KUMATORI (62131) Basic Information

Location Osaka (SENNAN GUN KUMATORI CHO, OSAKA FU) [ Local Portal ]
AMeDAS Station Information AMeDAS Statistics
Real-time Data AMeRAS (AMeDAS Ranking Service)
Weather Disaster Reports

Precipitation Ranking

Updated: 2017-12-31 15:00 (UTC)
1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)

1h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 56.5 2014-10-13 11 (UTC) 2014-10-13 11 (UTC) Draw Search List Timeline
2 54.0 1983-07-05 01 (UTC) 1983-07-05 01 (UTC) Draw Search List Timeline
2 54.0 2003-08-26 12 (UTC) 2003-08-26 12 (UTC) Draw Search List Timeline
4 49.0 2007-07-16 16 (UTC) 2007-07-16 16 (UTC) Draw Search List Timeline
5 47.0 1995-07-03 22 (UTC) 1995-07-03 22 (UTC) Draw Search List Timeline
6 46.0 1989-09-19 06 (UTC) 1989-09-19 06 (UTC) Draw Search List Timeline
7 45.0 2003-10-12 23 (UTC) 2003-10-12 23 (UTC) Draw Search List Timeline
8 44.0 2016-06-20 21 (UTC) 2016-06-20 21 (UTC) Draw Search List Timeline
9 42.0 2004-11-11 18 (UTC) 2004-11-11 18 (UTC) Draw Search List Timeline
10 40.0 1989-09-19 10 (UTC) 1989-09-19 10 (UTC) Draw Search List Timeline
11 37.0 1976-07-10 02 (UTC) 1976-07-10 02 (UTC) Draw Search List Timeline
11 37.0 2009-07-19 16 (UTC) 2009-07-19 16 (UTC) Draw Search List Timeline
11 37.0 2014-10-13 10 (UTC) 2014-10-13 10 (UTC) Draw Search List Timeline
14 36.5 2012-06-21 16 (UTC) 2012-06-21 16 (UTC) Draw Search List Timeline
14 36.5 2012-07-06 20 (UTC) 2012-07-06 20 (UTC) Draw Search List Timeline
16 36.0 1997-07-09 04 (UTC) 1997-07-09 04 (UTC) Draw Search List Timeline
16 36.0 1999-05-26 22 (UTC) 1999-05-26 22 (UTC) Draw Search List Timeline
16 36.0 2009-11-10 21 (UTC) 2009-11-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
19 35.0 1989-09-03 00 (UTC) 1989-09-03 00 (UTC) Draw Search List Timeline
19 35.0 2003-08-11 19 (UTC) 2003-08-11 19 (UTC) Draw Search List Timeline
19 35.0 2012-04-11 08 (UTC) 2012-04-11 08 (UTC) Draw Search List Timeline
22 34.5 2011-09-03 13 (UTC) 2011-09-03 13 (UTC) Draw Search List Timeline
23 34.0 1993-11-13 04 (UTC) 1993-11-13 04 (UTC) Draw Search List Timeline
23 34.0 1995-07-03 23 (UTC) 1995-07-03 23 (UTC) Draw Search List Timeline
25 33.0 1979-06-30 05 (UTC) 1979-06-30 05 (UTC) Draw Search List Timeline
25 33.0 1986-06-17 10 (UTC) 1986-06-17 10 (UTC) Draw Search List Timeline
25 33.0 1997-09-06 10 (UTC) 1997-09-06 10 (UTC) Draw Search List Timeline
28 32.0 1980-07-09 00 (UTC) 1980-07-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
28 32.0 1993-11-13 03 (UTC) 1993-11-13 03 (UTC) Draw Search List Timeline
28 32.0 2001-09-30 22 (UTC) 2001-09-30 22 (UTC) Draw Search List Timeline
31 31.0 1989-09-02 14 (UTC) 1989-09-02 14 (UTC) Draw Search List Timeline
31 31.0 1999-06-27 01 (UTC) 1999-06-27 01 (UTC) Draw Search List Timeline
31 31.0 2001-10-28 11 (UTC) 2001-10-28 11 (UTC) Draw Search List Timeline
31 31.0 2003-08-28 17 (UTC) 2003-08-28 17 (UTC) Draw Search List Timeline
35 30.0 1989-06-27 22 (UTC) 1989-06-27 22 (UTC) Draw Search List Timeline
35 30.0 2000-05-02 09 (UTC) 2000-05-02 09 (UTC) Draw Search List Timeline
35 30.0 2006-08-31 22 (UTC) 2006-08-31 22 (UTC) Draw Search List Timeline
38 29.0 1990-10-08 02 (UTC) 1990-10-08 02 (UTC) Draw Search List Timeline
38 29.0 2000-09-11 10 (UTC) 2000-09-11 10 (UTC) Draw Search List Timeline
38 29.0 2001-09-07 05 (UTC) 2001-09-07 05 (UTC) Draw Search List Timeline
38 29.0 2007-07-16 14 (UTC) 2007-07-16 14 (UTC) Draw Search List Timeline
38 29.0 2009-08-01 21 (UTC) 2009-08-01 21 (UTC) Draw Search List Timeline
43 28.5 2014-08-09 03 (UTC) 2014-08-09 03 (UTC) Draw Search List Timeline
44 28.0 2011-09-01 07 (UTC) 2011-09-01 07 (UTC) Draw Search List Timeline
44 28.0 2011-09-03 12 (UTC) 2011-09-03 12 (UTC) Draw Search List Timeline
44 28.0 2013-10-09 02 (UTC) 2013-10-09 02 (UTC) Draw Search List Timeline
47 27.5 2017-07-29 22 (UTC) 2017-07-29 22 (UTC) Draw Search List Timeline
48 27.0 1976-06-09 06 (UTC) 1976-06-09 06 (UTC) Draw Search List Timeline
48 27.0 1977-06-24 13 (UTC) 1977-06-24 13 (UTC) Draw Search List Timeline
48 27.0 1980-05-12 20 (UTC) 1980-05-12 20 (UTC) Draw Search List Timeline
48 27.0 1982-08-02 21 (UTC) 1982-08-02 21 (UTC) Draw Search List Timeline
48 27.0 1989-09-03 03 (UTC) 1989-09-03 03 (UTC) Draw Search List Timeline
48 27.0 1993-07-10 00 (UTC) 1993-07-10 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 27.0 2004-02-22 12 (UTC) 2004-02-22 12 (UTC) Draw Search List Timeline

