KUMATORI (62131) Basic Information

Location Osaka (SENNAN GUN KUMATORI CHO, OSAKA FU) [ Local Portal ]
AMeDAS Station Information AMeDAS Statistics
Real-time Data AMeRAS (AMeDAS Ranking Service)
Weather Disaster Reports

Precipitation Ranking

Updated: 2017-07-31 15:00 (UTC)
1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)

1h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 56.5 2014-10-13 11 (UTC) 2014-10-13 11 (UTC) Draw Search List
2 54.0 1983-07-05 01 (UTC) 1983-07-05 01 (UTC) Draw Search List
2 54.0 2003-08-26 12 (UTC) 2003-08-26 12 (UTC) Draw Search List
4 49.0 2007-07-16 16 (UTC) 2007-07-16 16 (UTC) Draw Search List
5 47.0 1995-07-03 22 (UTC) 1995-07-03 22 (UTC) Draw Search List
6 46.0 1989-09-19 06 (UTC) 1989-09-19 06 (UTC) Draw Search List
7 45.0 2003-10-12 23 (UTC) 2003-10-12 23 (UTC) Draw Search List
8 44.0 2016-06-20 21 (UTC) 2016-06-20 21 (UTC) Draw Search List
9 42.0 2004-11-11 18 (UTC) 2004-11-11 18 (UTC) Draw Search List
10 40.0 1989-09-19 10 (UTC) 1989-09-19 10 (UTC) Draw Search List
11 37.0 1976-07-10 02 (UTC) 1976-07-10 02 (UTC) Draw Search List
11 37.0 2009-07-19 16 (UTC) 2009-07-19 16 (UTC) Draw Search List
11 37.0 2014-10-13 10 (UTC) 2014-10-13 10 (UTC) Draw Search List
14 36.5 2012-06-21 16 (UTC) 2012-06-21 16 (UTC) Draw Search List
14 36.5 2012-07-06 20 (UTC) 2012-07-06 20 (UTC) Draw Search List
16 36.0 1997-07-09 04 (UTC) 1997-07-09 04 (UTC) Draw Search List
16 36.0 1999-05-26 22 (UTC) 1999-05-26 22 (UTC) Draw Search List
16 36.0 2009-11-10 21 (UTC) 2009-11-10 21 (UTC) Draw Search List
19 35.0 1989-09-03 00 (UTC) 1989-09-03 00 (UTC) Draw Search List
19 35.0 2003-08-11 19 (UTC) 2003-08-11 19 (UTC) Draw Search List
19 35.0 2012-04-11 08 (UTC) 2012-04-11 08 (UTC) Draw Search List
22 34.5 2011-09-03 13 (UTC) 2011-09-03 13 (UTC) Draw Search List
23 34.0 1993-11-13 04 (UTC) 1993-11-13 04 (UTC) Draw Search List
23 34.0 1995-07-03 23 (UTC) 1995-07-03 23 (UTC) Draw Search List
25 33.0 1979-06-30 05 (UTC) 1979-06-30 05 (UTC) Draw Search List
25 33.0 1986-06-17 10 (UTC) 1986-06-17 10 (UTC) Draw Search List
25 33.0 1997-09-06 10 (UTC) 1997-09-06 10 (UTC) Draw Search List
28 32.0 1980-07-09 00 (UTC) 1980-07-09 00 (UTC) Draw Search List
28 32.0 1993-11-13 03 (UTC) 1993-11-13 03 (UTC) Draw Search List
28 32.0 2001-09-30 22 (UTC) 2001-09-30 22 (UTC) Draw Search List
31 31.0 1989-09-02 14 (UTC) 1989-09-02 14 (UTC) Draw Search List
31 31.0 1999-06-27 01 (UTC) 1999-06-27 01 (UTC) Draw Search List
31 31.0 2001-10-28 11 (UTC) 2001-10-28 11 (UTC) Draw Search List
31 31.0 2003-08-28 17 (UTC) 2003-08-28 17 (UTC) Draw Search List
35 30.0 1989-06-27 22 (UTC) 1989-06-27 22 (UTC) Draw Search List
35 30.0 2000-05-02 09 (UTC) 2000-05-02 09 (UTC) Draw Search List
35 30.0 2006-08-31 22 (UTC) 2006-08-31 22 (UTC) Draw Search List
38 29.0 1990-10-08 02 (UTC) 1990-10-08 02 (UTC) Draw Search List
38 29.0 2000-09-11 10 (UTC) 2000-09-11 10 (UTC) Draw Search List
38 29.0 2001-09-07 05 (UTC) 2001-09-07 05 (UTC) Draw Search List
38 29.0 2007-07-16 14 (UTC) 2007-07-16 14 (UTC) Draw Search List
38 29.0 2009-08-01 21 (UTC) 2009-08-01 21 (UTC) Draw Search List
43 28.5 2014-08-09 03 (UTC) 2014-08-09 03 (UTC) Draw Search List
44 28.0 2011-09-01 07 (UTC) 2011-09-01 07 (UTC) Draw Search List
44 28.0 2011-09-03 12 (UTC) 2011-09-03 12 (UTC) Draw Search List
44 28.0 2013-10-09 02 (UTC) 2013-10-09 02 (UTC) Draw Search List
47 27.5 2017-07-29 22 (UTC) 2017-07-29 22 (UTC) Draw Search List
48 27.0 1976-06-09 06 (UTC) 1976-06-09 06 (UTC) Draw Search List
48 27.0 1977-06-24 13 (UTC) 1977-06-24 13 (UTC) Draw Search List
48 27.0 1980-05-12 20 (UTC) 1980-05-12 20 (UTC) Draw Search List
48 27.0 1982-08-02 21 (UTC) 1982-08-02 21 (UTC) Draw Search List
48 27.0 1989-09-03 03 (UTC) 1989-09-03 03 (UTC) Draw Search List
48 27.0 1993-07-10 00 (UTC) 1993-07-10 00 (UTC) Draw Search List
48 27.0 2004-02-22 12 (UTC) 2004-02-22 12 (UTC) Draw Search List

