Map

Track Data

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-11 11:00:00 NR -16.9000 157.100 998 bom main 820 820 ______O___O___ -5 -17.2000 157.200 998 -16.6000 157.000 1 20 295
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-11 12:00:00 TS -16.7608 156.787 main 848 842 O_____P__OP___ jtwc_sh SH191959 -16.6000 156.700 -5 -16.9750 156.858 998 -17.0000 156.900 TC 35 998 -16.5878 156.747 1 18 290
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-11 15:00:00 TS -16.5068 155.942 main 855 830 P_____P__PP___ SH191959 -16.5558 155.905 -5 -16.3989 155.907 998 -16.5138 155.983 TC 35 998 -16.5445 155.999 1 16 286
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-11 17:00:00 TS -16.3981 155.442 998 bom main 821 812 P_____O__PP___ SH191959 -16.5204 155.419 -5 -16.2000 155.400 998 -16.2745 155.438 TC 35 998 -16.5055 155.523 1 14 281
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-11 18:00:00 TS -16.3727 155.219 main 804 766 O_____P__OP___ jtwc_sh SH191959 -16.5000 155.200 -5 -16.1821 155.201 998 -16.2000 155.200 TC 35 998 -16.4816 155.294 1 11 275
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-11 21:00:00 TS -16.3346 154.654 main 766 733 P_____P__PP___ SH191959 -16.4222 154.648 -5 -16.2927 154.701 998 -16.1490 154.609 TC 35 998 -16.3868 154.663 1 11 276
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-11 23:00:00 TS -16.2864 154.301 998 bom main 733 723 P_____O__PO___ SH191959 -16.3472 154.342 -5 -16.3000 154.300 998 -16.1378 154.222 TC 35 998 -16.3000 154.300 1 11 282
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-12 00:00:00 TS -16.2258 154.107 main 723 666 O_____P__OP___ jtwc_sh SH191959 -16.3000 154.200 -5 -16.1805 153.994 997 -16.1000 154.000 TC 35 998 -16.2485 154.139 1 13 294
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-12 03:00:00 TS -15.9261 153.455 main 666 627 P_____P__PP___ SH191959 -16.0999 153.762 -5 -15.6453 152.945 996 -15.7117 153.079 TC 35 997 -16.0736 153.729 1 14 297
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-12 05:00:00 TS -15.7190 153.059 996 bom main 627 618 P_____O__PP___ SH191959 -15.9605 153.511 -5 -15.3000 152.300 996 -15.4204 152.466 TC 35 996 -15.9538 153.507 1 12 298
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-12 06:00:00 TS -15.6415 152.890 main 608 582 O_____P__OP___ jtwc_sh SH191959 -15.9000 153.400 -5 -15.2103 152.041 996 -15.3000 152.200 TC 35 996 -15.8970 153.409 1 9 291
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-12 09:00:00 TS -15.5127 152.492 main 582 575 P_____P__PP___ SH191959 -15.7624 153.120 -5 -15.1014 151.440 996 -15.1812 151.627 TC 35 996 -15.7560 153.151 1 7 285
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-12 11:00:00 TS -15.4926 152.304 main 575 571 P_____P__PO___ SH191959 -15.7109 152.970 -5 -15.1350 151.191 996 -15.2062 151.391 TC 35 996 -15.7000 153.000 1 5 272
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-12 12:00:00 TS -15.5018 152.228 main 571 568 O_____P__PP___ jtwc_sh SH191959 -15.7000 152.900 -5 -15.1753 151.113 996 -15.2417 151.315 TC 35 996 -15.6923 152.914 1 4 247
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-12 15:00:00 TS -15.5842 152.076 main 578 575 P_____P__PP___ SH191959 -15.7200 152.693 -5 -15.3567 151.068 996 -15.4065 151.245 TC 35 996 -15.7178 152.683 1 3 228
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-12 17:00:00 TS -15.6687 152.040 996 bom main 586 586 P_____O__PP___ SH191959 -15.7697 152.564 -5 -15.5000 151.200 996 -15.5370 151.324 TC 35 996 -15.7673 152.548 1 3 194
