SHIROISHI (34461) Basic Information

Location Miyagi (SHIROISHI SHI, MIYAGI KEN) [ Local Portal ]
AMeDAS Station Information AMeDAS Statistics
Real-time Data AMeRAS (AMeDAS Ranking Service)
Weather Disaster Reports

Precipitation Ranking

Updated: 2017-07-31 15:00 (UTC)
1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)

1h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 12.5 2016-09-12 20 (UTC) 2016-09-12 20 (UTC) Draw Search List Timeline
2 11.5 2016-09-12 19 (UTC) 2016-09-12 19 (UTC) Draw Search List Timeline
3 8.5 2016-09-08 06 (UTC) 2016-09-08 06 (UTC) Draw Search List Timeline
4 8.0 2016-09-12 18 (UTC) 2016-09-12 18 (UTC) Draw Search List Timeline
5 7.0 2016-09-12 21 (UTC) 2016-09-12 21 (UTC) Draw Search List Timeline
6 6.0 2016-09-20 11 (UTC) 2016-09-20 11 (UTC) Draw Search List Timeline
7 5.5 2016-09-22 09 (UTC) 2016-09-22 09 (UTC) Draw Search List Timeline
7 5.5 2016-10-08 05 (UTC) 2016-10-08 05 (UTC) Draw Search List Timeline
9 5.0 2016-09-08 04 (UTC) 2016-09-08 04 (UTC) Draw Search List Timeline
9 5.0 2016-09-12 16 (UTC) 2016-09-12 16 (UTC) Draw Search List Timeline
9 5.0 2016-09-12 17 (UTC) 2016-09-12 17 (UTC) Draw Search List Timeline
9 5.0 2016-09-12 23 (UTC) 2016-09-12 23 (UTC) Draw Search List Timeline
9 5.0 2016-09-20 10 (UTC) 2016-09-20 10 (UTC) Draw Search List Timeline
9 5.0 2016-09-22 10 (UTC) 2016-09-22 10 (UTC) Draw Search List Timeline
9 5.0 2016-09-28 23 (UTC) 2016-09-28 23 (UTC) Draw Search List Timeline
9 5.0 2016-12-13 17 (UTC) 2016-12-13 17 (UTC) Draw Search List Timeline
17 4.5 2016-09-08 03 (UTC) 2016-09-08 03 (UTC) Draw Search List Timeline
17 4.5 2016-11-11 00 (UTC) 2016-11-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
17 4.5 2016-12-13 19 (UTC) 2016-12-13 19 (UTC) Draw Search List Timeline
20 4.0 2016-09-08 02 (UTC) 2016-09-08 02 (UTC) Draw Search List Timeline
20 4.0 2016-09-20 09 (UTC) 2016-09-20 09 (UTC) Draw Search List Timeline
20 4.0 2016-09-26 18 (UTC) 2016-09-26 18 (UTC) Draw Search List Timeline
20 4.0 2016-09-29 01 (UTC) 2016-09-29 01 (UTC) Draw Search List Timeline
20 4.0 2016-11-10 23 (UTC) 2016-11-10 23 (UTC) Draw Search List Timeline
20 4.0 2016-11-11 01 (UTC) 2016-11-11 01 (UTC) Draw Search List Timeline
20 4.0 2016-12-13 16 (UTC) 2016-12-13 16 (UTC) Draw Search List Timeline
20 4.0 2016-12-13 18 (UTC) 2016-12-13 18 (UTC) Draw Search List Timeline
28 3.5 2016-09-22 07 (UTC) 2016-09-22 07 (UTC) Draw Search List Timeline
28 3.5 2016-09-22 13 (UTC) 2016-09-22 13 (UTC) Draw Search List Timeline
28 3.5 2016-11-30 22 (UTC) 2016-11-30 22 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2016-09-08 05 (UTC) 2016-09-08 05 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2016-09-08 12 (UTC) 2016-09-08 12 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2016-09-08 15 (UTC) 2016-09-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2016-09-19 17 (UTC) 2016-09-19 17 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2016-09-20 14 (UTC) 2016-09-20 14 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2016-09-22 08 (UTC) 2016-09-22 08 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2016-09-29 00 (UTC) 2016-09-29 00 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2016-10-08 04 (UTC) 2016-10-08 04 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2016-12-05 23 (UTC) 2016-12-05 23 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2016-12-13 21 (UTC) 2016-12-13 21 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.5 2016-09-08 14 (UTC) 2016-09-08 14 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.5 2016-09-12 22 (UTC) 2016-09-12 22 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.5 2016-09-13 01 (UTC) 2016-09-13 01 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.5 2016-09-18 03 (UTC) 2016-09-18 03 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.5 2016-09-19 18 (UTC) 2016-09-19 18 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.5 2016-09-20 12 (UTC) 2016-09-20 12 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.5 2016-10-08 03 (UTC) 2016-10-08 03 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.5 2016-10-28 10 (UTC) 2016-10-28 10 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.5 2016-11-01 06 (UTC) 2016-11-01 06 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.5 2016-11-19 04 (UTC) 2016-11-19 04 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.5 2016-12-13 20 (UTC) 2016-12-13 20 (UTC) Draw Search List Timeline