2h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 93.5 2014-10-13 10 (UTC) 2014-10-13 11 (UTC) Draw Search List
2 81.0 1995-07-03 22 (UTC) 1995-07-03 23 (UTC) Draw Search List
3 75.0 2007-07-16 15 (UTC) 2007-07-16 16 (UTC) Draw Search List
4 72.0 1989-09-19 05 (UTC) 1989-09-19 06 (UTC) Draw Search List
5 69.0 2003-08-26 12 (UTC) 2003-08-26 13 (UTC) Draw Search List
6 66.0 1993-11-13 03 (UTC) 1993-11-13 04 (UTC) Draw Search List
7 62.5 2011-09-03 12 (UTC) 2011-09-03 13 (UTC) Draw Search List
8 61.0 2004-11-11 17 (UTC) 2004-11-11 18 (UTC) Draw Search List
9 60.5 2012-06-21 15 (UTC) 2012-06-21 16 (UTC) Draw Search List
10 60.0 1989-09-02 23 (UTC) 1989-09-03 00 (UTC) Draw Search List
11 58.0 1983-07-05 00 (UTC) 1983-07-05 01 (UTC) Draw Search List
12 57.5 2009-11-10 20 (UTC) 2009-11-10 21 (UTC) Draw Search List
13 57.0 1976-07-10 02 (UTC) 1976-07-10 03 (UTC) Draw Search List
14 55.0 1979-06-30 04 (UTC) 1979-06-30 05 (UTC) Draw Search List
14 55.0 2016-06-20 21 (UTC) 2016-06-20 22 (UTC) Draw Search List
16 54.0 2003-10-12 22 (UTC) 2003-10-12 23 (UTC) Draw Search List
17 53.0 2009-07-19 15 (UTC) 2009-07-19 16 (UTC) Draw Search List
18 51.0 2001-09-07 04 (UTC) 2001-09-07 05 (UTC) Draw Search List
19 48.0 1999-05-26 22 (UTC) 1999-05-26 23 (UTC) Draw Search List
20 47.5 2012-04-11 07 (UTC) 2012-04-11 08 (UTC) Draw Search List
21 47.0 1976-09-08 15 (UTC) 1976-09-08 16 (UTC) Draw Search List
21 47.0 1979-06-28 20 (UTC) 1979-06-28 21 (UTC) Draw Search List
21 47.0 1989-06-27 21 (UTC) 1989-06-27 22 (UTC) Draw Search List
21 47.0 2014-03-13 06 (UTC) 2014-03-13 07 (UTC) Draw Search List
25 46.0 2000-09-11 09 (UTC) 2000-09-11 10 (UTC) Draw Search List
26 45.0 1997-09-06 09 (UTC) 1997-09-06 10 (UTC) Draw Search List
26 45.0 1999-08-10 17 (UTC) 1999-08-10 18 (UTC) Draw Search List
28 44.0 1985-04-03 21 (UTC) 1985-04-03 22 (UTC) Draw Search List
28 44.0 1989-09-19 09 (UTC) 1989-09-19 10 (UTC) Draw Search List
28 44.0 1990-10-08 02 (UTC) 1990-10-08 03 (UTC) Draw Search List
28 44.0 1997-07-09 04 (UTC) 1997-07-09 05 (UTC) Draw Search List
28 44.0 2010-07-13 19 (UTC) 2010-07-13 20 (UTC) Draw Search List
33 42.5 2010-03-15 14 (UTC) 2010-03-15 15 (UTC) Draw Search List
34 42.0 2001-09-30 21 (UTC) 2001-09-30 22 (UTC) Draw Search List
35 41.0 1982-08-02 21 (UTC) 1982-08-02 22 (UTC) Draw Search List
35 41.0 1998-05-16 12 (UTC) 1998-05-16 13 (UTC) Draw Search List
37 40.5 2012-07-06 20 (UTC) 2012-07-06 21 (UTC) Draw Search List
38 40.0 1979-05-08 01 (UTC) 1979-05-08 02 (UTC) Draw Search List
38 40.0 2002-03-05 16 (UTC) 2002-03-05 17 (UTC) Draw Search List
38 40.0 2003-08-28 17 (UTC) 2003-08-28 18 (UTC) Draw Search List
38 40.0 2004-12-04 17 (UTC) 2004-12-04 18 (UTC) Draw Search List
42 39.0 1979-08-27 08 (UTC) 1979-08-27 09 (UTC) Draw Search List
42 39.0 1982-08-01 13 (UTC) 1982-08-01 14 (UTC) Draw Search List
42 39.0 1983-07-16 17 (UTC) 1983-07-16 18 (UTC) Draw Search List
42 39.0 1986-06-17 10 (UTC) 1986-06-17 11 (UTC) Draw Search List
42 39.0 1989-09-02 13 (UTC) 1989-09-02 14 (UTC) Draw Search List
42 39.0 1998-06-19 12 (UTC) 1998-06-19 13 (UTC) Draw Search List
42 39.0 2000-09-11 13 (UTC) 2000-09-11 14 (UTC) Draw Search List
42 39.0 2011-09-01 06 (UTC) 2011-09-01 07 (UTC) Draw Search List
50 38.5 2008-09-21 06 (UTC) 2008-09-21 07 (UTC) Draw Search List