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-12 18:00:00 TS -15.7117 152.043 main 586 586 O_____P__OP___ jtwc_sh SH191959 -15.8000 152.500 -5 -15.5593 151.332 996 -15.6000 151.400 TC 35 996 -15.7993 152.485 1 3 157
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-12 21:00:00 TS -15.8392 152.112 main 599 599 P_____P__PP___ SH191959 -15.8850 152.292 -5 -15.7661 151.873 996 -15.7450 151.792 TC 35 996 -15.9149 152.309 1 3 154
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-12 23:00:00 TS -15.9331 152.161 996 bom main 609 600 P_____O__PO___ SH191959 -15.9583 152.161 -5 -15.9000 152.200 996 -15.8491 152.083 TC 35 996 -16.0000 152.200 1 3 164
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-13 00:00:00 TS -15.9765 152.160 main 600 585 O_____P__OP___ jtwc_sh SH191959 -16.0000 152.100 -5 -15.9487 152.265 996 -15.9000 152.200 TC 35 996 -16.0337 152.133 1 3 206
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-13 03:00:00 TS -16.1077 152.067 main 585 563 P_____P__PP___ SH191959 -16.1500 151.935 -5 -16.0620 152.266 996 -16.0312 152.257 TC 35 996 -16.1454 151.941 1 4 222
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-13 06:00:00 TS -16.2342 151.913 main 563 542 O_____P__PP___ jtwc_sh SH191959 -16.3000 151.800 -5 -16.1472 152.076 997 -16.1534 152.118 TC 35 997 -16.2705 151.773 1 4 234
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-13 09:00:00 TS -16.3392 151.740 main 542 532 P_____P__PP___ SH191959 -16.3925 151.663 -5 -16.2313 151.829 997 -16.2738 151.894 TC 35 997 -16.4057 151.649 1 4 234
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-13 11:00:00 TS -16.4145 151.654 998 bom main 532 517 P_____O__PO___ SH191959 -16.4579 151.608 -5 -16.3000 151.700 998 -16.3568 151.754 TC 35 997 -16.5000 151.600 1 3 217
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-13 12:00:00 TS -16.4612 151.644 main 517 514 O_____P__OP___ jtwc_sh SH191959 -16.5000 151.600 -5 -16.3544 151.719 997 -16.4000 151.700 TC 35 998 -16.5515 151.603 1 4 163
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-13 15:00:00 TS -16.6419 151.728 main 514 503 P_____P__PP___ SH191959 -16.7000 151.692 -5 -16.5366 151.829 996 -16.5589 151.764 TC 36 997 -16.7137 151.663 1 4 153
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-13 18:00:00 TS -16.8251 151.835 main 503 492 O_____P__PP___ jtwc_sh SH191959 -16.9000 151.800 -5 -16.7280 151.957 995 -16.7222 151.867 TC 37 996 -16.8751 151.751 1 4 157
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-13 21:00:00 TS -16.9686 151.872 main 492 485 P_____P__PP___ SH191959 -17.0225 151.795 -5 -16.9038 152.026 994 -16.8744 151.936 TC 38 995 -17.0201 151.808 1 3 0
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-13 23:00:00 TS -17.0434 151.842 994 bom main 485 477 P_____O__PO___ SH191959 -17.0776 151.742 -5 -17.0000 152.000 994 -16.9620 151.928 TC 39 994 -17.1000 151.800 1 3 214
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-14 00:00:00 TS -17.0722 151.800 main 477 463 O_____P__OP___ jtwc_sh SH191959 -17.1000 151.700 -5 -17.0324 151.934 993 -17.0000 151.900 TC 40 994 -17.1289 151.764 1 4 249
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-14 03:00:00 TS -17.1369 151.589 main 463 435 P_____P__PP___ SH191959 -17.1575 151.530 -5 -17.1014 151.641 992 -17.0752 151.645 TC 42 992 -17.1929 151.598 1 5 257
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-14 06:00:00 TS -17.1802 151.300 main 435 417 O_____P__PP___ jtwc_sh SH191959 -17.2000 151.300 -5 -17.1426 151.256 990 -17.1233 151.283 TC 45 991 -17.2353 151.364 1 6 262
