeline
17 33.0 1993-08-27 06 (UTC) 1993-08-27 06 (UTC) Draw Search List Timeline
17 33.0 2006-08-13 06 (UTC) 2006-08-13 06 (UTC) Draw Search List Timeline
19 31.0 1985-07-22 04 (UTC) 1985-07-22 04 (UTC) Draw Search List Timeline
19 31.0 1988-08-10 22 (UTC) 1988-08-10 22 (UTC) Draw Search List Timeline
19 31.0 1989-08-06 10 (UTC) 1989-08-06 10 (UTC) Draw Search List Timeline
19 31.0 1989-08-06 11 (UTC) 1989-08-06 11 (UTC) Draw Search List Timeline
19 31.0 1993-08-27 09 (UTC) 1993-08-27 09 (UTC) Draw Search List Timeline
19 31.0 2002-07-10 19 (UTC) 2002-07-10 19 (UTC) Draw Search List Timeline
25 30.0 2005-08-19 07 (UTC) 2005-08-19 07 (UTC) Draw Search List Timeline
25 30.0 2007-10-26 08 (UTC) 2007-10-26 08 (UTC) Draw Search List Timeline
27 29.0 1986-08-17 17 (UTC) 1986-08-17 17 (UTC) Draw Search List Timeline
27 29.0 1993-08-27 10 (UTC) 1993-08-27 10 (UTC) Draw Search List Timeline
27 29.0 1998-07-22 21 (UTC) 1998-07-22 21 (UTC) Draw Search List Timeline
27 29.0 1999-08-13 00 (UTC) 1999-08-13 00 (UTC) Draw Search List Timeline
31 28.0 1982-08-20 08 (UTC) 1982-08-20 08 (UTC) Draw Search List Timeline
31 28.0 1991-06-13 06 (UTC) 1991-06-13 06 (UTC) Draw Search List Timeline
31 28.0 1998-09-15 19 (UTC) 1998-09-15 19 (UTC) Draw Search List Timeline
31 28.0 2005-08-25 19 (UTC) 2005-08-25 19 (UTC) Draw Search List Timeline
35 27.0 1986-08-04 18 (UTC) 1986-08-04 18 (UTC) Draw Search List Timeline
35 27.0 1986-08-04 19 (UTC) 1986-08-04 19 (UTC) Draw Search List Timeline
35 27.0 1998-09-15 21 (UTC) 1998-09-15 21 (UTC) Draw Search List Timeline
35 27.0 1998-09-15 23 (UTC) 1998-09-15 23 (UTC) Draw Search List Timeline
35 27.0 1999-08-13 20 (UTC) 1999-08-13 20 (UTC) Draw Search List Timeline
35 27.0 2000-07-05 05 (UTC) 2000-07-05 05 (UTC) Draw Search List Timeline
35 27.0 2002-10-01 14 (UTC) 2002-10-01 14 (UTC) Draw Search List Timeline
42 26.0 1981-08-22 11 (UTC) 1981-08-22 11 (UTC) Draw Search List Timeline
42 26.0 1986-08-04 23 (UTC) 1986-08-04 23 (UTC) Draw Search List Timeline
42 26.0 1999-08-13 12 (UTC) 1999-08-13 12 (UTC) Draw Search List Timeline
45 25.0 1979-07-28 22 (UTC) 1979-07-28 22 (UTC) Draw Search List Timeline
45 25.0 1988-08-11 10 (UTC) 1988-08-11 10 (UTC) Draw Search List Timeline
45 25.0 1998-08-06 17 (UTC) 1998-08-06 17 (UTC) Draw Search List Timeline
48 24.0 1981-08-22 14 (UTC) 1981-08-22 14 (UTC) Draw Search List Timeline
48 24.0 1989-08-06 09 (UTC) 1989-08-06 09 (UTC) Draw Search List Timeline
48 24.0 2001-08-22 06 (UTC) 2001-08-22 06 (UTC) Draw Search List Timeline

2h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 86.0 1988-08-11 12 (UTC) 1988-08-11 13 (UTC) Draw Search List Timeline
2 83.0 1989-08-27 09 (UTC) 1989-08-27 10 (UTC) Draw Search List Timeline
3 82.0 1982-09-12 11 (UTC) 1982-09-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
4 81.0 2006-08-13 06 (UTC) 2006-08-13 07 (UTC) Draw Search List Timeline
5 76.0 2001-07-15 08 (UTC) 2001-07-15 09 (UTC) Draw Search List Timeline
6 66.0 1988-08-29 05 (UTC) 1988-08-29 06 (UTC) Draw Search List Timeline
6 66.0 1998-09-15 19 (UTC) 1998-09-15 20 (UTC) Draw Search List Timeline
6 66.0 2002-07-10 19 (UTC) 2002-07-10 20 (UTC) Draw Search List Timeline
9 63.0 1999-08-13 19 (UTC) 1999-08-13 20 (UTC) Draw Search List Timeline
10 62.0 1989-08-06 10 (UTC) 1989-08-06 11 (UTC) Draw Search List Timeline
11 60.0 1993-08-27 09 (UTC) 1993-08-27 10 (UTC) Draw Search List Timeline
12 56.0 1989-08-06 12 (UTC) 1989-08-06 13 (UTC) Draw Search List Timeline
13 54.0 1986-08-04 18 (UTC) 1986-08-04 19 (UTC) Draw Search List Timeline
14 53.0 1993-08-27 05 (UTC) 1993-08-27 06 (UTC) Draw Search List Timeline
14 53.0 2005-08-19 06 (UTC) 2005-08-19 07 (UTC) Draw Search List Timeline
16 52.0 1985-07-22 04 (UTC) 1985-07-22 05 (UTC) Draw Search List Timeline
17 51.0 1998-07-22 20 (UTC) 1998-07-22 21 (UTC) Draw Search List Timeline
18 49.0 1998-09-15 21 (UTC) 1998-09-15 22 (UTC) Draw Search List Timeline
18 49.0 2005-08-25 19 (UTC) 2005-08-25 20 (UTC) Draw Search List Timeline
20 48.0 1998-08-06 17 (UTC) 1998-08-06 18 (UTC) Draw Search List Timeline
21 47.0 1986-08-17 16 (UTC) 1986-08-17 17 (UTC) Draw Search List Timeline
21 47.0 1997-08-03 09 (UTC) 1997-08-03 10 (UTC) Draw Search List Timeline
23 46.0 1986-08-04 22 (UTC) 1986-08-04 23 (UTC) Draw Search List Timeline
24 45.0 2002-10-01 14 (UTC) 2002-10-01 15 (UTC) Draw Search List Timeline
25 44.0 1981-08-22 10 (UTC) 1981-08-22 11 (UTC) Draw Search List Timeline
26 42.0 1990-11-04 08 (UTC) 1990-11-04 09 (UTC) Draw Search List Timeline
26 42.0 1999-08-12 23 (UTC) 1999-08-13 00 (UTC) Draw Search List Timeline
28 41.0 1982-08-11 05 (UTC) 1982-08-11 06 (UTC) Draw Search List Timeline
28 41.0 1982-10-19 16 (UTC) 1982-10-19 17 (UTC) Draw Search List Timeline
28 41.0 1989-08-06 08 (UTC) 1989-08-06 09 (UTC) Draw Search List Timeline