3h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 108.5 2014-10-13 10 (UTC) 2014-10-13 12 (UTC) Draw Search List
2 104.0 2007-07-16 14 (UTC) 2007-07-16 16 (UTC) Draw Search List
3 103.0 1995-07-03 21 (UTC) 1995-07-03 23 (UTC) Draw Search List
4 83.5 2009-11-10 19 (UTC) 2009-11-10 21 (UTC) Draw Search List
5 81.0 2011-09-03 12 (UTC) 2011-09-03 14 (UTC) Draw Search List
6 78.0 1993-11-13 03 (UTC) 1993-11-13 05 (UTC) Draw Search List
7 76.5 2012-06-21 15 (UTC) 2012-06-21 17 (UTC) Draw Search List
8 76.0 1989-09-19 05 (UTC) 1989-09-19 07 (UTC) Draw Search List
9 73.0 2004-11-11 17 (UTC) 2004-11-11 19 (UTC) Draw Search List
10 70.0 1989-09-02 23 (UTC) 1989-09-03 01 (UTC) Draw Search List
11 69.0 2000-09-11 08 (UTC) 2000-09-11 10 (UTC) Draw Search List
11 69.0 2003-08-26 12 (UTC) 2003-08-26 13 (UTC) Draw Search List
13 66.0 1979-06-30 03 (UTC) 1979-06-30 05 (UTC) Draw Search List
14 65.0 1976-07-10 01 (UTC) 1976-07-10 03 (UTC) Draw Search List
14 65.0 2001-09-07 04 (UTC) 2001-09-07 06 (UTC) Draw Search List
16 64.0 1982-08-02 21 (UTC) 1982-08-02 23 (UTC) Draw Search List
16 64.0 1983-07-04 23 (UTC) 1983-07-05 01 (UTC) Draw Search List
18 63.5 2009-07-19 14 (UTC) 2009-07-19 16 (UTC) Draw Search List
19 63.0 1976-09-08 15 (UTC) 1976-09-08 17 (UTC) Draw Search List
20 61.0 1979-06-28 20 (UTC) 1979-06-28 22 (UTC) Draw Search List
21 59.5 2016-06-20 20 (UTC) 2016-06-20 22 (UTC) Draw Search List
22 58.0 1995-07-21 21 (UTC) 1995-07-21 23 (UTC) Draw Search List
23 57.0 1999-08-10 16 (UTC) 1999-08-10 18 (UTC) Draw Search List
23 57.0 2003-10-12 22 (UTC) 2003-10-13 00 (UTC) Draw Search List
25 56.0 1995-05-14 09 (UTC) 1995-05-14 11 (UTC) Draw Search List
26 55.0 1982-08-01 13 (UTC) 1982-08-01 15 (UTC) Draw Search List
27 54.0 1988-06-03 05 (UTC) 1988-06-03 07 (UTC) Draw Search List
27 54.0 1989-06-27 20 (UTC) 1989-06-27 22 (UTC) Draw Search List
27 54.0 1999-05-26 22 (UTC) 1999-05-27 00 (UTC) Draw Search List
30 53.0 1998-05-16 12 (UTC) 1998-05-16 14 (UTC) Draw Search List
30 53.0 1999-06-27 01 (UTC) 1999-06-27 03 (UTC) Draw Search List
32 52.0 2002-03-05 16 (UTC) 2002-03-05 18 (UTC) Draw Search List
33 51.5 2014-08-10 01 (UTC) 2014-08-10 03 (UTC) Draw Search List
34 51.0 1997-09-06 08 (UTC) 1997-09-06 10 (UTC) Draw Search List
34 51.0 2001-09-30 20 (UTC) 2001-09-30 22 (UTC) Draw Search List
34 51.0 2014-03-13 05 (UTC) 2014-03-13 07 (UTC) Draw Search List
37 50.5 2012-04-11 06 (UTC) 2012-04-11 08 (UTC) Draw Search List
38 50.0 1984-06-08 01 (UTC) 1984-06-08 03 (UTC) Draw Search List
39 49.0 1979-05-08 01 (UTC) 1979-05-08 03 (UTC) Draw Search List
39 49.0 1989-03-04 06 (UTC) 1989-03-04 08 (UTC) Draw Search List
41 48.5 2014-08-08 23 (UTC) 2014-08-09 01 (UTC) Draw Search List
42 48.0 1976-09-08 18 (UTC) 1976-09-08 20 (UTC) Draw Search List
42 48.0 1985-04-03 21 (UTC) 1985-04-03 23 (UTC) Draw Search List
42 48.0 1989-09-03 02 (UTC) 1989-09-03 04 (UTC) Draw Search List
42 48.0 2003-08-08 18 (UTC) 2003-08-08 20 (UTC) Draw Search List
42 48.0 2010-12-02 17 (UTC) 2010-12-02 19 (UTC) Draw Search List
47 47.0 1998-09-22 04 (UTC) 1998-09-22 06 (UTC) Draw Search List
48 46.5 2010-07-13 18 (UTC) 2010-07-13 20 (UTC) Draw Search List
49 46.0 1978-06-22 23 (UTC) 1978-06-23 01 (UTC) Draw Search List
49 46.0 1990-10-08 02 (UTC) 1990-10-08 04 (UTC) Draw Search List
49 46.0 1993-09-30 03 (UTC) 1993-09-30 05 (UTC) Draw Search List
49 46.0 1997-07-09 03 (UTC) 1997-07-09 05 (UTC) Draw Search List
49 46.0 2006-06-15 10 (UTC) 2006-06-15 12 (UTC) Draw Search List

6h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 128.0 2014-10-13 08 (UTC) 2014-10-13 13 (UTC) Draw Search List
2 121.0 1989-09-19 05 (UTC) 1989-09-19 10 (UTC) Draw Search List
3 120.0 1989-09-02 22 (UTC) 1989-09-03 03 (UTC) Draw Search List
4 119.0 1995-07-03 21 (UTC) 1995-07-04 02 (UTC) Draw Search List
5 113.0 1976-09-08 16 (UTC) 1976-09-08 21 (UTC) Draw Search List
6 111.0 2011-09-03 12 (UTC) 2011-09-03 17 (UTC) Draw Search List
7 109.0 2007-07-16 12 (UTC) 2007-07-16 17 (UTC) Draw Search List
8 103.0 2000-09-11 05 (UTC) 2000-09-11 10 (UTC) Draw Search List
9 101.5 2009-11-10 17 (UTC) 2009-11-10 22 (UTC) Draw Search List
10 100.0 1982-08-02 18 (UTC) 1982-08-02 23 (UTC) Draw Search List
11 97.0 1993-11-13 02 (UTC) 1993-11-13 07 (UTC) Draw Search List
12 96.0 1982-08-01 10 (UTC) 1982-08-01 15 (UTC) Draw Search List
13 95.0 2012-06-21 13 (UTC) 2012-06-21 18 (UTC) Draw Search List
14 93.0 2014-08-08 22 (UTC) 2014-08-09 03 (UTC) Draw Search List
15 88.0 1979-06-28 20 (UTC) 1979-06-29 01 (UTC) Draw Search List
16 85.0 1999-08-10 16 (UTC) 1999-08-10 21 (UTC) Draw Search List
17 80.0 1998-05-16 11 (UTC) 1998-05-16 16 (UTC) Draw Search List
18 79.0 1983-07-04 20 (UTC) 1983-07-05 01 (UTC) Draw Search List
18 79.0 2001-09-07 04 (UTC) 2001-09-07 09 (UTC) Draw Search List
20 78.0 1980-10-18 16 (UTC) 1980-10-18 21 (UTC) Draw Search List
20 78.0 2004-11-11 16 (UTC) 2004-11-11 21 (UTC) Draw Search List
22 77.0 1995-05-14 06 (UTC) 1995-05-14 11 (UTC) Draw Search List
22 77.0 2013-09-15 16 (UTC) 2013-09-15 21 (UTC) Draw Search List
24 76.0 1979-06-30 00 (UTC) 1979-06-30 05 (UTC) Draw Search List
24 76.0 1995-07-21 21 (UTC) 1995-07-22 02 (UTC) Draw Search List
24 76.0 1998-09-22 02 (UTC) 1998-09-22 07 (UTC) Draw Search List
27 75.0 2016-06-20 17 (UTC) 2016-06-20 22 (UTC) Draw Search List
28 74.0 1984-06-08 00 (UTC) 1984-06-08 05 (UTC) Draw Search List
28 74.0 2000-09-11 11 (UTC) 2000-09-11 16 (UTC) Draw Search List
30 73.0 1988-06-03 02 (UTC) 1988-06-03 07 (UTC) Draw Search List
30 73.0 1999-06-26 23 (UTC) 1999-06-27 04 (UTC) Draw Search List
32 72.0 1976-06-09 01 (UTC) 1976-06-09 06 (UTC) Draw Search List
32 72.0 2004-10-20 02 (UTC) 2004-10-20 07 (UTC) Draw Search List
32 72.0 2014-08-09 22 (UTC) 2014-08-10 03 (UTC) Draw Search List
35 70.0 1979-05-07 22 (UTC) 1979-05-08 03 (UTC) Draw Search List
36 69.0 1976-07-09 23 (UTC) 1976-07-10 04 (UTC) Draw Search List
36 69.0 2003-08-08 16 (UTC) 2003-08-08 21 (UTC) Draw Search List
36 69.0 2003-08-26 12 (UTC) 2003-08-26 13 (UTC) Draw Search List
36 69.0 2012-09-30 03 (UTC) 2012-09-30 08 (UTC) Draw Search List
40 67.5 2009-07-19 14 (UTC) 2009-07-19 19 (UTC) Draw Search List
40 67.5 2011-09-20 15 (UTC) 2011-09-20 20 (UTC) Draw Search List
42 66.0 1978-06-22 21 (UTC) 1978-06-23 02 (UTC) Draw Search List
43 65.0 1989-03-04 06 (UTC) 1989-03-04 11 (UTC) Draw Search List
44 64.0 1990-05-18 19 (UTC) 1990-05-19 00 (UTC) Draw Search List
44 64.0 1993-09-30 03 (UTC) 1993-09-30 08 (UTC) Draw Search List
44 64.0 2003-10-12 20 (UTC) 2003-10-13 01 (UTC) Draw Search List
47 62.0 1998-10-16 19 (UTC) 1998-10-17 00 (UTC) Draw Search List
47 62.0 2006-06-15 08 (UTC) 2006-06-15 13 (UTC) Draw Search List
49 61.0 1980-11-21 10 (UTC) 1980-11-21 15 (UTC) Draw Search List
49 61.0 1985-06-28 23 (UTC) 1985-06-29 04 (UTC) Draw Search List
49 61.0 2001-10-09 18 (UTC) 2001-10-09 23 (UTC) Draw Search List
49 61.0 2010-12-02 14 (UTC) 2010-12-02 19 (UTC) Draw Search List

