KITO (71251) Basic Information

Location Tokushima (NAKA GUN NAKA CHO, TOKUSHIMA KEN) [ Local Portal ]
AMeDAS Station Information AMeDAS Statistics
Real-time Data AMeRAS (AMeDAS Ranking Service)
Weather Disaster Reports

Precipitation Ranking

Updated: 2017-02-03 07:00 (UTC)
1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)

1h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 98.0 2009-08-09 22 (UTC) 2009-08-09 22 (UTC) Draw Search List
2 84.0 2004-07-31 23 (UTC) 2004-07-31 23 (UTC) Draw Search List
3 79.5 2009-08-09 21 (UTC) 2009-08-09 21 (UTC) Draw Search List
4 79.0 1988-08-12 17 (UTC) 1988-08-12 17 (UTC) Draw Search List
5 77.0 1993-08-10 01 (UTC) 1993-08-10 01 (UTC) Draw Search List
6 75.0 1993-11-13 00 (UTC) 1993-11-13 00 (UTC) Draw Search List
7 73.5 2014-08-01 12 (UTC) 2014-08-01 12 (UTC) Draw Search List
8 71.5 2015-07-16 15 (UTC) 2015-07-16 15 (UTC) Draw Search List
9 70.5 2009-08-09 17 (UTC) 2009-08-09 17 (UTC) Draw Search List
10 67.5 2011-09-19 19 (UTC) 2011-09-19 19 (UTC) Draw Search List
11 66.0 1997-09-16 11 (UTC) 1997-09-16 11 (UTC) Draw Search List
12 65.0 1992-08-08 05 (UTC) 1992-08-08 05 (UTC) Draw Search List
12 65.0 2004-10-20 02 (UTC) 2004-10-20 02 (UTC) Draw Search List
14 63.0 2007-07-14 03 (UTC) 2007-07-14 03 (UTC) Draw Search List
14 63.0 2012-07-11 20 (UTC) 2012-07-11 20 (UTC) Draw Search List
16 62.0 2000-08-18 07 (UTC) 2000-08-18 07 (UTC) Draw Search List
16 62.0 2006-08-10 06 (UTC) 2006-08-10 06 (UTC) Draw Search List
18 61.5 2009-08-09 23 (UTC) 2009-08-09 23 (UTC) Draw Search List
19 61.0 2004-07-31 22 (UTC) 2004-07-31 22 (UTC) Draw Search List
20 60.0 1987-10-16 14 (UTC) 1987-10-16 14 (UTC) Draw Search List
20 60.0 1987-10-16 15 (UTC) 1987-10-16 15 (UTC) Draw Search List
22 59.0 1993-11-12 22 (UTC) 1993-11-12 22 (UTC) Draw Search List
22 59.0 2005-09-06 13 (UTC) 2005-09-06 13 (UTC) Draw Search List
24 58.0 1985-06-23 14 (UTC) 1985-06-23 14 (UTC) Draw Search List
25 57.0 1988-08-12 15 (UTC) 1988-08-12 15 (UTC) Draw Search List
25 57.0 1997-09-16 10 (UTC) 1997-09-16 10 (UTC) Draw Search List
25 57.0 1998-06-19 10 (UTC) 1998-06-19 10 (UTC) Draw Search List
25 57.0 2004-08-01 00 (UTC) 2004-08-01 00 (UTC) Draw Search List
25 57.0 2004-08-30 09 (UTC) 2004-08-30 09 (UTC) Draw Search List
25 57.0 2009-08-09 20 (UTC) 2009-08-09 20 (UTC) Draw Search List
31 56.0 2003-05-30 19 (UTC) 2003-05-30 19 (UTC) Draw Search List
31 56.0 2011-09-02 14 (UTC) 2011-09-02 14 (UTC) Draw Search List
33 55.0 1984-08-15 01 (UTC) 1984-08-15 01 (UTC) Draw Search List
33 55.0 1993-11-12 23 (UTC) 1993-11-12 23 (UTC) Draw Search List
33 55.0 1999-09-23 22 (UTC) 1999-09-23 22 (UTC) Draw Search List
36 54.0 2016-08-28 20 (UTC) 2016-08-28 20 (UTC) Draw Search List
37 53.5 2014-08-01 13 (UTC) 2014-08-01 13 (UTC) Draw Search List
38 53.0 1993-09-03 16 (UTC) 1993-09-03 16 (UTC) Draw Search List
38 53.0 2011-09-02 13 (UTC) 2011-09-02 13 (UTC) Draw Search List
38 53.0 2015-08-24 23 (UTC) 2015-08-24 23 (UTC) Draw Search List
41 52.5 2014-08-16 02 (UTC) 2014-08-16 02 (UTC) Draw Search List
42 52.0 1987-10-16 13 (UTC) 1987-10-16 13 (UTC) Draw Search List
42 52.0 2001-09-14 00 (UTC) 2001-09-14 00 (UTC) Draw Search List
44 51.5 2014-08-09 18 (UTC) 2014-08-09 18 (UTC) Draw Search List
45 51.0 2004-09-29 02 (UTC) 2004-09-29 02 (UTC) Draw Search List
45 51.0 2006-09-17 12 (UTC) 2006-09-17 12 (UTC) Draw Search List
45 51.0 2007-07-14 06 (UTC) 2007-07-14 06 (UTC) Draw Search List
45 51.0 2011-09-16 14 (UTC) 2011-09-16 14 (UTC) Draw Search List
49 50.0 1990-09-19 02 (UTC) 1990-09-19 02 (UTC) Draw Search List
49 50.0 2010-10-03 01 (UTC) 2010-10-03 01 (UTC) Draw Search List