2h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 93.5 2014-10-13 10 (UTC) 2014-10-13 11 (UTC) Draw Search List Timeline
2 81.0 1995-07-03 22 (UTC) 1995-07-03 23 (UTC) Draw Search List Timeline
3 75.0 2007-07-16 15 (UTC) 2007-07-16 16 (UTC) Draw Search List Timeline
4 72.0 1989-09-19 05 (UTC) 1989-09-19 06 (UTC) Draw Search List Timeline
5 69.0 2003-08-26 12 (UTC) 2003-08-26 13 (UTC) Draw Search List Timeline
6 66.0 1993-11-13 03 (UTC) 1993-11-13 04 (UTC) Draw Search List Timeline
7 62.5 2011-09-03 12 (UTC) 2011-09-03 13 (UTC) Draw Search List Timeline
8 61.0 2004-11-11 17 (UTC) 2004-11-11 18 (UTC) Draw Search List Timeline
9 60.5 2012-06-21 15 (UTC) 2012-06-21 16 (UTC) Draw Search List Timeline
10 60.0 1989-09-02 23 (UTC) 1989-09-03 00 (UTC) Draw Search List Timeline
11 58.0 1983-07-05 00 (UTC) 1983-07-05 01 (UTC) Draw Search List Timeline
12 57.5 2009-11-10 20 (UTC) 2009-11-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
13 57.0 1976-07-10 02 (UTC) 1976-07-10 03 (UTC) Draw Search List Timeline
14 55.0 1979-06-30 04 (UTC) 1979-06-30 05 (UTC) Draw Search List Timeline
14 55.0 2016-06-20 21 (UTC) 2016-06-20 22 (UTC) Draw Search List Timeline
16 54.0 2003-10-12 22 (UTC) 2003-10-12 23 (UTC) Draw Search List Timeline
17 53.0 2009-07-19 15 (UTC) 2009-07-19 16 (UTC) Draw Search List Timeline
18 51.0 2001-09-07 04 (UTC) 2001-09-07 05 (UTC) Draw Search List Timeline
19 48.0 1999-05-26 22 (UTC) 1999-05-26 23 (UTC) Draw Search List Timeline
20 47.5 2012-04-11 07 (UTC) 2012-04-11 08 (UTC) Draw Search List Timeline
21 47.0 1976-09-08 15 (UTC) 1976-09-08 16 (UTC) Draw Search List Timeline
21 47.0 1979-06-28 20 (UTC) 1979-06-28 21 (UTC) Draw Search List Timeline
21 47.0 1989-06-27 21 (UTC) 1989-06-27 22 (UTC) Draw Search List Timeline
21 47.0 2014-03-13 06 (UTC) 2014-03-13 07 (UTC) Draw Search List Timeline
21 47.0 2017-08-07 08 (UTC) 2017-08-07 09 (UTC) Draw Search List Timeline
26 46.0 2000-09-11 09 (UTC) 2000-09-11 10 (UTC) Draw Search List Timeline
27 45.0 1997-09-06 09 (UTC) 1997-09-06 10 (UTC) Draw Search List Timeline
27 45.0 1999-08-10 17 (UTC) 1999-08-10 18 (UTC) Draw Search List Timeline
29 44.0 1985-04-03 21 (UTC) 1985-04-03 22 (UTC) Draw Search List Timeline
29 44.0 1989-09-19 09 (UTC) 1989-09-19 10 (UTC) Draw Search List Timeline
29 44.0 1990-10-08 02 (UTC) 1990-10-08 03 (UTC) Draw Search List Timeline
29 44.0 1997-07-09 04 (UTC) 1997-07-09 05 (UTC) Draw Search List Timeline
29 44.0 2010-07-13 19 (UTC) 2010-07-13 20 (UTC) Draw Search List Timeline
34 42.5 2010-03-15 14 (UTC) 2010-03-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
35 42.0 2001-09-30 21 (UTC) 2001-09-30 22 (UTC) Draw Search List Timeline
36 41.5 2017-10-22 07 (UTC) 2017-10-22 08 (UTC) Draw Search List Timeline
37 41.0 1982-08-02 21 (UTC) 1982-08-02 22 (UTC) Draw Search List Timeline
37 41.0 1998-05-16 12 (UTC) 1998-05-16 13 (UTC) Draw Search List Timeline
39 40.5 2012-07-06 20 (UTC) 2012-07-06 21 (UTC) Draw Search List Timeline
40 40.0 1979-05-08 01 (UTC) 1979-05-08 02 (UTC) Draw Search List Timeline
40 40.0 2002-03-05 16 (UTC) 2002-03-05 17 (UTC) Draw Search List Timeline
40 40.0 2003-08-28 17 (UTC) 2003-08-28 18 (UTC) Draw Search List Timeline
40 40.0 2004-12-04 17 (UTC) 2004-12-04 18 (UTC) Draw Search List Timeline
44 39.0 1979-08-27 08 (UTC) 1979-08-27 09 (UTC) Draw Search List Timeline
44 39.0 1982-08-01 13 (UTC) 1982-08-01 14 (UTC) Draw Search List Timeline
44 39.0 1983-07-16 17 (UTC) 1983-07-16 18 (UTC) Draw Search List Timeline
44 39.0 1986-06-17 10 (UTC) 1986-06-17 11 (UTC) Draw Search List Timeline
44 39.0 1989-09-02 13 (UTC) 1989-09-02 14 (UTC) Draw Search List Timeline
44 39.0 1998-06-19 12 (UTC) 1998-06-19 13 (UTC) Draw Search List Timeline
44 39.0 2000-09-11 13 (UTC) 2000-09-11 14 (UTC) Draw Search List Timeline
44 39.0 2011-09-01 06 (UTC) 2011-09-01 07 (UTC) Draw Search List Timeline