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-14 09:00:00 TS -17.2181 150.987 main 417 405 P_____P__PP___ SH191959 -17.2425 151.057 -5 -17.1745 150.849 989 -17.1597 150.879 TC 47 989 -17.2715 151.090 1 6 262
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-14 11:00:00 TS -17.2481 150.778 988 bom main 405 390 P_____O__PO___ SH191959 -17.2776 150.886 -5 -17.2000 150.600 988 -17.1851 150.620 TC 49 988 -17.3000 150.900 1 6 260
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-14 12:00:00 TS -17.2686 150.685 main 390 374 O_____P__OP___ jtwc_sh SH191959 -17.3000 150.800 -5 -17.2215 150.507 987 -17.2000 150.500 TC 50 988 -17.3216 150.820 1 5 253
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-14 15:00:00 TS -17.3494 150.435 main 374 353 P_____P__PP___ SH191959 -17.3999 150.558 -5 -17.2918 150.255 986 -17.2635 150.235 TC 51 986 -17.3918 150.571 1 5 251
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-14 18:00:00 TS -17.4342 150.188 main 353 332 O_____P__PP___ jtwc_sh SH191959 -17.5000 150.300 -5 -17.3681 150.034 984 -17.3346 150.005 TC 52 985 -17.4681 150.303 1 5 252
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-14 21:00:00 TS -17.5015 149.937 main 326 321 P_____P__PP___ SH191959 -17.5499 150.022 -5 -17.4472 149.831 983 -17.4135 149.797 TC 53 983 -17.5472 150.011 1 5 255
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-14 23:00:00 TS -17.5461 149.759 982 bom main 321 306 P_____O__PO___ SH191959 -17.5802 149.814 -5 -17.5000 149.700 982 -17.4703 149.665 TC 54 982 -17.6000 149.800 2 5 256
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-15 00:00:00 TS -17.5646 149.664 main 306 291 O_____P__OP___ jtwc_sh SH191959 -17.6000 149.700 -5 -17.5126 149.638 981 -17.5000 149.600 TC 55 982 -17.6104 149.680 2 6 258
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-15 03:00:00 TS -17.6273 149.357 main 291 261 P_____P__PP___ SH191959 -17.7000 149.308 -5 -17.5452 149.463 980 -17.5560 149.417 TC 56 981 -17.6353 149.293 2 6 257
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-15 06:00:00 TS -17.6999 149.043 main 254 231 O_____P__PP___ jtwc_sh SH191959 -17.8000 148.900 -5 -17.5948 149.281 979 -17.6245 149.237 TC 57 980 -17.6799 148.895 2 6 257
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-15 09:00:00 TS -17.7660 148.734 main 225 219 P_____P__PP___ SH191959 -17.8125 148.520 -5 -17.6926 149.070 978 -17.7309 149.038 TC 58 979 -17.7817 148.520 2 6 253
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-15 11:00:00 TS -17.8477 148.536 978 bom main 213 198 P_____O__PO___ SH191959 -17.8517 148.297 -5 -17.8000 148.900 978 -17.8351 148.885 TC 59 978 -17.9000 148.300 1 6 243
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-15 12:00:00 TS -17.9107 148.432 main 198 153 O_____P__OP___ jtwc_sh SH191959 -17.9000 148.200 -5 -17.8711 148.759 977 -17.9000 148.800 TC 60 978 -17.9822 148.203 1 8 230
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-15 15:00:00 TS -18.1941 148.106 main 153 109 P_____P__PP___ SH191959 -18.1899 147.977 -5 -18.1374 148.279 975 -18.1590 148.349 TC 62 976 -18.2940 147.946 1 9 222
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-15 18:00:00 TS -18.5651 147.806 main 98 59 O_____P__PP___ jtwc_sh SH191959 -18.6000 147.800 -5 -18.4667 147.812 973 -18.4795 147.878 TC 65 974 -18.6794 147.740 1 9 214
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-15 21:00:00 TS -18.9701 147.547 main 45 22 P_____P__PP___ SH191959 -19.0350 147.578 -5 -18.8384 147.482 971 -18.8350 147.517 TC 67 972 -19.1070 147.581 1 9 207