2h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 177.5 2009-08-09 21 (UTC) 2009-08-09 22 (UTC) Draw Search List
2 145.0 2004-07-31 22 (UTC) 2004-07-31 23 (UTC) Draw Search List
3 130.0 1993-11-12 23 (UTC) 1993-11-13 00 (UTC) Draw Search List
4 127.0 2014-08-01 12 (UTC) 2014-08-01 13 (UTC) Draw Search List
5 125.0 1993-08-10 00 (UTC) 1993-08-10 01 (UTC) Draw Search List
6 123.0 1997-09-16 10 (UTC) 1997-09-16 11 (UTC) Draw Search List
7 121.0 2015-07-16 15 (UTC) 2015-07-16 16 (UTC) Draw Search List
8 120.0 1987-10-16 14 (UTC) 1987-10-16 15 (UTC) Draw Search List
9 115.5 2009-08-09 17 (UTC) 2009-08-09 18 (UTC) Draw Search List
10 112.0 2007-07-14 03 (UTC) 2007-07-14 04 (UTC) Draw Search List
11 111.0 2004-10-20 02 (UTC) 2004-10-20 03 (UTC) Draw Search List
12 109.0 2011-09-02 13 (UTC) 2011-09-02 14 (UTC) Draw Search List
13 105.0 2004-08-01 00 (UTC) 2004-08-01 01 (UTC) Draw Search List
14 103.0 2003-05-30 18 (UTC) 2003-05-30 19 (UTC) Draw Search List
14 103.0 2012-07-11 19 (UTC) 2012-07-11 20 (UTC) Draw Search List
16 100.0 1988-08-12 16 (UTC) 1988-08-12 17 (UTC) Draw Search List
16 100.0 2014-08-09 17 (UTC) 2014-08-09 18 (UTC) Draw Search List
18 99.0 2005-09-06 12 (UTC) 2005-09-06 13 (UTC) Draw Search List
18 99.0 2011-09-16 13 (UTC) 2011-09-16 14 (UTC) Draw Search List
20 97.0 2004-08-30 09 (UTC) 2004-08-30 10 (UTC) Draw Search List
21 96.0 1999-09-14 07 (UTC) 1999-09-14 08 (UTC) Draw Search List
22 95.0 1987-10-16 12 (UTC) 1987-10-16 13 (UTC) Draw Search List
23 93.0 1992-08-08 05 (UTC) 1992-08-08 06 (UTC) Draw Search List
23 93.0 1999-09-23 22 (UTC) 1999-09-23 23 (UTC) Draw Search List
23 93.0 2004-07-31 16 (UTC) 2004-07-31 17 (UTC) Draw Search List
26 92.5 2011-09-19 18 (UTC) 2011-09-19 19 (UTC) Draw Search List
27 92.0 1988-08-12 14 (UTC) 1988-08-12 15 (UTC) Draw Search List
28 91.0 1985-06-23 13 (UTC) 1985-06-23 14 (UTC) Draw Search List
28 91.0 2006-08-18 15 (UTC) 2006-08-18 16 (UTC) Draw Search List
30 90.0 2001-09-14 00 (UTC) 2001-09-14 01 (UTC) Draw Search List
31 89.0 2004-10-20 04 (UTC) 2004-10-20 05 (UTC) Draw Search List
31 89.0 2006-09-17 11 (UTC) 2006-09-17 12 (UTC) Draw Search List
33 87.5 2014-08-09 21 (UTC) 2014-08-09 22 (UTC) Draw Search List
34 87.0 2015-07-16 13 (UTC) 2015-07-16 14 (UTC) Draw Search List
35 84.0 1985-08-30 23 (UTC) 1985-08-31 00 (UTC) Draw Search List
35 84.0 2004-06-20 23 (UTC) 2004-06-21 00 (UTC) Draw Search List
37 83.0 2003-08-08 08 (UTC) 2003-08-08 09 (UTC) Draw Search List
37 83.0 2011-09-02 11 (UTC) 2011-09-02 12 (UTC) Draw Search List
39 80.5 2011-07-19 02 (UTC) 2011-07-19 03 (UTC) Draw Search List
40 80.0 2010-10-03 00 (UTC) 2010-10-03 01 (UTC) Draw Search List
40 80.0 2014-08-09 19 (UTC) 2014-08-09 20 (UTC) Draw Search List
42 79.0 2011-09-02 15 (UTC) 2011-09-02 16 (UTC) Draw Search List
43 76.0 1979-09-21 12 (UTC) 1979-09-21 13 (UTC) Draw Search List
43 76.0 1999-09-05 13 (UTC) 1999-09-05 14 (UTC) Draw Search List
43 76.0 2003-08-08 06 (UTC) 2003-08-08 07 (UTC) Draw Search List
46 75.5 2011-09-02 09 (UTC) 2011-09-02 10 (UTC) Draw Search List
46 75.5 2015-07-16 11 (UTC) 2015-07-16 12 (UTC) Draw Search List
48 75.0 1998-05-16 05 (UTC) 1998-05-16 06 (UTC) Draw Search List
48 75.0 2004-07-31 08 (UTC) 2004-07-31 09 (UTC) Draw Search List
48 75.0 2004-09-07 02 (UTC) 2004-09-07 03 (UTC) Draw Search List
48 75.0 2015-08-24 22 (UTC) 2015-08-24 23 (UTC) Draw Search List