12h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 178.0 1989-09-02 18 (UTC) 1989-09-03 05 (UTC) Draw Search List
2 177.0 2000-09-11 05 (UTC) 2000-09-11 16 (UTC) Draw Search List
3 157.0 1989-09-19 04 (UTC) 1989-09-19 15 (UTC) Draw Search List
4 155.0 1976-09-08 11 (UTC) 1976-09-08 22 (UTC) Draw Search List
5 152.0 1982-08-02 13 (UTC) 1982-08-03 00 (UTC) Draw Search List
6 147.5 2014-08-08 16 (UTC) 2014-08-09 03 (UTC) Draw Search List
7 140.5 2013-09-15 11 (UTC) 2013-09-15 22 (UTC) Draw Search List
8 136.0 1995-07-03 19 (UTC) 1995-07-04 06 (UTC) Draw Search List
9 133.0 2014-10-13 03 (UTC) 2014-10-13 14 (UTC) Draw Search List
10 131.0 1982-08-01 05 (UTC) 1982-08-01 16 (UTC) Draw Search List
11 128.0 2011-09-03 07 (UTC) 2011-09-03 18 (UTC) Draw Search List
12 124.0 1988-06-02 21 (UTC) 1988-06-03 08 (UTC) Draw Search List
13 116.0 1979-06-28 15 (UTC) 1979-06-29 02 (UTC) Draw Search List
13 116.0 2001-09-06 19 (UTC) 2001-09-07 06 (UTC) Draw Search List
13 116.0 2007-07-16 07 (UTC) 2007-07-16 18 (UTC) Draw Search List
16 114.0 1980-10-18 15 (UTC) 1980-10-19 02 (UTC) Draw Search List
17 113.5 2009-11-10 15 (UTC) 2009-11-11 02 (UTC) Draw Search List
18 108.5 2012-06-21 07 (UTC) 2012-06-21 18 (UTC) Draw Search List
19 106.0 1984-06-07 20 (UTC) 1984-06-08 07 (UTC) Draw Search List
20 100.0 1995-05-14 03 (UTC) 1995-05-14 14 (UTC) Draw Search List
21 97.0 1993-11-13 02 (UTC) 1993-11-13 07 (UTC) Draw Search List
21 97.0 1998-05-16 08 (UTC) 1998-05-16 17 (UTC) Draw Search List
23 95.0 1999-08-10 10 (UTC) 1999-08-10 21 (UTC) Draw Search List
24 94.0 1999-06-26 17 (UTC) 1999-06-27 04 (UTC) Draw Search List
25 92.0 2011-05-28 20 (UTC) 2011-05-29 07 (UTC) Draw Search List
25 92.0 2011-09-20 15 (UTC) 2011-09-21 02 (UTC) Draw Search List
27 90.0 2004-10-19 23 (UTC) 2004-10-20 10 (UTC) Draw Search List
27 90.0 2004-11-11 08 (UTC) 2004-11-11 19 (UTC) Draw Search List
29 88.0 1995-07-21 22 (UTC) 1995-07-22 09 (UTC) Draw Search List
30 86.0 1978-06-22 16 (UTC) 1978-06-23 03 (UTC) Draw Search List
30 86.0 1998-09-21 20 (UTC) 1998-09-22 07 (UTC) Draw Search List
30 86.0 2003-08-14 06 (UTC) 2003-08-14 17 (UTC) Draw Search List
30 86.0 2006-06-15 05 (UTC) 2006-06-15 16 (UTC) Draw Search List
34 85.0 1985-06-28 19 (UTC) 1985-06-29 04 (UTC) Draw Search List
35 84.0 1976-06-08 21 (UTC) 1976-06-09 08 (UTC) Draw Search List
36 82.0 1976-02-28 10 (UTC) 1976-02-28 21 (UTC) Draw Search List
36 82.0 1983-07-04 20 (UTC) 1983-07-05 03 (UTC) Draw Search List
36 82.0 1990-09-17 00 (UTC) 1990-09-17 11 (UTC) Draw Search List
39 81.0 2006-08-31 11 (UTC) 2006-08-31 22 (UTC) Draw Search List
40 80.0 1984-06-22 12 (UTC) 1984-06-22 23 (UTC) Draw Search List
40 80.0 2008-05-24 10 (UTC) 2008-05-24 21 (UTC) Draw Search List
40 80.0 2012-09-29 23 (UTC) 2012-09-30 10 (UTC) Draw Search List
43 79.0 1979-05-07 17 (UTC) 1979-05-08 04 (UTC) Draw Search List
44 78.0 2004-12-04 07 (UTC) 2004-12-04 18 (UTC) Draw Search List
45 77.5 2014-08-09 16 (UTC) 2014-08-10 03 (UTC) Draw Search List
46 77.0 1993-09-30 01 (UTC) 1993-09-30 12 (UTC) Draw Search List
47 76.0 2003-08-08 13 (UTC) 2003-08-09 00 (UTC) Draw Search List
47 76.0 2010-07-13 13 (UTC) 2010-07-14 00 (UTC) Draw Search List
49 75.0 1998-10-16 14 (UTC) 1998-10-17 01 (UTC) Draw Search List
49 75.0 2016-06-20 17 (UTC) 2016-06-20 22 (UTC) Draw Search List

