SHIROISHI (34461) Basic Information

Location Miyagi (SHIROISHI SHI, MIYAGI KEN) [ Local Portal ]
AMeDAS Station Information AMeDAS Statistics
Real-time Data AMeRAS (AMeDAS Ranking Service)
Weather Disaster Reports

Precipitation Ranking

Last Updated: 2019-12-31 15:00 (UTC)
1h Precipitation 2h Precipitation 3h Precipitation 6h Precipitation 12h Precipitation 24h Precipitation 48h Precipitation 72h Precipitation Daily Precipitation (JST) Daily Precipitation (UTC)

1h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 51.0 1982-09-12 11 (UTC) 1982-09-12 11 (UTC) Draw Search List Timeline
2 47.0 1980-07-17 05 (UTC) 1980-07-17 05 (UTC) Draw Search List Timeline
3 40.5 2019-10-12 14 (UTC) 2019-10-12 14 (UTC) Draw Search List Timeline
4 40.0 2016-08-16 22 (UTC) 2016-08-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
5 39.0 2019-10-12 13 (UTC) 2019-10-12 13 (UTC) Draw Search List Timeline
6 38.0 2019-10-12 12 (UTC) 2019-10-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
7 35.5 2019-10-12 11 (UTC) 2019-10-12 11 (UTC) Draw Search List Timeline
8 35.0 1999-08-13 12 (UTC) 1999-08-13 12 (UTC) Draw Search List Timeline
9 34.5 2014-08-07 07 (UTC) 2014-08-07 07 (UTC) Draw Search List Timeline
10 33.0 1984-08-03 06 (UTC) 1984-08-03 06 (UTC) Draw Search List Timeline
11 31.0 2007-09-05 13 (UTC) 2007-09-05 13 (UTC) Draw Search List Timeline
11 31.0 2007-09-05 15 (UTC) 2007-09-05 15 (UTC) Draw Search List Timeline
13 30.0 2019-10-12 09 (UTC) 2019-10-12 09 (UTC) Draw Search List Timeline
14 29.5 2019-10-12 10 (UTC) 2019-10-12 10 (UTC) Draw Search List Timeline
15 29.0 1987-08-09 05 (UTC) 1987-08-09 05 (UTC) Draw Search List Timeline
16 28.5 2015-09-10 13 (UTC) 2015-09-10 13 (UTC) Draw Search List Timeline
17 28.0 1982-09-12 12 (UTC) 1982-09-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
17 28.0 1986-08-17 18 (UTC) 1986-08-17 18 (UTC) Draw Search List Timeline
17 28.0 1999-04-25 06 (UTC) 1999-04-25 06 (UTC) Draw Search List Timeline
17 28.0 2002-07-10 19 (UTC) 2002-07-10 19 (UTC) Draw Search List Timeline
17 28.0 2010-09-11 20 (UTC) 2010-09-11 20 (UTC) Draw Search List Timeline
22 27.5 2010-09-11 19 (UTC) 2010-09-11 19 (UTC) Draw Search List Timeline
23 27.0 1980-07-24 17 (UTC) 1980-07-24 17 (UTC) Draw Search List Timeline
23 27.0 1986-08-04 19 (UTC) 1986-08-04 19 (UTC) Draw Search List Timeline
23 27.0 1986-08-04 23 (UTC) 1986-08-04 23 (UTC) Draw Search List Timeline
23 27.0 1989-08-27 10 (UTC) 1989-08-27 10 (UTC) Draw Search List Timeline
23 27.0 1998-08-06 18 (UTC) 1998-08-06 18 (UTC) Draw Search List Timeline
23 27.0 2005-08-19 07 (UTC) 2005-08-19 07 (UTC) Draw Search List Timeline
23 27.0 2007-07-15 07 (UTC) 2007-07-15 07 (UTC) Draw Search List Timeline
23 27.0 2007-09-05 14 (UTC) 2007-09-05 14 (UTC) Draw Search List Timeline
31 26.5 2013-08-06 07 (UTC) 2013-08-06 07 (UTC) Draw Search List Timeline
32 26.0 1981-07-19 08 (UTC) 1981-07-19 08 (UTC) Draw Search List Timeline
32 26.0 1981-08-22 09 (UTC) 1981-08-22 09 (UTC) Draw Search List Timeline
32 26.0 1981-09-26 13 (UTC) 1981-09-26 13 (UTC) Draw Search List Timeline
32 26.0 1983-08-09 05 (UTC) 1983-08-09 05 (UTC) Draw Search List Timeline
32 26.0 1994-09-08 08 (UTC) 1994-09-08 08 (UTC) Draw Search List Timeline
32 26.0 1997-09-03 08 (UTC) 1997-09-03 08 (UTC) Draw Search List Timeline
32 26.0 2005-08-25 19 (UTC) 2005-08-25 19 (UTC) Draw Search List Timeline
39 25.5 2019-08-22 22 (UTC) 2019-08-22 22 (UTC) Draw Search List Timeline
40 25.0 1977-07-04 12 (UTC) 1977-07-04 12 (UTC) Draw Search List Timeline
40 25.0 1989-08-06 11 (UTC) 1989-08-06 11 (UTC) Draw Search List Timeline
40 25.0 2002-08-02 08 (UTC) 2002-08-02 08 (UTC) Draw Search List Timeline
40 25.0 2012-09-04 08 (UTC) 2012-09-04 08 (UTC) Draw Search List Timeline
40 25.0 2016-08-30 04 (UTC) 2016-08-30 04 (UTC) Draw Search List Timeline
45 24.0 1982-09-12 10 (UTC) 1982-09-12 10 (UTC) Draw Search List Timeline
45 24.0 1991-06-13 06 (UTC) 1991-06-13 06 (UTC) Draw Search List Timeline
45 24.0 1999-04-25 05 (UTC) 1999-04-25 05 (UTC) Draw Search List Timeline
45 24.0 1999-08-13 18 (UTC) 1999-08-13 18 (UTC) Draw Search List Timeline
45 24.0 1999-10-27 16 (UTC) 1999-10-27 16 (UTC) Draw Search List Timeline
45 24.0 2006-12-26 19 (UTC) 2006-12-26 19 (UTC) Draw Search List Timeline
45 24.0 2007-07-15 06 (UTC) 2007-07-15 06 (UTC) Draw Search List Timeline
45 24.0 2018-09-30 18 (UTC) 2018-09-30 18 (UTC) Draw Search List Timeline