3h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 108.5 2014-10-13 10 (UTC) 2014-10-13 12 (UTC) Draw Search List Timeline
2 104.0 2007-07-16 14 (UTC) 2007-07-16 16 (UTC) Draw Search List Timeline
3 103.0 1995-07-03 21 (UTC) 1995-07-03 23 (UTC) Draw Search List Timeline
4 83.5 2009-11-10 19 (UTC) 2009-11-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
5 81.0 2011-09-03 12 (UTC) 2011-09-03 14 (UTC) Draw Search List Timeline
6 78.0 1993-11-13 03 (UTC) 1993-11-13 05 (UTC) Draw Search List Timeline
7 76.5 2012-06-21 15 (UTC) 2012-06-21 17 (UTC) Draw Search List Timeline
8 76.0 1989-09-19 05 (UTC) 1989-09-19 07 (UTC) Draw Search List Timeline
9 73.0 2004-11-11 17 (UTC) 2004-11-11 19 (UTC) Draw Search List Timeline
10 70.0 1989-09-02 23 (UTC) 1989-09-03 01 (UTC) Draw Search List Timeline
11 69.0 2000-09-11 08 (UTC) 2000-09-11 10 (UTC) Draw Search List Timeline
11 69.0 2003-08-26 12 (UTC) 2003-08-26 13 (UTC) Draw Search List Timeline
13 66.0 1979-06-30 03 (UTC) 1979-06-30 05 (UTC) Draw Search List Timeline
14 65.0 1976-07-10 01 (UTC) 1976-07-10 03 (UTC) Draw Search List Timeline
14 65.0 2001-09-07 04 (UTC) 2001-09-07 06 (UTC) Draw Search List Timeline
16 64.0 1982-08-02 21 (UTC) 1982-08-02 23 (UTC) Draw Search List Timeline
16 64.0 1983-07-04 23 (UTC) 1983-07-05 01 (UTC) Draw Search List Timeline
18 63.5 2009-07-19 14 (UTC) 2009-07-19 16 (UTC) Draw Search List Timeline
19 63.0 1976-09-08 15 (UTC) 1976-09-08 17 (UTC) Draw Search List Timeline
20 61.0 1979-06-28 20 (UTC) 1979-06-28 22 (UTC) Draw Search List Timeline
21 60.0 2017-10-22 07 (UTC) 2017-10-22 09 (UTC) Draw Search List Timeline
22 59.5 2016-06-20 20 (UTC) 2016-06-20 22 (UTC) Draw Search List Timeline
23 58.0 1995-07-21 21 (UTC) 1995-07-21 23 (UTC) Draw Search List Timeline
24 57.0 1999-08-10 16 (UTC) 1999-08-10 18 (UTC) Draw Search List Timeline
24 57.0 2003-10-12 22 (UTC) 2003-10-13 00 (UTC) Draw Search List Timeline
24 57.0 2017-10-22 10 (UTC) 2017-10-22 12 (UTC) Draw Search List Timeline
27 56.0 1995-05-14 09 (UTC) 1995-05-14 11 (UTC) Draw Search List Timeline
28 55.0 1982-08-01 13 (UTC) 1982-08-01 15 (UTC) Draw Search List Timeline
28 55.0 2017-08-07 08 (UTC) 2017-08-07 10 (UTC) Draw Search List Timeline
30 54.0 1988-06-03 05 (UTC) 1988-06-03 07 (UTC) Draw Search List Timeline
30 54.0 1989-06-27 20 (UTC) 1989-06-27 22 (UTC) Draw Search List Timeline
30 54.0 1999-05-26 22 (UTC) 1999-05-27 00 (UTC) Draw Search List Timeline
33 53.0 1998-05-16 12 (UTC) 1998-05-16 14 (UTC) Draw Search List Timeline
33 53.0 1999-06-27 01 (UTC) 1999-06-27 03 (UTC) Draw Search List Timeline
35 52.0 2002-03-05 16 (UTC) 2002-03-05 18 (UTC) Draw Search List Timeline
36 51.5 2014-08-10 01 (UTC) 2014-08-10 03 (UTC) Draw Search List Timeline
37 51.0 1997-09-06 08 (UTC) 1997-09-06 10 (UTC) Draw Search List Timeline
37 51.0 2001-09-30 20 (UTC) 2001-09-30 22 (UTC) Draw Search List Timeline
37 51.0 2014-03-13 05 (UTC) 2014-03-13 07 (UTC) Draw Search List Timeline
40 50.5 2012-04-11 06 (UTC) 2012-04-11 08 (UTC) Draw Search List Timeline
41 50.0 1984-06-08 01 (UTC) 1984-06-08 03 (UTC) Draw Search List Timeline
42 49.0 1979-05-08 01 (UTC) 1979-05-08 03 (UTC) Draw Search List Timeline
42 49.0 1989-03-04 06 (UTC) 1989-03-04 08 (UTC) Draw Search List Timeline
44 48.5 2014-08-08 23 (UTC) 2014-08-09 01 (UTC) Draw Search List Timeline
45 48.0 1976-09-08 18 (UTC) 1976-09-08 20 (UTC) Draw Search List Timeline
45 48.0 1985-04-03 21 (UTC) 1985-04-03 23 (UTC) Draw Search List Timeline
45 48.0 1989-09-03 02 (UTC) 1989-09-03 04 (UTC) Draw Search List Timeline
45 48.0 2003-08-08 18 (UTC) 2003-08-08 20 (UTC) Draw Search List Timeline
45 48.0 2010-12-02 17 (UTC) 2010-12-02 19 (UTC) Draw Search List Timeline
50 47.0 1998-09-22 04 (UTC) 1998-09-22 06 (UTC) Draw Search List Timeline

6h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 128.0 2014-10-13 08 (UTC) 2014-10-13 13 (UTC) Draw Search List Timeline
2 121.0 1989-09-19 05 (UTC) 1989-09-19 10 (UTC) Draw Search List Timeline
3 120.0 1989-09-02 22 (UTC) 1989-09-03 03 (UTC) Draw Search List Timeline
4 119.0 1995-07-03 21 (UTC) 1995-07-04 02 (UTC) Draw Search List Timeline
5 117.0 2017-10-22 07 (UTC) 2017-10-22 12 (UTC) Draw Search List Timeline
6 113.0 1976-09-08 16 (UTC) 1976-09-08 21 (UTC) Draw Search List Timeline
7 111.0 2011-09-03 12 (UTC) 2011-09-03 17 (UTC) Draw Search List Timeline
8 109.0 2007-07-16 12 (UTC) 2007-07-16 17 (UTC) Draw Search List Timeline
9 103.0 2000-09-11 05 (UTC) 2000-09-11 10 (UTC) Draw Search List Timeline
10 101.5 2009-11-10 17 (UTC) 2009-11-10 22 (UTC) Draw Search List Timeline
11 100.0 1982-08-02 18 (UTC) 1982-08-02 23 (UTC) Draw Search List Timeline
12 97.0 1993-11-13 02 (UTC) 1993-11-13 07 (UTC) Draw Search List Timeline
13 96.0 1982-08-01 10 (UTC) 1982-08-01 15 (UTC) Draw Search List Timeline
14 95.0 2012-06-21 13 (UTC) 2012-06-21 18 (UTC) Draw Search List Timeline
15 93.0 2014-08-08 22 (UTC) 2014-08-09 03 (UTC) Draw Search List Timeline
16 88.0 1979-06-28 20 (UTC) 1979-06-29 01 (UTC) Draw Search List Timeline
17 85.0 1999-08-10 16 (UTC) 1999-08-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
18 80.0 1998-05-16 11 (UTC) 1998-05-16 16 (UTC) Draw Search List Timeline
19 79.0 1983-07-04 20 (UTC) 1983-07-05 01 (UTC) Draw Search List Timeline
19 79.0 2001-09-07 04 (UTC) 2001-09-07 09 (UTC) Draw Search List Timeline
21 78.0 1980-10-18 16 (UTC) 1980-10-18 21 (UTC) Draw Search List Timeline
21 78.0 2004-11-11 16 (UTC) 2004-11-11 21 (UTC) Draw Search List Timeline
23 77.0 1995-05-14 06 (UTC) 1995-05-14 11 (UTC) Draw Search List Timeline
23 77.0 2013-09-15 16 (UTC) 2013-09-15 21 (UTC) Draw Search List Timeline
25 76.0 1979-06-30 00 (UTC) 1979-06-30 05 (UTC) Draw Search List Timeline
25 76.0 1995-07-21 21 (UTC) 1995-07-22 02 (UTC) Draw Search List Timeline
25 76.0 1998-09-22 02 (UTC) 1998-09-22 07 (UTC) Draw Search List Timeline
25 76.0 2017-10-22 01 (UTC) 2017-10-22 06 (UTC) Draw Search List Timeline
29 75.0 2016-06-20 17 (UTC) 2016-06-20 22 (UTC) Draw Search List Timeline
30 74.0 1984-06-08 00 (UTC) 1984-06-08 05 (UTC) Draw Search List Timeline
30 74.0 2000-09-11 11 (UTC) 2000-09-11 16 (UTC) Draw Search List Timeline
32 73.0 1988-06-03 02 (UTC) 1988-06-03 07 (UTC) Draw Search List Timeline
32 73.0 1999-06-26 23 (UTC) 1999-06-27 04 (UTC) Draw Search List Timeline
34 72.0 1976-06-09 01 (UTC) 1976-06-09 06 (UTC) Draw Search List Timeline
34 72.0 2004-10-20 02 (UTC) 2004-10-20 07 (UTC) Draw Search List Timeline
34 72.0 2014-08-09 22 (UTC) 2014-08-10 03 (UTC) Draw Search List Timeline
37 70.5 2017-10-29 01 (UTC) 2017-10-29 06 (UTC) Draw Search List Timeline
38 70.0 1979-05-07 22 (UTC) 1979-05-08 03 (UTC) Draw Search List Timeline
39 69.0 1976-07-09 23 (UTC) 1976-07-10 04 (UTC) Draw Search List Timeline
39 69.0 2003-08-08 16 (UTC) 2003-08-08 21 (UTC) Draw Search List Timeline
39 69.0 2003-08-26 12 (UTC) 2003-08-26 13 (UTC) Draw Search List Timeline
39 69.0 2012-09-30 03 (UTC) 2012-09-30 08 (UTC) Draw Search List Timeline
39 69.0 2017-08-07 05 (UTC) 2017-08-07 10 (UTC) Draw Search List Timeline
44 67.5 2009-07-19 14 (UTC) 2009-07-19 19 (UTC) Draw Search List Timeline
44 67.5 2011-09-20 15 (UTC) 2011-09-20 20 (UTC) Draw Search List Timeline
46 66.0 1978-06-22 21 (UTC) 1978-06-23 02 (UTC) Draw Search List Timeline
47 65.0 1989-03-04 06 (UTC) 1989-03-04 11 (UTC) Draw Search List Timeline
48 64.0 1990-05-18 19 (UTC) 1990-05-19 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 64.0 1993-09-30 03 (UTC) 1993-09-30 08 (UTC) Draw Search List Timeline
48 64.0 2003-10-12 20 (UTC) 2003-10-13 01 (UTC) Draw Search List Timeline