24h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 242.0 1989-09-02 06 (UTC) 1989-09-03 05 (UTC) Draw Search List
2 238.0 2000-09-10 23 (UTC) 2000-09-11 22 (UTC) Draw Search List
3 208.0 2013-09-15 00 (UTC) 2013-09-15 23 (UTC) Draw Search List
4 182.0 1995-07-03 02 (UTC) 1995-07-04 01 (UTC) Draw Search List
5 179.0 1976-09-08 10 (UTC) 1976-09-09 09 (UTC) Draw Search List
6 164.0 1988-06-02 13 (UTC) 1988-06-03 12 (UTC) Draw Search List
7 163.0 2014-08-08 10 (UTC) 2014-08-09 09 (UTC) Draw Search List
8 162.0 1989-09-18 16 (UTC) 1989-09-19 15 (UTC) Draw Search List
9 161.0 1982-07-31 18 (UTC) 1982-08-01 17 (UTC) Draw Search List
10 152.5 2011-05-28 20 (UTC) 2011-05-29 19 (UTC) Draw Search List
11 150.0 2012-06-20 20 (UTC) 2012-06-21 19 (UTC) Draw Search List
12 144.0 1979-06-28 11 (UTC) 1979-06-29 10 (UTC) Draw Search List
13 141.0 2001-09-06 15 (UTC) 2001-09-07 13 (UTC) Draw Search List
14 135.5 2011-09-02 18 (UTC) 2011-09-03 17 (UTC) Draw Search List
15 134.5 2014-10-12 17 (UTC) 2014-10-13 14 (UTC) Draw Search List
16 128.0 2003-08-14 00 (UTC) 2003-08-14 23 (UTC) Draw Search List
17 125.0 1980-10-18 14 (UTC) 1980-10-19 13 (UTC) Draw Search List
17 125.0 1995-05-14 01 (UTC) 1995-05-15 00 (UTC) Draw Search List
19 124.0 2004-11-11 03 (UTC) 2004-11-12 02 (UTC) Draw Search List
19 124.0 2009-11-10 09 (UTC) 2009-11-11 08 (UTC) Draw Search List
19 124.0 2015-07-16 16 (UTC) 2015-07-17 15 (UTC) Draw Search List
22 122.0 1995-05-11 05 (UTC) 1995-05-12 04 (UTC) Draw Search List
23 119.0 1979-06-26 17 (UTC) 1979-06-27 10 (UTC) Draw Search List
24 117.0 2007-07-16 07 (UTC) 2007-07-16 22 (UTC) Draw Search List
25 115.0 1995-07-21 20 (UTC) 1995-07-22 11 (UTC) Draw Search List
25 115.0 1999-08-09 23 (UTC) 1999-08-10 21 (UTC) Draw Search List
27 114.0 1984-06-07 19 (UTC) 1984-06-08 18 (UTC) Draw Search List
28 109.0 1978-06-22 04 (UTC) 1978-06-23 03 (UTC) Draw Search List
29 107.0 1999-06-26 07 (UTC) 1999-06-27 06 (UTC) Draw Search List
30 104.5 2011-09-20 03 (UTC) 2011-09-21 02 (UTC) Draw Search List
31 104.0 1982-08-02 18 (UTC) 1982-08-03 04 (UTC) Draw Search List
32 103.5 2010-07-13 11 (UTC) 2010-07-14 10 (UTC) Draw Search List
33 103.0 2004-10-19 10 (UTC) 2004-10-20 09 (UTC) Draw Search List
34 101.0 1991-11-27 11 (UTC) 1991-11-28 10 (UTC) Draw Search List
35 98.0 1979-06-29 11 (UTC) 1979-06-30 10 (UTC) Draw Search List
35 98.0 1993-11-12 08 (UTC) 1993-11-13 07 (UTC) Draw Search List
37 97.0 1976-02-28 10 (UTC) 1976-02-29 08 (UTC) Draw Search List
37 97.0 1998-05-16 08 (UTC) 1998-05-16 17 (UTC) Draw Search List
39 95.0 2008-05-24 04 (UTC) 2008-05-24 23 (UTC) Draw Search List
40 94.0 1998-09-21 08 (UTC) 1998-09-22 07 (UTC) Draw Search List
41 93.0 1998-06-18 23 (UTC) 1998-06-19 16 (UTC) Draw Search List
41 93.0 2006-06-14 22 (UTC) 2006-06-15 17 (UTC) Draw Search List
43 92.0 2009-10-07 00 (UTC) 2009-10-07 23 (UTC) Draw Search List
44 91.0 1990-09-16 19 (UTC) 1990-09-17 18 (UTC) Draw Search List
45 90.0 1976-06-09 00 (UTC) 1976-06-09 23 (UTC) Draw Search List
45 90.0 1998-10-16 05 (UTC) 1998-10-17 04 (UTC) Draw Search List
47 88.0 1984-06-22 05 (UTC) 1984-06-22 23 (UTC) Draw Search List
48 86.0 1996-07-19 09 (UTC) 1996-07-20 08 (UTC) Draw Search List
48 86.0 2003-08-08 01 (UTC) 2003-08-09 00 (UTC) Draw Search List
50 85.0 1985-06-28 05 (UTC) 1985-06-29 04 (UTC) Draw Search List

