Map

Track Data

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-01-31 23:30:00 NR -15.1000 136.900 999 bom main 79 79 ______O_______ -5 -15.1000 136.900 999 17 73
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-01 00:00:00 TS -15.0592 137.039 main 84 79 O_____P__O____ jtwc_sh SH131971 -15.0000 137.200 25 -1 -15.0980 136.949 998 -15.1000 136.900 TC 30 999 7 82
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-01 03:00:00 TS -15.0438 137.305 main 84 84 P_____P__P____ SH131971 -14.9701 137.405 25 -1 -15.0902 137.239 997 -15.1217 137.204 TC 32 998 5 91
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-01 06:00:00 TS -15.0689 137.559 main 109 109 O_____P__P__O_ jtwc_sh SH131971 -15.0000 137.600 25 -1 -15.1003 137.528 996 -15.1546 137.507 TC 35 997 -15.1000 137.600 TC 35 997 5 100
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-01 08:00:00 TS -15.1159 137.726 main 114 114 P_____P__PO_P_ SH131971 -15.0762 137.722 25 -1 -15.1249 137.718 996 -15.1884 137.707 TC 36 996 -15.1000 137.700 1 25 -15.1196 137.804 TC 36 996 5 108
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-01 09:00:00 TS -15.1487 137.814 main 119 109 P_____P__PP_P_ SH131971 -15.1274 137.785 25 -1 -15.1442 137.813 995 -15.2102 137.806 TC 37 996 -15.1436 137.812 1 24 -15.1326 137.905 TC 37 996 6 113
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-01 11:00:00 TS -15.2252 137.995 995 bom main 116 109 P_____O__PP_P_ SH131971 -15.2421 137.922 25 -1 -15.2000 138.000 995 -15.2655 138.003 TC 39 995 -15.2318 138.032 1 23 -15.1715 138.103 TC 39 995 6 114
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-01 12:00:00 TS -15.2691 138.088 main 109 109 O_____P__OP_O_ jtwc_sh SH131971 -15.3000 138.000 25 -1 -15.2374 138.092 994 -15.3000 138.100 TC 40 995 -15.2770 138.137 1 23 -15.2000 138.200 TC 40 995 6 117
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-01 15:00:00 TS -15.4104 138.378 main 116 116 P_____P__PP_P_ SH131971 -15.4501 138.322 22 -1 -15.3826 138.353 993 -15.4321 138.379 TC 42 993 -15.4198 138.419 1 22 -15.3275 138.472 TC 42 993 6 119
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-01 17:00:00 TS -15.5173 138.546 992 bom main 116 117 P_____O__PP_P_ SH131971 -15.5501 138.523 20 -1 -15.5000 138.500 992 -15.5406 138.536 TC 44 992 -15.5241 138.565 1 21 -15.4390 138.631 TC 44 992 6 125
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-01 18:00:00 TS -15.5730 138.616 main 117 117 O_____P__OP_O_ jtwc_sh SH131971 -15.6000 138.600 20 -1 -15.5583 138.575 992 -15.6000 138.600 TC 45 992 -15.5799 138.623 1 20 -15.5000 138.700 TC 45 992 5 135
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-01 20:00:00 TS -15.6893 138.725 main 120 113 P_____P__PO_P_ SH131971 -15.6999 138.695 20 -1 -15.6850 138.702 992 -15.7308 138.718 TC 45 992 -15.7000 138.700 1 20 -15.6200 138.843 TC 45 992 5 142
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-01 21:00:00 TS -15.7505 138.761 main 113 102 P_____P__PP_P_ SH131971 -15.7499 138.718 20 -1 -15.7533 138.750 992 -15.8000 138.760 TC 45 992 -15.7647 138.717 1 20 -15.6850 138.902 TC 45 992 4 165
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-01 23:00:00 TS -15.8766 138.790 992 bom main 102 102 P_____O__PP_P_ SH131971 -15.8500 138.719 20 -1 -15.9000 138.800 992 -15.9364 138.803 TC 45 992 -15.8985 138.712 1 21 -15.8250 138.984 TC 45 992 4 176
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-02 00:00:00 TS -15.9439 138.784 main 102 67 O_____P__OP_O_ jtwc_sh SH131971 -15.9000 138.700 20 -1 -15.9986 138.811 991 -16.0000 138.800 TC 45 992 -15.9648 138.691 1 21 -15.9000 139.000 TC 45 992 5 196