2h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 79.5 2019-10-12 13 (UTC) 2019-10-12 14 (UTC) Draw Search List Timeline
2 79.0 1982-09-12 11 (UTC) 1982-09-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
3 73.5 2019-10-12 11 (UTC) 2019-10-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
4 59.5 2019-10-12 09 (UTC) 2019-10-12 10 (UTC) Draw Search List Timeline
5 59.0 2016-08-16 21 (UTC) 2016-08-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
6 58.0 2007-09-05 13 (UTC) 2007-09-05 14 (UTC) Draw Search List Timeline
7 55.5 2010-09-11 19 (UTC) 2010-09-11 20 (UTC) Draw Search List Timeline
8 52.0 1999-04-25 05 (UTC) 1999-04-25 06 (UTC) Draw Search List Timeline
9 51.0 2007-07-15 06 (UTC) 2007-07-15 07 (UTC) Draw Search List Timeline
10 49.0 1987-08-09 05 (UTC) 1987-08-09 06 (UTC) Draw Search List Timeline
11 48.0 1986-08-04 19 (UTC) 1986-08-04 20 (UTC) Draw Search List Timeline
11 48.0 2007-09-05 15 (UTC) 2007-09-05 16 (UTC) Draw Search List Timeline
13 47.0 1980-07-17 05 (UTC) 1980-07-17 05 (UTC) Draw Search List Timeline
13 47.0 2015-09-10 12 (UTC) 2015-09-10 13 (UTC) Draw Search List Timeline
15 46.0 1998-08-06 17 (UTC) 1998-08-06 18 (UTC) Draw Search List Timeline
15 46.0 1999-10-27 15 (UTC) 1999-10-27 16 (UTC) Draw Search List Timeline
15 46.0 2006-12-26 18 (UTC) 2006-12-26 19 (UTC) Draw Search List Timeline
18 44.0 1989-08-27 10 (UTC) 1989-08-27 11 (UTC) Draw Search List Timeline
19 43.0 1986-08-17 18 (UTC) 1986-08-17 19 (UTC) Draw Search List Timeline
19 43.0 1993-08-27 05 (UTC) 1993-08-27 06 (UTC) Draw Search List Timeline
19 43.0 2002-07-10 19 (UTC) 2002-07-10 20 (UTC) Draw Search List Timeline
22 42.5 2012-06-19 17 (UTC) 2012-06-19 18 (UTC) Draw Search List Timeline
23 42.0 1981-09-26 12 (UTC) 1981-09-26 13 (UTC) Draw Search List Timeline
23 42.0 2013-09-05 08 (UTC) 2013-09-05 09 (UTC) Draw Search List Timeline
25 41.5 2014-08-07 07 (UTC) 2014-08-07 08 (UTC) Draw Search List Timeline
26 41.0 1989-08-06 10 (UTC) 1989-08-06 11 (UTC) Draw Search List Timeline
26 41.0 1994-09-08 08 (UTC) 1994-09-08 09 (UTC) Draw Search List Timeline
28 40.5 2016-08-30 03 (UTC) 2016-08-30 04 (UTC) Draw Search List Timeline
29 40.0 1999-08-13 12 (UTC) 1999-08-13 13 (UTC) Draw Search List Timeline
29 40.0 2017-07-28 11 (UTC) 2017-07-28 12 (UTC) Draw Search List Timeline
31 39.0 1981-07-15 07 (UTC) 1981-07-15 08 (UTC) Draw Search List Timeline
32 38.5 2019-10-12 07 (UTC) 2019-10-12 08 (UTC) Draw Search List Timeline
33 37.0 1986-08-04 23 (UTC) 1986-08-05 00 (UTC) Draw Search List Timeline
33 37.0 1998-07-22 20 (UTC) 1998-07-22 21 (UTC) Draw Search List Timeline
33 37.0 1999-08-13 18 (UTC) 1999-08-13 19 (UTC) Draw Search List Timeline
33 37.0 2002-08-02 07 (UTC) 2002-08-02 08 (UTC) Draw Search List Timeline
33 37.0 2005-08-25 18 (UTC) 2005-08-25 19 (UTC) Draw Search List Timeline
38 36.0 1982-09-12 09 (UTC) 1982-09-12 10 (UTC) Draw Search List Timeline
38 36.0 2007-07-15 08 (UTC) 2007-07-15 09 (UTC) Draw Search List Timeline
38 36.0 2016-08-22 09 (UTC) 2016-08-22 10 (UTC) Draw Search List Timeline
41 35.5 2019-10-12 15 (UTC) 2019-10-12 16 (UTC) Draw Search List Timeline
42 35.0 1981-07-19 08 (UTC) 1981-07-19 09 (UTC) Draw Search List Timeline
42 35.0 1981-08-22 09 (UTC) 1981-08-22 10 (UTC) Draw Search List Timeline
42 35.0 1990-10-05 16 (UTC) 1990-10-05 17 (UTC) Draw Search List Timeline
45 34.5 2017-07-17 17 (UTC) 2017-07-17 18 (UTC) Draw Search List Timeline
46 33.5 2012-09-30 14 (UTC) 2012-09-30 15 (UTC) Draw Search List Timeline
47 33.0 1984-08-03 06 (UTC) 1984-08-03 06 (UTC) Draw Search List Timeline
47 33.0 1999-04-24 23 (UTC) 1999-04-25 00 (UTC) Draw Search List Timeline
47 33.0 2018-09-30 17 (UTC) 2018-09-30 18 (UTC) Draw Search List Timeline
47 33.0 2019-08-22 21 (UTC) 2019-08-22 22 (UTC) Draw Search List Timeline