12h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 211.0 2017-10-22 03 (UTC) 2017-10-22 14 (UTC) Draw Search List Timeline
2 178.0 1989-09-02 18 (UTC) 1989-09-03 05 (UTC) Draw Search List Timeline
3 177.0 2000-09-11 05 (UTC) 2000-09-11 16 (UTC) Draw Search List Timeline
4 157.0 1989-09-19 04 (UTC) 1989-09-19 15 (UTC) Draw Search List Timeline
5 155.0 1976-09-08 11 (UTC) 1976-09-08 22 (UTC) Draw Search List Timeline
6 152.0 1982-08-02 13 (UTC) 1982-08-03 00 (UTC) Draw Search List Timeline
7 147.5 2014-08-08 16 (UTC) 2014-08-09 03 (UTC) Draw Search List Timeline
8 140.5 2013-09-15 11 (UTC) 2013-09-15 22 (UTC) Draw Search List Timeline
9 136.0 1995-07-03 19 (UTC) 1995-07-04 06 (UTC) Draw Search List Timeline
10 133.0 2014-10-13 03 (UTC) 2014-10-13 14 (UTC) Draw Search List Timeline
11 131.0 1982-08-01 05 (UTC) 1982-08-01 16 (UTC) Draw Search List Timeline
12 128.0 2011-09-03 07 (UTC) 2011-09-03 18 (UTC) Draw Search List Timeline
13 124.0 1988-06-02 21 (UTC) 1988-06-03 08 (UTC) Draw Search List Timeline
14 116.0 1979-06-28 15 (UTC) 1979-06-29 02 (UTC) Draw Search List Timeline
14 116.0 2001-09-06 19 (UTC) 2001-09-07 06 (UTC) Draw Search List Timeline
14 116.0 2007-07-16 07 (UTC) 2007-07-16 18 (UTC) Draw Search List Timeline
17 114.0 1980-10-18 15 (UTC) 1980-10-19 02 (UTC) Draw Search List Timeline
18 113.5 2009-11-10 15 (UTC) 2009-11-11 02 (UTC) Draw Search List Timeline
19 108.5 2012-06-21 07 (UTC) 2012-06-21 18 (UTC) Draw Search List Timeline
20 106.0 1984-06-07 20 (UTC) 1984-06-08 07 (UTC) Draw Search List Timeline
21 100.0 1995-05-14 03 (UTC) 1995-05-14 14 (UTC) Draw Search List Timeline
22 97.0 1993-11-13 02 (UTC) 1993-11-13 07 (UTC) Draw Search List Timeline
22 97.0 1998-05-16 08 (UTC) 1998-05-16 17 (UTC) Draw Search List Timeline
24 95.0 1999-08-10 10 (UTC) 1999-08-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
25 94.0 1999-06-26 17 (UTC) 1999-06-27 04 (UTC) Draw Search List Timeline
26 92.0 2011-05-28 20 (UTC) 2011-05-29 07 (UTC) Draw Search List Timeline
26 92.0 2011-09-20 15 (UTC) 2011-09-21 02 (UTC) Draw Search List Timeline
28 90.0 2004-10-19 23 (UTC) 2004-10-20 10 (UTC) Draw Search List Timeline
28 90.0 2004-11-11 08 (UTC) 2004-11-11 19 (UTC) Draw Search List Timeline
30 88.0 1995-07-21 22 (UTC) 1995-07-22 09 (UTC) Draw Search List Timeline
30 88.0 2017-08-07 02 (UTC) 2017-08-07 13 (UTC) Draw Search List Timeline
32 86.0 1978-06-22 16 (UTC) 1978-06-23 03 (UTC) Draw Search List Timeline
32 86.0 1998-09-21 20 (UTC) 1998-09-22 07 (UTC) Draw Search List Timeline
32 86.0 2003-08-14 06 (UTC) 2003-08-14 17 (UTC) Draw Search List Timeline
32 86.0 2006-06-15 05 (UTC) 2006-06-15 16 (UTC) Draw Search List Timeline
36 85.0 1985-06-28 19 (UTC) 1985-06-29 04 (UTC) Draw Search List Timeline
37 84.0 1976-06-08 21 (UTC) 1976-06-09 08 (UTC) Draw Search List Timeline
38 82.0 1976-02-28 10 (UTC) 1976-02-28 21 (UTC) Draw Search List Timeline
38 82.0 1983-07-04 20 (UTC) 1983-07-05 03 (UTC) Draw Search List Timeline
38 82.0 1990-09-17 00 (UTC) 1990-09-17 11 (UTC) Draw Search List Timeline
41 81.0 2006-08-31 11 (UTC) 2006-08-31 22 (UTC) Draw Search List Timeline
42 80.0 1984-06-22 12 (UTC) 1984-06-22 23 (UTC) Draw Search List Timeline
42 80.0 2008-05-24 10 (UTC) 2008-05-24 21 (UTC) Draw Search List Timeline
42 80.0 2012-09-29 23 (UTC) 2012-09-30 10 (UTC) Draw Search List Timeline
45 79.0 1979-05-07 17 (UTC) 1979-05-08 04 (UTC) Draw Search List Timeline
46 78.0 2004-12-04 07 (UTC) 2004-12-04 18 (UTC) Draw Search List Timeline
47 77.5 2014-08-09 16 (UTC) 2014-08-10 03 (UTC) Draw Search List Timeline
48 77.0 1993-09-30 01 (UTC) 1993-09-30 12 (UTC) Draw Search List Timeline
49 76.0 2003-08-08 13 (UTC) 2003-08-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
49 76.0 2010-07-13 13 (UTC) 2010-07-14 00 (UTC) Draw Search List Timeline