3h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 239.0 2009-08-09 21 (UTC) 2009-08-09 23 (UTC) Draw Search List
2 202.0 2004-07-31 22 (UTC) 2004-08-01 00 (UTC) Draw Search List
3 189.0 1993-11-12 22 (UTC) 1993-11-13 00 (UTC) Draw Search List
4 172.0 1987-10-16 13 (UTC) 1987-10-16 15 (UTC) Draw Search List
5 169.5 2015-07-16 14 (UTC) 2015-07-16 16 (UTC) Draw Search List
6 157.0 1988-08-12 15 (UTC) 1988-08-12 17 (UTC) Draw Search List
6 157.0 2004-10-20 02 (UTC) 2004-10-20 04 (UTC) Draw Search List
8 155.0 1997-09-16 09 (UTC) 1997-09-16 11 (UTC) Draw Search List
9 154.0 2011-09-02 12 (UTC) 2011-09-02 14 (UTC) Draw Search List
10 153.0 2014-08-01 12 (UTC) 2014-08-01 14 (UTC) Draw Search List
11 152.0 1993-08-10 00 (UTC) 1993-08-10 02 (UTC) Draw Search List
12 142.0 2007-07-14 02 (UTC) 2007-07-14 04 (UTC) Draw Search List
13 139.5 2014-08-09 17 (UTC) 2014-08-09 19 (UTC) Draw Search List
14 136.0 2005-09-06 12 (UTC) 2005-09-06 14 (UTC) Draw Search List
15 135.5 2011-09-16 12 (UTC) 2011-09-16 14 (UTC) Draw Search List
16 134.0 2003-05-30 17 (UTC) 2003-05-30 19 (UTC) Draw Search List
17 128.0 2014-08-09 20 (UTC) 2014-08-09 22 (UTC) Draw Search List
18 127.0 2006-08-18 14 (UTC) 2006-08-18 16 (UTC) Draw Search List
19 123.5 2012-07-11 19 (UTC) 2012-07-11 21 (UTC) Draw Search List
20 123.0 1999-09-14 06 (UTC) 1999-09-14 08 (UTC) Draw Search List
21 121.0 2004-08-30 08 (UTC) 2004-08-30 10 (UTC) Draw Search List
22 120.0 2003-08-08 06 (UTC) 2003-08-08 08 (UTC) Draw Search List
23 118.0 2011-07-19 03 (UTC) 2011-07-19 05 (UTC) Draw Search List
24 115.0 2004-06-20 22 (UTC) 2004-06-21 00 (UTC) Draw Search List
25 114.0 2015-07-16 11 (UTC) 2015-07-16 13 (UTC) Draw Search List
26 113.5 2011-09-02 09 (UTC) 2011-09-02 11 (UTC) Draw Search List
27 113.0 1985-06-23 12 (UTC) 1985-06-23 14 (UTC) Draw Search List
28 112.0 1999-09-23 21 (UTC) 1999-09-23 23 (UTC) Draw Search List
29 111.0 1998-05-16 05 (UTC) 1998-05-16 07 (UTC) Draw Search List
29 111.0 2009-08-09 18 (UTC) 2009-08-09 20 (UTC) Draw Search List
31 109.5 2011-09-02 15 (UTC) 2011-09-02 17 (UTC) Draw Search List
32 109.0 1985-08-30 23 (UTC) 1985-08-31 01 (UTC) Draw Search List
33 104.0 1992-08-08 05 (UTC) 1992-08-08 07 (UTC) Draw Search List
34 103.0 2001-09-14 00 (UTC) 2001-09-14 02 (UTC) Draw Search List
34 103.0 2003-08-08 09 (UTC) 2003-08-08 11 (UTC) Draw Search List
36 102.0 2004-07-31 07 (UTC) 2004-07-31 09 (UTC) Draw Search List
37 101.5 2011-09-19 18 (UTC) 2011-09-19 20 (UTC) Draw Search List
38 101.0 2003-08-08 12 (UTC) 2003-08-08 14 (UTC) Draw Search List
38 101.0 2006-09-17 10 (UTC) 2006-09-17 12 (UTC) Draw Search List
40 100.0 2004-07-31 16 (UTC) 2004-07-31 18 (UTC) Draw Search List
41 98.0 1990-09-18 00 (UTC) 1990-09-18 02 (UTC) Draw Search List
42 97.0 1987-10-16 10 (UTC) 1987-10-16 12 (UTC) Draw Search List
42 97.0 2004-10-19 23 (UTC) 2004-10-20 01 (UTC) Draw Search List
42 97.0 2009-08-09 15 (UTC) 2009-08-09 17 (UTC) Draw Search List
45 96.0 2004-10-20 05 (UTC) 2004-10-20 07 (UTC) Draw Search List
45 96.0 2010-10-03 00 (UTC) 2010-10-03 02 (UTC) Draw Search List
47 95.5 2015-08-24 22 (UTC) 2015-08-25 00 (UTC) Draw Search List
48 92.0 2004-12-04 14 (UTC) 2004-12-04 16 (UTC) Draw Search List
48 92.0 2011-07-19 06 (UTC) 2011-07-19 08 (UTC) Draw Search List
50 91.0 1979-09-21 11 (UTC) 1979-09-21 13 (UTC) Draw Search List
50 91.0 2004-09-07 01 (UTC) 2004-09-07 03 (UTC) Draw Search List
50 91.0 2014-10-13 06 (UTC) 2014-10-13 08 (UTC) Draw Search List

6h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 359.0 2009-08-09 17 (UTC) 2009-08-09 22 (UTC) Draw Search List
2 283.5 2015-07-16 11 (UTC) 2015-07-16 16 (UTC) Draw Search List
3 275.5 2011-09-02 10 (UTC) 2011-09-02 15 (UTC) Draw Search List
4 272.0 2004-07-31 20 (UTC) 2004-08-01 01 (UTC) Draw Search List
4 272.0 2004-10-20 00 (UTC) 2004-10-20 05 (UTC) Draw Search List
6 269.0 1987-10-16 10 (UTC) 1987-10-16 15 (UTC) Draw Search List
7 267.5 2014-08-09 17 (UTC) 2014-08-09 22 (UTC) Draw Search List
8 239.0 1993-11-12 20 (UTC) 1993-11-13 01 (UTC) Draw Search List
9 238.0 2007-07-14 01 (UTC) 2007-07-14 06 (UTC) Draw Search List
10 236.0 1988-08-12 13 (UTC) 1988-08-12 18 (UTC) Draw Search List
11 228.0 1997-09-16 08 (UTC) 1997-09-16 13 (UTC) Draw Search List
12 225.5 2011-07-19 02 (UTC) 2011-07-19 07 (UTC) Draw Search List
13 225.0 2005-09-06 09 (UTC) 2005-09-06 14 (UTC) Draw Search List
14 223.0 2003-08-08 06 (UTC) 2003-08-08 11 (UTC) Draw Search List
15 210.0 2011-09-16 12 (UTC) 2011-09-16 17 (UTC) Draw Search List
16 208.0 1993-08-09 21 (UTC) 1993-08-10 02 (UTC) Draw Search List
16 208.0 2006-08-18 13 (UTC) 2006-08-18 18 (UTC) Draw Search List
18 207.0 2004-08-30 08 (UTC) 2004-08-30 13 (UTC) Draw Search List
19 206.0 1999-09-14 06 (UTC) 1999-09-14 11 (UTC) Draw Search List
20 202.0 2004-06-20 20 (UTC) 2004-06-21 01 (UTC) Draw Search List
21 199.0 2011-09-02 16 (UTC) 2011-09-02 21 (UTC) Draw Search List
22 197.0 2014-08-01 10 (UTC) 2014-08-01 15 (UTC) Draw Search List
23 189.0 2003-05-30 15 (UTC) 2003-05-30 20 (UTC) Draw Search List
24 176.0 1998-05-16 02 (UTC) 1998-05-16 07 (UTC) Draw Search List
25 172.0 2004-12-04 11 (UTC) 2004-12-04 16 (UTC) Draw Search List
26 170.0 1990-09-17 22 (UTC) 1990-09-18 03 (UTC) Draw Search List
27 166.0 2004-07-31 14 (UTC) 2004-07-31 19 (UTC) Draw Search List
28 164.0 1985-06-23 09 (UTC) 1985-06-23 14 (UTC) Draw Search List
29 161.0 2011-07-18 20 (UTC) 2011-07-19 01 (UTC) Draw Search List
30 160.0 2004-09-29 02 (UTC) 2004-09-29 07 (UTC) Draw Search List
31 158.0 1982-08-26 19 (UTC) 1982-08-27 00 (UTC) Draw Search List
32 156.0 1982-09-24 13 (UTC) 1982-09-24 18 (UTC) Draw Search List
32 156.0 2012-07-11 17 (UTC) 2012-07-11 22 (UTC) Draw Search List
34 155.0 2010-10-02 21 (UTC) 2010-10-03 02 (UTC) Draw Search List
35 154.0 1992-08-08 05 (UTC) 1992-08-08 10 (UTC) Draw Search List
35 154.0 1999-09-23 18 (UTC) 1999-09-23 23 (UTC) Draw Search List
37 153.5 2015-08-24 21 (UTC) 2015-08-25 02 (UTC) Draw Search List
38 150.0 2001-10-09 12 (UTC) 2001-10-09 17 (UTC) Draw Search List
39 149.0 1992-08-18 12 (UTC) 1992-08-18 17 (UTC) Draw Search List
40 146.0 1994-07-25 02 (UTC) 1994-07-25 07 (UTC) Draw Search List
41 144.0 2004-07-31 08 (UTC) 2004-07-31 13 (UTC) Draw Search List
42 141.5 2014-08-09 11 (UTC) 2014-08-09 16 (UTC) Draw Search List
42 141.5 2014-10-13 03 (UTC) 2014-10-13 08 (UTC) Draw Search List
44 141.0 2004-09-06 23 (UTC) 2004-09-07 04 (UTC) Draw Search List
45 139.0 2006-09-17 08 (UTC) 2006-09-17 13 (UTC) Draw Search List
46 136.0 1979-10-18 18 (UTC) 1979-10-18 23 (UTC) Draw Search List
46 136.0 1991-09-27 04 (UTC) 1991-09-27 09 (UTC) Draw Search List
46 136.0 1993-09-03 13 (UTC) 1993-09-03 18 (UTC) Draw Search List
46 136.0 2004-09-12 21 (UTC) 2004-09-13 02 (UTC) Draw Search List
50 135.0 1989-08-02 03 (UTC) 1989-08-02 08 (UTC) Draw Search List