3h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 117.5 2019-10-12 12 (UTC) 2019-10-12 14 (UTC) Draw Search List Timeline
2 103.0 1982-09-12 10 (UTC) 1982-09-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
3 95.0 2019-10-12 09 (UTC) 2019-10-12 11 (UTC) Draw Search List Timeline
4 89.0 2007-09-05 13 (UTC) 2007-09-05 15 (UTC) Draw Search List Timeline
5 73.0 2007-07-15 06 (UTC) 2007-07-15 08 (UTC) Draw Search List Timeline
6 69.0 2016-08-16 21 (UTC) 2016-08-16 23 (UTC) Draw Search List Timeline
7 67.0 1986-08-04 18 (UTC) 1986-08-04 20 (UTC) Draw Search List Timeline
8 63.0 1999-04-25 04 (UTC) 1999-04-25 06 (UTC) Draw Search List Timeline
8 63.0 2010-09-11 19 (UTC) 2010-09-11 21 (UTC) Draw Search List Timeline
10 62.0 1999-10-27 14 (UTC) 1999-10-27 16 (UTC) Draw Search List Timeline
10 62.0 2002-07-10 19 (UTC) 2002-07-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
10 62.0 2006-12-26 17 (UTC) 2006-12-26 19 (UTC) Draw Search List Timeline
13 61.0 1989-08-06 09 (UTC) 1989-08-06 11 (UTC) Draw Search List Timeline
14 56.0 1986-08-17 17 (UTC) 1986-08-17 19 (UTC) Draw Search List Timeline
14 56.0 1998-08-06 16 (UTC) 1998-08-06 18 (UTC) Draw Search List Timeline
14 56.0 2016-08-30 03 (UTC) 2016-08-30 05 (UTC) Draw Search List Timeline
17 55.0 1989-08-27 09 (UTC) 1989-08-27 11 (UTC) Draw Search List Timeline
18 54.5 2015-09-10 11 (UTC) 2015-09-10 13 (UTC) Draw Search List Timeline
18 54.5 2019-10-12 06 (UTC) 2019-10-12 08 (UTC) Draw Search List Timeline
20 54.0 2005-08-25 17 (UTC) 2005-08-25 19 (UTC) Draw Search List Timeline
20 54.0 2012-06-19 16 (UTC) 2012-06-19 18 (UTC) Draw Search List Timeline
22 53.0 1993-08-27 05 (UTC) 1993-08-27 07 (UTC) Draw Search List Timeline
23 50.0 1987-08-09 05 (UTC) 1987-08-09 07 (UTC) Draw Search List Timeline
23 50.0 1998-07-22 19 (UTC) 1998-07-22 21 (UTC) Draw Search List Timeline
25 49.0 1981-09-26 12 (UTC) 1981-09-26 14 (UTC) Draw Search List Timeline
25 49.0 1998-09-15 20 (UTC) 1998-09-15 22 (UTC) Draw Search List Timeline
27 48.0 1990-10-05 15 (UTC) 1990-10-05 17 (UTC) Draw Search List Timeline
28 47.0 1980-07-17 05 (UTC) 1980-07-17 05 (UTC) Draw Search List Timeline
28 47.0 1981-08-22 09 (UTC) 1981-08-22 11 (UTC) Draw Search List Timeline
28 47.0 1999-04-24 22 (UTC) 1999-04-25 00 (UTC) Draw Search List Timeline
31 46.0 1986-08-04 21 (UTC) 1986-08-04 23 (UTC) Draw Search List Timeline
32 45.5 2013-09-05 07 (UTC) 2013-09-05 09 (UTC) Draw Search List Timeline
33 45.0 2016-08-22 09 (UTC) 2016-08-22 11 (UTC) Draw Search List Timeline
33 45.0 2019-10-25 10 (UTC) 2019-10-25 12 (UTC) Draw Search List Timeline
35 44.0 1994-09-08 07 (UTC) 1994-09-08 09 (UTC) Draw Search List Timeline
35 44.0 2006-09-26 22 (UTC) 2006-09-27 00 (UTC) Draw Search List Timeline
35 44.0 2012-09-30 14 (UTC) 2012-09-30 16 (UTC) Draw Search List Timeline
38 43.0 1999-08-13 11 (UTC) 1999-08-13 13 (UTC) Draw Search List Timeline
39 42.5 2019-10-12 15 (UTC) 2019-10-12 17 (UTC) Draw Search List Timeline
40 42.0 1996-09-22 05 (UTC) 1996-09-22 07 (UTC) Draw Search List Timeline
40 42.0 2014-08-07 07 (UTC) 2014-08-07 09 (UTC) Draw Search List Timeline
40 42.0 2017-07-28 10 (UTC) 2017-07-28 12 (UTC) Draw Search List Timeline
43 41.0 1994-08-05 08 (UTC) 1994-08-05 10 (UTC) Draw Search List Timeline
43 41.0 1999-04-25 01 (UTC) 1999-04-25 03 (UTC) Draw Search List Timeline
45 40.5 2013-10-15 22 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
46 40.0 1979-07-28 21 (UTC) 1979-07-28 23 (UTC) Draw Search List Timeline
46 40.0 1982-04-15 14 (UTC) 1982-04-15 16 (UTC) Draw Search List Timeline
46 40.0 2002-10-21 03 (UTC) 2002-10-21 05 (UTC) Draw Search List Timeline
46 40.0 2014-06-28 15 (UTC) 2014-06-28 17 (UTC) Draw Search List Timeline
50 39.5 2017-07-17 17 (UTC) 2017-07-17 19 (UTC) Draw Search List Timeline
50 39.5 2018-09-30 16 (UTC) 2018-09-30 18 (UTC) Draw Search List Timeline

6h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 212.5 2019-10-12 09 (UTC) 2019-10-12 14 (UTC) Draw Search List Timeline
2 131.0 2007-09-05 11 (UTC) 2007-09-05 16 (UTC) Draw Search List Timeline
3 129.0 1982-09-12 07 (UTC) 1982-09-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
4 113.0 1986-08-04 18 (UTC) 1986-08-04 23 (UTC) Draw Search List Timeline
4 113.0 2007-07-15 05 (UTC) 2007-07-15 10 (UTC) Draw Search List Timeline
6 104.0 1999-04-25 01 (UTC) 1999-04-25 06 (UTC) Draw Search List Timeline
7 98.5 2016-08-16 17 (UTC) 2016-08-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
8 98.0 1999-10-27 12 (UTC) 1999-10-27 17 (UTC) Draw Search List Timeline
9 94.0 2010-09-11 15 (UTC) 2010-09-11 20 (UTC) Draw Search List Timeline
10 92.0 2006-12-26 16 (UTC) 2006-12-26 21 (UTC) Draw Search List Timeline
11 90.0 2005-08-25 15 (UTC) 2005-08-25 20 (UTC) Draw Search List Timeline
12 89.0 1989-08-06 09 (UTC) 1989-08-06 14 (UTC) Draw Search List Timeline
13 85.0 1993-08-27 05 (UTC) 1993-08-27 10 (UTC) Draw Search List Timeline
14 84.5 2019-10-12 03 (UTC) 2019-10-12 08 (UTC) Draw Search List Timeline
15 84.0 1998-08-06 16 (UTC) 1998-08-06 21 (UTC) Draw Search List Timeline
15 84.0 2012-06-19 13 (UTC) 2012-06-19 18 (UTC) Draw Search List Timeline
17 78.0 1989-08-27 09 (UTC) 1989-08-27 14 (UTC) Draw Search List Timeline
18 77.0 2002-07-10 16 (UTC) 2002-07-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
18 77.0 2015-09-10 09 (UTC) 2015-09-10 14 (UTC) Draw Search List Timeline
20 76.0 1999-04-24 19 (UTC) 1999-04-25 00 (UTC) Draw Search List Timeline
21 74.0 2016-08-22 06 (UTC) 2016-08-22 11 (UTC) Draw Search List Timeline
22 73.0 2019-10-25 08 (UTC) 2019-10-25 13 (UTC) Draw Search List Timeline
23 72.0 1986-08-17 16 (UTC) 1986-08-17 21 (UTC) Draw Search List Timeline
24 71.0 1998-09-15 18 (UTC) 1998-09-15 23 (UTC) Draw Search List Timeline
25 70.0 1986-08-04 12 (UTC) 1986-08-04 17 (UTC) Draw Search List Timeline
26 68.0 1981-08-22 09 (UTC) 1981-08-22 14 (UTC) Draw Search List Timeline
26 68.0 1999-08-14 13 (UTC) 1999-08-14 18 (UTC) Draw Search List Timeline
28 67.0 2014-06-28 14 (UTC) 2014-06-28 19 (UTC) Draw Search List Timeline
29 66.0 1982-04-15 11 (UTC) 1982-04-15 16 (UTC) Draw Search List Timeline
29 66.0 1996-09-22 04 (UTC) 1996-09-22 09 (UTC) Draw Search List Timeline
29 66.0 1998-07-22 16 (UTC) 1998-07-22 21 (UTC) Draw Search List Timeline
32 65.5 2016-08-30 02 (UTC) 2016-08-30 07 (UTC) Draw Search List Timeline
33 63.0 1999-06-29 19 (UTC) 1999-06-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
34 62.0 1991-09-18 21 (UTC) 1991-09-19 02 (UTC) Draw Search List Timeline
35 61.0 1979-07-28 19 (UTC) 1979-07-29 00 (UTC) Draw Search List Timeline
36 60.0 1981-09-26 10 (UTC) 1981-09-26 15 (UTC) Draw Search List Timeline
37 58.0 2007-06-28 22 (UTC) 2007-06-29 03 (UTC) Draw Search List Timeline
38 57.5 2010-09-22 12 (UTC) 2010-09-22 17 (UTC) Draw Search List Timeline
39 57.0 1976-09-08 22 (UTC) 1976-09-09 03 (UTC) Draw Search List Timeline
39 57.0 1998-08-29 06 (UTC) 1998-08-29 11 (UTC) Draw Search List Timeline
41 56.5 2012-09-30 11 (UTC) 2012-09-30 16 (UTC) Draw Search List Timeline
41 56.5 2013-10-15 19 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
43 56.0 2006-09-26 19 (UTC) 2006-09-27 00 (UTC) Draw Search List Timeline
43 56.0 2010-12-21 22 (UTC) 2010-12-22 03 (UTC) Draw Search List Timeline
45 55.5 2011-09-21 07 (UTC) 2011-09-21 12 (UTC) Draw Search List Timeline
46 55.0 2002-10-21 03 (UTC) 2002-10-21 08 (UTC) Draw Search List Timeline
47 54.5 2014-10-13 14 (UTC) 2014-10-13 19 (UTC) Draw Search List Timeline
48 54.0 1977-09-19 06 (UTC) 1977-09-19 11 (UTC) Draw Search List Timeline
48 54.0 1981-06-21 23 (UTC) 1981-06-22 04 (UTC) Draw Search List Timeline
48 54.0 1990-11-30 10 (UTC) 1990-11-30 15 (UTC) Draw Search List Timeline
48 54.0 2000-07-07 18 (UTC) 2000-07-07 23 (UTC) Draw Search List Timeline