28 41.0 1996-09-22 06 (UTC) 1996-09-22 07 (UTC) Draw Search List Timeline
32 40.0 1981-08-22 14 (UTC) 1981-08-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
32 40.0 1989-08-22 05 (UTC) 1989-08-22 06 (UTC) Draw Search List Timeline
32 40.0 2007-10-26 07 (UTC) 2007-10-26 08 (UTC) Draw Search List Timeline
35 39.0 1991-06-13 06 (UTC) 1991-06-13 07 (UTC) Draw Search List Timeline
35 39.0 1998-08-06 15 (UTC) 1998-08-06 16 (UTC) Draw Search List Timeline
35 39.0 2007-07-15 08 (UTC) 2007-07-15 09 (UTC) Draw Search List Timeline
38 38.0 1979-08-06 11 (UTC) 1979-08-06 12 (UTC) Draw Search List Timeline
39 37.0 1979-07-28 22 (UTC) 1979-07-28 23 (UTC) Draw Search List Timeline
39 37.0 1986-08-04 14 (UTC) 1986-08-04 15 (UTC) Draw Search List Timeline
39 37.0 1986-08-04 16 (UTC) 1986-08-04 17 (UTC) Draw Search List Timeline
39 37.0 1986-08-04 20 (UTC) 1986-08-04 21 (UTC) Draw Search List Timeline
39 37.0 1990-07-17 19 (UTC) 1990-07-17 20 (UTC) Draw Search List Timeline
39 37.0 2001-08-22 06 (UTC) 2001-08-22 07 (UTC) Draw Search List Timeline
45 36.0 1988-08-10 22 (UTC) 1988-08-10 23 (UTC) Draw Search List Timeline
45 36.0 1988-08-11 10 (UTC) 1988-08-11 11 (UTC) Draw Search List Timeline
45 36.0 1998-09-15 23 (UTC) 1998-09-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 35.0 1983-07-26 08 (UTC) 1983-07-26 09 (UTC) Draw Search List Timeline
48 35.0 1991-08-07 22 (UTC) 1991-08-07 23 (UTC) Draw Search List Timeline
48 35.0 1994-09-29 21 (UTC) 1994-09-29 22 (UTC) Draw Search List Timeline
48 35.0 2001-09-11 02 (UTC) 2001-09-11 03 (UTC) Draw Search List Timeline
48 35.0 2004-07-16 22 (UTC) 2004-07-16 23 (UTC) Draw Search List Timeline

3h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 103.0 1989-08-27 08 (UTC) 1989-08-27 10 (UTC) Draw Search List Timeline
2 97.0 1988-08-11 11 (UTC) 1988-08-11 13 (UTC) Draw Search List Timeline
3 96.0 1982-09-12 10 (UTC) 1982-09-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
4 93.0 1998-09-15 19 (UTC) 1998-09-15 21 (UTC) Draw Search List Timeline
5 87.0 1989-08-06 11 (UTC) 1989-08-06 13 (UTC) Draw Search List Timeline
6 84.0 2001-07-15 08 (UTC) 2001-07-15 10 (UTC) Draw Search List Timeline
6 84.0 2002-07-10 19 (UTC) 2002-07-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
8 83.0 2006-08-13 06 (UTC) 2006-08-13 08 (UTC) Draw Search List Timeline
9 75.0 1993-08-27 08 (UTC) 1993-08-27 10 (UTC) Draw Search List Timeline
10 74.0 1986-08-04 18 (UTC) 1986-08-04 20 (UTC) Draw Search List Timeline
11 73.0 1999-08-13 18 (UTC) 1999-08-13 20 (UTC) Draw Search List Timeline
12 72.0 1989-08-06 08 (UTC) 1989-08-06 10 (UTC) Draw Search List Timeline
13 70.0 1993-08-27 05 (UTC) 1993-08-27 07 (UTC) Draw Search List Timeline
13 70.0 2005-08-19 05 (UTC) 2005-08-19 07 (UTC) Draw Search List Timeline
15 68.0 1998-07-22 19 (UTC) 1998-07-22 21 (UTC) Draw Search List Timeline
15 68.0 1998-08-06 16 (UTC) 1998-08-06 18 (UTC) Draw Search List Timeline
17 66.0 1988-08-29 05 (UTC) 1988-08-29 07 (UTC) Draw Search List Timeline
18 64.0 1986-08-17 16 (UTC) 1986-08-17 18 (UTC) Draw Search List Timeline
19 63.0 1986-08-04 21 (UTC) 1986-08-04 23 (UTC) Draw Search List Timeline
20 61.0 2002-10-01 13 (UTC) 2002-10-01 15 (UTC) Draw Search List Timeline
21 60.0 2005-08-25 18 (UTC) 2005-08-25 20 (UTC) Draw Search List Timeline
22 59.0 1981-08-22 09 (UTC) 1981-08-22 11 (UTC) Draw Search List Timeline
23 58.0 1996-09-22 06 (UTC) 1996-09-22 08 (UTC) Draw Search List Timeline
23 58.0 1998-09-15 22 (UTC) 1998-09-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
25 57.0 1986-08-04 15 (UTC) 1986-08-04 17 (UTC) Draw Search List Timeline
26 56.0 1990-11-04 07 (UTC) 1990-11-04 09 (UTC) Draw Search List Timeline
26 56.0 2007-07-15 07 (UTC) 2007-07-15 09 (UTC) Draw Search List Timeline
28 55.0 1981-08-22 12 (UTC) 1981-08-22 14 (UTC) Draw Search List Timeline
28 55.0 1982-10-19 16 (UTC) 1982-10-19 18 (UTC) Draw Search List Timeline
28 55.0 1985-07-22 04 (UTC) 1985-07-22 06 (UTC) Draw Search List Timeline
31 51.0 1999-08-13 00 (UTC) 1999-08-13 02 (UTC) Draw Search List Timeline
31 51.0 2001-09-11 02 (UTC) 2001-09-11 04 (UTC) Draw Search List Timeline
33 50.0 1993-08-27 11 (UTC) 1993-08-27 13 (UTC) Draw Search List Timeline
34 49.0 1994-08-19 15 (UTC) 1994-08-19 17 (UTC) Draw Search List Timeline
34 49.0 2001-08-22 05 (UTC) 2001-08-22 07 (UTC) Draw Search List Timeline
36 47.0 1986-08-04 12 (UTC) 1986-08-04 14 (UTC) Draw Search List Timeline
36 47.0 1994-09-29 20 (UTC) 1994-09-29 22 (UTC) Draw Search List Timeline
36 47.0 1997-08-03 09 (UTC) 1997-08-03 11 (UTC) Draw Search List Timeline
36 47.0 2007-06-29 01 (UTC) 2007-06-29 03 (UTC) Draw Search List Timeline
40 45.0 1979-07-28 21 (UTC) 1979-07-28 23 (UTC) Draw Search List Timeline
40 45.0 2007-10-26 07 (UTC) 2007-10-26 09 (UTC) Draw Search List Timeline