2h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 24.0 2016-09-12 19 (UTC) 2016-09-12 20 (UTC) Draw Search List Timeline
2 13.0 2016-09-12 17 (UTC) 2016-09-12 18 (UTC) Draw Search List Timeline
3 11.5 2016-09-08 05 (UTC) 2016-09-08 06 (UTC) Draw Search List Timeline
4 11.0 2016-09-20 10 (UTC) 2016-09-20 11 (UTC) Draw Search List Timeline
5 10.5 2016-09-22 09 (UTC) 2016-09-22 10 (UTC) Draw Search List Timeline
6 9.5 2016-09-08 03 (UTC) 2016-09-08 04 (UTC) Draw Search List Timeline
6 9.5 2016-09-12 21 (UTC) 2016-09-12 22 (UTC) Draw Search List Timeline
8 9.0 2016-12-13 16 (UTC) 2016-12-13 17 (UTC) Draw Search List Timeline
9 8.5 2016-10-08 04 (UTC) 2016-10-08 05 (UTC) Draw Search List Timeline
9 8.5 2016-11-10 23 (UTC) 2016-11-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
9 8.5 2016-12-13 18 (UTC) 2016-12-13 19 (UTC) Draw Search List Timeline
12 8.0 2016-09-28 23 (UTC) 2016-09-29 00 (UTC) Draw Search List Timeline
13 6.5 2016-09-12 23 (UTC) 2016-09-13 00 (UTC) Draw Search List Timeline
13 6.5 2016-09-22 07 (UTC) 2016-09-22 08 (UTC) Draw Search List Timeline
15 6.0 2016-09-29 01 (UTC) 2016-09-29 02 (UTC) Draw Search List Timeline
16 5.5 2016-09-08 14 (UTC) 2016-09-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
16 5.5 2016-09-12 15 (UTC) 2016-09-12 16 (UTC) Draw Search List Timeline
16 5.5 2016-09-20 08 (UTC) 2016-09-20 09 (UTC) Draw Search List Timeline
16 5.5 2016-09-22 13 (UTC) 2016-09-22 14 (UTC) Draw Search List Timeline
16 5.5 2016-11-11 01 (UTC) 2016-11-11 02 (UTC) Draw Search List Timeline
16 5.5 2016-11-30 22 (UTC) 2016-11-30 23 (UTC) Draw Search List Timeline
16 5.5 2016-12-13 20 (UTC) 2016-12-13 21 (UTC) Draw Search List Timeline
23 5.0 2016-09-08 01 (UTC) 2016-09-08 02 (UTC) Draw Search List Timeline
23 5.0 2016-09-19 16 (UTC) 2016-09-19 17 (UTC) Draw Search List Timeline
23 5.0 2016-09-26 18 (UTC) 2016-09-26 19 (UTC) Draw Search List Timeline
26 4.5 2016-09-20 14 (UTC) 2016-09-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
26 4.5 2016-11-01 05 (UTC) 2016-11-01 06 (UTC) Draw Search List Timeline
26 4.5 2016-11-19 03 (UTC) 2016-11-19 04 (UTC) Draw Search List Timeline
29 4.0 2016-09-19 14 (UTC) 2016-09-19 15 (UTC) Draw Search List Timeline
29 4.0 2016-09-20 12 (UTC) 2016-09-20 13 (UTC) Draw Search List Timeline
29 4.0 2016-10-28 10 (UTC) 2016-10-28 11 (UTC) Draw Search List Timeline
29 4.0 2017-01-20 09 (UTC) 2017-01-20 10 (UTC) Draw Search List Timeline
29 4.0 2017-02-02 09 (UTC) 2017-02-02 10 (UTC) Draw Search List Timeline
34 3.5 2016-09-18 02 (UTC) 2016-09-18 03 (UTC) Draw Search List Timeline
34 3.5 2016-09-19 18 (UTC) 2016-09-19 19 (UTC) Draw Search List Timeline
34 3.5 2016-10-28 14 (UTC) 2016-10-28 15 (UTC) Draw Search List Timeline
34 3.5 2016-12-05 22 (UTC) 2016-12-05 23 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-09-08 12 (UTC) 2016-09-08 13 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-09-13 01 (UTC) 2016-09-13 02 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-09-19 20 (UTC) 2016-09-19 21 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-09-22 11 (UTC) 2016-09-22 12 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-11-10 21 (UTC) 2016-11-10 22 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-12-13 14 (UTC) 2016-12-13 15 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2017-02-20 14 (UTC) 2017-02-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2017-02-22 21 (UTC) 2017-02-22 22 (UTC) Draw Search List Timeline
46 2.5 2016-09-20 02 (UTC) 2016-09-20 03 (UTC) Draw Search List Timeline
46 2.5 2016-09-22 05 (UTC) 2016-09-22 06 (UTC) Draw Search List Timeline
46 2.5 2016-09-29 03 (UTC) 2016-09-29 04 (UTC) Draw Search List Timeline
46 2.5 2016-10-08 03 (UTC) 2016-10-08 03 (UTC) Draw Search List Timeline
46 2.5 2016-10-28 12 (UTC) 2016-10-28 13 (UTC) Draw Search List Timeline
46 2.5 2016-12-13 22 (UTC) 2016-12-13 23 (UTC) Draw Search List Timeline
46 2.5 2017-01-04 02 (UTC) 2017-01-04 03 (UTC) Draw Search List Timeline
46 2.5 2017-01-08 22 (UTC) 2017-01-08 23 (UTC) Draw Search List Timeline
46 2.5 2017-01-20 11 (UTC) 2017-01-20 12 (UTC) Draw Search List Timeline
46 2.5 2017-01-23 02 (UTC) 2017-01-23 03 (UTC) Draw Search List Timeline
46 2.5 2017-02-17 07 (UTC) 2017-02-17 08 (UTC) Draw Search List Timeline