12h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 313.0 2019-10-12 05 (UTC) 2019-10-12 16 (UTC) Draw Search List Timeline
2 185.0 1986-08-04 13 (UTC) 1986-08-05 00 (UTC) Draw Search List Timeline
3 181.0 1999-04-24 20 (UTC) 1999-04-25 07 (UTC) Draw Search List Timeline
4 158.0 2007-07-14 23 (UTC) 2007-07-15 10 (UTC) Draw Search List Timeline
5 145.0 2007-09-05 09 (UTC) 2007-09-05 20 (UTC) Draw Search List Timeline
6 139.0 1982-09-12 02 (UTC) 1982-09-12 13 (UTC) Draw Search List Timeline
7 135.0 2005-08-25 12 (UTC) 2005-08-25 23 (UTC) Draw Search List Timeline
8 131.0 1999-10-27 08 (UTC) 1999-10-27 19 (UTC) Draw Search List Timeline
9 126.0 1989-08-06 04 (UTC) 1989-08-06 15 (UTC) Draw Search List Timeline
10 123.0 2016-08-16 15 (UTC) 2016-08-17 02 (UTC) Draw Search List Timeline
11 121.0 1993-08-27 03 (UTC) 1993-08-27 14 (UTC) Draw Search List Timeline
12 119.5 2015-09-10 03 (UTC) 2015-09-10 14 (UTC) Draw Search List Timeline
13 115.0 2002-07-10 11 (UTC) 2002-07-10 22 (UTC) Draw Search List Timeline
14 113.0 2006-12-26 12 (UTC) 2006-12-26 23 (UTC) Draw Search List Timeline
15 107.5 2012-06-19 07 (UTC) 2012-06-19 18 (UTC) Draw Search List Timeline
16 107.0 1989-08-27 05 (UTC) 1989-08-27 16 (UTC) Draw Search List Timeline
16 107.0 1998-08-06 11 (UTC) 1998-08-06 22 (UTC) Draw Search List Timeline
18 106.0 2010-09-11 15 (UTC) 2010-09-12 02 (UTC) Draw Search List Timeline
19 98.0 1991-09-18 19 (UTC) 1991-09-19 06 (UTC) Draw Search List Timeline
19 98.0 1999-06-29 17 (UTC) 1999-06-30 04 (UTC) Draw Search List Timeline
21 96.5 2014-06-28 12 (UTC) 2014-06-28 23 (UTC) Draw Search List Timeline
22 93.0 1982-04-15 05 (UTC) 1982-04-15 16 (UTC) Draw Search List Timeline
23 92.0 1999-08-13 09 (UTC) 1999-08-13 20 (UTC) Draw Search List Timeline
24 91.5 2013-10-15 13 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
25 91.0 1996-09-22 00 (UTC) 1996-09-22 11 (UTC) Draw Search List Timeline
26 90.0 2000-07-07 16 (UTC) 2000-07-08 03 (UTC) Draw Search List Timeline
27 88.0 1998-08-29 06 (UTC) 1998-08-29 17 (UTC) Draw Search List Timeline
27 88.0 2012-07-06 16 (UTC) 2012-07-07 03 (UTC) Draw Search List Timeline
27 88.0 2019-10-25 07 (UTC) 2019-10-25 18 (UTC) Draw Search List Timeline
30 86.0 1999-08-14 09 (UTC) 1999-08-14 20 (UTC) Draw Search List Timeline
31 85.0 1981-08-22 08 (UTC) 1981-08-22 19 (UTC) Draw Search List Timeline
32 84.0 1977-09-19 06 (UTC) 1977-09-19 17 (UTC) Draw Search List Timeline
32 84.0 1982-05-20 04 (UTC) 1982-05-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
32 84.0 1998-09-15 17 (UTC) 1998-09-16 04 (UTC) Draw Search List Timeline
32 84.0 1999-09-15 00 (UTC) 1999-09-15 11 (UTC) Draw Search List Timeline
36 83.5 2010-09-22 12 (UTC) 2010-09-22 23 (UTC) Draw Search List Timeline
37 82.0 1987-06-20 02 (UTC) 1987-06-20 13 (UTC) Draw Search List Timeline
37 82.0 2002-10-20 21 (UTC) 2002-10-21 08 (UTC) Draw Search List Timeline
39 81.5 2014-10-13 09 (UTC) 2014-10-13 20 (UTC) Draw Search List Timeline
40 80.5 2011-09-21 02 (UTC) 2011-09-21 13 (UTC) Draw Search List Timeline
41 79.5 2017-10-22 12 (UTC) 2017-10-22 23 (UTC) Draw Search List Timeline
42 79.0 1976-08-13 16 (UTC) 1976-08-14 03 (UTC) Draw Search List Timeline
43 76.5 2012-05-03 01 (UTC) 2012-05-03 12 (UTC) Draw Search List Timeline
44 76.0 1979-07-28 15 (UTC) 1979-07-29 02 (UTC) Draw Search List Timeline
44 76.0 1988-07-27 10 (UTC) 1988-07-27 21 (UTC) Draw Search List Timeline
44 76.0 1990-11-30 04 (UTC) 1990-11-30 15 (UTC) Draw Search List Timeline
44 76.0 1992-10-19 21 (UTC) 1992-10-20 08 (UTC) Draw Search List Timeline
48 75.5 2016-08-22 06 (UTC) 2016-08-22 14 (UTC) Draw Search List Timeline
49 75.0 2010-12-21 19 (UTC) 2010-12-22 06 (UTC) Draw Search List Timeline
50 74.0 1990-06-26 15 (UTC) 1990-06-27 02 (UTC) Draw Search List Timeline