42 43.0 1981-08-22 21 (UTC) 1981-08-22 23 (UTC) Draw Search List Timeline
42 43.0 1988-08-11 08 (UTC) 1988-08-11 10 (UTC) Draw Search List Timeline
42 43.0 1994-08-21 03 (UTC) 1994-08-21 05 (UTC) Draw Search List Timeline
42 43.0 1999-08-13 12 (UTC) 1999-08-13 14 (UTC) Draw Search List Timeline
42 43.0 2000-07-07 23 (UTC) 2000-07-08 01 (UTC) Draw Search List Timeline
42 43.0 2007-09-05 12 (UTC) 2007-09-05 14 (UTC) Draw Search List Timeline
48 42.0 1998-08-06 19 (UTC) 1998-08-06 21 (UTC) Draw Search List Timeline
48 42.0 2007-09-07 02 (UTC) 2007-09-07 04 (UTC) Draw Search List Timeline
50 41.0 1982-08-11 05 (UTC) 1982-08-11 07 (UTC) Draw Search List Timeline
50 41.0 1982-10-19 19 (UTC) 1982-10-19 21 (UTC) Draw Search List Timeline
50 41.0 1988-08-28 13 (UTC) 1988-08-28 15 (UTC) Draw Search List Timeline
50 41.0 1989-08-22 04 (UTC) 1989-08-22 06 (UTC) Draw Search List Timeline
50 41.0 1991-06-13 06 (UTC) 1991-06-13 08 (UTC) Draw Search List Timeline
50 41.0 2006-07-28 05 (UTC) 2006-07-28 07 (UTC) Draw Search List Timeline

6h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 163.0 1989-08-06 09 (UTC) 1989-08-06 14 (UTC) Draw Search List Timeline
2 151.0 1998-09-15 19 (UTC) 1998-09-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
3 145.0 1993-08-27 05 (UTC) 1993-08-27 10 (UTC) Draw Search List Timeline
4 142.0 1988-08-11 09 (UTC) 1988-08-11 14 (UTC) Draw Search List Timeline
4 142.0 1989-08-27 06 (UTC) 1989-08-27 11 (UTC) Draw Search List Timeline
6 137.0 1986-08-04 18 (UTC) 1986-08-04 23 (UTC) Draw Search List Timeline
7 123.0 1982-09-12 08 (UTC) 1982-09-12 13 (UTC) Draw Search List Timeline
8 115.0 1981-08-22 10 (UTC) 1981-08-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
9 114.0 1998-08-06 14 (UTC) 1998-08-06 19 (UTC) Draw Search List Timeline
10 107.0 2002-07-10 16 (UTC) 2002-07-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
11 104.0 1986-08-04 12 (UTC) 1986-08-04 17 (UTC) Draw Search List Timeline
12 100.0 1982-10-19 15 (UTC) 1982-10-19 20 (UTC) Draw Search List Timeline
13 98.0 1999-08-13 17 (UTC) 1999-08-13 22 (UTC) Draw Search List Timeline
14 97.0 2005-08-25 15 (UTC) 2005-08-25 20 (UTC) Draw Search List Timeline
15 93.0 1996-09-22 04 (UTC) 1996-09-22 09 (UTC) Draw Search List Timeline
15 93.0 2002-10-01 10 (UTC) 2002-10-01 15 (UTC) Draw Search List Timeline
17 91.0 2001-07-15 08 (UTC) 2001-07-15 13 (UTC) Draw Search List Timeline
17 91.0 2007-07-15 04 (UTC) 2007-07-15 09 (UTC) Draw Search List Timeline
19 89.0 1988-08-29 05 (UTC) 1988-08-29 10 (UTC) Draw Search List Timeline
20 84.0 1998-07-22 16 (UTC) 1998-07-22 21 (UTC) Draw Search List Timeline
21 83.0 2006-08-13 06 (UTC) 2006-08-13 08 (UTC) Draw Search List Timeline
22 80.0 2007-06-28 22 (UTC) 2007-06-29 03 (UTC) Draw Search List Timeline
23 79.0 2007-09-05 11 (UTC) 2007-09-05 16 (UTC) Draw Search List Timeline
24 78.0 2001-09-10 23 (UTC) 2001-09-11 04 (UTC) Draw Search List Timeline
24 78.0 2005-08-19 05 (UTC) 2005-08-19 10 (UTC) Draw Search List Timeline
26 77.0 1986-08-17 15 (UTC) 1986-08-17 20 (UTC) Draw Search List Timeline
27 76.0 1990-11-04 05 (UTC) 1990-11-04 10 (UTC) Draw Search List Timeline
28 74.0 1989-08-06 03 (UTC) 1989-08-06 08 (UTC) Draw Search List Timeline
28 74.0 1994-08-21 00 (UTC) 1994-08-21 05 (UTC) Draw Search List Timeline
30 73.0 2000-07-07 20 (UTC) 2000-07-08 01 (UTC) Draw Search List Timeline
31 71.0 1979-07-28 19 (UTC) 1979-07-29 00 (UTC) Draw Search List Timeline
31 71.0 1991-08-30 22 (UTC) 1991-08-31 03 (UTC) Draw Search List Timeline
31 71.0 1999-08-12 23 (UTC) 1999-08-13 04 (UTC) Draw Search List Timeline
34 69.0 1989-07-11 16 (UTC) 1989-07-11 21 (UTC) Draw Search List Timeline
35 67.0 1976-08-05 21 (UTC) 1976-08-06 02 (UTC) Draw Search List Timeline
35 67.0 1994-09-29 12 (UTC) 1994-09-29 17 (UTC) Draw Search List Timeline
37 66.0 1989-06-16 13 (UTC) 1989-06-16 18 (UTC) Draw Search List Timeline
38 65.0 2001-08-22 03 (UTC) 2001-08-22 08 (UTC) Draw Search List Timeline
39 64.0 1983-07-26 04 (UTC) 1983-07-26 09 (UTC) Draw Search List Timeline
39 64.0 1985-07-22 04 (UTC) 1985-07-22 09 (UTC) Draw Search List Timeline
41 63.0 1981-06-21 23 (UTC) 1981-06-22 04 (UTC) Draw Search List Timeline
41 63.0 1993-08-27 11 (UTC) 1993-08-27 16 (UTC) Draw Search List Timeline
41 63.0 2006-07-28 04 (UTC) 2006-07-28 09 (UTC) Draw Search List Timeline
41 63.0 2007-07-14 22 (UTC) 2007-07-15 03 (UTC) Draw Search List Timeline
45 62.0 1988-07-27 10 (UTC) 1988-07-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
45 62.0 1996-06-24 18 (UTC) 1996-06-24 23 (UTC) Draw Search List Timeline
47 60.0 1988-08-28 12 (UTC) 1988-08-28 17 (UTC) Draw Search List Timeline
48 59.0 1978-06-25 19 (UTC) 1978-06-26 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 59.0 1980-06-26 08 (UTC) 1980-06-26 13 (UTC) Draw Search List Timeline