3h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 32.0 2016-09-12 18 (UTC) 2016-09-12 20 (UTC) Draw Search List Timeline
2 16.5 2016-09-08 04 (UTC) 2016-09-08 06 (UTC) Draw Search List Timeline
3 15.0 2016-09-20 09 (UTC) 2016-09-20 11 (UTC) Draw Search List Timeline
4 14.5 2016-09-12 21 (UTC) 2016-09-12 23 (UTC) Draw Search List Timeline
5 13.5 2016-09-22 08 (UTC) 2016-09-22 10 (UTC) Draw Search List Timeline
5 13.5 2016-12-13 17 (UTC) 2016-12-13 19 (UTC) Draw Search List Timeline
7 12.5 2016-11-10 23 (UTC) 2016-11-11 01 (UTC) Draw Search List Timeline
8 12.0 2016-09-28 23 (UTC) 2016-09-29 01 (UTC) Draw Search List Timeline
9 11.0 2016-10-08 03 (UTC) 2016-10-08 05 (UTC) Draw Search List Timeline
10 10.5 2016-09-12 15 (UTC) 2016-09-12 17 (UTC) Draw Search List Timeline
11 9.5 2016-09-08 01 (UTC) 2016-09-08 03 (UTC) Draw Search List Timeline
12 7.5 2016-12-13 20 (UTC) 2016-12-13 22 (UTC) Draw Search List Timeline
13 7.0 2016-09-19 15 (UTC) 2016-09-19 17 (UTC) Draw Search List Timeline
13 7.0 2016-09-20 12 (UTC) 2016-09-20 14 (UTC) Draw Search List Timeline
13 7.0 2016-12-13 14 (UTC) 2016-12-13 16 (UTC) Draw Search List Timeline
16 6.5 2016-09-22 11 (UTC) 2016-09-22 13 (UTC) Draw Search List Timeline
16 6.5 2016-11-30 22 (UTC) 2016-12-01 00 (UTC) Draw Search List Timeline
18 6.0 2016-09-22 05 (UTC) 2016-09-22 07 (UTC) Draw Search List Timeline
18 6.0 2016-11-19 02 (UTC) 2016-11-19 04 (UTC) Draw Search List Timeline
20 5.5 2016-09-08 13 (UTC) 2016-09-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
20 5.5 2016-11-01 05 (UTC) 2016-11-01 07 (UTC) Draw Search List Timeline
20 5.5 2017-01-20 09 (UTC) 2017-01-20 11 (UTC) Draw Search List Timeline
23 5.0 2016-09-26 17 (UTC) 2016-09-26 19 (UTC) Draw Search List Timeline
23 5.0 2016-10-28 10 (UTC) 2016-10-28 12 (UTC) Draw Search List Timeline
23 5.0 2016-10-28 13 (UTC) 2016-10-28 15 (UTC) Draw Search List Timeline
26 4.5 2016-09-13 00 (UTC) 2016-09-13 02 (UTC) Draw Search List Timeline
26 4.5 2016-09-18 01 (UTC) 2016-09-18 03 (UTC) Draw Search List Timeline
26 4.5 2016-09-19 18 (UTC) 2016-09-19 20 (UTC) Draw Search List Timeline
26 4.5 2016-09-29 02 (UTC) 2016-09-29 04 (UTC) Draw Search List Timeline
26 4.5 2017-02-02 08 (UTC) 2017-02-02 10 (UTC) Draw Search List Timeline
31 4.0 2016-09-19 21 (UTC) 2016-09-19 23 (UTC) Draw Search List Timeline
32 3.5 2016-09-08 10 (UTC) 2016-09-08 12 (UTC) Draw Search List Timeline
32 3.5 2016-11-11 02 (UTC) 2016-11-11 04 (UTC) Draw Search List Timeline
32 3.5 2016-12-05 22 (UTC) 2016-12-06 00 (UTC) Draw Search List Timeline
32 3.5 2017-01-23 01 (UTC) 2017-01-23 03 (UTC) Draw Search List Timeline
32 3.5 2017-02-20 13 (UTC) 2017-02-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
32 3.5 2017-02-22 20 (UTC) 2017-02-22 22 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-09-17 19 (UTC) 2016-09-17 21 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-09-19 12 (UTC) 2016-09-19 14 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-09-20 00 (UTC) 2016-09-20 02 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-09-20 06 (UTC) 2016-09-20 08 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-09-22 14 (UTC) 2016-09-22 16 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-09-28 17 (UTC) 2016-09-28 19 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-11-10 21 (UTC) 2016-11-10 22 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2017-01-04 00 (UTC) 2017-01-04 02 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2017-01-08 21 (UTC) 2017-01-08 23 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2017-01-12 14 (UTC) 2017-01-12 16 (UTC) Draw Search List Timeline
48 2.5 2016-09-13 03 (UTC) 2016-09-13 05 (UTC) Draw Search List Timeline
48 2.5 2016-09-20 03 (UTC) 2016-09-20 05 (UTC) Draw Search List Timeline
48 2.5 2016-11-11 05 (UTC) 2016-11-11 07 (UTC) Draw Search List Timeline
48 2.5 2016-11-27 09 (UTC) 2016-11-27 11 (UTC) Draw Search List Timeline
48 2.5 2017-01-08 12 (UTC) 2017-01-08 14 (UTC) Draw Search List Timeline
48 2.5 2017-01-08 15 (UTC) 2017-01-08 17 (UTC) Draw Search List Timeline
48 2.5 2017-01-23 23 (UTC) 2017-01-24 01 (UTC) Draw Search List Timeline
48 2.5 2017-01-24 05 (UTC) 2017-01-24 07 (UTC) Draw Search List Timeline
48 2.5 2017-02-09 16 (UTC) 2017-02-09 18 (UTC) Draw Search List Timeline
48 2.5 2017-02-17 07 (UTC) 2017-02-17 09 (UTC) Draw Search List Timeline

6h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 49.0 2016-09-12 16 (UTC) 2016-09-12 21 (UTC) Draw Search List Timeline
2 26.0 2016-09-08 01 (UTC) 2016-09-08 06 (UTC) Draw Search List Timeline
3 23.0 2016-12-13 16 (UTC) 2016-12-13 21 (UTC) Draw Search List Timeline
4 22.0 2016-09-20 09 (UTC) 2016-09-20 14 (UTC) Draw Search List Timeline
5 20.5 2016-09-22 06 (UTC) 2016-09-22 11 (UTC) Draw Search List Timeline
6 17.0 2016-09-28 22 (UTC) 2016-09-29 03 (UTC) Draw Search List Timeline
6 17.0 2016-11-10 21 (UTC) 2016-11-11 02 (UTC) Draw Search List Timeline
8 13.0 2016-10-08 03 (UTC) 2016-10-08 08 (UTC) Draw Search List Timeline
9 12.5 2016-09-12 22 (UTC) 2016-09-13 03 (UTC) Draw Search List Timeline
10 11.5 2016-09-19 15 (UTC) 2016-09-19 20 (UTC) Draw Search List Timeline
11 10.0 2016-10-28 10 (UTC) 2016-10-28 15 (UTC) Draw Search List Timeline
12 8.5 2016-09-22 12 (UTC) 2016-09-22 17 (UTC) Draw Search List Timeline
13 8.0 2017-01-20 07 (UTC) 2017-01-20 12 (UTC) Draw Search List Timeline
14 7.5 2016-11-19 02 (UTC) 2016-11-19 06 (UTC) Draw Search List Timeline
15 7.0 2016-09-19 21 (UTC) 2016-09-20 02 (UTC) Draw Search List Timeline
15 7.0 2016-11-30 21 (UTC) 2016-12-01 00 (UTC) Draw Search List Timeline
17 6.5 2016-09-17 22 (UTC) 2016-09-18 03 (UTC) Draw Search List Timeline
18 6.0 2016-11-11 03 (UTC) 2016-11-11 08 (UTC) Draw Search List Timeline
19 5.5 2016-09-08 13 (UTC) 2016-09-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
19 5.5 2016-09-20 03 (UTC) 2016-09-20 08 (UTC) Draw Search List Timeline
19 5.5 2016-09-26 16 (UTC) 2016-09-26 19 (UTC) Draw Search List Timeline
19 5.5 2016-11-01 05 (UTC) 2016-11-01 07 (UTC) Draw Search List Timeline
19 5.5 2017-01-22 23 (UTC) 2017-01-23 04 (UTC) Draw Search List Timeline
24 5.0 2016-09-08 07 (UTC) 2016-09-08 12 (UTC) Draw Search List Timeline
24 5.0 2017-01-08 12 (UTC) 2017-01-08 17 (UTC) Draw Search List Timeline
24 5.0 2017-01-12 10 (UTC) 2017-01-12 15 (UTC) Draw Search List Timeline
24 5.0 2017-02-02 08 (UTC) 2017-02-02 11 (UTC) Draw Search List Timeline
28 4.5 2016-09-28 16 (UTC) 2016-09-28 21 (UTC) Draw Search List Timeline
28 4.5 2017-01-24 00 (UTC) 2017-01-24 05 (UTC) Draw Search List Timeline
28 4.5 2017-02-22 20 (UTC) 2017-02-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
31 4.0 2016-09-17 16 (UTC) 2016-09-17 21 (UTC) Draw Search List Timeline
31 4.0 2016-12-05 22 (UTC) 2016-12-06 01 (UTC) Draw Search List Timeline
31 4.0 2017-01-08 18 (UTC) 2017-01-08 23 (UTC) Draw Search List Timeline
34 3.5 2016-09-19 11 (UTC) 2016-09-19 14 (UTC) Draw Search List Timeline
34 3.5 2016-12-16 17 (UTC) 2016-12-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
34 3.5 2017-01-04 00 (UTC) 2017-01-04 03 (UTC) Draw Search List Timeline
34 3.5 2017-02-20 10 (UTC) 2017-02-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-09-13 04 (UTC) 2016-09-13 09 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-09-23 11 (UTC) 2016-09-23 15 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-11-27 09 (UTC) 2016-11-27 14 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2016-12-13 14 (UTC) 2016-12-13 15 (UTC) Draw Search List Timeline
38 3.0 2017-02-17 07 (UTC) 2017-02-17 10 (UTC) Draw Search List Timeline
43 2.5 2016-10-16 19 (UTC) 2016-10-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
43 2.5 2016-12-13 22 (UTC) 2016-12-13 23 (UTC) Draw Search List Timeline
43 2.5 2017-01-11 16 (UTC) 2017-01-11 21 (UTC) Draw Search List Timeline
43 2.5 2017-01-14 18 (UTC) 2017-01-14 23 (UTC) Draw Search List Timeline
43 2.5 2017-01-15 15 (UTC) 2017-01-15 20 (UTC) Draw Search List Timeline
43 2.5 2017-02-09 08 (UTC) 2017-02-09 13 (UTC) Draw Search List Timeline
43 2.5 2017-02-09 14 (UTC) 2017-02-09 19 (UTC) Draw Search List Timeline
50 2.0 2016-09-02 17 (UTC) 2016-09-02 19 (UTC) Draw Search List Timeline
50 2.0 2016-09-18 22 (UTC) 2016-09-19 03 (UTC) Draw Search List Timeline
50 2.0 2016-09-20 15 (UTC) 2016-09-20 16 (UTC) Draw Search List Timeline
50 2.0 2016-10-05 16 (UTC) 2016-10-05 16 (UTC) Draw Search List Timeline
50 2.0 2016-10-25 09 (UTC) 2016-10-25 14 (UTC) Draw Search List Timeline
50 2.0 2017-01-10 08 (UTC) 2017-01-10 13 (UTC) Draw Search List Timeline
50 2.0 2017-01-11 11 (UTC) 2017-01-11 15 (UTC) Draw Search List Timeline
50 2.0 2017-01-11 22 (UTC) 2017-01-12 03 (UTC) Draw Search List Timeline
50 2.0 2017-02-20 04 (UTC) 2017-02-20 09 (UTC) Draw Search List Timeline

