FUKUSHIMA (36126) Basic Information

Location Fukushima (FUKUSHIMA SHI, FUKUSHIMA KEN) [ Local Portal ]
AMeDAS Station Information AMeDAS Statistics
Real-time Data AMeRAS (AMeDAS Ranking Service)
Weather Disaster Reports

Precipitation Ranking

Updated: 2017-12-31 15:00 (UTC)
1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)

1h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 69.5 2017-07-28 10 (UTC) 2017-07-28 10 (UTC) Draw Search List Timeline
2 69.0 1995-07-24 08 (UTC) 1995-07-24 08 (UTC) Draw Search List Timeline
3 42.0 1989-10-13 09 (UTC) 1989-10-13 09 (UTC) Draw Search List Timeline
4 40.5 2012-09-03 07 (UTC) 2012-09-03 07 (UTC) Draw Search List Timeline
5 40.0 1976-08-19 07 (UTC) 1976-08-19 07 (UTC) Draw Search List Timeline
6 39.0 1982-09-12 11 (UTC) 1982-09-12 11 (UTC) Draw Search List Timeline
6 39.0 1989-10-13 10 (UTC) 1989-10-13 10 (UTC) Draw Search List Timeline
8 38.0 2006-08-14 08 (UTC) 2006-08-14 08 (UTC) Draw Search List Timeline
9 37.0 1981-07-22 04 (UTC) 1981-07-22 04 (UTC) Draw Search List Timeline
9 37.0 1986-08-04 19 (UTC) 1986-08-04 19 (UTC) Draw Search List Timeline
11 36.0 1991-08-07 22 (UTC) 1991-08-07 22 (UTC) Draw Search List Timeline
11 36.0 2010-06-20 18 (UTC) 2010-06-20 18 (UTC) Draw Search List Timeline
13 34.5 2012-07-06 09 (UTC) 2012-07-06 09 (UTC) Draw Search List Timeline
14 34.0 2002-08-04 06 (UTC) 2002-08-04 06 (UTC) Draw Search List Timeline
15 33.0 1982-06-20 07 (UTC) 1982-06-20 07 (UTC) Draw Search List Timeline
15 33.0 2016-08-16 22 (UTC) 2016-08-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
17 31.0 2016-08-16 21 (UTC) 2016-08-16 21 (UTC) Draw Search List Timeline
18 30.5 2008-08-29 13 (UTC) 2008-08-29 13 (UTC) Draw Search List Timeline
18 30.5 2011-08-15 08 (UTC) 2011-08-15 08 (UTC) Draw Search List Timeline
20 30.0 1990-08-17 08 (UTC) 1990-08-17 08 (UTC) Draw Search List Timeline
21 29.0 2003-09-11 10 (UTC) 2003-09-11 10 (UTC) Draw Search List Timeline
22 28.0 1986-08-04 20 (UTC) 1986-08-04 20 (UTC) Draw Search List Timeline
22 28.0 2000-05-13 09 (UTC) 2000-05-13 09 (UTC) Draw Search List Timeline
24 27.0 1981-07-13 10 (UTC) 1981-07-13 10 (UTC) Draw Search List Timeline
24 27.0 1988-08-30 14 (UTC) 1988-08-30 14 (UTC) Draw Search List Timeline
24 27.0 1998-07-06 07 (UTC) 1998-07-06 07 (UTC) Draw Search List Timeline
24 27.0 1999-09-15 06 (UTC) 1999-09-15 06 (UTC) Draw Search List Timeline
24 27.0 2006-09-10 10 (UTC) 2006-09-10 10 (UTC) Draw Search List Timeline
29 25.0 1987-08-09 07 (UTC) 1987-08-09 07 (UTC) Draw Search List Timeline
29 25.0 1997-08-27 04 (UTC) 1997-08-27 04 (UTC) Draw Search List Timeline
29 25.0 2000-08-06 10 (UTC) 2000-08-06 10 (UTC) Draw Search List Timeline
29 25.0 2002-07-10 15 (UTC) 2002-07-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
33 24.0 1981-08-22 14 (UTC) 1981-08-22 14 (UTC) Draw Search List Timeline
33 24.0 1989-08-27 10 (UTC) 1989-08-27 10 (UTC) Draw Search List Timeline
33 24.0 1998-08-11 19 (UTC) 1998-08-11 19 (UTC) Draw Search List Timeline
33 24.0 2000-08-06 09 (UTC) 2000-08-06 09 (UTC) Draw Search List Timeline
37 23.0 1981-08-22 13 (UTC) 1981-08-22 13 (UTC) Draw Search List Timeline
37 23.0 1990-08-10 09 (UTC) 1990-08-10 09 (UTC) Draw Search List Timeline
37 23.0 1998-07-22 20 (UTC) 1998-07-22 20 (UTC) Draw Search List Timeline
37 23.0 1998-09-15 19 (UTC) 1998-09-15 19 (UTC) Draw Search List Timeline
37 23.0 1999-07-16 10 (UTC) 1999-07-16 10 (UTC) Draw Search List Timeline
37 23.0 2011-09-10 09 (UTC) 2011-09-10 09 (UTC) Draw Search List Timeline
37 23.0 2014-10-13 18 (UTC) 2014-10-13 18 (UTC) Draw Search List Timeline
44 22.0 1979-07-25 05 (UTC) 1979-07-25 05 (UTC) Draw Search List Timeline
44 22.0 1989-08-27 09 (UTC) 1989-08-27 09 (UTC) Draw Search List Timeline
44 22.0 2002-07-10 13 (UTC) 2002-07-10 13 (UTC) Draw Search List Timeline
44 22.0 2007-05-10 13 (UTC) 2007-05-10 13 (UTC) Draw Search List Timeline
48 21.5 2012-09-30 14 (UTC) 2012-09-30 14 (UTC) Draw Search List Timeline
49 21.0 2002-07-10 18 (UTC) 2002-07-10 18 (UTC) Draw Search List Timeline
49 21.0 2005-08-09 22 (UTC) 2005-08-09 22 (UTC) Draw Search List Timeline
49 21.0 2010-07-03 09 (UTC) 2010-07-03 09 (UTC) Draw Search List Timeline