48h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 288.0 1982-08-01 01 (UTC) 1982-08-03 00 (UTC) Draw Search List
2 263.0 2000-09-10 17 (UTC) 2000-09-12 16 (UTC) Draw Search List
3 249.0 1989-09-01 07 (UTC) 1989-09-03 06 (UTC) Draw Search List
4 244.0 1979-06-28 07 (UTC) 1979-06-30 06 (UTC) Draw Search List
5 243.0 2014-08-08 10 (UTC) 2014-08-10 09 (UTC) Draw Search List
6 230.0 2013-09-14 16 (UTC) 2013-09-15 23 (UTC) Draw Search List
7 213.0 1995-07-02 18 (UTC) 1995-07-04 17 (UTC) Draw Search List
8 211.0 1976-09-08 11 (UTC) 1976-09-10 10 (UTC) Draw Search List
9 191.0 1988-06-01 22 (UTC) 1988-06-03 18 (UTC) Draw Search List
10 185.5 2011-05-27 23 (UTC) 2011-05-29 22 (UTC) Draw Search List
11 174.5 2011-09-01 19 (UTC) 2011-09-03 18 (UTC) Draw Search List
12 163.0 1989-09-18 07 (UTC) 1989-09-19 15 (UTC) Draw Search List
13 151.5 2012-06-19 23 (UTC) 2012-06-21 22 (UTC) Draw Search List
14 149.5 2015-07-15 18 (UTC) 2015-07-17 17 (UTC) Draw Search List
15 143.0 1995-05-13 22 (UTC) 1995-05-15 21 (UTC) Draw Search List
16 141.0 2001-09-06 15 (UTC) 2001-09-07 13 (UTC) Draw Search List
17 138.0 2011-09-19 10 (UTC) 2011-09-21 09 (UTC) Draw Search List
18 135.0 1990-09-15 19 (UTC) 1990-09-17 18 (UTC) Draw Search List
18 135.0 2004-10-18 19 (UTC) 2004-10-20 10 (UTC) Draw Search List
20 134.5 2014-10-12 17 (UTC) 2014-10-13 14 (UTC) Draw Search List
21 131.0 1995-07-20 13 (UTC) 1995-07-22 11 (UTC) Draw Search List
21 131.0 2003-08-13 00 (UTC) 2003-08-14 23 (UTC) Draw Search List
23 127.0 1980-10-18 14 (UTC) 1980-10-20 08 (UTC) Draw Search List
24 125.0 1978-06-21 11 (UTC) 1978-06-23 10 (UTC) Draw Search List
24 125.0 1979-06-26 17 (UTC) 1979-06-28 06 (UTC) Draw Search List
24 125.0 2004-11-11 03 (UTC) 2004-11-12 03 (UTC) Draw Search List
27 124.5 2009-11-10 09 (UTC) 2009-11-11 11 (UTC) Draw Search List
28 121.0 2010-07-12 15 (UTC) 2010-07-14 14 (UTC) Draw Search List
29 119.0 1976-06-08 21 (UTC) 1976-06-10 20 (UTC) Draw Search List
29 119.0 1983-09-26 12 (UTC) 1983-09-28 11 (UTC) Draw Search List
31 118.0 1984-06-07 19 (UTC) 1984-06-09 18 (UTC) Draw Search List
31 118.0 1985-06-28 19 (UTC) 1985-06-30 18 (UTC) Draw Search List
33 117.0 1999-06-25 05 (UTC) 1999-06-27 04 (UTC) Draw Search List
33 117.0 2007-07-14 23 (UTC) 2007-07-16 22 (UTC) Draw Search List
35 115.0 1999-08-09 23 (UTC) 1999-08-10 21 (UTC) Draw Search List
35 115.0 2003-08-07 10 (UTC) 2003-08-09 00 (UTC) Draw Search List
37 111.5 2013-06-19 05 (UTC) 2013-06-21 04 (UTC) Draw Search List
38 110.0 1998-05-16 08 (UTC) 1998-05-18 01 (UTC) Draw Search List
39 109.0 1998-10-15 01 (UTC) 1998-10-17 00 (UTC) Draw Search List
40 108.0 2006-07-18 15 (UTC) 2006-07-20 14 (UTC) Draw Search List
41 106.0 1991-11-26 22 (UTC) 1991-11-28 10 (UTC) Draw Search List
42 103.5 2009-10-06 01 (UTC) 2009-10-08 00 (UTC) Draw Search List
43 103.0 1989-09-05 07 (UTC) 1989-09-07 06 (UTC) Draw Search List
43 103.0 1998-09-20 08 (UTC) 1998-09-22 07 (UTC) Draw Search List
45 99.0 1993-11-11 08 (UTC) 1993-11-13 07 (UTC) Draw Search List
46 98.0 2011-10-14 02 (UTC) 2011-10-15 17 (UTC) Draw Search List
47 97.0 1976-02-28 10 (UTC) 1976-02-29 08 (UTC) Draw Search List
47 97.0 1993-06-28 10 (UTC) 1993-06-30 09 (UTC) Draw Search List
49 96.0 2006-06-15 09 (UTC) 2006-06-17 08 (UTC) Draw Search List
50 95.0 1997-09-05 22 (UTC) 1997-09-07 21 (UTC) Draw Search List
50 95.0 2008-05-24 04 (UTC) 2008-05-24 23 (UTC) Draw Search List