12h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 489.5 2009-08-09 13 (UTC) 2009-08-10 00 (UTC) Draw Search List
2 474.5 2011-09-02 10 (UTC) 2011-09-02 21 (UTC) Draw Search List
3 438.0 2004-07-31 14 (UTC) 2004-08-01 01 (UTC) Draw Search List
4 418.0 2014-08-09 12 (UTC) 2014-08-09 23 (UTC) Draw Search List
5 395.0 2015-07-16 08 (UTC) 2015-07-16 19 (UTC) Draw Search List
6 386.5 2011-07-18 20 (UTC) 2011-07-19 07 (UTC) Draw Search List
7 379.0 2004-10-19 20 (UTC) 2004-10-20 07 (UTC) Draw Search List
8 364.0 2003-08-08 04 (UTC) 2003-08-08 15 (UTC) Draw Search List
9 363.0 2007-07-14 02 (UTC) 2007-07-14 13 (UTC) Draw Search List
10 340.0 1999-09-14 04 (UTC) 1999-09-14 15 (UTC) Draw Search List
11 328.0 1987-10-16 05 (UTC) 1987-10-16 16 (UTC) Draw Search List
12 321.0 1997-09-16 01 (UTC) 1997-09-16 12 (UTC) Draw Search List
13 315.0 2005-09-06 05 (UTC) 2005-09-06 16 (UTC) Draw Search List
14 314.0 1993-08-09 16 (UTC) 1993-08-10 03 (UTC) Draw Search List
15 297.5 2011-09-16 07 (UTC) 2011-09-16 18 (UTC) Draw Search List
16 291.0 2004-08-30 02 (UTC) 2004-08-30 13 (UTC) Draw Search List
17 282.0 1982-08-26 16 (UTC) 1982-08-27 03 (UTC) Draw Search List
18 278.0 1993-11-12 15 (UTC) 1993-11-13 02 (UTC) Draw Search List
19 277.0 2004-07-31 02 (UTC) 2004-07-31 13 (UTC) Draw Search List
20 273.0 1988-08-12 07 (UTC) 1988-08-12 18 (UTC) Draw Search List
21 265.0 2006-08-18 06 (UTC) 2006-08-18 17 (UTC) Draw Search List
22 262.0 2004-09-28 22 (UTC) 2004-09-29 09 (UTC) Draw Search List
23 256.0 1990-09-17 22 (UTC) 1990-09-18 09 (UTC) Draw Search List
24 255.0 1992-08-18 06 (UTC) 1992-08-18 17 (UTC) Draw Search List
25 249.0 2003-05-30 11 (UTC) 2003-05-30 22 (UTC) Draw Search List
26 246.0 2004-06-20 14 (UTC) 2004-06-21 01 (UTC) Draw Search List
27 244.0 1992-08-07 19 (UTC) 1992-08-08 06 (UTC) Draw Search List
28 241.0 2004-12-04 06 (UTC) 2004-12-04 17 (UTC) Draw Search List
29 239.0 1979-10-18 11 (UTC) 1979-10-18 22 (UTC) Draw Search List
29 239.0 1990-09-18 22 (UTC) 1990-09-19 09 (UTC) Draw Search List
31 237.0 1998-05-16 01 (UTC) 1998-05-16 12 (UTC) Draw Search List
32 230.0 2014-08-01 05 (UTC) 2014-08-01 16 (UTC) Draw Search List
33 229.0 1990-08-21 17 (UTC) 1990-08-22 04 (UTC) Draw Search List
34 228.0 1982-09-24 09 (UTC) 1982-09-24 20 (UTC) Draw Search List
35 225.5 2015-08-24 20 (UTC) 2015-08-25 07 (UTC) Draw Search List
36 224.0 2010-10-02 19 (UTC) 2010-10-03 06 (UTC) Draw Search List
37 218.0 1999-09-23 14 (UTC) 1999-09-24 01 (UTC) Draw Search List
38 212.0 2001-10-09 07 (UTC) 2001-10-09 18 (UTC) Draw Search List
39 210.0 1994-07-25 00 (UTC) 1994-07-25 11 (UTC) Draw Search List
39 210.0 2004-09-06 22 (UTC) 2004-09-07 09 (UTC) Draw Search List
41 209.5 2014-10-12 20 (UTC) 2014-10-13 07 (UTC) Draw Search List
42 209.0 2005-09-05 05 (UTC) 2005-09-05 16 (UTC) Draw Search List
43 203.0 1991-09-27 02 (UTC) 1991-09-27 13 (UTC) Draw Search List
44 199.0 1989-08-01 22 (UTC) 1989-08-02 09 (UTC) Draw Search List
45 191.0 2012-09-16 21 (UTC) 2012-09-17 08 (UTC) Draw Search List
46 189.5 2011-09-20 08 (UTC) 2011-09-20 19 (UTC) Draw Search List
47 189.0 1998-06-18 23 (UTC) 1998-06-19 10 (UTC) Draw Search List
48 185.0 2011-09-01 22 (UTC) 2011-09-02 09 (UTC) Draw Search List
49 184.0 2009-08-09 01 (UTC) 2009-08-09 12 (UTC) Draw Search List
50 183.5 2010-06-25 19 (UTC) 2010-06-26 06 (UTC) Draw Search List