48 59.0 1981-08-22 16 (UTC) 1981-08-22 21 (UTC) Draw Search List Timeline
48 59.0 1981-08-22 22 (UTC) 1981-08-23 03 (UTC) Draw Search List Timeline

12h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 241.0 1986-08-04 12 (UTC) 1986-08-04 23 (UTC) Draw Search List Timeline
2 237.0 1989-08-06 03 (UTC) 1989-08-06 14 (UTC) Draw Search List Timeline
3 215.0 1993-08-27 03 (UTC) 1993-08-27 14 (UTC) Draw Search List Timeline
4 187.0 1988-08-11 03 (UTC) 1988-08-11 14 (UTC) Draw Search List Timeline
5 183.0 1981-08-22 08 (UTC) 1981-08-22 19 (UTC) Draw Search List Timeline
6 180.0 1998-09-15 17 (UTC) 1998-09-16 04 (UTC) Draw Search List Timeline
7 168.0 1989-08-27 05 (UTC) 1989-08-27 16 (UTC) Draw Search List Timeline
8 160.0 2002-07-10 10 (UTC) 2002-07-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
9 156.0 1999-08-13 12 (UTC) 1999-08-13 23 (UTC) Draw Search List Timeline
10 155.0 1982-10-19 13 (UTC) 1982-10-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
10 155.0 2007-07-14 23 (UTC) 2007-07-15 10 (UTC) Draw Search List Timeline
12 149.0 2005-08-25 16 (UTC) 2005-08-26 03 (UTC) Draw Search List Timeline
13 146.0 1998-08-06 11 (UTC) 1998-08-06 22 (UTC) Draw Search List Timeline
14 143.0 1982-09-12 03 (UTC) 1982-09-12 14 (UTC) Draw Search List Timeline
15 128.0 1994-09-29 13 (UTC) 1994-09-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
16 127.0 1996-09-21 23 (UTC) 1996-09-22 10 (UTC) Draw Search List Timeline
17 125.0 2000-07-07 15 (UTC) 2000-07-08 02 (UTC) Draw Search List Timeline
18 124.0 1994-08-20 23 (UTC) 1994-08-21 10 (UTC) Draw Search List Timeline
19 111.0 2001-09-10 19 (UTC) 2001-09-11 06 (UTC) Draw Search List Timeline
19 111.0 2002-10-01 04 (UTC) 2002-10-01 15 (UTC) Draw Search List Timeline
21 109.0 1988-08-29 02 (UTC) 1988-08-29 13 (UTC) Draw Search List Timeline
22 106.0 1987-06-20 02 (UTC) 1987-06-20 13 (UTC) Draw Search List Timeline
23 101.0 1976-08-15 17 (UTC) 1976-08-16 04 (UTC) Draw Search List Timeline
24 98.0 2007-06-28 20 (UTC) 2007-06-29 07 (UTC) Draw Search List Timeline
25 97.0 1989-06-16 10 (UTC) 1989-06-16 21 (UTC) Draw Search List Timeline
26 96.0 1989-08-05 15 (UTC) 1989-08-06 02 (UTC) Draw Search List Timeline
27 94.0 1976-09-03 20 (UTC) 1976-09-04 07 (UTC) Draw Search List Timeline
27 94.0 1977-09-19 06 (UTC) 1977-09-19 17 (UTC) Draw Search List Timeline
29 93.0 1998-07-22 12 (UTC) 1998-07-22 23 (UTC) Draw Search List Timeline
29 93.0 2007-09-06 17 (UTC) 2007-09-07 04 (UTC) Draw Search List Timeline
31 91.0 2001-07-15 08 (UTC) 2001-07-15 13 (UTC) Draw Search List Timeline
32 90.0 1991-09-18 13 (UTC) 1991-09-19 00 (UTC) Draw Search List Timeline
32 90.0 1999-06-29 15 (UTC) 1999-06-30 02 (UTC) Draw Search List Timeline
34 88.0 1979-07-28 15 (UTC) 1979-07-29 02 (UTC) Draw Search List Timeline
35 87.0 2007-09-05 05 (UTC) 2007-09-05 16 (UTC) Draw Search List Timeline
36 86.0 1991-08-30 17 (UTC) 1991-08-31 04 (UTC) Draw Search List Timeline
36 86.0 2001-10-10 09 (UTC) 2001-10-10 20 (UTC) Draw Search List Timeline
38 85.0 1981-06-21 23 (UTC) 1981-06-22 10 (UTC) Draw Search List Timeline
38 85.0 1990-06-26 11 (UTC) 1990-06-26 22 (UTC) Draw Search List Timeline
40 84.0 1988-07-27 09 (UTC) 1988-07-27 20 (UTC) Draw Search List Timeline
40 84.0 1989-07-11 14 (UTC) 1989-07-12 01 (UTC) Draw Search List Timeline
40 84.0 1990-11-04 00 (UTC) 1990-11-04 11 (UTC) Draw Search List Timeline
40 84.0 1995-06-14 02 (UTC) 1995-06-14 13 (UTC) Draw Search List Timeline
44 83.0 2006-08-13 06 (UTC) 2006-08-13 08 (UTC) Draw Search List Timeline
44 83.0 2006-10-05 19 (UTC) 2006-10-06 06 (UTC) Draw Search List Timeline
46 82.0 1978-06-25 17 (UTC) 1978-06-26 04 (UTC) Draw Search List Timeline
46 82.0 1996-06-24 13 (UTC) 1996-06-25 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 81.0 1983-07-26 02 (UTC) 1983-07-26 13 (UTC) Draw Search List Timeline
48 81.0 1986-08-17 13 (UTC) 1986-08-17 21 (UTC) Draw Search List Timeline
48 81.0 2005-08-19 05 (UTC) 2005-08-19 13 (UTC) Draw Search List Timeline
48 81.0 2006-07-28 01 (UTC) 2006-07-28 12 (UTC) Draw Search List Timeline

24h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 337.0 1989-08-05 16 (UTC) 1989-08-06 15 (UTC) Draw Search List Timeline
2 330.0 1986-08-04 02 (UTC) 1986-08-05 01 (UTC) Draw Search List Timeline
3 259.0 1981-08-22 04 (UTC) 1981-08-23 03 (UTC) Draw Search List Timeline
4 252.0 1988-08-10 16 (UTC) 1988-08-11 15 (UTC) Draw Search List Timeline
4 252.0 1993-08-26 14 (UTC) 1993-08-27 13 (UTC) Draw Search List Timeline
6 242.0 1999-08-12 22 (UTC) 1999-08-13 21 (UTC) Draw Search List Timeline
7 230.0 2007-07-14 19 (UTC) 2007-07-15 18 (UTC) Draw Search List Timeline
8 220.0 2005-08-25 06 (UTC) 2005-08-26 05 (UTC) Draw Search List Timeline