24h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 281.5 2017-10-21 16 (UTC) 2017-10-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
2 242.0 1989-09-02 06 (UTC) 1989-09-03 05 (UTC) Draw Search List Timeline
3 238.0 2000-09-10 23 (UTC) 2000-09-11 22 (UTC) Draw Search List Timeline
4 208.0 2013-09-15 00 (UTC) 2013-09-15 23 (UTC) Draw Search List Timeline
5 182.0 1995-07-03 02 (UTC) 1995-07-04 01 (UTC) Draw Search List Timeline
6 179.0 1976-09-08 10 (UTC) 1976-09-09 09 (UTC) Draw Search List Timeline
7 164.0 1988-06-02 13 (UTC) 1988-06-03 12 (UTC) Draw Search List Timeline
8 163.0 2014-08-08 10 (UTC) 2014-08-09 09 (UTC) Draw Search List Timeline
9 162.0 1989-09-18 16 (UTC) 1989-09-19 15 (UTC) Draw Search List Timeline
10 161.0 1982-07-31 18 (UTC) 1982-08-01 17 (UTC) Draw Search List Timeline
11 152.5 2011-05-28 20 (UTC) 2011-05-29 19 (UTC) Draw Search List Timeline
12 150.0 2012-06-20 20 (UTC) 2012-06-21 19 (UTC) Draw Search List Timeline
13 144.0 1979-06-28 11 (UTC) 1979-06-29 10 (UTC) Draw Search List Timeline
14 141.0 2001-09-06 15 (UTC) 2001-09-07 13 (UTC) Draw Search List Timeline
15 135.5 2011-09-02 18 (UTC) 2011-09-03 17 (UTC) Draw Search List Timeline
16 134.5 2014-10-12 17 (UTC) 2014-10-13 14 (UTC) Draw Search List Timeline
17 128.0 2003-08-14 00 (UTC) 2003-08-14 23 (UTC) Draw Search List Timeline
18 125.0 1980-10-18 14 (UTC) 1980-10-19 13 (UTC) Draw Search List Timeline
18 125.0 1995-05-14 01 (UTC) 1995-05-15 00 (UTC) Draw Search List Timeline
20 124.0 2004-11-11 03 (UTC) 2004-11-12 02 (UTC) Draw Search List Timeline
20 124.0 2009-11-10 09 (UTC) 2009-11-11 08 (UTC) Draw Search List Timeline
20 124.0 2015-07-16 16 (UTC) 2015-07-17 15 (UTC) Draw Search List Timeline
23 122.0 1995-05-11 05 (UTC) 1995-05-12 04 (UTC) Draw Search List Timeline
24 119.0 1979-06-26 17 (UTC) 1979-06-27 10 (UTC) Draw Search List Timeline
25 117.0 2007-07-16 07 (UTC) 2007-07-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
26 115.0 1995-07-21 20 (UTC) 1995-07-22 11 (UTC) Draw Search List Timeline
26 115.0 1999-08-09 23 (UTC) 1999-08-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
28 114.0 1984-06-07 19 (UTC) 1984-06-08 18 (UTC) Draw Search List Timeline
29 109.0 1978-06-22 04 (UTC) 1978-06-23 03 (UTC) Draw Search List Timeline
30 107.0 1999-06-26 07 (UTC) 1999-06-27 06 (UTC) Draw Search List Timeline
31 104.5 2011-09-20 03 (UTC) 2011-09-21 02 (UTC) Draw Search List Timeline
32 104.0 1982-08-02 18 (UTC) 1982-08-03 04 (UTC) Draw Search List Timeline
33 103.5 2010-07-13 11 (UTC) 2010-07-14 10 (UTC) Draw Search List Timeline
34 103.0 2004-10-19 10 (UTC) 2004-10-20 09 (UTC) Draw Search List Timeline
35 101.0 1991-11-27 11 (UTC) 1991-11-28 10 (UTC) Draw Search List Timeline
36 100.5 2017-08-06 18 (UTC) 2017-08-07 17 (UTC) Draw Search List Timeline
37 98.0 1979-06-29 11 (UTC) 1979-06-30 10 (UTC) Draw Search List Timeline
37 98.0 1993-11-12 08 (UTC) 1993-11-13 07 (UTC) Draw Search List Timeline
39 97.0 1976-02-28 10 (UTC) 1976-02-29 08 (UTC) Draw Search List Timeline
39 97.0 1998-05-16 08 (UTC) 1998-05-16 17 (UTC) Draw Search List Timeline
41 95.0 2008-05-24 04 (UTC) 2008-05-24 23 (UTC) Draw Search List Timeline
42 94.0 1998-09-21 08 (UTC) 1998-09-22 07 (UTC) Draw Search List Timeline
43 93.0 1998-06-18 23 (UTC) 1998-06-19 16 (UTC) Draw Search List Timeline
43 93.0 2006-06-14 22 (UTC) 2006-06-15 17 (UTC) Draw Search List Timeline
45 92.0 2009-10-07 00 (UTC) 2009-10-07 23 (UTC) Draw Search List Timeline
46 91.0 1990-09-16 19 (UTC) 1990-09-17 18 (UTC) Draw Search List Timeline
47 90.0 1976-06-09 00 (UTC) 1976-06-09 23 (UTC) Draw Search List Timeline
47 90.0 1998-10-16 05 (UTC) 1998-10-17 04 (UTC) Draw Search List Timeline
49 88.0 1984-06-22 05 (UTC) 1984-06-22 23 (UTC) Draw Search List Timeline
50 86.0 1996-07-19 09 (UTC) 1996-07-20 08 (UTC) Draw Search List Timeline
50 86.0 2003-08-08 01 (UTC) 2003-08-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline

48h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 333.5 2017-10-20 16 (UTC) 2017-10-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
2 288.0 1982-08-01 01 (UTC) 1982-08-03 00 (UTC) Draw Search List Timeline
3 263.0 2000-09-10 17 (UTC) 2000-09-12 16 (UTC) Draw Search List Timeline
4 249.0 1989-09-01 07 (UTC) 1989-09-03 06 (UTC) Draw Search List Timeline
5 244.0 1979-06-28 07 (UTC) 1979-06-30 06 (UTC) Draw Search List Timeline
6 243.0 2014-08-08 10 (UTC) 2014-08-10 09 (UTC) Draw Search List Timeline
7 230.0 2013-09-14 16 (UTC) 2013-09-15 23 (UTC) Draw Search List Timeline
8 213.0 1995-07-02 18 (UTC) 1995-07-04 17 (UTC) Draw Search List Timeline
9 211.0 1976-09-08 11 (UTC) 1976-09-10 10 (UTC) Draw Search List Timeline
10 191.0 1988-06-01 22 (UTC) 1988-06-03 18 (UTC) Draw Search List Timeline
11 185.5 2011-05-27 23 (UTC) 2011-05-29 22 (UTC) Draw Search List Timeline
12 174.5 2011-09-01 19 (UTC) 2011-09-03 18 (UTC) Draw Search List Timeline
13 163.0 1989-09-18 07 (UTC) 1989-09-19 15 (UTC) Draw Search List Timeline
14 151.5 2012-06-19 23 (UTC) 2012-06-21 22 (UTC) Draw Search List Timeline
15 149.5 2015-07-15 18 (UTC) 2015-07-17 17 (UTC) Draw Search List Timeline
16 143.0 1995-05-13 22 (UTC) 1995-05-15 21 (UTC) Draw Search List Timeline
17 141.0 2001-09-06 15 (UTC) 2001-09-07 13 (UTC) Draw Search List Timeline
18 138.0 2011-09-19 10 (UTC) 2011-09-21 09 (UTC) Draw Search List Timeline
19 135.0 1990-09-15 19 (UTC) 1990-09-17 18 (UTC) Draw Search List Timeline
19 135.0 2004-10-18 19 (UTC) 2004-10-20 10 (UTC) Draw Search List Timeline
21 134.5 2014-10-12 17 (UTC) 2014-10-13 14 (UTC) Draw Search List Timeline
22 131.0 1995-07-20 13 (UTC) 1995-07-22 11 (UTC) Draw Search List Timeline
22 131.0 2003-08-13 00 (UTC) 2003-08-14 23 (UTC) Draw Search List Timeline
24 127.0 1980-10-18 14 (UTC) 1980-10-20 08 (UTC) Draw Search List Timeline
25 125.0 1978-06-21 11 (UTC) 1978-06-23 10 (UTC) Draw Search List Timeline
25 125.0 1979-06-26 17 (UTC) 1979-06-28 06 (UTC) Draw Search List Timeline
25 125.0 2004-11-11 03 (UTC) 2004-11-12 03 (UTC) Draw Search List Timeline
28 124.5 2009-11-10 09 (UTC) 2009-11-11 11 (UTC) Draw Search List Timeline
29 121.0 2010-07-12 15 (UTC) 2010-07-14 14 (UTC) Draw Search List Timeline
30 119.0 1976-06-08 21 (UTC) 1976-06-10 20 (UTC) Draw Search List Timeline
30 119.0 1983-09-26 12 (UTC) 1983-09-28 11 (UTC) Draw Search List Timeline
32 118.0 1984-06-07 19 (UTC) 1984-06-09 18 (UTC) Draw Search List Timeline
32 118.0 1985-06-28 19 (UTC) 1985-06-30 18 (UTC) Draw Search List Timeline
34 117.0 1999-06-25 05 (UTC) 1999-06-27 04 (UTC) Draw Search List Timeline
34 117.0 2007-07-14 23 (UTC) 2007-07-16 22 (UTC) Draw Search List Timeline
36 115.0 1999-08-09 23 (UTC) 1999-08-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
36 115.0 2003-08-07 10 (UTC) 2003-08-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
38 111.5 2013-06-19 05 (UTC) 2013-06-21 04 (UTC) Draw Search List Timeline
39 110.0 1998-05-16 08 (UTC) 1998-05-18 01 (UTC) Draw Search List Timeline
40 109.0 1998-10-15 01 (UTC) 1998-10-17 00 (UTC) Draw Search List Timeline
41 108.0 2006-07-18 15 (UTC) 2006-07-20 14 (UTC) Draw Search List Timeline
42 106.0 1991-11-26 22 (UTC) 1991-11-28 10 (UTC) Draw Search List Timeline
43 103.5 2009-10-06 01 (UTC) 2009-10-08 00 (UTC) Draw Search List Timeline
44 103.0 1989-09-05 07 (UTC) 1989-09-07 06 (UTC) Draw Search List Timeline
44 103.0 1998-09-20 08 (UTC) 1998-09-22 07 (UTC) Draw Search List Timeline
46 101.0 2017-08-05 21 (UTC) 2017-08-07 20 (UTC) Draw Search List Timeline
47 99.0 1993-11-11 08 (UTC) 1993-11-13 07 (UTC) Draw Search List Timeline
48 98.0 2011-10-14 02 (UTC) 2011-10-15 17 (UTC) Draw Search List Timeline
49 97.0 1976-02-28 10 (UTC) 1976-02-29 08 (UTC) Draw Search List Timeline
49 97.0 1993-06-28 10 (UTC) 1993-06-30 09 (UTC) Draw Search List Timeline