12h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 62.0 2016-09-12 14 (UTC) 2016-09-13 01 (UTC) Draw Search List Timeline
2 31.0 2016-09-08 01 (UTC) 2016-09-08 12 (UTC) Draw Search List Timeline
3 29.0 2016-09-22 04 (UTC) 2016-09-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
4 28.5 2016-09-20 04 (UTC) 2016-09-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
4 28.5 2016-12-13 14 (UTC) 2016-12-13 23 (UTC) Draw Search List Timeline
6 23.0 2016-11-10 21 (UTC) 2016-11-11 08 (UTC) Draw Search List Timeline
7 21.5 2016-09-28 16 (UTC) 2016-09-29 03 (UTC) Draw Search List Timeline
8 17.0 2016-09-19 16 (UTC) 2016-09-20 03 (UTC) Draw Search List Timeline
9 14.0 2016-10-08 03 (UTC) 2016-10-08 14 (UTC) Draw Search List Timeline
10 12.5 2016-10-28 08 (UTC) 2016-10-28 17 (UTC) Draw Search List Timeline
11 10.5 2016-09-17 16 (UTC) 2016-09-18 03 (UTC) Draw Search List Timeline
12 9.5 2017-01-20 07 (UTC) 2017-01-20 18 (UTC) Draw Search List Timeline
13 9.0 2017-01-08 12 (UTC) 2017-01-08 23 (UTC) Draw Search List Timeline
14 7.5 2016-11-19 02 (UTC) 2016-11-19 06 (UTC) Draw Search List Timeline
15 7.0 2016-11-30 21 (UTC) 2016-12-01 00 (UTC) Draw Search List Timeline
15 7.0 2017-01-12 06 (UTC) 2017-01-12 17 (UTC) Draw Search List Timeline
17 6.0 2016-09-26 16 (UTC) 2016-09-27 02 (UTC) Draw Search List Timeline
17 6.0 2017-01-23 23 (UTC) 2017-01-24 07 (UTC) Draw Search List Timeline
19 5.5 2016-09-08 13 (UTC) 2016-09-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
19 5.5 2016-09-19 04 (UTC) 2016-09-19 15 (UTC) Draw Search List Timeline
19 5.5 2016-11-01 05 (UTC) 2016-11-01 07 (UTC) Draw Search List Timeline
19 5.5 2017-01-22 17 (UTC) 2017-01-23 04 (UTC) Draw Search List Timeline
19 5.5 2017-02-20 04 (UTC) 2017-02-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
24 5.0 2017-02-02 08 (UTC) 2017-02-02 11 (UTC) Draw Search List Timeline
24 5.0 2017-02-09 08 (UTC) 2017-02-09 19 (UTC) Draw Search List Timeline
26 4.5 2016-09-13 02 (UTC) 2016-09-13 13 (UTC) Draw Search List Timeline
26 4.5 2017-01-11 18 (UTC) 2017-01-12 05 (UTC) Draw Search List Timeline
26 4.5 2017-02-22 20 (UTC) 2017-02-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
29 4.0 2016-11-27 09 (UTC) 2016-11-27 16 (UTC) Draw Search List Timeline
29 4.0 2016-12-05 22 (UTC) 2016-12-06 01 (UTC) Draw Search List Timeline
29 4.0 2017-01-04 00 (UTC) 2017-01-04 11 (UTC) Draw Search List Timeline
32 3.5 2016-12-16 17 (UTC) 2016-12-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
32 3.5 2017-01-15 11 (UTC) 2017-01-15 22 (UTC) Draw Search List Timeline
34 3.0 2016-09-23 04 (UTC) 2016-09-23 15 (UTC) Draw Search List Timeline
34 3.0 2016-10-25 08 (UTC) 2016-10-25 18 (UTC) Draw Search List Timeline
34 3.0 2017-02-17 07 (UTC) 2017-02-17 10 (UTC) Draw Search List Timeline
37 2.5 2016-09-18 16 (UTC) 2016-09-19 03 (UTC) Draw Search List Timeline
37 2.5 2016-09-22 16 (UTC) 2016-09-23 03 (UTC) Draw Search List Timeline
37 2.5 2016-10-16 19 (UTC) 2016-10-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
37 2.5 2017-01-11 11 (UTC) 2017-01-11 17 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.0 2016-09-02 17 (UTC) 2016-09-03 04 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.0 2016-09-06 16 (UTC) 2016-09-06 23 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.0 2016-09-18 04 (UTC) 2016-09-18 15 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.0 2016-10-05 16 (UTC) 2016-10-05 16 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.0 2017-01-10 08 (UTC) 2017-01-10 13 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.0 2017-01-14 15 (UTC) 2017-01-14 22 (UTC) Draw Search List Timeline
47 1.5 2016-09-17 13 (UTC) 2016-09-17 15 (UTC) Draw Search List Timeline
47 1.5 2016-09-21 16 (UTC) 2016-09-22 03 (UTC) Draw Search List Timeline
47 1.5 2017-01-22 13 (UTC) 2017-01-22 16 (UTC) Draw Search List Timeline
47 1.5 2017-02-05 09 (UTC) 2017-02-05 19 (UTC) Draw Search List Timeline
47 1.5 2017-02-06 11 (UTC) 2017-02-06 13 (UTC) Draw Search List Timeline