9 211.0 2002-07-09 22 (UTC) 2002-07-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
10 183.0 1998-09-15 05 (UTC) 1998-09-16 04 (UTC) Draw Search List Timeline
11 180.0 1989-08-26 20 (UTC) 1989-08-27 19 (UTC) Draw Search List Timeline
12 178.0 1994-08-20 14 (UTC) 1994-08-21 13 (UTC) Draw Search List Timeline
13 167.0 2001-09-10 07 (UTC) 2001-09-11 06 (UTC) Draw Search List Timeline
14 166.0 1982-10-19 10 (UTC) 1982-10-20 05 (UTC) Draw Search List Timeline
15 158.0 1982-09-11 15 (UTC) 1982-09-12 14 (UTC) Draw Search List Timeline
15 158.0 1988-08-28 13 (UTC) 1988-08-29 12 (UTC) Draw Search List Timeline
17 156.0 1998-08-06 08 (UTC) 1998-08-07 07 (UTC) Draw Search List Timeline
18 147.0 1991-09-18 07 (UTC) 1991-09-19 06 (UTC) Draw Search List Timeline
19 146.0 1987-06-19 23 (UTC) 1987-06-20 22 (UTC) Draw Search List Timeline
20 145.0 1994-09-29 01 (UTC) 1994-09-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
20 145.0 2007-09-06 09 (UTC) 2007-09-07 08 (UTC) Draw Search List Timeline
22 144.0 2001-10-09 21 (UTC) 2001-10-10 20 (UTC) Draw Search List Timeline
23 142.0 2000-07-07 11 (UTC) 2000-07-08 10 (UTC) Draw Search List Timeline
24 137.0 1996-09-21 13 (UTC) 1996-09-22 12 (UTC) Draw Search List Timeline
25 133.0 2006-10-05 19 (UTC) 2006-10-06 18 (UTC) Draw Search List Timeline
26 130.0 2002-09-30 16 (UTC) 2002-10-01 15 (UTC) Draw Search List Timeline
27 129.0 1989-06-16 08 (UTC) 1989-06-17 07 (UTC) Draw Search List Timeline
28 124.0 1999-08-13 22 (UTC) 1999-08-14 21 (UTC) Draw Search List Timeline
29 121.0 1984-09-02 18 (UTC) 1984-09-03 17 (UTC) Draw Search List Timeline
30 120.0 1991-08-07 00 (UTC) 1991-08-07 23 (UTC) Draw Search List Timeline
31 119.0 1979-07-28 02 (UTC) 1979-07-29 01 (UTC) Draw Search List Timeline
31 119.0 1990-06-26 05 (UTC) 1990-06-27 04 (UTC) Draw Search List Timeline
33 118.0 1999-06-29 12 (UTC) 1999-06-30 11 (UTC) Draw Search List Timeline
34 116.0 1976-08-15 06 (UTC) 1976-08-16 05 (UTC) Draw Search List Timeline
34 116.0 1992-10-19 15 (UTC) 1992-10-20 14 (UTC) Draw Search List Timeline
36 115.0 1981-06-21 19 (UTC) 1981-06-22 18 (UTC) Draw Search List Timeline
37 112.0 1996-09-13 18 (UTC) 1996-09-14 17 (UTC) Draw Search List Timeline
37 112.0 1998-08-29 05 (UTC) 1998-08-30 04 (UTC) Draw Search List Timeline
39 111.0 1995-06-13 14 (UTC) 1995-06-14 13 (UTC) Draw Search List Timeline
40 110.0 1976-09-03 15 (UTC) 1976-09-04 14 (UTC) Draw Search List Timeline
41 109.0 1982-06-26 04 (UTC) 1982-06-27 03 (UTC) Draw Search List Timeline
42 107.0 1985-09-28 13 (UTC) 1985-09-29 12 (UTC) Draw Search List Timeline
42 107.0 1988-09-14 22 (UTC) 1988-09-15 21 (UTC) Draw Search List Timeline
44 106.0 1992-06-20 10 (UTC) 1992-06-21 09 (UTC) Draw Search List Timeline
45 105.0 2008-08-23 19 (UTC) 2008-08-24 18 (UTC) Draw Search List Timeline
46 104.0 2004-10-08 16 (UTC) 2004-10-09 15 (UTC) Draw Search List Timeline
47 103.0 1986-09-02 03 (UTC) 1986-09-03 02 (UTC) Draw Search List Timeline
48 102.0 1977-09-18 19 (UTC) 1977-09-19 18 (UTC) Draw Search List Timeline
48 102.0 1999-09-14 11 (UTC) 1999-09-15 10 (UTC) Draw Search List Timeline
50 101.0 1980-07-11 06 (UTC) 1980-07-12 05 (UTC) Draw Search List Timeline
50 101.0 2007-06-28 16 (UTC) 2007-06-29 08 (UTC) Draw Search List Timeline

48h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 371.0 1989-08-04 17 (UTC) 1989-08-06 16 (UTC) Draw Search List Timeline
2 369.0 1999-08-12 20 (UTC) 1999-08-14 19 (UTC) Draw Search List Timeline
3 337.0 1986-08-03 23 (UTC) 1986-08-05 03 (UTC) Draw Search List Timeline
4 321.0 1988-08-10 15 (UTC) 1988-08-12 14 (UTC) Draw Search List Timeline
5 279.0 1993-08-26 11 (UTC) 1993-08-27 17 (UTC) Draw Search List Timeline
6 276.0 1994-08-19 15 (UTC) 1994-08-21 14 (UTC) Draw Search List Timeline
7 265.0 1981-08-21 04 (UTC) 1981-08-23 03 (UTC) Draw Search List Timeline
8 254.0 2007-07-14 05 (UTC) 2007-07-16 04 (UTC) Draw Search List Timeline
9 242.0 2007-09-05 11 (UTC) 2007-09-07 10 (UTC) Draw Search List Timeline
10 230.0 2002-07-09 04 (UTC) 2002-07-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
10 230.0 2005-08-24 15 (UTC) 2005-08-26 14 (UTC) Draw Search List Timeline
12 195.0 2001-09-09 09 (UTC) 2001-09-11 08 (UTC) Draw Search List Timeline
13 192.0 1988-08-28 12 (UTC) 1988-08-30 11 (UTC) Draw Search List Timeline
13 192.0 1998-09-15 15 (UTC) 1998-09-17 14 (UTC) Draw Search List Timeline
15 185.0 1989-08-26 03 (UTC) 1989-08-28 02 (UTC) Draw Search List Timeline
16 182.0 1994-09-28 02 (UTC) 1994-09-30 01 (UTC) Draw Search List Timeline
17 177.0 1982-09-10 15 (UTC) 1982-09-12 14 (UTC) Draw Search List Timeline
18 176.0 1982-07-25 05 (UTC) 1982-07-27 04 (UTC) Draw Search List Timeline
18 176.0 1991-10-11 05 (UTC) 1991-10-13 04 (UTC) Draw Search List Timeline
20 175.0 2001-10-09 04 (UTC) 2001-10-11 03 (UTC) Draw Search List Timeline