72h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 342.5 2017-10-19 20 (UTC) 2017-10-22 19 (UTC) Draw Search List Timeline
2 315.0 1982-07-31 05 (UTC) 1982-08-03 04 (UTC) Draw Search List Timeline
3 297.0 1979-06-27 06 (UTC) 1979-06-30 05 (UTC) Draw Search List Timeline
4 278.0 1989-09-02 12 (UTC) 1989-09-05 11 (UTC) Draw Search List Timeline
5 263.0 2000-09-09 10 (UTC) 2000-09-12 09 (UTC) Draw Search List Timeline
6 254.5 2011-08-31 19 (UTC) 2011-09-03 18 (UTC) Draw Search List Timeline
7 243.0 2014-08-08 10 (UTC) 2014-08-11 09 (UTC) Draw Search List Timeline
8 230.0 2013-09-14 16 (UTC) 2013-09-15 23 (UTC) Draw Search List Timeline
9 228.0 1995-07-02 16 (UTC) 1995-07-05 15 (UTC) Draw Search List Timeline
10 222.0 1976-09-08 05 (UTC) 1976-09-11 04 (UTC) Draw Search List Timeline
11 204.0 2011-05-27 00 (UTC) 2011-05-29 23 (UTC) Draw Search List Timeline
12 191.0 1988-06-01 22 (UTC) 1988-06-03 18 (UTC) Draw Search List Timeline
12 191.0 1995-05-11 12 (UTC) 1995-05-14 11 (UTC) Draw Search List Timeline
14 189.0 1999-06-24 05 (UTC) 1999-06-27 04 (UTC) Draw Search List Timeline
15 170.0 2012-06-18 21 (UTC) 2012-06-21 20 (UTC) Draw Search List Timeline
16 165.0 1983-09-25 12 (UTC) 1983-09-28 11 (UTC) Draw Search List Timeline
17 163.0 1989-09-18 07 (UTC) 1989-09-21 06 (UTC) Draw Search List Timeline
17 163.0 1990-09-16 20 (UTC) 1990-09-19 19 (UTC) Draw Search List Timeline
19 149.5 2015-07-14 18 (UTC) 2015-07-17 17 (UTC) Draw Search List Timeline
20 148.0 1998-06-18 23 (UTC) 1998-06-21 22 (UTC) Draw Search List Timeline
20 148.0 2007-07-13 18 (UTC) 2007-07-16 17 (UTC) Draw Search List Timeline
22 145.5 2011-09-18 22 (UTC) 2011-09-21 21 (UTC) Draw Search List Timeline
23 143.0 2003-08-11 19 (UTC) 2003-08-14 18 (UTC) Draw Search List Timeline
23 143.0 2006-07-18 04 (UTC) 2006-07-21 03 (UTC) Draw Search List Timeline
25 141.0 2001-09-04 14 (UTC) 2001-09-07 13 (UTC) Draw Search List Timeline
26 138.0 1984-06-07 19 (UTC) 1984-06-10 05 (UTC) Draw Search List Timeline
27 135.0 2004-10-18 19 (UTC) 2004-10-20 10 (UTC) Draw Search List Timeline
28 134.5 2014-10-12 17 (UTC) 2014-10-13 14 (UTC) Draw Search List Timeline
29 133.0 2006-06-14 22 (UTC) 2006-06-17 21 (UTC) Draw Search List Timeline
30 132.0 1998-10-14 18 (UTC) 1998-10-17 17 (UTC) Draw Search List Timeline
31 131.0 1985-06-27 19 (UTC) 1985-06-30 18 (UTC) Draw Search List Timeline
31 131.0 1995-07-20 13 (UTC) 1995-07-22 11 (UTC) Draw Search List Timeline
33 128.0 1978-06-21 22 (UTC) 1978-06-24 21 (UTC) Draw Search List Timeline
34 127.5 2010-07-12 02 (UTC) 2010-07-15 01 (UTC) Draw Search List Timeline
35 127.0 1980-10-18 14 (UTC) 1980-10-20 08 (UTC) Draw Search List Timeline
36 126.0 1976-06-08 01 (UTC) 1976-06-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
37 125.0 2004-11-11 03 (UTC) 2004-11-14 02 (UTC) Draw Search List Timeline
37 125.0 2009-10-05 01 (UTC) 2009-10-08 00 (UTC) Draw Search List Timeline
39 124.5 2009-11-10 09 (UTC) 2009-11-13 08 (UTC) Draw Search List Timeline
40 119.0 2013-06-19 05 (UTC) 2013-06-22 04 (UTC) Draw Search List Timeline
41 118.0 1993-06-27 22 (UTC) 1993-06-30 21 (UTC) Draw Search List Timeline
41 118.0 1998-09-21 00 (UTC) 1998-09-23 23 (UTC) Draw Search List Timeline
41 118.0 2003-08-25 23 (UTC) 2003-08-28 22 (UTC) Draw Search List Timeline
44 115.0 1999-08-09 23 (UTC) 1999-08-10 21 (UTC) Draw Search List Timeline
44 115.0 2004-05-13 09 (UTC) 2004-05-16 08 (UTC) Draw Search List Timeline
46 111.0 1996-06-17 22 (UTC) 1996-06-20 21 (UTC) Draw Search List Timeline
47 110.0 1993-11-10 08 (UTC) 1993-11-13 07 (UTC) Draw Search List Timeline
47 110.0 1998-05-16 08 (UTC) 1998-05-18 01 (UTC) Draw Search List Timeline
49 108.5 2011-06-09 19 (UTC) 2011-06-12 18 (UTC) Draw Search List Timeline
50 107.0 1982-05-31 01 (UTC) 1982-06-03 00 (UTC) Draw Search List Timeline

Daily Precipitation (JST)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 281.5 2017-10-21 16 (UTC) 2017-10-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
2 219.0 2000-09-10 16 (UTC) 2000-09-11 15 (UTC) Draw Search List Timeline
3 195.0 1989-09-02 16 (UTC) 1989-09-03 15 (UTC) Draw Search List Timeline
4 162.0 1989-09-18 16 (UTC) 1989-09-19 15 (UTC) Draw Search List Timeline
5 156.0 1988-06-02 16 (UTC) 1988-06-03 15 (UTC) Draw Search List Timeline
6 148.5 2014-08-08 16 (UTC) 2014-08-09 15 (UTC) Draw Search List Timeline
7 148.0 1982-07-31 16 (UTC) 1982-08-01 15 (UTC) Draw Search List Timeline
8 146.0 1976-09-08 16 (UTC) 1976-09-09 15 (UTC) Draw Search List Timeline
9 145.0 1995-07-03 16 (UTC) 1995-07-04 15 (UTC) Draw Search List Timeline
10 140.0 2001-09-06 16 (UTC) 2001-09-07 15 (UTC) Draw Search List Timeline
10 140.0 2011-05-28 16 (UTC) 2011-05-29 15 (UTC) Draw Search List Timeline
12 138.0 2013-09-14 16 (UTC) 2013-09-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
13 134.5 2014-10-12 16 (UTC) 2014-10-13 15 (UTC) Draw Search List Timeline
14 134.0 1979-06-28 16 (UTC) 1979-06-29 15 (UTC) Draw Search List Timeline
15 126.0 1982-08-02 16 (UTC) 1982-08-03 15 (UTC) Draw Search List Timeline
16 124.0 2015-07-16 16 (UTC) 2015-07-17 15 (UTC) Draw Search List Timeline
17 123.0 1979-06-26 16 (UTC) 1979-06-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
18 118.0 2009-11-10 16 (UTC) 2009-11-11 15 (UTC) Draw Search List Timeline
19 116.0 1980-10-18 16 (UTC) 1980-10-19 15 (UTC) Draw Search List Timeline
19 116.0 2011-09-02 16 (UTC) 2011-09-03 15 (UTC) Draw Search List Timeline
21 115.0 1995-07-21 16 (UTC) 1995-07-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
22 114.0 1984-06-07 16 (UTC) 1984-06-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
23 109.0 1995-05-13 16 (UTC) 1995-05-14 15 (UTC) Draw Search List Timeline
24 100.5 2017-08-06 16 (UTC) 2017-08-07 15 (UTC) Draw Search List Timeline
25 98.0 1979-06-29 16 (UTC) 1979-06-30 15 (UTC) Draw Search List Timeline
26 97.0 1993-11-12 16 (UTC) 1993-11-13 15 (UTC) Draw Search List Timeline
26 97.0 1999-06-26 16 (UTC) 1999-06-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
28 96.0 1978-06-22 16 (UTC) 1978-06-23 15 (UTC) Draw Search List Timeline
29 93.0 2004-10-19 16 (UTC) 2004-10-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
30 92.5 2012-06-20 16 (UTC) 2012-06-21 15 (UTC) Draw Search List Timeline
31 92.0 1998-06-18 16 (UTC) 1998-06-19 15 (UTC) Draw Search List Timeline
31 92.0 2013-09-15 16 (UTC) 2013-09-16 15 (UTC) Draw Search List Timeline
33 89.0 1990-09-16 16 (UTC) 1990-09-17 15 (UTC) Draw Search List Timeline
33 89.0 1991-11-27 16 (UTC) 1991-11-28 15 (UTC) Draw Search List Timeline
35 88.5 2011-09-20 16 (UTC) 2011-09-21 15 (UTC) Draw Search List Timeline
36 88.0 2006-06-14 16 (UTC) 2006-06-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
37 87.0 1998-09-21 16 (UTC) 1998-09-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
38 86.0 1976-06-08 16 (UTC) 1976-06-09 15 (UTC) Draw Search List Timeline
38 86.0 1998-10-16 16 (UTC) 1998-10-17 15 (UTC) Draw Search List Timeline
38 86.0 2004-11-11 16 (UTC) 2004-11-12 15 (UTC) Draw Search List Timeline
41 85.0 1985-06-28 16 (UTC) 1985-06-29 15 (UTC) Draw Search List Timeline
41 85.0 1998-05-15 16 (UTC) 1998-05-16 15 (UTC) Draw Search List Timeline
41 85.0 1999-08-10 16 (UTC) 1999-08-11 15 (UTC) Draw Search List Timeline
44 84.0 2010-07-13 16 (UTC) 2010-07-14 15 (UTC) Draw Search List Timeline
45 82.0 1983-07-04 16 (UTC) 1983-07-05 15 (UTC) Draw Search List Timeline
46 80.0 2012-09-29 16 (UTC) 2012-09-30 15 (UTC) Draw Search List Timeline
47 79.0 1979-05-07 16 (UTC) 1979-05-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
47 79.0 2011-08-31 16 (UTC) 2011-09-01 15 (UTC) Draw Search List Timeline
47 79.0 2014-08-09 16 (UTC) 2014-08-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
50 78.0 1983-09-27 16 (UTC) 1983-09-28 15 (UTC) Draw Search List Timeline
50 78.0 1993-09-29 16 (UTC) 1993-09-30 15 (UTC) Draw Search List Timeline