24h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 721.5 2011-09-02 02 (UTC) 2011-09-03 01 (UTC) Draw Search List
2 715.0 2004-07-31 02 (UTC) 2004-08-01 01 (UTC) Draw Search List
3 678.0 2009-08-09 00 (UTC) 2009-08-09 23 (UTC) Draw Search List
4 586.5 2011-07-18 18 (UTC) 2011-07-19 17 (UTC) Draw Search List
5 549.5 2014-08-09 00 (UTC) 2014-08-09 23 (UTC) Draw Search List
6 533.0 2007-07-13 17 (UTC) 2007-07-14 16 (UTC) Draw Search List
7 480.0 2003-08-07 16 (UTC) 2003-08-08 15 (UTC) Draw Search List
8 465.0 1997-09-15 15 (UTC) 1997-09-16 14 (UTC) Draw Search List
9 456.0 2015-07-15 20 (UTC) 2015-07-16 19 (UTC) Draw Search List
10 428.0 2005-09-05 15 (UTC) 2005-09-06 14 (UTC) Draw Search List
11 395.5 2011-09-16 02 (UTC) 2011-09-17 01 (UTC) Draw Search List
12 394.0 2004-10-19 08 (UTC) 2004-10-20 07 (UTC) Draw Search List
13 390.0 1982-08-26 09 (UTC) 1982-08-27 08 (UTC) Draw Search List
14 387.0 1999-09-14 00 (UTC) 1999-09-14 23 (UTC) Draw Search List
15 377.0 1990-09-17 22 (UTC) 1990-09-18 21 (UTC) Draw Search List
16 375.0 1992-08-17 20 (UTC) 1992-08-18 19 (UTC) Draw Search List
17 369.0 1993-08-09 09 (UTC) 1993-08-10 08 (UTC) Draw Search List
18 364.0 2004-08-29 14 (UTC) 2004-08-30 13 (UTC) Draw Search List
19 357.0 1987-10-15 18 (UTC) 1987-10-16 17 (UTC) Draw Search List
20 355.0 2004-09-06 06 (UTC) 2004-09-07 05 (UTC) Draw Search List
21 354.0 2006-08-17 19 (UTC) 2006-08-18 18 (UTC) Draw Search List
22 333.0 1993-11-12 03 (UTC) 1993-11-13 02 (UTC) Draw Search List
23 332.0 1979-10-18 00 (UTC) 1979-10-18 23 (UTC) Draw Search List
24 329.0 1991-09-26 12 (UTC) 1991-09-27 11 (UTC) Draw Search List
25 327.0 1992-08-07 14 (UTC) 1992-08-08 13 (UTC) Draw Search List
26 315.0 2004-09-28 10 (UTC) 2004-09-29 09 (UTC) Draw Search List
27 311.0 1990-08-21 10 (UTC) 1990-08-22 09 (UTC) Draw Search List
28 309.0 2012-09-16 11 (UTC) 2012-09-17 10 (UTC) Draw Search List
29 294.0 1994-07-24 19 (UTC) 1994-07-25 18 (UTC) Draw Search List
30 289.0 1989-08-01 13 (UTC) 1989-08-02 12 (UTC) Draw Search List
30 289.0 2001-09-13 17 (UTC) 2001-09-14 16 (UTC) Draw Search List
30 289.0 2003-05-30 08 (UTC) 2003-05-31 07 (UTC) Draw Search List
33 285.0 1998-05-15 17 (UTC) 1998-05-16 14 (UTC) Draw Search List
34 284.0 2000-09-14 05 (UTC) 2000-09-15 04 (UTC) Draw Search List
34 284.0 2004-06-20 02 (UTC) 2004-06-21 01 (UTC) Draw Search List
36 283.0 2014-10-12 11 (UTC) 2014-10-13 10 (UTC) Draw Search List
37 282.0 1988-08-11 19 (UTC) 1988-08-12 18 (UTC) Draw Search List
38 281.0 1988-06-02 05 (UTC) 1988-06-03 04 (UTC) Draw Search List
39 279.0 1998-10-16 16 (UTC) 1998-10-17 15 (UTC) Draw Search List
40 272.0 1982-09-24 03 (UTC) 1982-09-25 02 (UTC) Draw Search List
41 270.0 2004-09-12 03 (UTC) 2004-09-13 02 (UTC) Draw Search List
42 264.0 1993-07-26 11 (UTC) 1993-07-27 10 (UTC) Draw Search List
43 263.0 1994-09-28 11 (UTC) 1994-09-29 10 (UTC) Draw Search List
44 261.0 1999-07-26 18 (UTC) 1999-07-27 17 (UTC) Draw Search List
45 258.5 2014-08-01 04 (UTC) 2014-08-01 23 (UTC) Draw Search List
46 257.0 1979-06-26 14 (UTC) 1979-06-27 13 (UTC) Draw Search List
46 257.0 2010-06-25 09 (UTC) 2010-06-26 08 (UTC) Draw Search List
48 256.5 2011-09-20 02 (UTC) 2011-09-21 01 (UTC) Draw Search List
49 256.0 1990-09-18 22 (UTC) 1990-09-19 13 (UTC) Draw Search List
50 254.0 2004-12-04 04 (UTC) 2004-12-05 03 (UTC) Draw Search List