21 173.0 1998-08-06 08 (UTC) 1998-08-08 07 (UTC) Draw Search List Timeline
22 169.0 1978-06-25 16 (UTC) 1978-06-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
23 166.0 1982-10-19 10 (UTC) 1982-10-20 05 (UTC) Draw Search List Timeline
24 165.0 2006-10-05 12 (UTC) 2006-10-07 11 (UTC) Draw Search List Timeline
25 163.0 1991-09-18 07 (UTC) 1991-09-20 06 (UTC) Draw Search List Timeline
26 161.0 1976-08-14 06 (UTC) 1976-08-16 05 (UTC) Draw Search List Timeline
27 157.0 1998-08-28 20 (UTC) 1998-08-30 19 (UTC) Draw Search List Timeline
28 152.0 1991-08-06 02 (UTC) 1991-08-08 01 (UTC) Draw Search List Timeline
29 150.0 1990-06-26 03 (UTC) 1990-06-28 02 (UTC) Draw Search List Timeline
30 148.0 1987-06-19 21 (UTC) 1987-06-21 08 (UTC) Draw Search List Timeline
31 147.0 1984-09-02 15 (UTC) 1984-09-04 14 (UTC) Draw Search List Timeline
31 147.0 1989-06-16 08 (UTC) 1989-06-18 07 (UTC) Draw Search List Timeline
33 144.0 2000-07-07 11 (UTC) 2000-07-08 13 (UTC) Draw Search List Timeline
34 142.0 1996-09-20 12 (UTC) 1996-09-22 11 (UTC) Draw Search List Timeline
35 141.0 1986-09-02 02 (UTC) 1986-09-03 23 (UTC) Draw Search List Timeline
36 140.0 2007-10-26 03 (UTC) 2007-10-27 17 (UTC) Draw Search List Timeline
37 137.0 1999-09-20 13 (UTC) 1999-09-22 12 (UTC) Draw Search List Timeline
38 136.0 1982-06-25 08 (UTC) 1982-06-27 07 (UTC) Draw Search List Timeline
39 134.0 2002-09-29 17 (UTC) 2002-10-01 16 (UTC) Draw Search List Timeline
40 131.0 1985-09-28 07 (UTC) 1985-09-30 06 (UTC) Draw Search List Timeline
41 130.0 1995-06-13 10 (UTC) 1995-06-15 09 (UTC) Draw Search List Timeline
42 128.0 2008-08-23 05 (UTC) 2008-08-25 04 (UTC) Draw Search List Timeline
43 125.0 1979-07-27 03 (UTC) 1979-07-29 02 (UTC) Draw Search List Timeline
43 125.0 1992-10-18 21 (UTC) 1992-10-20 20 (UTC) Draw Search List Timeline
45 123.0 1992-06-20 05 (UTC) 1992-06-22 04 (UTC) Draw Search List Timeline
46 122.0 1976-08-05 02 (UTC) 1976-08-07 01 (UTC) Draw Search List Timeline
46 122.0 1976-09-03 00 (UTC) 1976-09-04 23 (UTC) Draw Search List Timeline
46 122.0 1999-06-28 20 (UTC) 1999-06-30 19 (UTC) Draw Search List Timeline
46 122.0 1999-09-13 14 (UTC) 1999-09-15 13 (UTC) Draw Search List Timeline
50 121.0 2001-07-14 15 (UTC) 2001-07-16 14 (UTC) Draw Search List Timeline

72h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 375.0 1999-08-12 06 (UTC) 1999-08-15 02 (UTC) Draw Search List Timeline
2 372.0 1989-08-04 19 (UTC) 1989-08-07 18 (UTC) Draw Search List Timeline
3 337.0 1986-08-03 23 (UTC) 1986-08-05 03 (UTC) Draw Search List Timeline
3 337.0 1988-08-09 18 (UTC) 1988-08-12 17 (UTC) Draw Search List Timeline
5 297.0 1994-08-19 15 (UTC) 1994-08-22 14 (UTC) Draw Search List Timeline
6 279.0 1993-08-26 11 (UTC) 1993-08-27 17 (UTC) Draw Search List Timeline
7 267.0 1981-08-20 04 (UTC) 1981-08-23 03 (UTC) Draw Search List Timeline
7 267.0 2007-07-13 05 (UTC) 2007-07-16 04 (UTC) Draw Search List Timeline
9 255.0 2007-09-04 14 (UTC) 2007-09-07 13 (UTC) Draw Search List Timeline
10 250.0 2005-08-23 07 (UTC) 2005-08-26 06 (UTC) Draw Search List Timeline
11 238.0 1976-08-13 12 (UTC) 1976-08-16 11 (UTC) Draw Search List Timeline
12 230.0 2002-07-09 04 (UTC) 2002-07-12 03 (UTC) Draw Search List Timeline
13 211.0 1998-08-27 00 (UTC) 1998-08-29 23 (UTC) Draw Search List Timeline
13 211.0 2001-09-08 17 (UTC) 2001-09-11 16 (UTC) Draw Search List Timeline
15 208.0 1988-08-27 17 (UTC) 1988-08-30 16 (UTC) Draw Search List Timeline
16 202.0 1994-09-27 01 (UTC) 1994-09-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
17 199.0 1991-10-10 07 (UTC) 1991-10-13 06 (UTC) Draw Search List Timeline
18 197.0 1991-09-18 05 (UTC) 1991-09-21 04 (UTC) Draw Search List Timeline
19 194.0 1998-09-15 05 (UTC) 1998-09-17 21 (UTC) Draw Search List Timeline
20 191.0 1989-08-25 03 (UTC) 1989-08-28 02 (UTC) Draw Search List Timeline
21 186.0 2001-10-08 05 (UTC) 2001-10-11 04 (UTC) Draw Search List Timeline
22 182.0 1982-09-10 00 (UTC) 1982-09-12 23 (UTC) Draw Search List Timeline
23 180.0 1982-07-24 07 (UTC) 1982-07-27 06 (UTC) Draw Search List Timeline
24 177.0 2006-10-05 12 (UTC) 2006-10-08 11 (UTC) Draw Search List Timeline
25 176.0 1998-08-05 21 (UTC) 1998-08-08 20 (UTC) Draw Search List Timeline
26 175.0 1978-06-25 15 (UTC) 1978-06-28 04 (UTC) Draw Search List Timeline
27 169.0 2003-07-23 14 (UTC) 2003-07-26 13 (UTC) Draw Search List Timeline
28 166.0 1982-10-19 10 (UTC) 1982-10-20 05 (UTC) Draw Search List Timeline
29 164.0 2000-07-05 05 (UTC) 2000-07-08 04 (UTC) Draw Search List Timeline
30 162.0 1989-06-15 08 (UTC) 1989-06-18 07 (UTC) Draw Search List Timeline
31 161.0 1991-08-05 01 (UTC) 1991-08-08 00 (UTC) Draw Search List Timeline
32 158.0 1990-06-26 01 (UTC) 1990-06-29 00 (UTC) Draw Search List Timeline
33 155.0 1984-09-02 04 (UTC) 1984-09-05 03 (UTC) Draw Search List Timeline