24h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 66.5 2016-09-12 13 (UTC) 2016-09-13 12 (UTC) Draw Search List Timeline
2 46.0 2016-09-19 15 (UTC) 2016-09-20 14 (UTC) Draw Search List Timeline
3 36.5 2016-09-08 01 (UTC) 2016-09-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
4 29.5 2016-09-21 15 (UTC) 2016-09-22 14 (UTC) Draw Search List Timeline
5 28.5 2016-12-13 14 (UTC) 2016-12-13 23 (UTC) Draw Search List Timeline
6 23.5 2016-11-10 21 (UTC) 2016-11-11 09 (UTC) Draw Search List Timeline
7 23.0 2016-09-28 05 (UTC) 2016-09-29 04 (UTC) Draw Search List Timeline
8 14.5 2016-10-08 03 (UTC) 2016-10-08 20 (UTC) Draw Search List Timeline
9 13.5 2016-09-17 15 (UTC) 2016-09-18 14 (UTC) Draw Search List Timeline
10 12.5 2016-10-28 08 (UTC) 2016-10-28 17 (UTC) Draw Search List Timeline
11 11.5 2017-01-11 18 (UTC) 2017-01-12 17 (UTC) Draw Search List Timeline
12 10.0 2017-01-08 12 (UTC) 2017-01-09 02 (UTC) Draw Search List Timeline
12 10.0 2017-01-20 07 (UTC) 2017-01-20 21 (UTC) Draw Search List Timeline
14 7.5 2016-11-19 02 (UTC) 2016-11-19 06 (UTC) Draw Search List Timeline
14 7.5 2016-11-30 21 (UTC) 2016-12-01 16 (UTC) Draw Search List Timeline
16 7.0 2017-01-22 13 (UTC) 2017-01-23 12 (UTC) Draw Search List Timeline
17 6.0 2016-09-18 15 (UTC) 2016-09-19 14 (UTC) Draw Search List Timeline
17 6.0 2016-09-22 15 (UTC) 2016-09-23 14 (UTC) Draw Search List Timeline
17 6.0 2016-09-26 05 (UTC) 2016-09-27 04 (UTC) Draw Search List Timeline
17 6.0 2017-01-23 13 (UTC) 2017-01-24 07 (UTC) Draw Search List Timeline
21 5.5 2016-11-01 05 (UTC) 2016-11-01 07 (UTC) Draw Search List Timeline
21 5.5 2017-02-09 08 (UTC) 2017-02-09 22 (UTC) Draw Search List Timeline
21 5.5 2017-02-20 04 (UTC) 2017-02-21 03 (UTC) Draw Search List Timeline
24 5.0 2017-02-01 11 (UTC) 2017-02-02 10 (UTC) Draw Search List Timeline
25 4.5 2017-01-14 21 (UTC) 2017-01-15 20 (UTC) Draw Search List Timeline
25 4.5 2017-02-22 20 (UTC) 2017-02-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
27 4.0 2016-11-27 09 (UTC) 2016-11-27 16 (UTC) Draw Search List Timeline
27 4.0 2016-12-05 22 (UTC) 2016-12-06 01 (UTC) Draw Search List Timeline
27 4.0 2017-01-04 00 (UTC) 2017-01-04 11 (UTC) Draw Search List Timeline
30 3.5 2016-12-16 17 (UTC) 2016-12-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2016-09-20 15 (UTC) 2016-09-21 14 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2016-10-25 08 (UTC) 2016-10-25 18 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2017-02-17 07 (UTC) 2017-02-17 10 (UTC) Draw Search List Timeline
34 2.5 2016-09-02 17 (UTC) 2016-09-03 16 (UTC) Draw Search List Timeline
34 2.5 2016-10-16 19 (UTC) 2016-10-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
34 2.5 2017-01-10 18 (UTC) 2017-01-11 17 (UTC) Draw Search List Timeline
34 2.5 2017-02-05 14 (UTC) 2017-02-06 13 (UTC) Draw Search List Timeline
38 2.0 2016-09-06 16 (UTC) 2016-09-06 23 (UTC) Draw Search List Timeline
38 2.0 2016-10-05 16 (UTC) 2016-10-05 16 (UTC) Draw Search List Timeline
38 2.0 2017-01-10 08 (UTC) 2017-01-10 17 (UTC) Draw Search List Timeline
41 1.5 2016-09-12 00 (UTC) 2016-09-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
41 1.5 2016-09-27 05 (UTC) 2016-09-28 04 (UTC) Draw Search List Timeline
41 1.5 2017-01-14 15 (UTC) 2017-01-14 20 (UTC) Draw Search List Timeline
44 1.0 2016-10-03 12 (UTC) 2016-10-03 14 (UTC) Draw Search List Timeline
44 1.0 2016-12-27 02 (UTC) 2016-12-27 19 (UTC) Draw Search List Timeline
44 1.0 2017-02-11 11 (UTC) 2017-02-11 11 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2016-09-03 17 (UTC) 2016-09-03 23 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2016-09-13 13 (UTC) 2016-09-13 17 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2016-09-17 13 (UTC) 2016-09-17 14 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2016-09-23 15 (UTC) 2016-09-23 15 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2016-09-26 02 (UTC) 2016-09-26 04 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2016-11-03 14 (UTC) 2016-11-03 14 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2016-11-09 08 (UTC) 2016-11-09 08 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2016-12-07 15 (UTC) 2016-12-07 15 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2016-12-09 15 (UTC) 2016-12-09 15 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2016-12-22 15 (UTC) 2016-12-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2017-01-15 21 (UTC) 2017-01-15 22 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2017-01-18 17 (UTC) 2017-01-18 17 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2017-01-27 08 (UTC) 2017-01-27 08 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2017-01-30 02 (UTC) 2017-01-30 02 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2017-02-01 10 (UTC) 2017-02-01 10 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2017-02-02 11 (UTC) 2017-02-02 11 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2017-02-05 09 (UTC) 2017-02-05 13 (UTC) Draw Search List Timeline
47 0.5 2017-02-21 04 (UTC) 2017-02-21 04 (UTC) Draw Search List Timeline