48h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 936.0 2004-07-31 00 (UTC) 2004-08-01 23 (UTC) Draw Search List
2 798.5 2011-09-01 11 (UTC) 2011-09-03 10 (UTC) Draw Search List
3 788.0 2011-07-17 18 (UTC) 2011-07-19 17 (UTC) Draw Search List
4 780.5 2009-08-08 12 (UTC) 2009-08-10 11 (UTC) Draw Search List
5 719.0 2014-08-08 01 (UTC) 2014-08-10 00 (UTC) Draw Search List
6 695.0 2005-09-04 20 (UTC) 2005-09-06 19 (UTC) Draw Search List
7 687.0 1990-09-17 11 (UTC) 1990-09-19 10 (UTC) Draw Search List
8 600.0 2007-07-12 17 (UTC) 2007-07-14 16 (UTC) Draw Search List
9 556.0 1993-08-08 06 (UTC) 1993-08-10 05 (UTC) Draw Search List
10 506.0 2003-08-07 06 (UTC) 2003-08-09 05 (UTC) Draw Search List
11 503.5 2011-09-15 20 (UTC) 2011-09-17 19 (UTC) Draw Search List
12 497.0 2004-09-05 12 (UTC) 2004-09-07 11 (UTC) Draw Search List
13 491.0 1997-09-14 16 (UTC) 1997-09-16 15 (UTC) Draw Search List
14 471.0 2015-07-15 09 (UTC) 2015-07-17 08 (UTC) Draw Search List
15 452.0 1982-08-25 17 (UTC) 1982-08-27 16 (UTC) Draw Search List
15 452.0 1999-07-26 05 (UTC) 1999-07-28 04 (UTC) Draw Search List
17 446.0 2004-10-18 12 (UTC) 2004-10-20 07 (UTC) Draw Search List
18 436.0 2004-08-28 16 (UTC) 2004-08-30 15 (UTC) Draw Search List
19 434.0 2000-09-13 20 (UTC) 2000-09-15 19 (UTC) Draw Search List
20 432.0 1992-08-17 20 (UTC) 1992-08-19 19 (UTC) Draw Search List
21 429.0 2006-08-16 19 (UTC) 2006-08-18 18 (UTC) Draw Search List
22 414.5 2012-09-15 18 (UTC) 2012-09-17 17 (UTC) Draw Search List
23 406.0 1991-09-25 15 (UTC) 1991-09-27 14 (UTC) Draw Search List
24 403.0 2002-08-29 20 (UTC) 2002-08-31 19 (UTC) Draw Search List
25 400.0 1999-09-13 21 (UTC) 1999-09-15 20 (UTC) Draw Search List
26 384.0 1994-07-24 14 (UTC) 1994-07-26 13 (UTC) Draw Search List
27 376.0 1979-10-17 07 (UTC) 1979-10-19 00 (UTC) Draw Search List
28 375.0 1993-11-11 05 (UTC) 1993-11-13 04 (UTC) Draw Search List
29 371.0 1990-08-21 07 (UTC) 1990-08-23 06 (UTC) Draw Search List
30 364.0 1987-10-14 18 (UTC) 1987-10-16 17 (UTC) Draw Search List
31 360.0 1989-07-31 14 (UTC) 1989-08-02 13 (UTC) Draw Search List
32 349.0 2004-09-11 04 (UTC) 2004-09-13 03 (UTC) Draw Search List
33 342.0 1988-06-01 13 (UTC) 1988-06-03 12 (UTC) Draw Search List
33 342.0 1988-08-12 03 (UTC) 1988-08-14 02 (UTC) Draw Search List
35 333.0 1993-07-26 02 (UTC) 1993-07-28 01 (UTC) Draw Search List
36 332.0 2004-09-27 11 (UTC) 2004-09-29 10 (UTC) Draw Search List
37 330.0 2004-06-19 07 (UTC) 2004-06-21 02 (UTC) Draw Search List
38 329.0 1992-08-07 15 (UTC) 1992-08-09 14 (UTC) Draw Search List
39 328.5 2010-06-25 01 (UTC) 2010-06-27 00 (UTC) Draw Search List
40 327.0 1998-09-20 05 (UTC) 1998-09-22 04 (UTC) Draw Search List
41 321.0 2001-09-13 13 (UTC) 2001-09-15 05 (UTC) Draw Search List
42 309.0 1998-10-15 16 (UTC) 1998-10-17 15 (UTC) Draw Search List
43 306.0 2003-05-29 08 (UTC) 2003-05-31 07 (UTC) Draw Search List
44 302.0 1999-08-01 05 (UTC) 1999-08-03 04 (UTC) Draw Search List
45 301.0 1994-09-27 12 (UTC) 1994-09-29 11 (UTC) Draw Search List
46 300.0 1980-08-08 04 (UTC) 1980-08-10 03 (UTC) Draw Search List
47 295.0 1979-06-26 17 (UTC) 1979-06-28 16 (UTC) Draw Search List
47 295.0 1998-07-24 17 (UTC) 1998-07-26 16 (UTC) Draw Search List
49 293.0 2013-10-23 02 (UTC) 2013-10-25 01 (UTC) Draw Search List
50 292.0 1983-09-26 09 (UTC) 1983-09-28 08 (UTC) Draw Search List