72h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 315.0 1982-07-31 05 (UTC) 1982-08-03 04 (UTC) Draw Search List
2 297.0 1979-06-27 06 (UTC) 1979-06-30 05 (UTC) Draw Search List
3 278.0 1989-09-02 12 (UTC) 1989-09-05 11 (UTC) Draw Search List
4 263.0 2000-09-09 10 (UTC) 2000-09-12 09 (UTC) Draw Search List
5 254.5 2011-08-31 19 (UTC) 2011-09-03 18 (UTC) Draw Search List
6 243.0 2014-08-08 10 (UTC) 2014-08-11 09 (UTC) Draw Search List
7 230.0 2013-09-14 16 (UTC) 2013-09-15 23 (UTC) Draw Search List
8 228.0 1995-07-02 16 (UTC) 1995-07-05 15 (UTC) Draw Search List
9 222.0 1976-09-08 05 (UTC) 1976-09-11 04 (UTC) Draw Search List
10 204.0 2011-05-27 00 (UTC) 2011-05-29 23 (UTC) Draw Search List
11 191.0 1988-06-01 22 (UTC) 1988-06-03 18 (UTC) Draw Search List
11 191.0 1995-05-11 12 (UTC) 1995-05-14 11 (UTC) Draw Search List
13 189.0 1999-06-24 05 (UTC) 1999-06-27 04 (UTC) Draw Search List
14 170.0 2012-06-18 21 (UTC) 2012-06-21 20 (UTC) Draw Search List
15 165.0 1983-09-25 12 (UTC) 1983-09-28 11 (UTC) Draw Search List
16 163.0 1989-09-18 07 (UTC) 1989-09-21 06 (UTC) Draw Search List
16 163.0 1990-09-16 20 (UTC) 1990-09-19 19 (UTC) Draw Search List
18 149.5 2015-07-14 18 (UTC) 2015-07-17 17 (UTC) Draw Search List
19 148.0 1998-06-18 23 (UTC) 1998-06-21 22 (UTC) Draw Search List
19 148.0 2007-07-13 18 (UTC) 2007-07-16 17 (UTC) Draw Search List
21 145.5 2011-09-18 22 (UTC) 2011-09-21 21 (UTC) Draw Search List
22 143.0 2003-08-11 19 (UTC) 2003-08-14 18 (UTC) Draw Search List
22 143.0 2006-07-18 04 (UTC) 2006-07-21 03 (UTC) Draw Search List
24 141.0 2001-09-04 14 (UTC) 2001-09-07 13 (UTC) Draw Search List
25 138.0 1984-06-07 19 (UTC) 1984-06-10 05 (UTC) Draw Search List
26 135.0 2004-10-18 19 (UTC) 2004-10-20 10 (UTC) Draw Search List
27 134.5 2014-10-12 17 (UTC) 2014-10-13 14 (UTC) Draw Search List
28 133.0 2006-06-14 22 (UTC) 2006-06-17 21 (UTC) Draw Search List
29 132.0 1998-10-14 18 (UTC) 1998-10-17 17 (UTC) Draw Search List
30 131.0 1985-06-27 19 (UTC) 1985-06-30 18 (UTC) Draw Search List
30 131.0 1995-07-20 13 (UTC) 1995-07-22 11 (UTC) Draw Search List
32 128.0 1978-06-21 22 (UTC) 1978-06-24 21 (UTC) Draw Search List
33 127.5 2010-07-12 02 (UTC) 2010-07-15 01 (UTC) Draw Search List
34 127.0 1980-10-18 14 (UTC) 1980-10-20 08 (UTC) Draw Search List
35 126.0 1976-06-08 01 (UTC) 1976-06-11 00 (UTC) Draw Search List
36 125.0 2004-11-11 03 (UTC) 2004-11-14 02 (UTC) Draw Search List
36 125.0 2009-10-05 01 (UTC) 2009-10-08 00 (UTC) Draw Search List
38 124.5 2009-11-10 09 (UTC) 2009-11-13 08 (UTC) Draw Search List
39 119.0 2013-06-19 05 (UTC) 2013-06-22 04 (UTC) Draw Search List
40 118.0 1993-06-27 22 (UTC) 1993-06-30 21 (UTC) Draw Search List
40 118.0 1998-09-21 00 (UTC) 1998-09-23 23 (UTC) Draw Search List
40 118.0 2003-08-25 23 (UTC) 2003-08-28 22 (UTC) Draw Search List
43 115.0 1999-08-09 23 (UTC) 1999-08-10 21 (UTC) Draw Search List
43 115.0 2004-05-13 09 (UTC) 2004-05-16 08 (UTC) Draw Search List
45 111.0 1996-06-17 22 (UTC) 1996-06-20 21 (UTC) Draw Search List
46 110.0 1993-11-10 08 (UTC) 1993-11-13 07 (UTC) Draw Search List
46 110.0 1998-05-16 08 (UTC) 1998-05-18 01 (UTC) Draw Search List
48 108.5 2011-06-09 19 (UTC) 2011-06-12 18 (UTC) Draw Search List
49 107.0 1982-05-31 01 (UTC) 1982-06-03 00 (UTC) Draw Search List
50 106.0 1991-11-26 22 (UTC) 1991-11-28 10 (UTC) Draw Search List

Daily Precipitation (JST)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 219.0 2000-09-10 16 (UTC) 2000-09-11 15 (UTC) Draw Search List
2 195.0 1989-09-02 16 (UTC) 1989-09-03 15 (UTC) Draw Search List
3 162.0 1989-09-18 16 (UTC) 1989-09-19 15 (UTC) Draw Search List
4 156.0 1988-06-02 16 (UTC) 1988-06-03 15 (UTC) Draw Search List
5 148.5 2014-08-08 16 (UTC) 2014-08-09 15 (UTC) Draw Search List
6 148.0 1982-07-31 16 (UTC) 1982-08-01 15 (UTC) Draw Search List
7 146.0 1976-09-08 16 (UTC) 1976-09-09 15 (UTC) Draw Search List
8 145.0 1995-07-03 16 (UTC) 1995-07-04 15 (UTC) Draw Search List
9 140.0 2001-09-06 16 (UTC) 2001-09-07 15 (UTC) Draw Search List
9 140.0 2011-05-28 16 (UTC) 2011-05-29 15 (UTC) Draw Search List
11 138.0 2013-09-14 16 (UTC) 2013-09-15 15 (UTC) Draw Search List
12 134.5 2014-10-12 16 (UTC) 2014-10-13 15 (UTC) Draw Search List
13 134.0 1979-06-28 16 (UTC) 1979-06-29 15 (UTC) Draw Search List
14 126.0 1982-08-02 16 (UTC) 1982-08-03 15 (UTC) Draw Search List
15 124.0 2015-07-16 16 (UTC) 2015-07-17 15 (UTC) Draw Search List
16 123.0 1979-06-26 16 (UTC) 1979-06-27 15 (UTC) Draw Search List
17 118.0 2009-11-10 16 (UTC) 2009-11-11 15 (UTC) Draw Search List
18 116.0 1980-10-18 16 (UTC) 1980-10-19 15 (UTC) Draw Search List
18 116.0 2011-09-02 16 (UTC) 2011-09-03 15 (UTC) Draw Search List
20 115.0 1995-07-21 16 (UTC) 1995-07-22 15 (UTC) Draw Search List
21 114.0 1984-06-07 16 (UTC) 1984-06-08 15 (UTC) Draw Search List
22 109.0 1995-05-13 16 (UTC) 1995-05-14 15 (UTC) Draw Search List
23 98.0 1979-06-29 16 (UTC) 1979-06-30 15 (UTC) Draw Search List
24 97.0 1993-11-12 16 (UTC) 1993-11-13 15 (UTC) Draw Search List
24 97.0 1999-06-26 16 (UTC) 1999-06-27 15 (UTC) Draw Search List
26 96.0 1978-06-22 16 (UTC) 1978-06-23 15 (UTC) Draw Search List
27 93.0 2004-10-19 16 (UTC) 2004-10-20 15 (UTC) Draw Search List
28 92.5 2012-06-20 16 (UTC) 2012-06-21 15 (UTC) Draw Search List
29 92.0 1998-06-18 16 (UTC) 1998-06-19 15 (UTC) Draw Search List
29 92.0 2013-09-15 16 (UTC) 2013-09-16 15 (UTC) Draw Search List
31 89.0 1990-09-16 16 (UTC) 1990-09-17 15 (UTC) Draw Search List
31 89.0 1991-11-27 16 (UTC) 1991-11-28 15 (UTC) Draw Search List
33 88.5 2011-09-20 16 (UTC) 2011-09-21 15 (UTC) Draw Search List
34 88.0 2006-06-14 16 (UTC) 2006-06-15 15 (UTC) Draw Search List
35 87.0 1998-09-21 16 (UTC) 1998-09-22 15 (UTC) Draw Search List
36 86.0 1976-06-08 16 (UTC) 1976-06-09 15 (UTC) Draw Search List
36 86.0 1998-10-16 16 (UTC) 1998-10-17 15 (UTC) Draw Search List
36 86.0 2004-11-11 16 (UTC) 2004-11-12 15 (UTC) Draw Search List
39 85.0 1985-06-28 16 (UTC) 1985-06-29 15 (UTC) Draw Search List
39 85.0 1998-05-15 16 (UTC) 1998-05-16 15 (UTC) Draw Search List
39 85.0 1999-08-10 16 (UTC) 1999-08-11 15 (UTC) Draw Search List
42 84.0 2010-07-13 16 (UTC) 2010-07-14 15 (UTC) Draw Search List
43 82.0 1983-07-04 16 (UTC) 1983-07-05 15 (UTC) Draw Search List
44 80.0 2012-09-29 16 (UTC) 2012-09-30 15 (UTC) Draw Search List
45 79.0 1979-05-07 16 (UTC) 1979-05-08 15 (UTC) Draw Search List
45 79.0 2011-08-31 16 (UTC) 2011-09-01 15 (UTC) Draw Search List
45 79.0 2014-08-09 16 (UTC) 2014-08-10 15 (UTC) Draw Search List
48 78.0 1983-09-27 16 (UTC) 1983-09-28 15 (UTC) Draw Search List
48 78.0 1993-09-29 16 (UTC) 1993-09-30 15 (UTC) Draw Search List
50 76.0 1993-06-18 16 (UTC) 1993-06-19 15 (UTC) Draw Search List
50 76.0 1995-05-11 16 (UTC) 1995-05-12 15 (UTC) Draw Search List
50 76.0 2003-08-13 16 (UTC) 2003-08-14 15 (UTC) Draw Search List