48h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 68.5 2016-09-12 00 (UTC) 2016-09-13 17 (UTC) Draw Search List Timeline
2 60.5 2017-07-28 10 (UTC) 2017-07-30 07 (UTC) Draw Search List Timeline
3 54.0 2016-09-18 17 (UTC) 2016-09-20 16 (UTC) Draw Search List Timeline
4 38.5 2016-09-06 16 (UTC) 2016-09-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
5 31.5 2016-09-20 17 (UTC) 2016-09-22 16 (UTC) Draw Search List Timeline
6 28.5 2016-12-13 14 (UTC) 2016-12-13 23 (UTC) Draw Search List Timeline
7 24.5 2016-09-27 05 (UTC) 2016-09-29 04 (UTC) Draw Search List Timeline
8 23.5 2016-11-09 10 (UTC) 2016-11-11 09 (UTC) Draw Search List Timeline
9 14.5 2016-10-08 03 (UTC) 2016-10-08 20 (UTC) Draw Search List Timeline
10 14.0 2016-09-17 13 (UTC) 2016-09-18 16 (UTC) Draw Search List Timeline
10 14.0 2017-01-10 18 (UTC) 2017-01-12 17 (UTC) Draw Search List Timeline
12 13.0 2017-01-22 08 (UTC) 2017-01-24 07 (UTC) Draw Search List Timeline
13 12.5 2016-10-28 08 (UTC) 2016-10-28 17 (UTC) Draw Search List Timeline
14 9.5 2017-01-20 08 (UTC) 2017-01-22 07 (UTC) Draw Search List Timeline
15 7.5 2016-11-19 02 (UTC) 2016-11-19 06 (UTC) Draw Search List Timeline
15 7.5 2016-11-30 21 (UTC) 2016-12-01 16 (UTC) Draw Search List Timeline
17 7.0 2017-01-08 18 (UTC) 2017-01-10 17 (UTC) Draw Search List Timeline
18 6.5 2016-09-26 02 (UTC) 2016-09-27 04 (UTC) Draw Search List Timeline
19 6.0 2017-01-14 18 (UTC) 2017-01-15 22 (UTC) Draw Search List Timeline
19 6.0 2017-02-01 10 (UTC) 2017-02-02 11 (UTC) Draw Search List Timeline
19 6.0 2017-02-20 04 (UTC) 2017-02-22 03 (UTC) Draw Search List Timeline
22 5.5 2016-09-22 17 (UTC) 2016-09-23 15 (UTC) Draw Search List Timeline
22 5.5 2016-11-01 05 (UTC) 2016-11-01 07 (UTC) Draw Search List Timeline
22 5.5 2017-02-09 08 (UTC) 2017-02-11 07 (UTC) Draw Search List Timeline
25 5.0 2017-01-08 12 (UTC) 2017-01-08 17 (UTC) Draw Search List Timeline
26 4.5 2016-12-05 22 (UTC) 2016-12-07 21 (UTC) Draw Search List Timeline
26 4.5 2017-02-22 04 (UTC) 2017-02-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
28 4.0 2016-11-27 09 (UTC) 2016-11-27 16 (UTC) Draw Search List Timeline
28 4.0 2017-01-04 00 (UTC) 2017-01-04 11 (UTC) Draw Search List Timeline
30 3.5 2016-12-16 17 (UTC) 2016-12-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2016-09-02 17 (UTC) 2016-09-03 23 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2016-10-25 08 (UTC) 2016-10-25 18 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2017-02-05 09 (UTC) 2017-02-06 13 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.0 2017-02-17 07 (UTC) 2017-02-17 10 (UTC) Draw Search List Timeline
35 2.5 2016-10-16 19 (UTC) 2016-10-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
36 2.0 2016-10-05 16 (UTC) 2016-10-05 16 (UTC) Draw Search List Timeline
37 1.0 2016-10-03 12 (UTC) 2016-10-03 14 (UTC) Draw Search List Timeline
37 1.0 2016-12-27 02 (UTC) 2016-12-27 19 (UTC) Draw Search List Timeline
37 1.0 2017-01-18 17 (UTC) 2017-01-20 07 (UTC) Draw Search List Timeline
37 1.0 2017-02-11 08 (UTC) 2017-02-11 11 (UTC) Draw Search List Timeline
41 0.5 2016-11-03 14 (UTC) 2016-11-03 14 (UTC) Draw Search List Timeline
41 0.5 2016-11-09 08 (UTC) 2016-11-09 09 (UTC) Draw Search List Timeline
41 0.5 2016-12-07 22 (UTC) 2016-12-09 15 (UTC) Draw Search List Timeline
41 0.5 2016-12-22 15 (UTC) 2016-12-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
41 0.5 2017-01-12 18 (UTC) 2017-01-14 17 (UTC) Draw Search List Timeline
41 0.5 2017-01-27 08 (UTC) 2017-01-27 08 (UTC) Draw Search List Timeline
41 0.5 2017-01-30 02 (UTC) 2017-01-30 02 (UTC) Draw Search List Timeline