24h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 357.5 2019-10-11 18 (UTC) 2019-10-12 17 (UTC) Draw Search List Timeline
2 263.0 1986-08-04 03 (UTC) 1986-08-05 02 (UTC) Draw Search List Timeline
3 234.0 1999-04-24 09 (UTC) 1999-04-25 08 (UTC) Draw Search List Timeline
4 195.0 2007-07-14 15 (UTC) 2007-07-15 14 (UTC) Draw Search List Timeline
5 175.0 2002-07-09 22 (UTC) 2002-07-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
5 175.0 2005-08-25 05 (UTC) 2005-08-26 04 (UTC) Draw Search List Timeline
7 162.0 1989-08-05 16 (UTC) 1989-08-06 15 (UTC) Draw Search List Timeline
8 161.0 2015-09-09 23 (UTC) 2015-09-10 22 (UTC) Draw Search List Timeline
9 156.0 1982-09-11 14 (UTC) 1982-09-12 13 (UTC) Draw Search List Timeline
10 147.0 2007-09-05 09 (UTC) 2007-09-06 08 (UTC) Draw Search List Timeline
11 145.0 1993-08-26 14 (UTC) 1993-08-27 13 (UTC) Draw Search List Timeline
12 143.5 2017-10-22 01 (UTC) 2017-10-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
13 142.0 2011-09-20 14 (UTC) 2011-09-21 13 (UTC) Draw Search List Timeline
14 140.0 1998-08-29 05 (UTC) 1998-08-30 04 (UTC) Draw Search List Timeline
15 135.0 1999-10-27 05 (UTC) 1999-10-28 04 (UTC) Draw Search List Timeline
16 133.0 1999-08-13 18 (UTC) 1999-08-14 17 (UTC) Draw Search List Timeline
17 131.0 2006-12-26 02 (UTC) 2006-12-27 01 (UTC) Draw Search List Timeline
17 131.0 2016-08-16 03 (UTC) 2016-08-17 02 (UTC) Draw Search List Timeline
19 126.0 1991-09-18 08 (UTC) 1991-09-19 07 (UTC) Draw Search List Timeline
20 124.0 2014-06-28 13 (UTC) 2014-06-29 12 (UTC) Draw Search List Timeline
21 122.0 2012-05-02 20 (UTC) 2012-05-03 19 (UTC) Draw Search List Timeline
22 117.0 2010-09-11 17 (UTC) 2010-09-12 16 (UTC) Draw Search List Timeline
22 117.0 2012-06-19 01 (UTC) 2012-06-19 20 (UTC) Draw Search List Timeline
24 116.0 1981-08-22 03 (UTC) 1981-08-23 02 (UTC) Draw Search List Timeline
25 113.5 2012-07-06 08 (UTC) 2012-07-07 07 (UTC) Draw Search List Timeline
26 112.0 1993-11-13 03 (UTC) 1993-11-14 02 (UTC) Draw Search List Timeline
26 112.0 2004-10-08 14 (UTC) 2004-10-09 13 (UTC) Draw Search List Timeline
28 111.0 1989-08-27 00 (UTC) 1989-08-27 19 (UTC) Draw Search List Timeline
28 111.0 1999-09-14 13 (UTC) 1999-09-15 12 (UTC) Draw Search List Timeline
30 109.0 1982-04-14 19 (UTC) 1982-04-15 18 (UTC) Draw Search List Timeline
30 109.0 1998-08-06 09 (UTC) 1998-08-07 08 (UTC) Draw Search List Timeline
30 109.0 1999-06-29 11 (UTC) 1999-06-30 10 (UTC) Draw Search List Timeline
30 109.0 2001-10-09 20 (UTC) 2001-10-10 19 (UTC) Draw Search List Timeline
34 108.0 2010-09-22 08 (UTC) 2010-09-23 07 (UTC) Draw Search List Timeline
35 106.0 2000-07-07 13 (UTC) 2000-07-08 12 (UTC) Draw Search List Timeline
36 105.0 1991-08-07 01 (UTC) 1991-08-08 00 (UTC) Draw Search List Timeline
37 104.0 1994-08-19 05 (UTC) 1994-08-20 04 (UTC) Draw Search List Timeline
37 104.0 2002-10-20 12 (UTC) 2002-10-21 11 (UTC) Draw Search List Timeline
39 103.0 2006-10-05 19 (UTC) 2006-10-06 18 (UTC) Draw Search List Timeline
40 102.0 1990-06-26 04 (UTC) 1990-06-27 03 (UTC) Draw Search List Timeline
41 101.0 2013-10-15 11 (UTC) 2013-10-16 01 (UTC) Draw Search List Timeline
42 99.0 1997-06-27 20 (UTC) 1997-06-28 19 (UTC) Draw Search List Timeline
43 98.0 2004-10-19 17 (UTC) 2004-10-20 16 (UTC) Draw Search List Timeline
44 96.0 1977-09-18 19 (UTC) 1977-09-19 18 (UTC) Draw Search List Timeline
44 96.0 1979-07-28 02 (UTC) 1979-07-29 01 (UTC) Draw Search List Timeline
44 96.0 1996-09-21 21 (UTC) 1996-09-22 12 (UTC) Draw Search List Timeline
47 95.0 1987-06-19 22 (UTC) 1987-06-20 20 (UTC) Draw Search List Timeline
48 94.0 1976-08-13 16 (UTC) 1976-08-14 15 (UTC) Draw Search List Timeline
49 93.5 2009-08-09 11 (UTC) 2009-08-10 10 (UTC) Draw Search List Timeline
50 93.0 1982-05-20 02 (UTC) 1982-05-20 18 (UTC) Draw Search List Timeline