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-02 03:00:00 TS -16.1643 138.703 main 67 55 P_____P__PP_P_ SH131971 -16.0725 138.603 22 -1 -16.2910 138.741 990 -16.2024 138.725 TC 45 991 -16.1453 138.564 1 22 -16.2024 138.983 TC 45 991 5 211
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-02 05:00:00 TS -16.2694 138.577 990 bom main 55 55 P_____O__PP_P_ SH131971 -16.1671 138.478 24 -1 -16.4000 138.600 990 -16.2868 138.592 TC 45 990 -16.2360 138.437 1 23 -16.3596 138.881 TC 45 990 5 237
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-02 06:00:00 TS -16.2955 138.493 main 55 46 O_____P__OP_O_ jtwc_sh SH131971 -16.2000 138.400 25 -1 -16.4046 138.492 989 -16.3000 138.500 TC 45 990 -16.2683 138.363 1 24 -16.4000 138.800 TC 45 990 6 266
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-02 08:00:00 TS -16.2904 138.283 main 46 39 P_____P__PO_P_ SH131971 -16.2455 138.224 26 -1 -16.3354 138.220 989 -16.2476 138.262 TC 46 989 -16.3000 138.200 1 25 -16.3688 138.570 TC 46 989 6 276
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-02 09:00:00 TS -16.2620 138.165 main 39 21 P_____P__PP_P_ SH131971 -16.2525 138.123 27 -1 -16.2702 138.073 989 -16.1952 138.122 TC 47 989 -16.2842 138.120 1 26 -16.3177 138.430 TC 47 989 7 289
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-02 11:00:00 TS -16.1700 137.921 989 bom main 21 15 P_____O__PP_P_ SH131971 -16.2307 137.908 29 -1 -16.1000 137.800 989 -16.0658 137.835 TC 49 989 -16.2162 137.938 1 29 -16.1768 138.138 TC 49 989 8 294
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-02 12:00:00 TS -16.1106 137.806 main 15 11 O_____P__OP_O_ jtwc_sh SH131971 -16.2000 137.800 30 -1 -15.9955 137.695 988 -16.0000 137.700 TC 50 989 -16.1680 137.838 1 31 -16.1000 138.000 TC 50 989 7 301
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-02 14:00:00 TS -15.9773 137.593 986 bom main 22 22 P_____O__PP_P_ SH131971 -16.0820 137.594 35 0 -15.8000 137.500 986 -15.8891 137.468 TC 51 987 -16.0529 137.629 1 34 -15.9582 137.773 TC 51 987 7 303
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-02 15:00:00 TS -15.9117 137.489 main 24 22 P_____P__PP_P_ SH131971 -16.0075 137.492 37 0 -15.7454 137.395 985 -15.8350 137.363 TC 52 986 -15.9899 137.522 1 36 -15.8849 137.670 TC 52 986 7 302
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-02 17:00:00 TS -15.7956 137.293 984 bom main 24 22 P_____O__PP_P_ SH131971 -15.8600 137.294 42 0 -15.7000 137.200 984 4 -15.7386 137.178 TC 54 984 -15.8630 137.306 1 39 -15.7521 137.483 TC 54 984 6 300
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-02 18:00:00 TS -15.7499 137.204 main 33 33 O_____P__OP_O_ jtwc_sh SH131971 -15.8000 137.200 45 0 -15.6962 137.124 984 -15.7000 137.100 TC 55 984 -15.8031 137.201 1 40 -15.7000 137.400 TC 55 984 5 293
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-02 20:00:00 TS -15.6949 137.047 984 bom main 33 33 P_____O__PO_P_ SH131971 -15.7429 137.020 43 0 -15.7000 137.000 984 -15.6463 136.987 TC 53 984 -15.7000 137.000 2 44 -15.6375 137.256 TC 55 984 5 289
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-02 21:00:00 TS -15.6752 136.980 main 33 24 P_____P__PP_P_ SH131971 -15.7275 136.935 42 0 -15.6741 136.944 984 -15.6288 136.942 TC 52 985 -15.6734 136.934 2 42 -15.6199 137.193 TC 55 984 4 284
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-02 23:30:00 TS -15.6401 136.820 986 bom main 24 24 P_____O__PP_P_ SH131971 -15.7046 136.737 40 0 -15.6000 136.800 986 -15.6031 136.828 TC 50 985 -15.6270 136.786 2 38 -15.6013 137.034 TC 55 984 4 282