34 152.0 1982-06-24 06 (UTC) 1982-06-27 05 (UTC) Draw Search List Timeline
35 148.0 1987-06-19 21 (UTC) 1987-06-21 08 (UTC) Draw Search List Timeline
36 147.5 2008-08-23 02 (UTC) 2008-08-26 01 (UTC) Draw Search List Timeline
37 146.0 1999-09-20 00 (UTC) 1999-09-22 23 (UTC) Draw Search List Timeline
38 145.0 1996-09-20 10 (UTC) 1996-09-22 12 (UTC) Draw Search List Timeline
39 144.0 1995-06-13 10 (UTC) 1995-06-16 09 (UTC) Draw Search List Timeline
40 141.0 1986-09-02 02 (UTC) 1986-09-03 23 (UTC) Draw Search List Timeline
41 140.0 2007-10-26 03 (UTC) 2007-10-27 17 (UTC) Draw Search List Timeline
42 137.0 1976-09-11 05 (UTC) 1976-09-14 04 (UTC) Draw Search List Timeline
43 136.0 1988-07-15 03 (UTC) 1988-07-18 02 (UTC) Draw Search List Timeline
44 134.0 2002-09-28 17 (UTC) 2002-10-01 16 (UTC) Draw Search List Timeline
45 133.0 1992-06-18 15 (UTC) 1992-06-21 14 (UTC) Draw Search List Timeline
46 132.0 1985-09-27 07 (UTC) 1985-09-30 06 (UTC) Draw Search List Timeline
47 131.0 1987-09-04 08 (UTC) 1987-09-07 07 (UTC) Draw Search List Timeline
48 129.0 2001-07-13 15 (UTC) 2001-07-16 14 (UTC) Draw Search List Timeline
49 128.0 1992-10-18 12 (UTC) 1992-10-20 20 (UTC) Draw Search List Timeline
50 127.0 1979-07-26 03 (UTC) 1979-07-29 02 (UTC) Draw Search List Timeline

Daily Precipitation (JST)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 337.0 1989-08-05 16 (UTC) 1989-08-06 15 (UTC) Draw Search List Timeline
2 252.0 1988-08-10 16 (UTC) 1988-08-11 15 (UTC) Draw Search List Timeline
3 246.0 1993-08-26 16 (UTC) 1993-08-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
4 224.0 2007-07-14 16 (UTC) 2007-07-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
5 197.0 1986-08-04 16 (UTC) 1986-08-05 15 (UTC) Draw Search List Timeline
6 190.0 1999-08-13 16 (UTC) 1999-08-14 15 (UTC) Draw Search List Timeline
7 181.0 1998-09-15 16 (UTC) 1998-09-16 15 (UTC) Draw Search List Timeline
8 177.0 1994-08-20 16 (UTC) 1994-08-21 15 (UTC) Draw Search List Timeline
9 175.0 1989-08-26 16 (UTC) 1989-08-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
10 159.0 2005-08-25 16 (UTC) 2005-08-26 15 (UTC) Draw Search List Timeline
11 157.0 1982-09-11 16 (UTC) 1982-09-12 15 (UTC) Draw Search List Timeline
12 152.0 1999-08-12 16 (UTC) 1999-08-13 15 (UTC) Draw Search List Timeline
13 143.0 1981-08-21 16 (UTC) 1981-08-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
14 140.0 1986-08-03 16 (UTC) 1986-08-04 15 (UTC) Draw Search List Timeline
15 137.0 1982-10-19 16 (UTC) 1982-10-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
15 137.0 1996-09-21 16 (UTC) 1996-09-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
17 136.0 2000-07-07 16 (UTC) 2000-07-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
18 131.0 2007-09-06 16 (UTC) 2007-09-07 15 (UTC) Draw Search List Timeline
19 130.0 2002-09-30 16 (UTC) 2002-10-01 15 (UTC) Draw Search List Timeline
20 128.0 1987-06-19 16 (UTC) 1987-06-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
21 127.0 2006-10-05 16 (UTC) 2006-10-06 15 (UTC) Draw Search List Timeline
22 123.0 2001-09-10 16 (UTC) 2001-09-11 15 (UTC) Draw Search List Timeline
23 121.0 1988-08-28 16 (UTC) 1988-08-29 15 (UTC) Draw Search List Timeline
24 120.0 1998-08-06 16 (UTC) 1998-08-07 15 (UTC) Draw Search List Timeline
25 118.0 1981-08-22 16 (UTC) 1981-08-23 15 (UTC) Draw Search List Timeline
25 118.0 2002-07-09 16 (UTC) 2002-07-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
27 115.0 1981-06-21 16 (UTC) 1981-06-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
28 114.0 1992-10-19 16 (UTC) 1992-10-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
28 114.0 2001-10-09 16 (UTC) 2001-10-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
30 112.0 1976-08-15 16 (UTC) 1976-08-16 15 (UTC) Draw Search List Timeline
30 112.0 1984-09-02 16 (UTC) 1984-09-03 15 (UTC) Draw Search List Timeline
32 110.0 1976-09-03 16 (UTC) 1976-09-04 15 (UTC) Draw Search List Timeline
32 110.0 1995-06-13 16 (UTC) 1995-06-14 15 (UTC) Draw Search List Timeline
32 110.0 1996-09-13 16 (UTC) 1996-09-14 15 (UTC) Draw Search List Timeline
32 110.0 2002-07-10 16 (UTC) 2002-07-11 15 (UTC) Draw Search List Timeline
36 107.0 1999-06-29 16 (UTC) 1999-06-30 15 (UTC) Draw Search List Timeline
37 105.0 1991-09-18 16 (UTC) 1991-09-19 15 (UTC) Draw Search List Timeline
38 104.0 1985-09-28 16 (UTC) 1985-09-29 15 (UTC) Draw Search List Timeline
38 104.0 2004-10-08 16 (UTC) 2004-10-09 15 (UTC) Draw Search List Timeline
40 101.0 2007-06-28 16 (UTC) 2007-06-29 15 (UTC) Draw Search List Timeline
41 100.0 1990-06-26 16 (UTC) 1990-06-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
42 99.0 1992-06-20 16 (UTC) 1992-06-21 15 (UTC) Draw Search List Timeline
43 98.0 2008-08-23 16 (UTC) 2008-08-24 15 (UTC) Draw Search List Timeline