48h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 373.5 2019-10-10 19 (UTC) 2019-10-12 18 (UTC) Draw Search List Timeline
2 272.0 1986-08-03 23 (UTC) 1986-08-05 03 (UTC) Draw Search List Timeline
3 264.0 1999-04-23 20 (UTC) 1999-04-25 12 (UTC) Draw Search List Timeline
4 240.0 2015-09-08 21 (UTC) 2015-09-10 20 (UTC) Draw Search List Timeline
5 231.0 1999-08-12 20 (UTC) 1999-08-14 19 (UTC) Draw Search List Timeline
6 220.0 2011-09-19 15 (UTC) 2011-09-21 14 (UTC) Draw Search List Timeline
7 211.0 2007-07-13 13 (UTC) 2007-07-15 12 (UTC) Draw Search List Timeline
8 197.0 2007-09-05 09 (UTC) 2007-09-07 08 (UTC) Draw Search List Timeline
9 191.0 2002-07-09 14 (UTC) 2002-07-10 22 (UTC) Draw Search List Timeline
10 190.0 1998-08-28 20 (UTC) 1998-08-30 19 (UTC) Draw Search List Timeline
11 176.0 2005-08-24 05 (UTC) 2005-08-26 04 (UTC) Draw Search List Timeline
12 174.0 1989-08-04 16 (UTC) 1989-08-06 15 (UTC) Draw Search List Timeline
13 170.0 1982-09-10 14 (UTC) 1982-09-12 13 (UTC) Draw Search List Timeline
14 164.0 2017-10-21 01 (UTC) 2017-10-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
15 153.0 1993-08-26 12 (UTC) 1993-08-27 14 (UTC) Draw Search List Timeline
16 150.0 1994-08-19 05 (UTC) 1994-08-21 04 (UTC) Draw Search List Timeline
17 147.0 1991-10-11 06 (UTC) 1991-10-13 05 (UTC) Draw Search List Timeline
18 142.5 2010-09-11 15 (UTC) 2010-09-13 14 (UTC) Draw Search List Timeline
19 141.0 2006-10-05 15 (UTC) 2006-10-07 14 (UTC) Draw Search List Timeline
20 137.0 1991-08-06 06 (UTC) 1991-08-08 05 (UTC) Draw Search List Timeline
21 136.5 2014-06-28 03 (UTC) 2014-06-30 02 (UTC) Draw Search List Timeline
22 136.0 1999-09-13 14 (UTC) 1999-09-15 13 (UTC) Draw Search List Timeline
23 135.0 1978-06-25 17 (UTC) 1978-06-27 16 (UTC) Draw Search List Timeline
23 135.0 1999-10-27 05 (UTC) 1999-10-28 04 (UTC) Draw Search List Timeline
25 132.5 2016-08-15 17 (UTC) 2016-08-17 16 (UTC) Draw Search List Timeline
26 132.0 1988-08-28 21 (UTC) 1988-08-30 20 (UTC) Draw Search List Timeline
26 132.0 2006-12-26 02 (UTC) 2006-12-28 01 (UTC) Draw Search List Timeline
26 132.0 2012-07-05 20 (UTC) 2012-07-07 19 (UTC) Draw Search List Timeline
29 131.0 2012-05-02 14 (UTC) 2012-05-04 13 (UTC) Draw Search List Timeline
30 130.0 1990-06-26 03 (UTC) 1990-06-28 02 (UTC) Draw Search List Timeline
30 130.0 1991-09-18 09 (UTC) 1991-09-20 08 (UTC) Draw Search List Timeline
32 126.0 1982-04-13 20 (UTC) 1982-04-15 19 (UTC) Draw Search List Timeline
33 123.0 2001-10-09 06 (UTC) 2001-10-11 05 (UTC) Draw Search List Timeline
34 121.0 1981-08-21 03 (UTC) 1981-08-23 02 (UTC) Draw Search List Timeline
34 121.0 1993-11-12 06 (UTC) 1993-11-14 05 (UTC) Draw Search List Timeline
36 119.0 1998-08-06 09 (UTC) 1998-08-08 08 (UTC) Draw Search List Timeline
36 119.0 2004-10-08 08 (UTC) 2004-10-10 07 (UTC) Draw Search List Timeline
38 118.0 1976-08-13 16 (UTC) 1976-08-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
39 117.0 2002-10-19 11 (UTC) 2002-10-21 10 (UTC) Draw Search List Timeline
39 117.0 2012-06-19 01 (UTC) 2012-06-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
41 115.0 2004-10-19 12 (UTC) 2004-10-20 23 (UTC) Draw Search List Timeline
42 112.5 2016-08-28 08 (UTC) 2016-08-30 07 (UTC) Draw Search List Timeline
43 111.0 1989-08-27 00 (UTC) 1989-08-27 19 (UTC) Draw Search List Timeline
43 111.0 1999-06-28 16 (UTC) 1999-06-30 15 (UTC) Draw Search List Timeline
45 110.0 1999-09-20 13 (UTC) 1999-09-22 12 (UTC) Draw Search List Timeline
46 109.0 2006-10-22 18 (UTC) 2006-10-24 17 (UTC) Draw Search List Timeline
46 109.0 2010-09-22 07 (UTC) 2010-09-23 08 (UTC) Draw Search List Timeline
48 107.0 2000-07-07 11 (UTC) 2000-07-08 12 (UTC) Draw Search List Timeline
49 104.0 2007-10-26 03 (UTC) 2007-10-27 17 (UTC) Draw Search List Timeline
50 103.0 1997-06-26 20 (UTC) 1997-06-28 19 (UTC) Draw Search List Timeline