2h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 81.0 1989-10-13 09 (UTC) 1989-10-13 10 (UTC) Draw Search List Timeline
2 77.0 2017-07-28 10 (UTC) 2017-07-28 11 (UTC) Draw Search List Timeline
3 76.0 1995-07-24 08 (UTC) 1995-07-24 09 (UTC) Draw Search List Timeline
4 65.0 1986-08-04 19 (UTC) 1986-08-04 20 (UTC) Draw Search List Timeline
5 64.0 2016-08-16 21 (UTC) 2016-08-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
6 57.0 1982-09-12 10 (UTC) 1982-09-12 11 (UTC) Draw Search List Timeline
7 50.5 2008-08-29 12 (UTC) 2008-08-29 13 (UTC) Draw Search List Timeline
8 49.0 2000-08-06 09 (UTC) 2000-08-06 10 (UTC) Draw Search List Timeline
9 47.0 1981-08-22 13 (UTC) 1981-08-22 14 (UTC) Draw Search List Timeline
9 47.0 2006-08-14 07 (UTC) 2006-08-14 08 (UTC) Draw Search List Timeline
11 46.0 1989-08-27 09 (UTC) 1989-08-27 10 (UTC) Draw Search List Timeline
11 46.0 1999-09-15 05 (UTC) 1999-09-15 06 (UTC) Draw Search List Timeline
13 44.0 1981-07-22 04 (UTC) 1981-07-22 05 (UTC) Draw Search List Timeline
13 44.0 2003-09-11 10 (UTC) 2003-09-11 11 (UTC) Draw Search List Timeline
15 43.5 2010-06-20 18 (UTC) 2010-06-20 19 (UTC) Draw Search List Timeline
16 43.0 1976-08-19 07 (UTC) 1976-08-19 08 (UTC) Draw Search List Timeline
16 43.0 1991-08-07 22 (UTC) 1991-08-07 23 (UTC) Draw Search List Timeline
18 42.0 1998-09-15 19 (UTC) 1998-09-15 20 (UTC) Draw Search List Timeline
19 41.5 2014-10-13 17 (UTC) 2014-10-13 18 (UTC) Draw Search List Timeline
20 41.0 2000-05-13 09 (UTC) 2000-05-13 10 (UTC) Draw Search List Timeline
20 41.0 2010-07-03 09 (UTC) 2010-07-03 10 (UTC) Draw Search List Timeline
20 41.0 2012-09-03 07 (UTC) 2012-09-03 08 (UTC) Draw Search List Timeline
23 38.0 2002-07-10 14 (UTC) 2002-07-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
23 38.0 2002-08-04 06 (UTC) 2002-08-04 07 (UTC) Draw Search List Timeline
25 37.0 1998-07-22 19 (UTC) 1998-07-22 20 (UTC) Draw Search List Timeline
26 36.0 1985-06-30 20 (UTC) 1985-06-30 21 (UTC) Draw Search List Timeline
27 35.0 1990-08-17 08 (UTC) 1990-08-17 09 (UTC) Draw Search List Timeline
27 35.0 2002-07-10 18 (UTC) 2002-07-10 19 (UTC) Draw Search List Timeline
27 35.0 2005-08-09 21 (UTC) 2005-08-09 22 (UTC) Draw Search List Timeline
27 35.0 2012-07-06 09 (UTC) 2012-07-06 10 (UTC) Draw Search List Timeline
31 34.0 1982-06-20 07 (UTC) 1982-06-20 08 (UTC) Draw Search List Timeline
31 34.0 1998-08-11 19 (UTC) 1998-08-11 20 (UTC) Draw Search List Timeline
33 33.0 1981-09-26 12 (UTC) 1981-09-26 13 (UTC) Draw Search List Timeline
33 33.0 1986-08-04 21 (UTC) 1986-08-04 22 (UTC) Draw Search List Timeline
33 33.0 2015-09-10 11 (UTC) 2015-09-10 12 (UTC) Draw Search List Timeline
36 32.0 1981-08-22 11 (UTC) 1981-08-22 12 (UTC) Draw Search List Timeline
36 32.0 2015-07-21 08 (UTC) 2015-07-21 09 (UTC) Draw Search List Timeline
38 31.0 1988-08-30 13 (UTC) 1988-08-30 14 (UTC) Draw Search List Timeline
39 30.5 2011-08-15 08 (UTC) 2011-08-15 08 (UTC) Draw Search List Timeline
40 30.0 1986-08-04 17 (UTC) 1986-08-04 18 (UTC) Draw Search List Timeline
40 30.0 2002-07-10 12 (UTC) 2002-07-10 13 (UTC) Draw Search List Timeline
40 30.0 2006-09-26 21 (UTC) 2006-09-26 22 (UTC) Draw Search List Timeline
40 30.0 2016-08-02 06 (UTC) 2016-08-02 07 (UTC) Draw Search List Timeline
44 29.5 2008-08-31 00 (UTC) 2008-08-31 01 (UTC) Draw Search List Timeline
45 29.0 1981-07-13 09 (UTC) 1981-07-13 10 (UTC) Draw Search List Timeline
45 29.0 1986-08-04 13 (UTC) 1986-08-04 14 (UTC) Draw Search List Timeline
45 29.0 1998-07-06 06 (UTC) 1998-07-06 07 (UTC) Draw Search List Timeline
45 29.0 2006-07-15 00 (UTC) 2006-07-15 01 (UTC) Draw Search List Timeline
45 29.0 2011-09-21 11 (UTC) 2011-09-21 12 (UTC) Draw Search List Timeline
45 29.0 2013-10-15 22 (UTC) 2013-10-15 23 (UTC) Draw Search List Timeline