44 97.0 1989-06-16 16 (UTC) 1989-06-17 15 (UTC) Draw Search List Timeline
44 97.0 1994-09-29 16 (UTC) 1994-09-30 15 (UTC) Draw Search List Timeline
46 93.0 1980-08-29 16 (UTC) 1980-08-30 15 (UTC) Draw Search List Timeline
47 92.0 1976-08-13 16 (UTC) 1976-08-14 15 (UTC) Draw Search List Timeline
48 91.0 1990-11-03 16 (UTC) 1990-11-04 15 (UTC) Draw Search List Timeline
48 91.0 2001-07-14 16 (UTC) 2001-07-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
50 90.0 1978-06-25 16 (UTC) 1978-06-26 15 (UTC) Draw Search List Timeline

Daily Precipitation (UTC)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 323.0 1986-08-04 01 (UTC) 1986-08-05 00 (UTC) Draw Search List Timeline
2 268.0 1989-08-06 01 (UTC) 1989-08-07 00 (UTC) Draw Search List Timeline
3 245.0 1981-08-22 01 (UTC) 1981-08-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
4 231.0 1993-08-27 01 (UTC) 1993-08-28 00 (UTC) Draw Search List Timeline
5 209.0 1999-08-13 01 (UTC) 1999-08-14 00 (UTC) Draw Search List Timeline
6 200.0 2002-07-10 01 (UTC) 2002-07-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
7 198.0 1988-08-11 01 (UTC) 1988-08-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
8 190.0 2007-07-15 01 (UTC) 2007-07-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
9 181.0 2005-08-25 01 (UTC) 2005-08-26 00 (UTC) Draw Search List Timeline
10 177.0 1989-08-27 01 (UTC) 1989-08-28 00 (UTC) Draw Search List Timeline
11 161.0 1982-10-19 01 (UTC) 1982-10-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
12 159.0 1998-09-15 01 (UTC) 1998-09-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
13 154.0 1998-08-06 01 (UTC) 1998-08-07 00 (UTC) Draw Search List Timeline
14 146.0 1982-09-12 01 (UTC) 1982-09-13 00 (UTC) Draw Search List Timeline
15 145.0 1994-09-29 01 (UTC) 1994-09-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
16 144.0 1987-06-20 01 (UTC) 1987-06-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
17 141.0 2001-10-10 01 (UTC) 2001-10-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
18 131.0 1994-08-21 01 (UTC) 1994-08-22 00 (UTC) Draw Search List Timeline
19 123.0 1988-08-29 01 (UTC) 1988-08-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
19 123.0 1996-09-22 01 (UTC) 1996-09-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
21 118.0 1991-08-07 01 (UTC) 1991-08-08 00 (UTC) Draw Search List Timeline
21 118.0 2002-10-01 01 (UTC) 2002-10-02 00 (UTC) Draw Search List Timeline
23 116.0 1979-07-28 01 (UTC) 1979-07-29 00 (UTC) Draw Search List Timeline
23 116.0 1991-09-18 01 (UTC) 1991-09-19 00 (UTC) Draw Search List Timeline
25 109.0 1990-06-26 01 (UTC) 1990-06-27 00 (UTC) Draw Search List Timeline
26 108.0 1989-06-16 01 (UTC) 1989-06-17 00 (UTC) Draw Search List Timeline
27 107.0 1984-09-03 01 (UTC) 1984-09-04 00 (UTC) Draw Search List Timeline
28 106.0 1998-08-29 01 (UTC) 1998-08-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
28 106.0 2000-07-07 01 (UTC) 2000-07-08 00 (UTC) Draw Search List Timeline
30 105.0 2006-10-06 01 (UTC) 2006-10-07 00 (UTC) Draw Search List Timeline
31 104.0 1999-08-14 01 (UTC) 1999-08-15 00 (UTC) Draw Search List Timeline
32 102.0 1977-09-19 01 (UTC) 1977-09-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
33 101.0 1989-08-05 01 (UTC) 1989-08-06 00 (UTC) Draw Search List Timeline
34 100.0 2007-09-05 01 (UTC) 2007-09-06 00 (UTC) Draw Search List Timeline
35 99.0 2001-09-10 01 (UTC) 2001-09-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
36 98.0 1982-06-26 01 (UTC) 1982-06-27 00 (UTC) Draw Search List Timeline
36 98.0 1994-08-20 01 (UTC) 1994-08-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
36 98.0 2008-08-24 01 (UTC) 2008-08-25 00 (UTC) Draw Search List Timeline
39 96.0 1988-07-27 01 (UTC) 1988-07-28 00 (UTC) Draw Search List Timeline
40 95.0 1982-07-26 01 (UTC) 1982-07-27 00 (UTC) Draw Search List Timeline
41 94.0 1995-07-16 01 (UTC) 1995-07-17 00 (UTC) Draw Search List Timeline
41 94.0 1998-07-22 01 (UTC) 1998-07-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
43 93.0 1995-06-14 01 (UTC) 1995-06-15 00 (UTC) Draw Search List Timeline
44 92.0 1988-09-15 01 (UTC) 1988-09-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
45 91.0 1986-09-02 01 (UTC) 1986-09-03 00 (UTC) Draw Search List Timeline
45 91.0 2001-07-15 01 (UTC) 2001-07-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
47 90.0 1980-07-11 01 (UTC) 1980-07-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
47 90.0 1981-06-22 01 (UTC) 1981-06-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
47 90.0 1991-10-11 01 (UTC) 1991-10-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
50 86.0 1990-11-04 01 (UTC) 1990-11-05 00 (UTC) Draw Search List Timeline

All AMeDAS Ranking - Top 1000

1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)