72h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 78.5 2016-09-19 14 (UTC) 2016-09-22 13 (UTC) Draw Search List Timeline
2 68.5 2016-09-12 00 (UTC) 2016-09-13 17 (UTC) Draw Search List Timeline
3 60.5 2017-07-28 10 (UTC) 2017-07-30 07 (UTC) Draw Search List Timeline
4 38.5 2016-09-05 16 (UTC) 2016-09-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
5 28.5 2016-12-13 14 (UTC) 2016-12-16 13 (UTC) Draw Search List Timeline
6 24.0 2016-11-09 08 (UTC) 2016-11-11 09 (UTC) Draw Search List Timeline
7 23.0 2016-09-28 14 (UTC) 2016-09-29 04 (UTC) Draw Search List Timeline
8 18.0 2016-09-17 13 (UTC) 2016-09-19 13 (UTC) Draw Search List Timeline
9 17.0 2017-01-20 05 (UTC) 2017-01-23 04 (UTC) Draw Search List Timeline
10 16.0 2016-10-05 12 (UTC) 2016-10-08 11 (UTC) Draw Search List Timeline
11 14.0 2017-01-11 05 (UTC) 2017-01-14 04 (UTC) Draw Search List Timeline
12 13.0 2016-10-25 18 (UTC) 2016-10-28 17 (UTC) Draw Search List Timeline
13 12.0 2017-01-08 12 (UTC) 2017-01-11 04 (UTC) Draw Search List Timeline
14 10.5 2017-02-20 01 (UTC) 2017-02-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
15 8.5 2016-09-22 14 (UTC) 2016-09-25 13 (UTC) Draw Search List Timeline
16 8.0 2016-09-25 14 (UTC) 2016-09-28 13 (UTC) Draw Search List Timeline
17 7.5 2016-11-19 02 (UTC) 2016-11-19 06 (UTC) Draw Search List Timeline
17 7.5 2016-11-30 21 (UTC) 2016-12-01 16 (UTC) Draw Search List Timeline
19 6.5 2017-01-14 05 (UTC) 2017-01-17 04 (UTC) Draw Search List Timeline
19 6.5 2017-02-08 12 (UTC) 2017-02-11 11 (UTC) Draw Search List Timeline
21 6.0 2016-11-01 05 (UTC) 2016-11-03 14 (UTC) Draw Search List Timeline
21 6.0 2017-01-23 05 (UTC) 2017-01-24 07 (UTC) Draw Search List Timeline
21 6.0 2017-01-30 12 (UTC) 2017-02-02 11 (UTC) Draw Search List Timeline
24 4.5 2016-12-05 22 (UTC) 2016-12-08 21 (UTC) Draw Search List Timeline
25 4.0 2016-11-27 09 (UTC) 2016-11-27 16 (UTC) Draw Search List Timeline
25 4.0 2017-01-04 00 (UTC) 2017-01-04 11 (UTC) Draw Search List Timeline
27 3.5 2016-12-16 14 (UTC) 2016-12-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
28 3.0 2016-09-02 17 (UTC) 2016-09-05 15 (UTC) Draw Search List Timeline
28 3.0 2017-02-17 07 (UTC) 2017-02-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
30 2.5 2016-10-16 19 (UTC) 2016-10-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
30 2.5 2016-10-25 08 (UTC) 2016-10-25 17 (UTC) Draw Search List Timeline
30 2.5 2017-02-05 12 (UTC) 2017-02-08 11 (UTC) Draw Search List Timeline
33 1.0 2016-10-03 12 (UTC) 2016-10-05 11 (UTC) Draw Search List Timeline
33 1.0 2016-12-27 02 (UTC) 2016-12-27 19 (UTC) Draw Search List Timeline
35 0.5 2016-10-08 12 (UTC) 2016-10-08 20 (UTC) Draw Search List Timeline
35 0.5 2016-12-08 22 (UTC) 2016-12-09 15 (UTC) Draw Search List Timeline
35 0.5 2016-12-22 15 (UTC) 2016-12-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
35 0.5 2017-01-17 05 (UTC) 2017-01-20 04 (UTC) Draw Search List Timeline
35 0.5 2017-01-27 08 (UTC) 2017-01-27 11 (UTC) Draw Search List Timeline
35 0.5 2017-01-27 12 (UTC) 2017-01-30 11 (UTC) Draw Search List Timeline
35 0.5 2017-02-02 12 (UTC) 2017-02-05 11 (UTC) Draw Search List Timeline

Daily Precipitation (JST)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 65.0 2016-09-12 16 (UTC) 2016-09-13 15 (UTC) Draw Search List Timeline
2 45.5 2016-09-19 16 (UTC) 2016-09-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
3 36.5 2016-09-07 16 (UTC) 2016-09-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
4 30.5 2016-09-21 16 (UTC) 2016-09-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
5 25.5 2016-12-13 16 (UTC) 2016-12-14 15 (UTC) Draw Search List Timeline
6 23.5 2016-11-10 16 (UTC) 2016-11-11 15 (UTC) Draw Search List Timeline
7 22.5 2016-09-28 16 (UTC) 2016-09-29 15 (UTC) Draw Search List Timeline
8 14.0 2016-10-07 16 (UTC) 2016-10-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
9 12.5 2016-09-17 16 (UTC) 2016-09-18 15 (UTC) Draw Search List Timeline
10 11.5 2016-10-27 16 (UTC) 2016-10-28 15 (UTC) Draw Search List Timeline
11 10.5 2017-01-11 16 (UTC) 2017-01-12 15 (UTC) Draw Search List Timeline
12 9.5 2017-01-19 16 (UTC) 2017-01-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
13 8.0 2016-09-18 16 (UTC) 2016-09-19 15 (UTC) Draw Search List Timeline
14 7.5 2016-11-18 16 (UTC) 2016-11-19 15 (UTC) Draw Search List Timeline
15 7.0 2016-11-30 16 (UTC) 2016-12-01 15 (UTC) Draw Search List Timeline
15 7.0 2017-01-08 16 (UTC) 2017-01-09 15 (UTC) Draw Search List Timeline
17 6.0 2016-09-26 16 (UTC) 2016-09-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
17 6.0 2017-01-23 16 (UTC) 2017-01-24 15 (UTC) Draw Search List Timeline
19 5.5 2016-09-22 16 (UTC) 2016-09-23 15 (UTC) Draw Search List Timeline
19 5.5 2016-10-31 16 (UTC) 2016-11-01 15 (UTC) Draw Search List Timeline
19 5.5 2017-01-22 16 (UTC) 2017-01-23 15 (UTC) Draw Search List Timeline
19 5.5 2017-02-19 16 (UTC) 2017-02-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
23 5.0 2017-02-01 16 (UTC) 2017-02-02 15 (UTC) Draw Search List Timeline
24 4.5 2017-02-22 16 (UTC) 2017-02-23 15 (UTC) Draw Search List Timeline
25 4.0 2016-12-05 16 (UTC) 2016-12-06 15 (UTC) Draw Search List Timeline
25 4.0 2017-01-03 16 (UTC) 2017-01-04 15 (UTC) Draw Search List Timeline
27 3.5 2016-11-26 16 (UTC) 2016-11-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
27 3.5 2016-12-16 16 (UTC) 2016-12-17 15 (UTC) Draw Search List Timeline
27 3.5 2017-01-14 16 (UTC) 2017-01-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
30 3.0 2016-09-11 16 (UTC) 2016-09-12 15 (UTC) Draw Search List Timeline
30 3.0 2016-12-12 16 (UTC) 2016-12-13 15 (UTC) Draw Search List Timeline
30 3.0 2017-01-07 16 (UTC) 2017-01-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
30 3.0 2017-02-09 16 (UTC) 2017-02-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
30 3.0 2017-02-16 16 (UTC) 2017-02-17 15 (UTC) Draw Search List Timeline
35 2.5 2016-09-02 16 (UTC) 2016-09-03 15 (UTC) Draw Search List Timeline
35 2.5 2016-10-16 16 (UTC) 2016-10-17 15 (UTC) Draw Search List Timeline
35 2.5 2016-10-24 16 (UTC) 2016-10-25 15 (UTC) Draw Search List Timeline
35 2.5 2017-01-15 16 (UTC) 2017-01-16 15 (UTC) Draw Search List Timeline
35 2.5 2017-02-05 16 (UTC) 2017-02-06 15 (UTC) Draw Search List Timeline
35 2.5 2017-02-08 16 (UTC) 2017-02-09 15 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.0 2016-09-06 16 (UTC) 2016-09-07 15 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.0 2016-09-27 16 (UTC) 2016-09-28 15 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.0 2016-10-05 16 (UTC) 2016-10-06 15 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.0 2017-01-09 16 (UTC) 2017-01-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.0 2017-01-10 16 (UTC) 2017-01-11 15 (UTC) Draw Search List Timeline
46 1.5 2016-09-16 16 (UTC) 2016-09-17 15 (UTC) Draw Search List Timeline
46 1.5 2016-09-20 16 (UTC) 2016-09-21 15 (UTC) Draw Search List Timeline
46 1.5 2017-01-12 16 (UTC) 2017-01-13 15 (UTC) Draw Search List Timeline
46 1.5 2017-01-21 16 (UTC) 2017-01-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
50 1.0 2016-10-02 16 (UTC) 2016-10-03 15 (UTC) Draw Search List Timeline
50 1.0 2016-10-28 16 (UTC) 2016-10-29 15 (UTC) Draw Search List Timeline
50 1.0 2017-01-31 16 (UTC) 2017-02-01 15 (UTC) Draw Search List Timeline
50 1.0 2017-02-10 16 (UTC) 2017-02-11 15 (UTC) Draw Search List Timeline