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-15 23:00:00 TS -19.2537 147.441 970 bom main 11 0 P_____O__PO___ SH191959 -19.3448 147.450 -5 -19.1000 147.400 970 -19.0789 147.404 TC 69 970 -19.4000 147.500 2 9 197
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-16 00:00:00 TS -19.3945 147.407 main 0 0 O_____P__OP___ jtwc_sh SH191959 -19.5000 147.400 -5 -19.2376 147.392 962 -19.2000 147.400 TC 70 970 -19.5348 147.441 2 8 184
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-16 02:00:00 TS -19.6716 147.415 948 bom main 0 0 P_____O__PP___ SH191959 -19.8054 147.332 -5 -19.5000 147.500 948 -19.4370 147.575 TC 78 962 -19.8102 147.335 2 8 176
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-16 03:00:00 TS -19.8063 147.452 main 0 0 P_____P__PP___ SH191959 -19.9575 147.312 -5 -19.6103 147.654 948 -19.5559 147.693 TC 82 959 -19.9503 147.289 2 8 162
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-16 05:00:00 TS -20.0668 147.547 948 bom main 0 0 P_____O__PP___ SH191959 -20.2557 147.297 -5 -19.8000 148.000 948 4 -19.7885 147.919 TC 90 951 -20.2343 147.222 2 8 164
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-16 06:00:00 TS -20.1916 147.569 main 0 0 O_____P__OP___ jtwc_sh SH191959 -20.4000 147.300 -5 -19.8805 148.044 949 -19.9000 148.000 TC 95 948 -20.3777 147.202 2 7 0
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-16 09:00:00 TS -20.5368 147.523 main 0 0 P_____P__PP___ SH191959 -20.7998 147.275 -5 -20.1036 147.897 955 -20.1699 147.951 TC 90 954 -20.8109 147.216 2 7 183
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-16 11:00:00 TS -20.7802 147.532 960 bom main 0 0 P_____O__PO___ SH191959 -21.0634 147.333 -5 -20.3000 147.800 960 -20.3740 147.895 TC 86 958 -21.1000 147.300 4 8 172
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-16 12:00:00 TS -20.9107 147.589 main 0 0 O_____P__OP___ jtwc_sh SH191959 -21.2000 147.400 -5 -20.4251 147.854 963 -20.5000 147.900 TC 85 960 -21.2286 147.388 4 10 147
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-16 15:00:00 TS -21.3554 147.939 main 0 0 P_____P__PP___ SH191959 -21.6429 147.812 -5 -20.9001 148.156 973 -20.9827 148.155 TC 72 970 -21.6085 147.760 4 12 143
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-16 17:00:00 TS -21.6891 148.228 980 bom main 0 0 P_____O__PP___ SH191959 -21.9476 148.146 -5 -21.3000 148.400 980 -21.3808 148.387 TC 64 976 -21.8695 148.060 4 13 142
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-16 18:00:00 TS -21.8650 148.367 main 0 0 O_____P__OP___ jtwc_sh SH191959 -22.1000 148.300 -5 -21.5189 148.518 981 -21.6000 148.500 TC 60 980 -22.0060 148.215 4 13 148
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-16 21:00:00 TS -22.4214 148.716 main 0 0 P_____P__PP___ SH191959 -22.5199 148.653 -5 -22.2651 148.855 985 -22.3224 148.777 TC 55 984 -22.4548 148.659 4 13 153
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-16 23:00:00 TS -22.8163 148.895 988 bom main 0 0 P_____O__PO___ SH191959 -22.8271 148.831 -5 -22.8000 149.000 988 -22.8381 148.928 TC 51 986 -22.8000 148.900 2 13 160
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-17 00:00:00 TS -23.0187 148.948 main 0 0 O_____P__OP___ jtwc_sh SH191959 -23.0000 148.900 -5 -23.0683 149.031 988 -23.1000 149.000 TC 50 988 -22.9986 148.968 2 13 170
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-17 03:00:00 TS -23.6574 149.048 main 0 0 P_____P___P___ SH191959 -23.6049 149.038 -5 -23.8686 148.990 990 TC -23.6566 149.099 2 13 173