Daily Precipitation (UTC)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 219.0 2000-09-11 01 (UTC) 2000-09-12 00 (UTC) Draw Search List
2 208.0 2013-09-15 01 (UTC) 2013-09-16 00 (UTC) Draw Search List
3 178.0 1995-07-03 01 (UTC) 1995-07-04 00 (UTC) Draw Search List
4 167.0 1989-09-02 01 (UTC) 1989-09-03 00 (UTC) Draw Search List
5 163.0 1976-09-08 01 (UTC) 1976-09-09 00 (UTC) Draw Search List
6 160.0 1989-09-19 01 (UTC) 1989-09-20 00 (UTC) Draw Search List
7 152.0 1982-08-02 01 (UTC) 1982-08-03 00 (UTC) Draw Search List
8 142.5 2012-06-21 01 (UTC) 2012-06-22 00 (UTC) Draw Search List
9 136.0 1982-08-01 01 (UTC) 1982-08-02 00 (UTC) Draw Search List
10 134.5 2011-09-03 01 (UTC) 2011-09-04 00 (UTC) Draw Search List
11 133.0 2014-10-13 01 (UTC) 2014-10-14 00 (UTC) Draw Search List
12 128.0 2003-08-14 01 (UTC) 2003-08-15 00 (UTC) Draw Search List
13 125.0 1995-05-14 01 (UTC) 1995-05-15 00 (UTC) Draw Search List
14 124.0 2004-11-11 01 (UTC) 2004-11-12 00 (UTC) Draw Search List
15 119.0 2011-05-29 01 (UTC) 2011-05-30 00 (UTC) Draw Search List
16 117.0 2007-07-16 01 (UTC) 2007-07-17 00 (UTC) Draw Search List
17 115.0 1979-06-28 01 (UTC) 1979-06-29 00 (UTC) Draw Search List
18 114.5 2014-08-08 01 (UTC) 2014-08-09 00 (UTC) Draw Search List
19 113.5 2009-11-10 01 (UTC) 2009-11-11 00 (UTC) Draw Search List
20 111.0 1999-08-10 01 (UTC) 1999-08-11 00 (UTC) Draw Search List
21 105.0 1995-05-11 01 (UTC) 1995-05-12 00 (UTC) Draw Search List
22 103.0 1988-06-03 01 (UTC) 1988-06-04 00 (UTC) Draw Search List
23 102.5 2011-09-20 01 (UTC) 2011-09-21 00 (UTC) Draw Search List
24 100.0 1980-10-18 01 (UTC) 1980-10-19 00 (UTC) Draw Search List
25 97.0 1993-11-13 01 (UTC) 1993-11-14 00 (UTC) Draw Search List
25 97.0 1998-05-16 01 (UTC) 1998-05-17 00 (UTC) Draw Search List
27 95.0 2008-05-24 01 (UTC) 2008-05-25 00 (UTC) Draw Search List
28 94.0 2001-09-07 01 (UTC) 2001-09-08 00 (UTC) Draw Search List
29 92.0 2006-06-15 01 (UTC) 2006-06-16 00 (UTC) Draw Search List
30 90.0 1976-06-09 01 (UTC) 1976-06-10 00 (UTC) Draw Search List
31 89.5 2009-10-07 01 (UTC) 2009-10-08 00 (UTC) Draw Search List
32 88.0 1984-06-22 01 (UTC) 1984-06-23 00 (UTC) Draw Search List
32 88.0 1990-09-17 01 (UTC) 1990-09-18 00 (UTC) Draw Search List
34 86.0 1978-06-22 01 (UTC) 1978-06-23 00 (UTC) Draw Search List
34 86.0 1998-10-16 01 (UTC) 1998-10-17 00 (UTC) Draw Search List
34 86.0 2003-08-08 01 (UTC) 2003-08-09 00 (UTC) Draw Search List
37 85.0 1976-02-28 01 (UTC) 1976-02-29 00 (UTC) Draw Search List
38 84.0 1998-06-19 01 (UTC) 1998-06-20 00 (UTC) Draw Search List
38 84.0 2004-10-20 01 (UTC) 2004-10-21 00 (UTC) Draw Search List
40 83.0 1979-06-27 01 (UTC) 1979-06-28 00 (UTC) Draw Search List
40 83.0 1988-06-02 01 (UTC) 1988-06-03 00 (UTC) Draw Search List
40 83.0 1998-09-22 01 (UTC) 1998-09-23 00 (UTC) Draw Search List
40 83.0 2004-12-04 01 (UTC) 2004-12-05 00 (UTC) Draw Search List
44 82.0 1984-06-08 01 (UTC) 1984-06-09 00 (UTC) Draw Search List
44 82.0 2006-08-31 01 (UTC) 2006-09-01 00 (UTC) Draw Search List
46 80.0 2012-09-30 01 (UTC) 2012-10-01 00 (UTC) Draw Search List
47 79.0 2010-07-13 01 (UTC) 2010-07-14 00 (UTC) Draw Search List
48 77.0 1979-06-30 01 (UTC) 1979-07-01 00 (UTC) Draw Search List
48 77.0 1989-09-03 01 (UTC) 1989-09-04 00 (UTC) Draw Search List
48 77.0 1993-09-30 01 (UTC) 1993-10-01 00 (UTC) Draw Search List

All AMeDAS Ranking - Top 1000

1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)