72h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 980.0 2004-07-30 17 (UTC) 2004-08-02 16 (UTC) Draw Search List
2 863.0 1990-09-16 14 (UTC) 1990-09-19 13 (UTC) Draw Search List
3 813.5 2011-08-31 13 (UTC) 2011-09-03 12 (UTC) Draw Search List
4 808.5 2011-07-17 10 (UTC) 2011-07-20 09 (UTC) Draw Search List
5 783.5 2009-08-07 17 (UTC) 2009-08-10 16 (UTC) Draw Search List
6 777.0 2005-09-03 22 (UTC) 2005-09-06 21 (UTC) Draw Search List
7 731.5 2014-08-07 04 (UTC) 2014-08-10 03 (UTC) Draw Search List
8 627.0 2007-07-12 04 (UTC) 2007-07-15 03 (UTC) Draw Search List
9 598.0 1993-08-07 19 (UTC) 1993-08-10 18 (UTC) Draw Search List
10 538.0 2004-09-04 14 (UTC) 2004-09-07 13 (UTC) Draw Search List
11 530.5 2011-09-15 13 (UTC) 2011-09-18 12 (UTC) Draw Search List
12 521.5 2014-08-01 04 (UTC) 2014-08-04 03 (UTC) Draw Search List
13 507.0 1997-09-13 18 (UTC) 1997-09-16 17 (UTC) Draw Search List
13 507.0 2003-08-06 21 (UTC) 2003-08-09 20 (UTC) Draw Search List
15 505.0 2002-08-29 02 (UTC) 2002-09-01 01 (UTC) Draw Search List
16 503.0 2000-09-12 20 (UTC) 2000-09-15 19 (UTC) Draw Search List
17 502.0 1999-07-25 09 (UTC) 1999-07-28 08 (UTC) Draw Search List
18 496.5 2012-09-14 15 (UTC) 2012-09-17 14 (UTC) Draw Search List
19 492.0 1992-08-17 07 (UTC) 1992-08-20 06 (UTC) Draw Search List
20 487.0 2015-07-15 23 (UTC) 2015-07-18 22 (UTC) Draw Search List
21 464.0 2006-08-16 12 (UTC) 2006-08-19 11 (UTC) Draw Search List
22 453.0 1982-08-24 18 (UTC) 1982-08-27 16 (UTC) Draw Search List
23 448.0 1999-07-31 09 (UTC) 1999-08-03 08 (UTC) Draw Search List
24 446.0 2004-10-18 12 (UTC) 2004-10-20 07 (UTC) Draw Search List
25 439.5 2011-09-18 13 (UTC) 2011-09-21 12 (UTC) Draw Search List
26 436.5 2012-06-18 17 (UTC) 2012-06-21 16 (UTC) Draw Search List
27 424.0 1979-06-26 14 (UTC) 1979-06-29 13 (UTC) Draw Search List
28 414.0 1998-09-18 06 (UTC) 1998-09-21 05 (UTC) Draw Search List
28 414.0 1999-09-13 10 (UTC) 1999-09-16 09 (UTC) Draw Search List
30 412.0 1993-11-10 05 (UTC) 1993-11-13 04 (UTC) Draw Search List
31 406.0 1991-09-24 15 (UTC) 1991-09-27 14 (UTC) Draw Search List
32 394.0 1994-07-23 15 (UTC) 1994-07-26 14 (UTC) Draw Search List
33 393.0 1989-07-31 02 (UTC) 1989-08-03 01 (UTC) Draw Search List
34 380.0 1987-10-13 18 (UTC) 1987-10-16 17 (UTC) Draw Search List
34 380.0 1998-06-18 21 (UTC) 1998-06-21 20 (UTC) Draw Search List
36 376.0 1979-10-17 07 (UTC) 1979-10-19 00 (UTC) Draw Search List
37 375.0 1990-08-20 09 (UTC) 1990-08-23 08 (UTC) Draw Search List
38 371.0 1980-08-07 19 (UTC) 1980-08-10 18 (UTC) Draw Search List
38 371.0 2004-08-29 14 (UTC) 2004-09-01 13 (UTC) Draw Search List
40 368.0 1988-08-12 03 (UTC) 1988-08-15 02 (UTC) Draw Search List
40 368.0 1998-10-14 16 (UTC) 1998-10-17 15 (UTC) Draw Search List
42 367.0 1988-05-31 16 (UTC) 1988-06-03 15 (UTC) Draw Search List
43 350.0 2004-09-10 14 (UTC) 2004-09-13 13 (UTC) Draw Search List
44 349.0 1989-07-25 02 (UTC) 1989-07-28 01 (UTC) Draw Search List
45 341.0 1998-07-23 18 (UTC) 1998-07-26 17 (UTC) Draw Search List
46 339.0 2013-10-22 15 (UTC) 2013-10-25 14 (UTC) Draw Search List
47 338.5 2010-07-11 00 (UTC) 2010-07-13 23 (UTC) Draw Search List
48 335.0 1995-07-02 03 (UTC) 1995-07-05 02 (UTC) Draw Search List
49 334.0 2004-09-26 19 (UTC) 2004-09-29 18 (UTC) Draw Search List
50 332.0 1979-09-01 04 (UTC) 1979-09-04 03 (UTC) Draw Search List

Daily Precipitation (JST)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 579.0 2011-07-18 16 (UTC) 2011-07-19 15 (UTC) Draw Search List
2 531.0 2007-07-13 16 (UTC) 2007-07-14 15 (UTC) Draw Search List
3 512.0 2004-07-31 16 (UTC) 2004-08-01 15 (UTC) Draw Search List
4 480.0 2003-08-07 16 (UTC) 2003-08-08 15 (UTC) Draw Search List
5 472.5 2011-09-01 16 (UTC) 2011-09-02 15 (UTC) Draw Search List
6 463.0 1997-09-15 16 (UTC) 1997-09-16 15 (UTC) Draw Search List
7 461.0 2009-08-09 16 (UTC) 2009-08-10 15 (UTC) Draw Search List
8 414.0 2005-09-05 16 (UTC) 2005-09-06 15 (UTC) Draw Search List
9 391.0 2004-07-30 16 (UTC) 2004-07-31 15 (UTC) Draw Search List
10 381.0 2004-10-19 16 (UTC) 2004-10-20 15 (UTC) Draw Search List
11 372.0 1999-09-13 16 (UTC) 1999-09-14 15 (UTC) Draw Search List
12 361.0 2015-07-15 16 (UTC) 2015-07-16 15 (UTC) Draw Search List
13 358.0 1993-08-09 16 (UTC) 1993-08-10 15 (UTC) Draw Search List
14 354.0 2004-08-29 16 (UTC) 2004-08-30 15 (UTC) Draw Search List
15 346.0 1990-09-17 16 (UTC) 1990-09-18 15 (UTC) Draw Search List
16 339.0 1987-10-15 16 (UTC) 1987-10-16 15 (UTC) Draw Search List
17 338.0 2014-08-09 16 (UTC) 2014-08-10 15 (UTC) Draw Search List
18 327.0 1992-08-07 16 (UTC) 1992-08-08 15 (UTC) Draw Search List
19 325.0 1982-08-26 16 (UTC) 1982-08-27 15 (UTC) Draw Search List
20 323.5 2011-09-02 16 (UTC) 2011-09-03 15 (UTC) Draw Search List
21 321.0 1990-09-18 16 (UTC) 1990-09-19 15 (UTC) Draw Search List
22 309.5 2009-08-08 16 (UTC) 2009-08-09 15 (UTC) Draw Search List
23 304.0 2011-09-19 16 (UTC) 2011-09-20 15 (UTC) Draw Search List
24 301.0 1992-08-17 16 (UTC) 1992-08-18 15 (UTC) Draw Search List
25 292.0 1991-09-26 16 (UTC) 1991-09-27 15 (UTC) Draw Search List
25 292.0 2004-09-28 16 (UTC) 2004-09-29 15 (UTC) Draw Search List
25 292.0 2011-09-15 16 (UTC) 2011-09-16 15 (UTC) Draw Search List
28 285.0 1998-05-15 16 (UTC) 1998-05-16 15 (UTC) Draw Search List
29 279.0 1993-11-12 16 (UTC) 1993-11-13 15 (UTC) Draw Search List
29 279.0 1998-10-16 16 (UTC) 1998-10-17 15 (UTC) Draw Search List
31 278.5 2012-09-16 16 (UTC) 2012-09-17 15 (UTC) Draw Search List
32 278.0 2001-09-13 16 (UTC) 2001-09-14 15 (UTC) Draw Search List
33 277.0 2006-08-17 16 (UTC) 2006-08-18 15 (UTC) Draw Search List
34 276.0 2014-08-08 16 (UTC) 2014-08-09 15 (UTC) Draw Search List
35 275.0 2004-09-06 16 (UTC) 2004-09-07 15 (UTC) Draw Search List
36 270.0 2014-10-12 16 (UTC) 2014-10-13 15 (UTC) Draw Search List
37 269.0 1990-08-21 16 (UTC) 1990-08-22 15 (UTC) Draw Search List
38 266.0 1989-08-01 16 (UTC) 1989-08-02 15 (UTC) Draw Search List
38 266.0 1994-07-24 16 (UTC) 1994-07-25 15 (UTC) Draw Search List
40 264.0 2005-09-04 16 (UTC) 2005-09-05 15 (UTC) Draw Search List
41 260.0 1993-07-26 16 (UTC) 1993-07-27 15 (UTC) Draw Search List
42 254.0 1979-06-26 16 (UTC) 1979-06-27 15 (UTC) Draw Search List
43 251.5 2015-08-24 16 (UTC) 2015-08-25 15 (UTC) Draw Search List
44 244.0 2010-06-25 16 (UTC) 2010-06-26 15 (UTC) Draw Search List
45 238.0 2010-10-02 16 (UTC) 2010-10-03 15 (UTC) Draw Search List
46 234.0 1999-07-31 16 (UTC) 1999-08-01 15 (UTC) Draw Search List
47 233.0 2004-06-20 16 (UTC) 2004-06-21 15 (UTC) Draw Search List
48 231.0 1999-07-26 16 (UTC) 1999-07-27 15 (UTC) Draw Search List
49 228.5 2014-07-31 16 (UTC) 2014-08-01 15 (UTC) Draw Search List
50 227.5 2012-06-20 16 (UTC) 2012-06-21 15 (UTC) Draw Search List