72h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 373.5 2019-10-09 18 (UTC) 2019-10-12 17 (UTC) Draw Search List Timeline
2 272.0 1986-08-03 23 (UTC) 1986-08-05 03 (UTC) Draw Search List Timeline
3 271.0 2015-09-07 23 (UTC) 2015-09-10 22 (UTC) Draw Search List Timeline
4 264.0 1999-04-23 20 (UTC) 1999-04-26 19 (UTC) Draw Search List Timeline
5 241.5 2011-09-19 06 (UTC) 2011-09-22 05 (UTC) Draw Search List Timeline
6 232.0 1999-08-12 20 (UTC) 1999-08-14 22 (UTC) Draw Search List Timeline
7 222.0 2007-07-13 01 (UTC) 2007-07-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
8 212.0 2017-10-20 01 (UTC) 2017-10-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
9 208.0 1998-08-27 03 (UTC) 1998-08-30 02 (UTC) Draw Search List Timeline
10 197.0 2007-09-04 09 (UTC) 2007-09-07 08 (UTC) Draw Search List Timeline
11 191.0 2002-07-09 14 (UTC) 2002-07-12 13 (UTC) Draw Search List Timeline
11 191.0 2005-08-23 05 (UTC) 2005-08-26 04 (UTC) Draw Search List Timeline
13 189.0 1994-08-19 05 (UTC) 1994-08-22 04 (UTC) Draw Search List Timeline
14 188.0 1976-08-13 11 (UTC) 1976-08-16 10 (UTC) Draw Search List Timeline
15 175.0 1982-09-09 14 (UTC) 1982-09-12 13 (UTC) Draw Search List Timeline
16 174.0 1989-08-03 16 (UTC) 1989-08-06 15 (UTC) Draw Search List Timeline
17 164.0 1991-10-10 08 (UTC) 1991-10-13 07 (UTC) Draw Search List Timeline
18 155.5 2010-09-11 09 (UTC) 2010-09-14 08 (UTC) Draw Search List Timeline
19 153.0 1993-08-26 12 (UTC) 1993-08-27 14 (UTC) Draw Search List Timeline
20 142.0 2006-10-05 15 (UTC) 2006-10-08 11 (UTC) Draw Search List Timeline
21 141.0 1991-08-05 06 (UTC) 1991-08-08 05 (UTC) Draw Search List Timeline
22 140.0 1991-09-18 09 (UTC) 1991-09-21 08 (UTC) Draw Search List Timeline
22 140.0 2012-07-04 22 (UTC) 2012-07-07 19 (UTC) Draw Search List Timeline
24 139.0 1978-06-25 15 (UTC) 1978-06-27 18 (UTC) Draw Search List Timeline
24 139.0 1999-09-14 06 (UTC) 1999-09-17 05 (UTC) Draw Search List Timeline
26 138.0 2014-06-28 04 (UTC) 2014-07-01 03 (UTC) Draw Search List Timeline
27 135.0 1990-06-25 22 (UTC) 1990-06-28 21 (UTC) Draw Search List Timeline
27 135.0 1999-10-27 05 (UTC) 1999-10-28 04 (UTC) Draw Search List Timeline
29 133.5 2016-08-15 17 (UTC) 2016-08-18 16 (UTC) Draw Search List Timeline
30 133.0 1988-08-27 21 (UTC) 1988-08-30 20 (UTC) Draw Search List Timeline
30 133.0 2006-12-26 02 (UTC) 2006-12-29 01 (UTC) Draw Search List Timeline
32 132.0 1980-07-14 06 (UTC) 1980-07-17 05 (UTC) Draw Search List Timeline
33 131.0 2012-05-02 14 (UTC) 2012-05-05 13 (UTC) Draw Search List Timeline
34 127.0 1982-04-13 08 (UTC) 1982-04-16 07 (UTC) Draw Search List Timeline
34 127.0 2001-10-08 05 (UTC) 2001-10-11 04 (UTC) Draw Search List Timeline
36 125.0 1999-06-27 03 (UTC) 1999-06-30 02 (UTC) Draw Search List Timeline
37 123.0 1993-11-12 04 (UTC) 1993-11-14 19 (UTC) Draw Search List Timeline
38 122.0 1981-08-20 03 (UTC) 1981-08-23 02 (UTC) Draw Search List Timeline
39 121.0 2004-10-07 22 (UTC) 2004-10-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
39 121.0 2012-06-19 01 (UTC) 2012-06-22 00 (UTC) Draw Search List Timeline
41 120.0 1998-08-05 11 (UTC) 1998-08-08 10 (UTC) Draw Search List Timeline
41 120.0 2018-08-07 13 (UTC) 2018-08-10 12 (UTC) Draw Search List Timeline
43 118.0 1990-10-05 11 (UTC) 1990-10-08 10 (UTC) Draw Search List Timeline
43 118.0 2002-10-19 11 (UTC) 2002-10-21 11 (UTC) Draw Search List Timeline
43 118.0 2003-07-23 10 (UTC) 2003-07-26 09 (UTC) Draw Search List Timeline
46 115.0 2004-10-19 12 (UTC) 2004-10-20 23 (UTC) Draw Search List Timeline
47 114.0 1999-09-20 06 (UTC) 1999-09-22 17 (UTC) Draw Search List Timeline
48 113.0 1994-09-27 01 (UTC) 1994-09-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
49 112.5 2016-08-27 17 (UTC) 2016-08-30 07 (UTC) Draw Search List Timeline
50 112.0 1995-09-14 08 (UTC) 1995-09-17 07 (UTC) Draw Search List Timeline

Daily Precipitation (JST)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 342.0 2019-10-11 16 (UTC) 2019-10-12 15 (UTC) Draw Search List Timeline
2 215.0 1999-04-24 16 (UTC) 1999-04-25 15 (UTC) Draw Search List Timeline
3 195.0 2007-07-14 16 (UTC) 2007-07-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
4 164.0 1986-08-04 16 (UTC) 1986-08-05 15 (UTC) Draw Search List Timeline
5 162.0 1989-08-05 16 (UTC) 1989-08-06 15 (UTC) Draw Search List Timeline
6 154.0 1982-09-11 16 (UTC) 1982-09-12 15 (UTC) Draw Search List Timeline
7 142.0 2015-09-09 16 (UTC) 2015-09-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
8 132.0 2011-09-20 16 (UTC) 2011-09-21 15 (UTC) Draw Search List Timeline
9 129.0 1993-08-26 16 (UTC) 1993-08-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
10 124.0 2005-08-25 16 (UTC) 2005-08-26 15 (UTC) Draw Search List Timeline
10 124.0 2007-09-04 16 (UTC) 2007-09-05 15 (UTC) Draw Search List Timeline
12 122.5 2016-08-16 16 (UTC) 2016-08-17 15 (UTC) Draw Search List Timeline
13 112.0 2010-09-11 16 (UTC) 2010-09-12 15 (UTC) Draw Search List Timeline
14 111.0 1999-08-13 16 (UTC) 1999-08-14 15 (UTC) Draw Search List Timeline
14 111.0 2004-10-08 16 (UTC) 2004-10-09 15 (UTC) Draw Search List Timeline
16 110.0 2002-07-09 16 (UTC) 2002-07-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
16 110.0 2012-05-02 16 (UTC) 2012-05-03 15 (UTC) Draw Search List Timeline
18 109.0 1991-09-18 16 (UTC) 1991-09-19 15 (UTC) Draw Search List Timeline
19 108.0 1986-08-03 16 (UTC) 1986-08-04 15 (UTC) Draw Search List Timeline
20 107.0 1999-09-14 16 (UTC) 1999-09-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
21 103.0 1999-06-29 16 (UTC) 1999-06-30 15 (UTC) Draw Search List Timeline
21 103.0 2002-10-20 16 (UTC) 2002-10-21 15 (UTC) Draw Search List Timeline
23 102.0 1989-08-26 16 (UTC) 1989-08-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
23 102.0 2012-07-06 16 (UTC) 2012-07-07 15 (UTC) Draw Search List Timeline
25 101.0 2006-12-26 16 (UTC) 2006-12-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
26 99.5 2017-10-21 16 (UTC) 2017-10-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
27 99.0 2000-07-07 16 (UTC) 2000-07-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
27 99.0 2014-06-28 16 (UTC) 2014-06-29 15 (UTC) Draw Search List Timeline
29 98.0 1998-08-28 16 (UTC) 1998-08-29 15 (UTC) Draw Search List Timeline
30 96.0 1982-04-14 16 (UTC) 1982-04-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
30 96.0 1996-09-21 16 (UTC) 1996-09-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
30 96.0 2004-10-19 16 (UTC) 2004-10-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
33 95.0 2006-10-05 16 (UTC) 2006-10-06 15 (UTC) Draw Search List Timeline
34 94.0 1976-08-13 16 (UTC) 1976-08-14 15 (UTC) Draw Search List Timeline
35 93.0 2001-10-09 16 (UTC) 2001-10-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
36 92.0 1999-10-26 16 (UTC) 1999-10-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
37 91.0 1987-06-19 16 (UTC) 1987-06-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
38 90.0 1990-06-26 16 (UTC) 1990-06-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
39 89.0 1990-11-29 16 (UTC) 1990-11-30 15 (UTC) Draw Search List Timeline
39 89.0 1992-10-19 16 (UTC) 1992-10-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
41 88.5 2009-08-09 16 (UTC) 2009-08-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
42 88.0 1981-06-21 16 (UTC) 1981-06-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
42 88.0 1982-05-19 16 (UTC) 1982-05-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
42 88.0 1998-08-06 16 (UTC) 1998-08-07 15 (UTC) Draw Search List Timeline
42 88.0 2011-09-19 16 (UTC) 2011-09-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
42 88.0 2019-10-24 16 (UTC) 2019-10-25 15 (UTC) Draw Search List Timeline
47 85.0 1991-08-06 16 (UTC) 1991-08-07 15 (UTC) Draw Search List Timeline
48 84.5 2010-12-21 16 (UTC) 2010-12-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
49 84.0 1995-06-13 16 (UTC) 1995-06-14 15 (UTC) Draw Search List Timeline
49 84.0 1998-09-15 16 (UTC) 1998-09-16 15 (UTC) Draw Search List Timeline
49 84.0 1999-08-12 16 (UTC) 1999-08-13 15 (UTC) Draw Search List Timeline