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-03 00:00:00 TS -15.6361 136.787 main 24 22 O_____P__OP_O_ jtwc_sh SH131971 -15.7000 136.700 40 0 -15.5959 136.764 986 -15.6000 136.800 TC 50 986 -15.6207 136.758 2 37 -15.6000 137.000 TC 55 985 4 278
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-03 02:00:00 TS -15.6182 136.651 986 bom main 22 15 P_____O__PP_P_ SH131971 -15.6611 136.581 36 0 -15.6000 136.600 986 -15.5910 136.660 TC -15.6037 136.640 2 34 -15.5921 136.847 TC 53 986 4 277
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-03 03:00:00 TS -15.6107 136.580 main 15 0 P_____P__PP_P_ SH131971 -15.6424 136.523 35 0 -15.5993 136.521 986 -15.5885 136.573 TC -15.5993 136.575 2 32 -15.5925 136.765 TC 52 986 5 274
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-03 06:00:00 TS -15.5968 136.325 main 0 0 O_____P__PP_O_ jtwc_sh SH131971 -15.6000 136.300 30 -1 -15.5961 136.269 989 -15.5876 136.252 TC -15.5970 136.328 2 28 -15.6000 136.500 TC 50 988 5 272
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-03 08:00:00 TS -15.5952 136.115 main 0 0 P_____P__PO_P_ SH131971 -15.5920 136.092 26 -1 -15.5952 136.073 991 -15.5920 135.993 TC -15.6000 136.100 1 25 -15.5998 136.340 TC 48 990 6 270
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-03 09:00:00 TS -15.5962 135.993 main 0 0 P_____P__PP_P_ SH131971 -15.5923 135.968 25 -1 -15.5958 135.961 992 -15.5954 135.851 TC -15.6015 135.961 1 23 -15.5997 136.252 TC 47 991 8 269
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-03 11:00:00 TS -15.6004 135.711 994 bom main 0 0 P_____O__PP_P_ SH131971 -15.5972 135.672 21 -1 -15.6000 135.700 994 -15.6046 135.544 TC -15.6038 135.638 1 20 -15.5998 136.037 TC 45 993 9 269
1971032S15137 1971 15 SP EA AGGIE 1971-02-03 12:00:00 TS -15.6034 135.552 main 0 0 O_____P__PP_O_ jtwc_sh SH131971 -15.6000 135.500 20 -1 -15.6039 135.548 994 -15.6101 135.381 TC -15.6046 135.455 1 18 -15.6000 135.900 TC 45 994 10 269
1971032S15137 1971 15 SI WA AGGIE 1971-02-03 15:00:00 TS -15.6108 134.999 main 0 0 P_____P__PP_P_ SH131971 -15.6031 134.890 15 -1 -15.6223 135.013 995 -15.6296 134.858 TC -15.6051 134.844 1 13 -15.5926 135.352 TC 40 994 11 269
1971032S15137 1971 15 SI WA AGGIE 1971-02-03 18:00:00 TS -15.6253 134.391 main 0 0 O_____P__PP_O_ jtwc_sh SH131971 -15.6000 134.200 10 -1 -15.6475 134.385 996 -15.6523 134.295 TC -15.6029 134.168 1 8 -15.6000 134.700 TC 35 995 11 268
1971032S15137 1971 15 SI WA AGGIE 1971-02-03 20:00:00 TS -15.6472 134.013 main 0 0 ______P__PO_P_ SH131971 -5 -15.6664 133.931 996 -15.6682 133.903 TC -15.6000 133.700 1 5 -15.6236 134.262 TC 35 995 11 266
1971032S15137 1971 15 SI WA AGGIE 1971-02-03 21:00:00 TS -15.6627 133.830 main 0 0 ______P__P__P_ SH131971 -5 -15.6760 133.696 997 -15.6763 133.704 TC 1 -15.6403 134.045 TC 35 996 12 266
1971032S15137 1971 15 SI WA AGGIE 1971-02-03 23:30:00 TS -15.6943 133.303 998 bom main 0 0 ______O__P__P_ SH131971 -5 -15.7000 133.100 998 -15.6961 133.201 TC 1 -15.6896 133.507 TC 35 996 11 266
1971032S15137 1971 15 SI WA AGGIE 1971-02-04 00:00:00 TS -15.7000 133.250 main 0 _________O__O_ -5 -15.7000 133.100 TC 35 998 1 -15.7000 133.400 TC 35 997 6 264

Digital Typhoon Data and Search

About IBTrACS Database

This database is a web-friendly format of International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS), a global best track data archive curated by NOAA dating back to 1842.

Updated: 2022-11-16