Daily Precipitation (UTC)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 698.5 2011-09-02 01 (UTC) 2011-09-03 00 (UTC) Draw Search List
2 693.0 2004-07-31 01 (UTC) 2004-08-01 00 (UTC) Draw Search List
3 673.5 2009-08-09 01 (UTC) 2009-08-10 00 (UTC) Draw Search List
4 549.0 2014-08-09 01 (UTC) 2014-08-10 00 (UTC) Draw Search List
5 454.5 2015-07-16 01 (UTC) 2015-07-17 00 (UTC) Draw Search List
6 424.0 2007-07-14 01 (UTC) 2007-07-15 00 (UTC) Draw Search List
7 414.0 2011-07-19 01 (UTC) 2011-07-20 00 (UTC) Draw Search List
8 392.5 2011-09-16 01 (UTC) 2011-09-17 00 (UTC) Draw Search List
9 384.0 1999-09-14 01 (UTC) 1999-09-15 00 (UTC) Draw Search List
9 384.0 2003-08-08 01 (UTC) 2003-08-09 00 (UTC) Draw Search List
11 379.0 2005-09-06 01 (UTC) 2005-09-07 00 (UTC) Draw Search List
12 357.0 1997-09-16 01 (UTC) 1997-09-17 00 (UTC) Draw Search List
13 345.0 1992-08-18 01 (UTC) 1992-08-19 00 (UTC) Draw Search List
14 342.0 1987-10-16 01 (UTC) 1987-10-17 00 (UTC) Draw Search List
15 331.0 1979-10-18 01 (UTC) 1979-10-19 00 (UTC) Draw Search List
16 321.0 1990-09-18 01 (UTC) 1990-09-19 00 (UTC) Draw Search List
17 310.0 2006-08-18 01 (UTC) 2006-08-19 00 (UTC) Draw Search List
18 307.0 2011-07-18 01 (UTC) 2011-07-19 00 (UTC) Draw Search List
19 305.0 1982-08-26 01 (UTC) 1982-08-27 00 (UTC) Draw Search List
20 301.0 2004-08-30 01 (UTC) 2004-08-31 00 (UTC) Draw Search List
21 300.0 1993-11-12 01 (UTC) 1993-11-13 00 (UTC) Draw Search List
22 296.0 2005-09-05 01 (UTC) 2005-09-06 00 (UTC) Draw Search List
23 294.0 2004-10-20 01 (UTC) 2004-10-21 00 (UTC) Draw Search List
24 284.0 2014-08-01 01 (UTC) 2014-08-02 00 (UTC) Draw Search List
25 282.0 1988-08-12 01 (UTC) 1988-08-13 00 (UTC) Draw Search List
26 277.0 2004-09-06 01 (UTC) 2004-09-07 00 (UTC) Draw Search List
27 271.0 2003-05-30 01 (UTC) 2003-05-31 00 (UTC) Draw Search List
28 269.0 1982-09-24 01 (UTC) 1982-09-25 00 (UTC) Draw Search List
29 260.0 1994-07-25 01 (UTC) 1994-07-26 00 (UTC) Draw Search List
30 258.5 2011-09-20 01 (UTC) 2011-09-21 00 (UTC) Draw Search List
31 254.0 2004-12-04 01 (UTC) 2004-12-05 00 (UTC) Draw Search List
32 253.0 1998-05-16 01 (UTC) 1998-05-17 00 (UTC) Draw Search List
32 253.0 2004-06-20 01 (UTC) 2004-06-21 00 (UTC) Draw Search List
34 244.5 2008-09-18 01 (UTC) 2008-09-19 00 (UTC) Draw Search List
35 242.0 1988-06-02 01 (UTC) 1988-06-03 00 (UTC) Draw Search List
36 238.0 1993-08-09 01 (UTC) 1993-08-10 00 (UTC) Draw Search List
37 237.0 2004-09-29 01 (UTC) 2004-09-30 00 (UTC) Draw Search List
38 234.0 1999-09-23 01 (UTC) 1999-09-24 00 (UTC) Draw Search List
38 234.0 2000-09-14 01 (UTC) 2000-09-15 00 (UTC) Draw Search List
40 231.0 1989-08-02 01 (UTC) 1989-08-03 00 (UTC) Draw Search List
40 231.0 2004-08-01 01 (UTC) 2004-08-02 00 (UTC) Draw Search List
42 230.0 2004-09-12 01 (UTC) 2004-09-13 00 (UTC) Draw Search List
42 230.0 2013-10-24 01 (UTC) 2013-10-25 00 (UTC) Draw Search List
44 229.0 1979-09-03 01 (UTC) 1979-09-04 00 (UTC) Draw Search List
45 226.0 1980-08-08 01 (UTC) 1980-08-09 00 (UTC) Draw Search List
45 226.0 1990-09-19 01 (UTC) 1990-09-20 00 (UTC) Draw Search List
45 226.0 1999-07-27 01 (UTC) 1999-07-28 00 (UTC) Draw Search List
48 224.0 2001-10-09 01 (UTC) 2001-10-10 00 (UTC) Draw Search List
49 222.0 1999-07-26 01 (UTC) 1999-07-27 00 (UTC) Draw Search List
50 221.0 1992-08-08 01 (UTC) 1992-08-09 00 (UTC) Draw Search List

All AMeDAS Ranking - Top 1000

1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)