Daily Precipitation (UTC)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 242.0 2017-10-22 01 (UTC) 2017-10-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
2 219.0 2000-09-11 01 (UTC) 2000-09-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
3 208.0 2013-09-15 01 (UTC) 2013-09-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
4 178.0 1995-07-03 01 (UTC) 1995-07-04 00 (UTC) Draw Search List Timeline
5 167.0 1989-09-02 01 (UTC) 1989-09-03 00 (UTC) Draw Search List Timeline
6 163.0 1976-09-08 01 (UTC) 1976-09-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
7 160.0 1989-09-19 01 (UTC) 1989-09-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
8 152.0 1982-08-02 01 (UTC) 1982-08-03 00 (UTC) Draw Search List Timeline
9 142.5 2012-06-21 01 (UTC) 2012-06-22 00 (UTC) Draw Search List Timeline
10 136.0 1982-08-01 01 (UTC) 1982-08-02 00 (UTC) Draw Search List Timeline
11 134.5 2011-09-03 01 (UTC) 2011-09-04 00 (UTC) Draw Search List Timeline
12 133.0 2014-10-13 01 (UTC) 2014-10-14 00 (UTC) Draw Search List Timeline
13 128.0 2003-08-14 01 (UTC) 2003-08-15 00 (UTC) Draw Search List Timeline
14 125.0 1995-05-14 01 (UTC) 1995-05-15 00 (UTC) Draw Search List Timeline
15 124.0 2004-11-11 01 (UTC) 2004-11-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
16 119.0 2011-05-29 01 (UTC) 2011-05-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
17 117.0 2007-07-16 01 (UTC) 2007-07-17 00 (UTC) Draw Search List Timeline
18 115.0 1979-06-28 01 (UTC) 1979-06-29 00 (UTC) Draw Search List Timeline
19 114.5 2014-08-08 01 (UTC) 2014-08-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
20 113.5 2009-11-10 01 (UTC) 2009-11-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
21 111.0 1999-08-10 01 (UTC) 1999-08-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
22 105.0 1995-05-11 01 (UTC) 1995-05-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
23 103.0 1988-06-03 01 (UTC) 1988-06-04 00 (UTC) Draw Search List Timeline
24 102.5 2011-09-20 01 (UTC) 2011-09-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
25 100.0 1980-10-18 01 (UTC) 1980-10-19 00 (UTC) Draw Search List Timeline
26 97.0 1993-11-13 01 (UTC) 1993-11-14 00 (UTC) Draw Search List Timeline
26 97.0 1998-05-16 01 (UTC) 1998-05-17 00 (UTC) Draw Search List Timeline
28 95.0 2008-05-24 01 (UTC) 2008-05-25 00 (UTC) Draw Search List Timeline
29 94.0 2001-09-07 01 (UTC) 2001-09-08 00 (UTC) Draw Search List Timeline
30 92.0 2006-06-15 01 (UTC) 2006-06-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
31 91.0 2017-08-07 01 (UTC) 2017-08-08 00 (UTC) Draw Search List Timeline
32 90.0 1976-06-09 01 (UTC) 1976-06-10 00 (UTC) Draw Search List Timeline
33 89.5 2009-10-07 01 (UTC) 2009-10-08 00 (UTC) Draw Search List Timeline
34 88.0 1984-06-22 01 (UTC) 1984-06-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
34 88.0 1990-09-17 01 (UTC) 1990-09-18 00 (UTC) Draw Search List Timeline
36 86.0 1978-06-22 01 (UTC) 1978-06-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
36 86.0 1998-10-16 01 (UTC) 1998-10-17 00 (UTC) Draw Search List Timeline
36 86.0 2003-08-08 01 (UTC) 2003-08-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
39 85.0 1976-02-28 01 (UTC) 1976-02-29 00 (UTC) Draw Search List Timeline
40 84.0 1998-06-19 01 (UTC) 1998-06-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
40 84.0 2004-10-20 01 (UTC) 2004-10-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
42 83.0 1979-06-27 01 (UTC) 1979-06-28 00 (UTC) Draw Search List Timeline
42 83.0 1988-06-02 01 (UTC) 1988-06-03 00 (UTC) Draw Search List Timeline
42 83.0 1998-09-22 01 (UTC) 1998-09-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
42 83.0 2004-12-04 01 (UTC) 2004-12-05 00 (UTC) Draw Search List Timeline
46 82.5 2017-10-21 01 (UTC) 2017-10-22 00 (UTC) Draw Search List Timeline
47 82.0 1984-06-08 01 (UTC) 1984-06-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
47 82.0 2006-08-31 01 (UTC) 2006-09-01 00 (UTC) Draw Search List Timeline
49 80.0 2012-09-30 01 (UTC) 2012-10-01 00 (UTC) Draw Search List Timeline
50 79.0 2010-07-13 01 (UTC) 2010-07-14 00 (UTC) Draw Search List Timeline

All AMeDAS Ranking - Top 1000

1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)