3h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 91.0 1989-10-13 09 (UTC) 1989-10-13 11 (UTC) Draw Search List Timeline
2 84.0 1986-08-04 18 (UTC) 1986-08-04 20 (UTC) Draw Search List Timeline
3 80.0 1995-07-24 07 (UTC) 1995-07-24 09 (UTC) Draw Search List Timeline
4 77.0 2017-07-28 10 (UTC) 2017-07-28 12 (UTC) Draw Search List Timeline
5 74.5 2016-08-16 21 (UTC) 2016-08-16 23 (UTC) Draw Search List Timeline
6 71.0 1982-09-12 10 (UTC) 1982-09-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
7 64.0 1981-08-22 12 (UTC) 1981-08-22 14 (UTC) Draw Search List Timeline
8 60.0 2002-07-10 13 (UTC) 2002-07-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
9 58.0 1999-09-15 05 (UTC) 1999-09-15 07 (UTC) Draw Search List Timeline
10 57.0 1989-08-27 08 (UTC) 1989-08-27 10 (UTC) Draw Search List Timeline
11 56.0 2014-10-13 17 (UTC) 2014-10-13 19 (UTC) Draw Search List Timeline
12 52.0 1998-09-15 19 (UTC) 1998-09-15 21 (UTC) Draw Search List Timeline
12 52.0 2008-08-29 12 (UTC) 2008-08-29 14 (UTC) Draw Search List Timeline
14 51.0 1998-07-22 18 (UTC) 1998-07-22 20 (UTC) Draw Search List Timeline
14 51.0 2000-08-06 09 (UTC) 2000-08-06 11 (UTC) Draw Search List Timeline
16 49.0 2006-08-14 07 (UTC) 2006-08-14 09 (UTC) Draw Search List Timeline
17 46.0 2003-09-11 10 (UTC) 2003-09-11 12 (UTC) Draw Search List Timeline
18 45.0 2010-06-20 18 (UTC) 2010-06-20 20 (UTC) Draw Search List Timeline
19 44.0 1981-07-22 04 (UTC) 1981-07-22 05 (UTC) Draw Search List Timeline
19 44.0 2000-05-13 08 (UTC) 2000-05-13 10 (UTC) Draw Search List Timeline
19 44.0 2010-07-03 09 (UTC) 2010-07-03 11 (UTC) Draw Search List Timeline
22 43.0 1976-08-19 07 (UTC) 1976-08-19 08 (UTC) Draw Search List Timeline
22 43.0 1986-08-04 21 (UTC) 1986-08-04 23 (UTC) Draw Search List Timeline
22 43.0 1991-08-07 21 (UTC) 1991-08-07 23 (UTC) Draw Search List Timeline
22 43.0 2013-10-15 22 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
26 42.0 1981-09-26 12 (UTC) 1981-09-26 14 (UTC) Draw Search List Timeline
26 42.0 1985-06-30 20 (UTC) 1985-06-30 22 (UTC) Draw Search List Timeline
28 41.0 1999-06-29 21 (UTC) 1999-06-29 23 (UTC) Draw Search List Timeline
28 41.0 2012-09-03 07 (UTC) 2012-09-03 08 (UTC) Draw Search List Timeline
30 39.0 1986-08-04 15 (UTC) 1986-08-04 17 (UTC) Draw Search List Timeline
30 39.0 1991-09-19 01 (UTC) 1991-09-19 03 (UTC) Draw Search List Timeline
30 39.0 1998-08-11 18 (UTC) 1998-08-11 20 (UTC) Draw Search List Timeline
30 39.0 2005-08-09 20 (UTC) 2005-08-09 22 (UTC) Draw Search List Timeline
34 38.5 2015-09-10 10 (UTC) 2015-09-10 12 (UTC) Draw Search List Timeline
35 38.0 1982-04-15 13 (UTC) 1982-04-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
35 38.0 2000-05-12 10 (UTC) 2000-05-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
35 38.0 2002-07-10 16 (UTC) 2002-07-10 18 (UTC) Draw Search List Timeline
35 38.0 2002-07-10 19 (UTC) 2002-07-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
35 38.0 2002-08-04 06 (UTC) 2002-08-04 08 (UTC) Draw Search List Timeline
35 38.0 2006-09-26 21 (UTC) 2006-09-26 23 (UTC) Draw Search List Timeline
41 37.5 2012-06-19 15 (UTC) 2012-06-19 17 (UTC) Draw Search List Timeline
42 37.0 1992-06-30 18 (UTC) 1992-06-30 20 (UTC) Draw Search List Timeline
42 37.0 1997-06-28 14 (UTC) 1997-06-28 16 (UTC) Draw Search List Timeline
44 36.5 2016-08-02 06 (UTC) 2016-08-02 08 (UTC) Draw Search List Timeline
45 36.0 1986-08-04 12 (UTC) 1986-08-04 14 (UTC) Draw Search List Timeline
45 36.0 1990-08-17 07 (UTC) 1990-08-17 09 (UTC) Draw Search List Timeline
45 36.0 1992-06-21 04 (UTC) 1992-06-21 06 (UTC) Draw Search List Timeline
45 36.0 2011-09-21 10 (UTC) 2011-09-21 12 (UTC) Draw Search List Timeline
45 36.0 2012-07-06 09 (UTC) 2012-07-06 11 (UTC) Draw Search List Timeline
50 35.5 2012-09-30 12 (UTC) 2012-09-30 14 (UTC) Draw Search List Timeline

6h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 128.0 1986-08-04 17 (UTC) 1986-08-04 22 (UTC) Draw Search List Timeline
2 98.0 2002-07-10 13 (UTC) 2002-07-10 18 (UTC) Draw Search List Timeline
3 93.5 2016-08-16 20 (UTC) 2016-08-17 01 (UTC) Draw Search List Timeline
4 91.0 1989-10-13 09 (UTC) 1989-10-13 11 (UTC) Draw Search List Timeline
5 89.0 1982-09-12 07 (UTC) 1982-09-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
6 87.0 1981-08-22 09 (UTC) 1981-08-22 14 (UTC) Draw Search List Timeline
7 84.0 1999-09-15 04 (UTC) 1999-09-15 09 (UTC) Draw Search List Timeline
8 80.0 1995-07-24 07 (UTC) 1995-07-24 09 (UTC) Draw Search List Timeline
9 78.5 2017-07-28 10 (UTC) 2017-07-28 15 (UTC) Draw Search List Timeline
10 75.0 1999-06-29 21 (UTC) 1999-06-30 02 (UTC) Draw Search List Timeline
11 73.0 1998-07-22 16 (UTC) 1998-07-22 21 (UTC) Draw Search List Timeline
12 72.0 1986-08-04 11 (UTC) 1986-08-04 16 (UTC) Draw Search List Timeline
12 72.0 1989-08-27 05 (UTC) 1989-08-27 10 (UTC) Draw Search List Timeline
14 71.0 1991-09-19 00 (UTC) 1991-09-19 05 (UTC) Draw Search List Timeline
14 71.0 2014-10-13 15 (UTC) 2014-10-13 20 (UTC) Draw Search List Timeline
16 68.5 2011-09-21 07 (UTC) 2011-09-21 12 (UTC) Draw Search List Timeline
17 67.0 1992-06-21 03 (UTC) 1992-06-21 08 (UTC) Draw Search List Timeline
18 66.5 2013-10-15 19 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
19 64.0 1998-09-15 17 (UTC) 1998-09-15 22 (UTC) Draw Search List Timeline
20 62.0 1985-06-30 16 (UTC) 1985-06-30 21 (UTC) Draw Search List Timeline
21 61.0 1998-08-29 06 (UTC) 1998-08-29 11 (UTC) Draw Search List Timeline
22 60.5 2017-10-22 18 (UTC) 2017-10-22 23 (UTC) Draw Search List Timeline
23 60.0 1982-04-15 11 (UTC) 1982-04-15 16 (UTC) Draw Search List Timeline
23 60.0 2015-09-10 07 (UTC) 2015-09-10 12 (UTC) Draw Search List Timeline
25 59.5 2008-08-29 12 (UTC) 2008-08-29 17 (UTC) Draw Search List Timeline
25 59.5 2014-10-05 23 (UTC) 2014-10-06 04 (UTC) Draw Search List Timeline
27 58.0 1997-06-28 13 (UTC) 1997-06-28 18 (UTC) Draw Search List Timeline
28 57.5 2012-06-19 13 (UTC) 2012-06-19 18 (UTC) Draw Search List Timeline
29 57.0 1977-09-19 11 (UTC) 1977-09-19 16 (UTC) Draw Search List Timeline
29 57.0 1992-06-30 15 (UTC) 1992-06-30 20 (UTC) Draw Search List Timeline
31 55.0 1981-09-26 09 (UTC) 1981-09-26 14 (UTC) Draw Search List Timeline
31 55.0 1989-08-06 06 (UTC) 1989-08-06 11 (UTC) Draw Search List Timeline
31 55.0 2000-08-06 09 (UTC) 2000-08-06 13 (UTC) Draw Search List Timeline
31 55.0 2010-09-22 13 (UTC) 2010-09-22 18 (UTC) Draw Search List Timeline
35 54.5 2014-06-28 14 (UTC) 2014-06-28 19 (UTC) Draw Search List Timeline
36 54.0 1982-10-19 15 (UTC) 1982-10-19 20 (UTC) Draw Search List Timeline
36 54.0 1999-07-13 09 (UTC) 1999-07-13 14 (UTC) Draw Search List Timeline
38 53.0 1981-06-21 22 (UTC) 1981-06-22 03 (UTC) Draw Search List Timeline
38 53.0 1990-08-10 04 (UTC) 1990-08-10 09 (UTC) Draw Search List Timeline
38 53.0 2004-10-20 09 (UTC) 2004-10-20 14 (UTC) Draw Search List Timeline
41 52.0 1980-12-23 22 (UTC) 1980-12-24 03 (UTC) Draw Search List Timeline
42 51.0 1999-10-27 10 (UTC) 1999-10-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
42 51.0 2005-08-09 19 (UTC) 2005-08-10 00 (UTC) Draw Search List Timeline
44 50.0 2014-02-15 01 (UTC) 2014-02-15 06 (UTC) Draw Search List Timeline
45 49.0 2000-05-12 08 (UTC) 2000-05-12 13 (UTC) Draw Search List Timeline
45 49.0 2006-08-14 07 (UTC) 2006-08-14 09 (UTC) Draw Search List Timeline
45 49.0 2012-05-03 10 (UTC) 2012-05-03 15 (UTC) Draw Search List Timeline
48 48.0 1978-06-25 19 (UTC) 1978-06-26 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 48.0 1989-09-04 00 (UTC) 1989-09-04 05 (UTC) Draw Search List Timeline
48 48.0 1998-08-29 18 (UTC) 1998-08-29 23 (UTC) Draw Search List Timeline
48 48.0 2003-09-11 08 (UTC) 2003-09-11 13 (UTC) Draw Search List Timeline
48 48.0 2004-10-08 19 (UTC) 2004-10-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline

12h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 207.0 1986-08-04 13 (UTC) 1986-08-05 00 (UTC) Draw Search List Timeline
2 157.0 2002-07-10 10 (UTC) 2002-07-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
3 128.0 1999-09-14 23 (UTC) 1999-09-15 10 (UTC) Draw Search List Timeline
4 112.0 1999-06-29 17 (UTC) 1999-06-30 04 (UTC) Draw Search List Timeline
5 111.5 2016-08-16 14 (UTC) 2016-08-17 01 (UTC) Draw Search List Timeline
6 110.0 2013-10-15 13 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
7 108.0 1981-08-22 08 (UTC) 1981-08-22 19 (UTC) Draw Search List Timeline
8 107.5 2011-09-21 02 (UTC) 2011-09-21 13 (UTC) Draw Search List Timeline
9 107.0 1992-06-20 23 (UTC) 1992-06-21 10 (UTC) Draw Search List Timeline
10 101.0 1982-09-12 01 (UTC) 1982-09-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
11 100.0 1977-09-19 05 (UTC) 1977-09-19 16 (UTC) Draw Search List Timeline
11 100.0 1985-06-30 11 (UTC) 1985-06-30 22 (UTC) Draw Search List Timeline
13 98.0 1991-09-18 19 (UTC) 1991-09-19 06 (UTC) Draw Search List Timeline
14 97.0 1998-08-29 05 (UTC) 1998-08-29 16 (UTC) Draw Search List Timeline
15 93.5 2014-10-13 09 (UTC) 2014-10-13 20 (UTC) Draw Search List Timeline
16 91.0 1989-10-13 00 (UTC) 1989-10-13 11 (UTC) Draw Search List Timeline
17 90.5 2017-10-22 12 (UTC) 2017-10-22 23 (UTC) Draw Search List Timeline
18 89.0 2014-06-28 12 (UTC) 2014-06-28 23 (UTC) Draw Search List Timeline
19 88.5 2010-09-22 10 (UTC) 2010-09-22 21 (UTC) Draw Search List Timeline
20 88.0 2004-10-20 05 (UTC) 2004-10-20 16 (UTC) Draw Search List Timeline
21 87.5 2014-10-05 17 (UTC) 2014-10-06 04 (UTC) Draw Search List Timeline
22 87.0 1997-06-28 08 (UTC) 1997-06-28 19 (UTC) Draw Search List Timeline
23 85.0 1989-08-06 03 (UTC) 1989-08-06 14 (UTC) Draw Search List Timeline
23 85.0 2000-07-07 16 (UTC) 2000-07-08 03 (UTC) Draw Search List Timeline
25 84.0 1989-08-27 04 (UTC) 1989-08-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
26 82.0 1998-07-22 10 (UTC) 1998-07-22 21 (UTC) Draw Search List Timeline
27 81.0 2015-09-10 03 (UTC) 2015-09-10 14 (UTC) Draw Search List Timeline
27 81.0 2017-07-28 10 (UTC) 2017-07-28 21 (UTC) Draw Search List Timeline
29 80.0 1995-07-24 07 (UTC) 1995-07-24 09 (UTC) Draw Search List Timeline
29 80.0 2014-02-14 21 (UTC) 2014-02-15 08 (UTC) Draw Search List Timeline
31 79.0 1981-06-21 22 (UTC) 1981-06-22 09 (UTC) Draw Search List Timeline
32 78.0 1982-04-15 06 (UTC) 1982-04-15 17 (UTC) Draw Search List Timeline
32 78.0 1999-04-24 19 (UTC) 1999-04-25 06 (UTC) Draw Search List Timeline
34 77.0 1992-06-30 10 (UTC) 1992-06-30 21 (UTC) Draw Search List Timeline
35 76.5 2012-06-19 07 (UTC) 2012-06-19 18 (UTC) Draw Search List Timeline
36 76.0 2004-10-08 15 (UTC) 2004-10-09 02 (UTC) Draw Search List Timeline
36 76.0 2006-10-06 09 (UTC) 2006-10-06 20 (UTC) Draw Search List Timeline
36 76.0 2007-07-14 21 (UTC) 2007-07-15 08 (UTC) Draw Search List Timeline
39 73.0 1980-12-23 20 (UTC) 1980-12-24 07 (UTC) Draw Search List Timeline
39 73.0 2002-07-09 22 (UTC) 2002-07-10 09 (UTC) Draw Search List Timeline
41 72.0 1995-09-16 18 (UTC) 1995-09-17 05 (UTC) Draw Search List Timeline
42 70.0 1982-10-19 13 (UTC) 1982-10-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
42 70.0 1998-08-29 17 (UTC) 1998-08-30 04 (UTC) Draw Search List Timeline
42 70.0 1999-10-27 06 (UTC) 1999-10-27 17 (UTC) Draw Search List Timeline
45 68.0 1996-09-21 23 (UTC) 1996-09-22 10 (UTC) Draw Search List Timeline
45 68.0 1998-09-15 14 (UTC) 1998-09-16 01 (UTC) Draw Search List Timeline
45 68.0 2014-07-08 19 (UTC) 2014-07-09 06 (UTC) Draw Search List Timeline
48 67.5 2011-09-20 02 (UTC) 2011-09-20 13 (UTC) Draw Search List Timeline
49 67.0 1982-05-20 03 (UTC) 1982-05-20 14 (UTC) Draw Search List Timeline
49 67.0 1986-10-11 03 (UTC) 1986-10-11 14 (UTC) Draw Search List Timeline
49 67.0 2009-08-09 16 (UTC) 2009-08-10 03 (UTC) Draw Search List Timeline
49 67.0 2012-05-03 05 (UTC) 2012-05-03 16 (UTC) Draw Search List Timeline