Daily Precipitation (UTC)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 346.0 2019-10-12 01 (UTC) 2019-10-13 00 (UTC) Draw Search List Timeline
2 255.0 1986-08-04 01 (UTC) 1986-08-05 00 (UTC) Draw Search List Timeline
3 160.0 2007-07-15 01 (UTC) 2007-07-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
4 159.0 2015-09-10 01 (UTC) 2015-09-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
5 158.0 2002-07-10 01 (UTC) 2002-07-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
6 151.0 2005-08-25 01 (UTC) 2005-08-26 00 (UTC) Draw Search List Timeline
7 147.0 2007-09-05 01 (UTC) 2007-09-06 00 (UTC) Draw Search List Timeline
8 143.5 2017-10-22 01 (UTC) 2017-10-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
9 139.0 1982-09-12 01 (UTC) 1982-09-13 00 (UTC) Draw Search List Timeline
10 136.0 1999-04-24 01 (UTC) 1999-04-25 00 (UTC) Draw Search List Timeline
11 135.0 1998-08-29 01 (UTC) 1998-08-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
12 134.0 1999-10-27 01 (UTC) 1999-10-28 00 (UTC) Draw Search List Timeline
13 133.0 1989-08-06 01 (UTC) 1989-08-07 00 (UTC) Draw Search List Timeline
14 131.0 2006-12-26 01 (UTC) 2006-12-27 00 (UTC) Draw Search List Timeline
15 125.0 1993-08-27 01 (UTC) 1993-08-28 00 (UTC) Draw Search List Timeline
16 124.0 2016-08-16 01 (UTC) 2016-08-17 00 (UTC) Draw Search List Timeline
17 123.0 1999-04-25 01 (UTC) 1999-04-26 00 (UTC) Draw Search List Timeline
18 117.0 2012-06-19 01 (UTC) 2012-06-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
19 113.0 2011-09-20 01 (UTC) 2011-09-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
20 112.0 1999-08-13 01 (UTC) 1999-08-14 00 (UTC) Draw Search List Timeline
21 111.0 1981-08-22 01 (UTC) 1981-08-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
22 110.0 1989-08-27 01 (UTC) 1989-08-28 00 (UTC) Draw Search List Timeline
23 109.0 1998-08-06 01 (UTC) 1998-08-07 00 (UTC) Draw Search List Timeline
24 108.0 2012-05-03 01 (UTC) 2012-05-04 00 (UTC) Draw Search List Timeline
25 105.5 2010-09-11 01 (UTC) 2010-09-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
26 105.0 1991-08-07 01 (UTC) 1991-08-08 00 (UTC) Draw Search List Timeline
26 105.0 2014-06-28 01 (UTC) 2014-06-29 00 (UTC) Draw Search List Timeline
28 104.0 1982-04-15 01 (UTC) 1982-04-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
29 103.0 2001-10-10 01 (UTC) 2001-10-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
30 102.0 1993-11-13 01 (UTC) 1993-11-14 00 (UTC) Draw Search List Timeline
31 97.0 2006-10-06 01 (UTC) 2006-10-07 00 (UTC) Draw Search List Timeline
31 97.0 2013-10-15 01 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
33 95.0 1977-09-19 01 (UTC) 1977-09-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
33 95.0 1979-07-28 01 (UTC) 1979-07-29 00 (UTC) Draw Search List Timeline
33 95.0 1999-08-14 01 (UTC) 1999-08-15 00 (UTC) Draw Search List Timeline
36 94.0 1987-06-20 01 (UTC) 1987-06-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
37 93.0 1982-05-20 01 (UTC) 1982-05-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
37 93.0 2004-10-20 01 (UTC) 2004-10-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
39 92.0 1990-06-26 01 (UTC) 1990-06-27 00 (UTC) Draw Search List Timeline
40 91.0 1988-07-27 01 (UTC) 1988-07-28 00 (UTC) Draw Search List Timeline
41 90.0 1988-08-29 01 (UTC) 1988-08-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
42 89.5 2019-10-25 01 (UTC) 2019-10-26 00 (UTC) Draw Search List Timeline
43 89.0 2010-09-22 01 (UTC) 2010-09-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
44 88.5 2012-07-06 01 (UTC) 2012-07-07 00 (UTC) Draw Search List Timeline
45 88.0 1996-09-22 01 (UTC) 1996-09-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
46 87.0 1980-07-11 01 (UTC) 1980-07-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
47 86.0 1990-11-30 01 (UTC) 1990-12-01 00 (UTC) Draw Search List Timeline
47 86.0 1994-08-19 01 (UTC) 1994-08-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
47 86.0 2017-05-13 01 (UTC) 2017-05-14 00 (UTC) Draw Search List Timeline
50 85.5 2011-09-21 01 (UTC) 2011-09-22 00 (UTC) Draw Search List Timeline

All AMeDAS Ranking - Top 1000

1h Precipitation 2h Precipitation 3h Precipitation 6h Precipitation 12h Precipitation 24h Precipitation 48h Precipitation 72h Precipitation Daily Precipitation (JST) Daily Precipitation (UTC)