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-17 05:00:00 TS -24.1091 149.087 992 bom main 0 0 P_____O___P___ SH191959 -24.0614 149.083 -5 -24.4000 148.900 992 TC -24.1319 149.142 2 13 174
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-17 06:00:00 TS -24.3253 149.118 main 0 0 O_________P___ jtwc_sh SH191959 -24.3000 149.100 -5 -24.3759 149.155 2 15 176
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-17 09:00:00 TS -25.0719 149.160 main 0 0 P_________P___ SH191959 -25.0500 149.150 -5 -25.1157 149.180 2 15 177
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-17 11:00:00 TS -25.5708 149.187 main 0 0 P_________O___ SH191959 -25.5562 149.180 -5 -25.6000 149.200 2 15 178
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-17 12:00:00 TS -25.8061 149.203 main 0 0 O_________P___ jtwc_sh SH191959 -25.8000 149.200 -5 -25.8182 149.210 2 14 175
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-17 15:00:00 TS -26.4632 149.269 main 0 0 P_________P___ SH191959 -26.4650 149.285 -5 -26.4598 149.238 2 13 174
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-17 18:00:00 TS -27.0989 149.366 main 0 0 O_________P___ jtwc_sh SH191959 -27.1000 149.400 -5 -27.0967 149.297 2 13 172
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-17 21:00:00 TS -27.7392 149.478 main 0 0 P_________P___ SH191959 -27.7348 149.499 -5 -27.7482 149.437 2 13 169
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-17 23:00:00 TS -28.1812 149.609 main 0 0 P_________O___ SH191959 -28.1718 149.614 -5 -28.2000 149.600 2 14 163
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-18 00:00:00 TS -28.4114 149.704 main 0 0 O_________P___ jtwc_sh SH191959 -28.4000 149.700 -5 -28.4343 149.712 2 16 156
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-18 03:00:00 TS -29.1376 150.096 main 0 0 P_________P___ SH191959 -29.1274 150.075 -5 -29.1581 150.138 2 17 152
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-18 06:00:00 TS -29.9027 150.624 main 0 0 O_________P___ jtwc_sh SH191959 -29.9000 150.600 -5 -29.9081 150.673 2 18 148
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-18 09:00:00 TS -30.6928 151.239 main 0 0 P_________P___ SH191959 -30.7001 151.220 -5 -30.6782 151.278 2 19 145
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-18 11:00:00 TS -31.2243 151.682 main 0 0 P_________O___ SH191959 -31.2364 151.673 -5 -31.2000 151.700 1 20 144
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-18 12:00:00 TS -31.4851 151.905 main 0 0 O_________P___ jtwc_sh SH191959 -31.5000 151.900 -5 -31.4629 151.913 1 19 144
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-18 15:00:00 TS -32.2604 152.556 main 9 9 P_________P___ SH191959 -32.2629 152.558 -5 -32.2578 152.553 1 19 145
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-18 18:00:00 TS -33.0357 153.200 main 93 93 O_________P___ jtwc_sh SH191959 -33.0000 153.200 -5 -33.0595 153.201 1 19 146
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-18 21:00:00 NR -33.8641 153.857 main 206 206 __________P___ SH191959 -5 -33.8641 153.857 1 20 146
1959042S17157 1959 18 SP EA CONNIE 1959-02-18 23:00:00 NR -34.4000 154.300 main 271 __________O___ SH191959 -5 -34.4000 154.300 1 20 146

Digital Typhoon Data and Search

About IBTrACS Database

This database is a web-friendly format of International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS), a global best track data archive curated by NOAA dating back to 1842.

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2023-12-08