24h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 261.0 1986-08-04 03 (UTC) 1986-08-05 02 (UTC) Draw Search List Timeline
2 230.0 2002-07-09 22 (UTC) 2002-07-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
3 167.0 1998-08-29 05 (UTC) 1998-08-30 04 (UTC) Draw Search List Timeline
3 167.0 2011-09-20 14 (UTC) 2011-09-21 13 (UTC) Draw Search List Timeline
5 151.0 1999-09-14 13 (UTC) 1999-09-15 12 (UTC) Draw Search List Timeline
6 142.0 2017-10-22 00 (UTC) 2017-10-22 23 (UTC) Draw Search List Timeline
7 136.0 1992-06-20 15 (UTC) 1992-06-21 14 (UTC) Draw Search List Timeline
8 134.0 1991-09-18 09 (UTC) 1991-09-19 08 (UTC) Draw Search List Timeline
9 128.5 2010-09-22 10 (UTC) 2010-09-23 09 (UTC) Draw Search List Timeline
10 125.0 2004-10-08 13 (UTC) 2004-10-09 12 (UTC) Draw Search List Timeline
11 124.0 2004-10-19 19 (UTC) 2004-10-20 18 (UTC) Draw Search List Timeline
12 122.0 1999-06-29 11 (UTC) 1999-06-30 10 (UTC) Draw Search List Timeline
13 121.0 1982-09-11 13 (UTC) 1982-09-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
14 119.0 1981-08-22 02 (UTC) 1981-08-23 01 (UTC) Draw Search List Timeline
15 118.5 2014-10-05 06 (UTC) 2014-10-06 05 (UTC) Draw Search List Timeline
16 118.0 2013-10-15 10 (UTC) 2013-10-16 01 (UTC) Draw Search List Timeline
17 113.5 2016-08-16 09 (UTC) 2016-08-17 08 (UTC) Draw Search List Timeline
18 111.0 2006-10-05 21 (UTC) 2006-10-06 20 (UTC) Draw Search List Timeline
19 110.0 1991-08-07 00 (UTC) 1991-08-07 23 (UTC) Draw Search List Timeline
20 109.0 1977-09-19 00 (UTC) 1977-09-19 18 (UTC) Draw Search List Timeline
21 107.0 1997-06-27 21 (UTC) 1997-06-28 20 (UTC) Draw Search List Timeline
21 107.0 2014-06-28 06 (UTC) 2014-06-29 05 (UTC) Draw Search List Timeline
23 106.0 2007-07-14 11 (UTC) 2007-07-15 10 (UTC) Draw Search List Timeline
24 105.0 1985-06-30 05 (UTC) 1985-06-30 22 (UTC) Draw Search List Timeline
25 104.0 2011-09-19 14 (UTC) 2011-09-20 13 (UTC) Draw Search List Timeline
26 103.0 2014-07-08 18 (UTC) 2014-07-09 17 (UTC) Draw Search List Timeline
27 97.5 2014-02-14 12 (UTC) 2014-02-15 11 (UTC) Draw Search List Timeline
28 95.5 2014-10-13 03 (UTC) 2014-10-13 20 (UTC) Draw Search List Timeline
29 94.0 1995-09-16 06 (UTC) 1995-09-17 05 (UTC) Draw Search List Timeline
30 93.0 1989-10-12 12 (UTC) 1989-10-13 11 (UTC) Draw Search List Timeline
30 93.0 1993-11-13 03 (UTC) 1993-11-14 02 (UTC) Draw Search List Timeline
30 93.0 1998-07-21 22 (UTC) 1998-07-22 21 (UTC) Draw Search List Timeline
30 93.0 2001-10-09 19 (UTC) 2001-10-10 18 (UTC) Draw Search List Timeline
34 92.0 1981-06-21 17 (UTC) 1981-06-22 16 (UTC) Draw Search List Timeline
34 92.0 1983-05-16 01 (UTC) 1983-05-16 20 (UTC) Draw Search List Timeline
34 92.0 1991-10-11 03 (UTC) 1991-10-12 02 (UTC) Draw Search List Timeline
37 91.0 1989-08-27 01 (UTC) 1989-08-27 16 (UTC) Draw Search List Timeline
37 91.0 1999-04-24 09 (UTC) 1999-04-25 08 (UTC) Draw Search List Timeline
39 90.0 1988-09-24 12 (UTC) 1988-09-25 11 (UTC) Draw Search List Timeline
39 90.0 1989-08-05 15 (UTC) 1989-08-06 14 (UTC) Draw Search List Timeline
39 90.0 2000-07-07 15 (UTC) 2000-07-08 04 (UTC) Draw Search List Timeline
39 90.0 2015-09-09 13 (UTC) 2015-09-10 12 (UTC) Draw Search List Timeline
43 89.0 1978-06-26 18 (UTC) 1978-06-27 17 (UTC) Draw Search List Timeline
43 89.0 1982-04-14 18 (UTC) 1982-04-15 17 (UTC) Draw Search List Timeline
45 88.0 1979-07-24 08 (UTC) 1979-07-25 07 (UTC) Draw Search List Timeline
46 87.0 2012-05-02 17 (UTC) 2012-05-03 16 (UTC) Draw Search List Timeline
47 86.0 2012-06-19 00 (UTC) 2012-06-19 19 (UTC) Draw Search List Timeline
48 84.0 1980-12-23 11 (UTC) 1980-12-24 09 (UTC) Draw Search List Timeline
48 84.0 2017-07-28 10 (UTC) 2017-07-29 09 (UTC) Draw Search List Timeline
50 82.5 2009-08-09 13 (UTC) 2009-08-10 12 (UTC) Draw Search List Timeline