Daily Precipitation (UTC)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 60.5 2016-09-12 01 (UTC) 2016-09-13 00 (UTC) Draw Search List Timeline
2 36.5 2016-09-08 01 (UTC) 2016-09-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
3 32.0 2016-09-22 01 (UTC) 2016-09-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
4 31.5 2016-09-20 01 (UTC) 2016-09-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
5 28.5 2016-12-13 01 (UTC) 2016-12-14 00 (UTC) Draw Search List Timeline
6 21.0 2016-09-19 01 (UTC) 2016-09-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
7 15.5 2016-09-28 01 (UTC) 2016-09-29 00 (UTC) Draw Search List Timeline
8 14.5 2016-10-08 01 (UTC) 2016-10-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
9 12.5 2016-10-28 01 (UTC) 2016-10-29 00 (UTC) Draw Search List Timeline
10 12.0 2016-11-11 01 (UTC) 2016-11-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
11 11.5 2016-11-10 01 (UTC) 2016-11-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
12 10.0 2017-01-20 01 (UTC) 2017-01-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
13 9.5 2017-01-08 01 (UTC) 2017-01-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
14 8.5 2016-09-29 01 (UTC) 2016-09-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
14 8.5 2017-01-12 01 (UTC) 2017-01-13 00 (UTC) Draw Search List Timeline
16 8.0 2016-09-18 01 (UTC) 2016-09-19 00 (UTC) Draw Search List Timeline
17 7.5 2016-09-13 01 (UTC) 2016-09-14 00 (UTC) Draw Search List Timeline
17 7.5 2016-09-17 01 (UTC) 2016-09-18 00 (UTC) Draw Search List Timeline
17 7.5 2016-11-19 01 (UTC) 2016-11-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
20 7.0 2016-11-30 01 (UTC) 2016-12-01 00 (UTC) Draw Search List Timeline
21 6.0 2016-09-26 01 (UTC) 2016-09-27 00 (UTC) Draw Search List Timeline
21 6.0 2017-01-23 01 (UTC) 2017-01-24 00 (UTC) Draw Search List Timeline
23 5.5 2016-11-01 01 (UTC) 2016-11-02 00 (UTC) Draw Search List Timeline
23 5.5 2017-01-11 01 (UTC) 2017-01-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
23 5.5 2017-02-09 01 (UTC) 2017-02-10 00 (UTC) Draw Search List Timeline
23 5.5 2017-02-20 01 (UTC) 2017-02-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
27 5.0 2017-02-02 01 (UTC) 2017-02-03 00 (UTC) Draw Search List Timeline
28 4.5 2017-01-24 01 (UTC) 2017-01-25 00 (UTC) Draw Search List Timeline
28 4.5 2017-02-22 01 (UTC) 2017-02-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
30 4.0 2016-11-27 01 (UTC) 2016-11-28 00 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.5 2016-12-05 01 (UTC) 2016-12-06 00 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.5 2016-12-16 01 (UTC) 2016-12-17 00 (UTC) Draw Search List Timeline
31 3.5 2017-01-15 01 (UTC) 2017-01-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
34 3.0 2016-09-23 01 (UTC) 2016-09-24 00 (UTC) Draw Search List Timeline
34 3.0 2016-10-25 01 (UTC) 2016-10-26 00 (UTC) Draw Search List Timeline
34 3.0 2017-01-04 01 (UTC) 2017-01-05 00 (UTC) Draw Search List Timeline
34 3.0 2017-01-14 01 (UTC) 2017-01-15 00 (UTC) Draw Search List Timeline
34 3.0 2017-02-17 01 (UTC) 2017-02-18 00 (UTC) Draw Search List Timeline
39 2.5 2016-10-16 01 (UTC) 2016-10-17 00 (UTC) Draw Search List Timeline
39 2.5 2017-01-22 01 (UTC) 2017-01-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.0 2016-09-02 01 (UTC) 2016-09-03 00 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.0 2016-09-06 01 (UTC) 2016-09-07 00 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.0 2016-09-21 01 (UTC) 2016-09-22 00 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.0 2016-10-05 01 (UTC) 2016-10-06 00 (UTC) Draw Search List Timeline
41 2.0 2017-01-10 01 (UTC) 2017-01-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
46 1.5 2017-02-05 01 (UTC) 2017-02-06 00 (UTC) Draw Search List Timeline
46 1.5 2017-02-06 01 (UTC) 2017-02-07 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 1.0 2016-09-03 01 (UTC) 2016-09-04 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 1.0 2016-09-27 01 (UTC) 2016-09-28 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 1.0 2016-10-03 01 (UTC) 2016-10-04 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 1.0 2016-12-27 01 (UTC) 2016-12-28 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 1.0 2017-01-03 01 (UTC) 2017-01-04 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 1.0 2017-02-01 01 (UTC) 2017-02-02 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 1.0 2017-02-11 01 (UTC) 2017-02-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline

All AMeDAS Ranking - Top 1000

1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)