48h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 271.0 2011-09-19 14 (UTC) 2011-09-21 13 (UTC) Draw Search List Timeline
2 264.0 1986-08-03 23 (UTC) 1986-08-05 02 (UTC) Draw Search List Timeline
3 245.0 2002-07-09 05 (UTC) 2002-07-10 22 (UTC) Draw Search List Timeline
4 219.0 1998-08-28 22 (UTC) 1998-08-30 21 (UTC) Draw Search List Timeline
5 166.0 1991-10-11 05 (UTC) 1991-10-13 04 (UTC) Draw Search List Timeline
6 165.0 1999-09-13 14 (UTC) 1999-09-15 13 (UTC) Draw Search List Timeline
7 158.5 2017-10-21 01 (UTC) 2017-10-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
8 149.0 1978-06-25 18 (UTC) 1978-06-27 17 (UTC) Draw Search List Timeline
9 147.0 1992-06-20 09 (UTC) 1992-06-22 08 (UTC) Draw Search List Timeline
9 147.0 2004-10-19 12 (UTC) 2004-10-21 01 (UTC) Draw Search List Timeline
11 142.0 2006-10-05 11 (UTC) 2006-10-07 02 (UTC) Draw Search List Timeline
12 134.0 1991-09-18 09 (UTC) 1991-09-20 08 (UTC) Draw Search List Timeline
13 132.0 2004-10-08 09 (UTC) 2004-10-10 08 (UTC) Draw Search List Timeline
14 131.0 1991-08-06 08 (UTC) 1991-08-08 07 (UTC) Draw Search List Timeline
15 129.0 2010-09-22 10 (UTC) 2010-09-23 10 (UTC) Draw Search List Timeline
16 127.0 1982-09-10 13 (UTC) 1982-09-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
17 126.5 2015-09-08 15 (UTC) 2015-09-10 14 (UTC) Draw Search List Timeline
18 126.0 2014-10-05 05 (UTC) 2014-10-06 20 (UTC) Draw Search List Timeline
19 125.0 2007-07-13 12 (UTC) 2007-07-15 11 (UTC) Draw Search List Timeline
20 124.0 1981-08-21 15 (UTC) 1981-08-23 01 (UTC) Draw Search List Timeline
21 123.0 1999-06-28 17 (UTC) 1999-06-30 16 (UTC) Draw Search List Timeline
22 121.0 2000-09-10 04 (UTC) 2000-09-12 03 (UTC) Draw Search List Timeline
23 118.0 2013-10-15 10 (UTC) 2013-10-16 01 (UTC) Draw Search List Timeline
24 115.5 2008-08-29 04 (UTC) 2008-08-31 03 (UTC) Draw Search List Timeline
25 114.0 1997-06-26 21 (UTC) 1997-06-28 20 (UTC) Draw Search List Timeline
25 114.0 2014-06-28 04 (UTC) 2014-06-30 03 (UTC) Draw Search List Timeline
25 114.0 2016-08-16 09 (UTC) 2016-08-18 08 (UTC) Draw Search List Timeline
28 110.0 1977-09-17 23 (UTC) 1977-09-19 18 (UTC) Draw Search List Timeline
29 108.0 1995-09-15 08 (UTC) 1995-09-17 07 (UTC) Draw Search List Timeline
30 107.0 2000-05-12 08 (UTC) 2000-05-13 19 (UTC) Draw Search List Timeline
31 106.0 1989-10-11 12 (UTC) 1989-10-13 11 (UTC) Draw Search List Timeline
31 106.0 2012-07-05 21 (UTC) 2012-07-07 20 (UTC) Draw Search List Timeline
33 105.5 2014-07-08 04 (UTC) 2014-07-10 03 (UTC) Draw Search List Timeline
34 105.0 1985-06-30 05 (UTC) 1985-06-30 22 (UTC) Draw Search List Timeline
35 104.0 1988-09-24 01 (UTC) 1988-09-26 00 (UTC) Draw Search List Timeline
36 101.0 1982-04-14 09 (UTC) 1982-04-16 08 (UTC) Draw Search List Timeline
37 99.0 1993-11-13 00 (UTC) 1993-11-14 04 (UTC) Draw Search List Timeline
37 99.0 1999-04-23 19 (UTC) 1999-04-25 09 (UTC) Draw Search List Timeline
39 98.5 2014-02-14 10 (UTC) 2014-02-16 09 (UTC) Draw Search List Timeline
40 97.0 1979-07-24 04 (UTC) 1979-07-26 03 (UTC) Draw Search List Timeline
41 96.0 1989-08-05 09 (UTC) 1989-08-06 17 (UTC) Draw Search List Timeline
42 95.5 2014-10-13 03 (UTC) 2014-10-13 20 (UTC) Draw Search List Timeline
43 94.0 1981-06-21 17 (UTC) 1981-06-23 04 (UTC) Draw Search List Timeline
43 94.0 1990-06-26 03 (UTC) 1990-06-28 02 (UTC) Draw Search List Timeline
43 94.0 1994-09-12 15 (UTC) 1994-09-14 14 (UTC) Draw Search List Timeline
43 94.0 1998-07-21 21 (UTC) 1998-07-22 21 (UTC) Draw Search List Timeline
47 93.0 1976-08-13 18 (UTC) 1976-08-15 17 (UTC) Draw Search List Timeline
47 93.0 2001-10-09 19 (UTC) 2001-10-10 18 (UTC) Draw Search List Timeline
49 92.5 2011-07-27 03 (UTC) 2011-07-29 02 (UTC) Draw Search List Timeline
50 92.0 1981-09-25 04 (UTC) 1981-09-26 22 (UTC) Draw Search List Timeline
50 92.0 1983-05-16 01 (UTC) 1983-05-16 20 (UTC) Draw Search List Timeline

72h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 289.0 2011-09-19 11 (UTC) 2011-09-22 07 (UTC) Draw Search List Timeline
2 270.0 1998-08-27 06 (UTC) 1998-08-30 05 (UTC) Draw Search List Timeline
3 264.0 1986-08-03 23 (UTC) 1986-08-05 02 (UTC) Draw Search List Timeline
4 245.0 2002-07-09 05 (UTC) 2002-07-10 22 (UTC) Draw Search List Timeline
5 194.0 2017-10-20 01 (UTC) 2017-10-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
6 181.0 1991-10-10 09 (UTC) 1991-10-13 08 (UTC) Draw Search List Timeline
7 170.0 1999-09-14 06 (UTC) 1999-09-17 05 (UTC) Draw Search List Timeline
8 164.0 1978-06-25 04 (UTC) 1978-06-28 03 (UTC) Draw Search List Timeline
9 157.0 1992-06-18 18 (UTC) 1992-06-21 17 (UTC) Draw Search List Timeline
10 151.5 2015-09-07 15 (UTC) 2015-09-10 14 (UTC) Draw Search List Timeline
11 150.0 2008-08-28 04 (UTC) 2008-08-31 03 (UTC) Draw Search List Timeline
12 147.0 2004-10-19 12 (UTC) 2004-10-21 01 (UTC) Draw Search List Timeline
13 142.0 2006-10-05 11 (UTC) 2006-10-07 02 (UTC) Draw Search List Timeline
14 139.0 1991-09-18 09 (UTC) 1991-09-21 08 (UTC) Draw Search List Timeline
15 138.0 1995-09-14 08 (UTC) 1995-09-17 07 (UTC) Draw Search List Timeline
16 135.0 2000-09-08 18 (UTC) 2000-09-11 17 (UTC) Draw Search List Timeline
17 134.0 1991-08-05 17 (UTC) 1991-08-08 16 (UTC) Draw Search List Timeline
18 133.0 2004-10-07 22 (UTC) 2004-10-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
19 131.0 1982-09-09 13 (UTC) 1982-09-12 12 (UTC) Draw Search List Timeline
19 131.0 1999-06-27 03 (UTC) 1999-06-30 02 (UTC) Draw Search List Timeline
21 129.0 2007-07-13 02 (UTC) 2007-07-16 01 (UTC) Draw Search List Timeline
21 129.0 2010-09-22 10 (UTC) 2010-09-23 10 (UTC) Draw Search List Timeline
23 128.0 1994-09-12 12 (UTC) 1994-09-15 11 (UTC) Draw Search List Timeline
24 126.0 1976-08-13 09 (UTC) 1976-08-16 08 (UTC) Draw Search List Timeline
24 126.0 2014-10-03 21 (UTC) 2014-10-06 20 (UTC) Draw Search List Timeline
26 124.0 1981-08-20 02 (UTC) 1981-08-23 01 (UTC) Draw Search List Timeline
27 122.0 1989-10-11 06 (UTC) 1989-10-13 11 (UTC) Draw Search List Timeline
28 118.0 2013-10-15 10 (UTC) 2013-10-16 01 (UTC) Draw Search List Timeline
29 117.0 1985-06-27 23 (UTC) 1985-06-30 22 (UTC) Draw Search List Timeline
30 115.5 2014-07-07 04 (UTC) 2014-07-10 03 (UTC) Draw Search List Timeline
31 115.0 1976-09-11 06 (UTC) 1976-09-14 05 (UTC) Draw Search List Timeline
31 115.0 1997-06-25 21 (UTC) 1997-06-28 20 (UTC) Draw Search List Timeline
31 115.0 2005-08-08 02 (UTC) 2005-08-11 01 (UTC) Draw Search List Timeline
31 115.0 2014-06-28 04 (UTC) 2014-07-01 03 (UTC) Draw Search List Timeline
35 114.0 2016-08-16 09 (UTC) 2016-08-19 08 (UTC) Draw Search List Timeline
36 113.0 2012-07-04 21 (UTC) 2012-07-07 20 (UTC) Draw Search List Timeline
37 112.0 2004-07-10 09 (UTC) 2004-07-13 08 (UTC) Draw Search List Timeline
38 110.0 1977-09-17 23 (UTC) 1977-09-19 18 (UTC) Draw Search List Timeline
39 107.0 1988-09-24 01 (UTC) 1988-09-27 00 (UTC) Draw Search List Timeline
39 107.0 2000-05-12 08 (UTC) 2000-05-13 19 (UTC) Draw Search List Timeline
41 105.0 1999-07-11 15 (UTC) 1999-07-14 14 (UTC) Draw Search List Timeline
42 102.0 1982-04-14 09 (UTC) 1982-04-17 04 (UTC) Draw Search List Timeline
42 102.0 2014-02-14 10 (UTC) 2014-02-17 00 (UTC) Draw Search List Timeline
44 101.0 1979-07-24 07 (UTC) 1979-07-27 06 (UTC) Draw Search List Timeline
45 99.0 1993-11-13 00 (UTC) 1993-11-14 04 (UTC) Draw Search List Timeline
45 99.0 1999-04-23 19 (UTC) 1999-04-25 09 (UTC) Draw Search List Timeline
45 99.0 2009-08-07 02 (UTC) 2009-08-10 01 (UTC) Draw Search List Timeline
48 98.5 2010-05-23 13 (UTC) 2010-05-26 12 (UTC) Draw Search List Timeline
49 97.5 2012-06-19 00 (UTC) 2012-06-21 23 (UTC) Draw Search List Timeline
50 97.0 1994-08-19 23 (UTC) 1994-08-22 22 (UTC) Draw Search List Timeline

Daily Precipitation (JST)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 168.0 1986-08-04 16 (UTC) 1986-08-05 15 (UTC) Draw Search List Timeline
2 164.0 2002-07-09 16 (UTC) 2002-07-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
3 157.0 2011-09-20 16 (UTC) 2011-09-21 15 (UTC) Draw Search List Timeline
4 151.0 1999-09-14 16 (UTC) 1999-09-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
5 133.0 1992-06-20 16 (UTC) 1992-06-21 15 (UTC) Draw Search List Timeline
6 121.0 2004-10-08 16 (UTC) 2004-10-09 15 (UTC) Draw Search List Timeline
7 119.0 2004-10-19 16 (UTC) 2004-10-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
8 118.0 1982-09-11 16 (UTC) 1982-09-12 15 (UTC) Draw Search List Timeline
9 116.0 1999-06-29 16 (UTC) 1999-06-30 15 (UTC) Draw Search List Timeline
10 114.0 2011-09-19 16 (UTC) 2011-09-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
11 112.0 1998-08-28 16 (UTC) 1998-08-29 15 (UTC) Draw Search List Timeline
12 110.0 1991-09-18 16 (UTC) 1991-09-19 15 (UTC) Draw Search List Timeline
13 109.5 2016-08-16 16 (UTC) 2016-08-17 15 (UTC) Draw Search List Timeline
14 108.0 1981-08-21 16 (UTC) 1981-08-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
15 101.0 2007-07-14 16 (UTC) 2007-07-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
16 98.5 2014-07-08 16 (UTC) 2014-07-09 15 (UTC) Draw Search List Timeline
17 96.0 1977-09-18 16 (UTC) 1977-09-19 15 (UTC) Draw Search List Timeline
17 96.0 1986-08-03 16 (UTC) 1986-08-04 15 (UTC) Draw Search List Timeline
17 96.0 2014-10-05 16 (UTC) 2014-10-06 15 (UTC) Draw Search List Timeline
20 95.0 2006-10-05 16 (UTC) 2006-10-06 15 (UTC) Draw Search List Timeline
21 93.5 2014-02-14 16 (UTC) 2014-02-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
22 92.0 1981-06-21 16 (UTC) 1981-06-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
22 92.0 1989-10-12 16 (UTC) 1989-10-13 15 (UTC) Draw Search List Timeline
24 90.5 2013-10-15 16 (UTC) 2013-10-16 15 (UTC) Draw Search List Timeline
25 90.0 1989-08-26 16 (UTC) 1989-08-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
25 90.0 1998-08-29 16 (UTC) 1998-08-30 15 (UTC) Draw Search List Timeline
27 89.0 1989-08-05 16 (UTC) 1989-08-06 15 (UTC) Draw Search List Timeline
27 89.0 1999-04-24 16 (UTC) 1999-04-25 15 (UTC) Draw Search List Timeline
29 88.0 2000-07-07 16 (UTC) 2000-07-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
30 87.0 2015-09-09 16 (UTC) 2015-09-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
31 86.0 2010-09-22 16 (UTC) 2010-09-23 15 (UTC) Draw Search List Timeline
32 84.5 2017-10-21 16 (UTC) 2017-10-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
33 83.0 2012-05-02 16 (UTC) 2012-05-03 15 (UTC) Draw Search List Timeline
34 82.0 1995-09-16 16 (UTC) 1995-09-17 15 (UTC) Draw Search List Timeline
35 81.5 2009-08-09 16 (UTC) 2009-08-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
36 81.0 1982-04-14 16 (UTC) 1982-04-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
36 81.0 2001-10-09 16 (UTC) 2001-10-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
38 80.0 1980-12-23 16 (UTC) 1980-12-24 15 (UTC) Draw Search List Timeline
38 80.0 1995-07-23 16 (UTC) 1995-07-24 15 (UTC) Draw Search List Timeline
40 79.0 2014-06-28 16 (UTC) 2014-06-29 15 (UTC) Draw Search List Timeline
41 78.5 2017-07-27 16 (UTC) 2017-07-28 15 (UTC) Draw Search List Timeline
42 78.0 1978-06-26 16 (UTC) 1978-06-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
42 78.0 1988-09-24 16 (UTC) 1988-09-25 15 (UTC) Draw Search List Timeline
42 78.0 2005-08-09 16 (UTC) 2005-08-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
45 77.0 2002-07-10 16 (UTC) 2002-07-11 15 (UTC) Draw Search List Timeline
46 75.0 1981-09-25 16 (UTC) 1981-09-26 15 (UTC) Draw Search List Timeline
46 75.0 1991-08-06 16 (UTC) 1991-08-07 15 (UTC) Draw Search List Timeline
46 75.0 1997-06-27 16 (UTC) 1997-06-28 15 (UTC) Draw Search List Timeline
49 74.0 1982-05-19 16 (UTC) 1982-05-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
49 74.0 1983-05-15 16 (UTC) 1983-05-16 15 (UTC) Draw Search List Timeline
49 74.0 2007-10-26 16 (UTC) 2007-10-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline

Daily Precipitation (UTC)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 259.0 1986-08-04 01 (UTC) 1986-08-05 00 (UTC) Draw Search List Timeline
2 202.0 2002-07-10 01 (UTC) 2002-07-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
3 160.0 1998-08-29 01 (UTC) 1998-08-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
4 140.5 2017-10-22 01 (UTC) 2017-10-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
5 132.0 2011-09-20 01 (UTC) 2011-09-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
6 126.0 1999-09-15 01 (UTC) 1999-09-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
7 118.0 1981-08-22 01 (UTC) 1981-08-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
8 117.0 2004-10-20 01 (UTC) 2004-10-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
9 116.0 2013-10-15 01 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
10 112.0 2011-09-21 01 (UTC) 2011-09-22 00 (UTC) Draw Search List Timeline
11 111.0 2016-08-16 01 (UTC) 2016-08-17 00 (UTC) Draw Search List Timeline
12 108.0 1977-09-19 01 (UTC) 1977-09-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
12 108.0 1992-06-21 01 (UTC) 1992-06-22 00 (UTC) Draw Search List Timeline
12 108.0 2006-10-06 01 (UTC) 2006-10-07 00 (UTC) Draw Search List Timeline
15 106.0 1997-06-28 01 (UTC) 1997-06-29 00 (UTC) Draw Search List Timeline
16 105.0 1985-06-30 01 (UTC) 1985-07-01 00 (UTC) Draw Search List Timeline
16 105.0 1991-08-07 01 (UTC) 1991-08-08 00 (UTC) Draw Search List Timeline
18 101.0 1982-09-12 01 (UTC) 1982-09-13 00 (UTC) Draw Search List Timeline
19 100.0 2010-09-22 01 (UTC) 2010-09-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
20 95.5 2014-10-13 01 (UTC) 2014-10-14 00 (UTC) Draw Search List Timeline
21 92.0 1983-05-16 01 (UTC) 1983-05-17 00 (UTC) Draw Search List Timeline
22 91.5 2014-06-28 01 (UTC) 2014-06-29 00 (UTC) Draw Search List Timeline
23 91.0 1989-08-27 01 (UTC) 1989-08-28 00 (UTC) Draw Search List Timeline
23 91.0 1989-10-13 01 (UTC) 1989-10-14 00 (UTC) Draw Search List Timeline
25 88.0 1989-08-06 01 (UTC) 1989-08-07 00 (UTC) Draw Search List Timeline
25 88.0 1991-10-11 01 (UTC) 1991-10-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
27 85.0 2012-06-19 01 (UTC) 2012-06-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
28 84.0 1999-06-29 01 (UTC) 1999-06-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
29 83.5 2015-09-10 01 (UTC) 2015-09-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
30 83.0 1993-11-13 01 (UTC) 1993-11-14 00 (UTC) Draw Search List Timeline
31 82.5 2017-07-28 01 (UTC) 2017-07-29 00 (UTC) Draw Search List Timeline
32 82.0 1982-04-15 01 (UTC) 1982-04-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
32 82.0 1998-07-22 01 (UTC) 1998-07-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
34 81.0 1995-07-24 01 (UTC) 1995-07-25 00 (UTC) Draw Search List Timeline
34 81.0 1995-09-16 01 (UTC) 1995-09-17 00 (UTC) Draw Search List Timeline
36 80.0 2006-12-26 01 (UTC) 2006-12-27 00 (UTC) Draw Search List Timeline
36 80.0 2012-05-03 01 (UTC) 2012-05-04 00 (UTC) Draw Search List Timeline
38 79.0 1988-07-27 01 (UTC) 1988-07-28 00 (UTC) Draw Search List Timeline
39 78.0 1992-06-30 01 (UTC) 1992-07-01 00 (UTC) Draw Search List Timeline
40 77.0 1999-07-13 01 (UTC) 1999-07-14 00 (UTC) Draw Search List Timeline
41 75.0 1982-05-20 01 (UTC) 1982-05-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
41 75.0 2001-10-10 01 (UTC) 2001-10-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
43 74.0 1982-10-19 01 (UTC) 1982-10-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
43 74.0 1984-04-19 01 (UTC) 1984-04-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
43 74.0 1990-06-26 01 (UTC) 1990-06-27 00 (UTC) Draw Search List Timeline
43 74.0 1999-10-27 01 (UTC) 1999-10-28 00 (UTC) Draw Search List Timeline
47 73.0 1998-08-27 01 (UTC) 1998-08-28 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 72.0 1991-09-19 01 (UTC) 1991-09-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 72.0 2000-09-11 01 (UTC) 2000-09-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 72.0 2014-10-05 01 (UTC) 2014-10-06 00 (UTC) Draw Search List Timeline

All AMeDAS Ranking - Top 1000

1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)