Map

Track Data

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-06 17:00:00 NR -14.0000 140.100 30 989 bom main 151 151 ______O_______ -5 -14.0000 140.100 20 30 989 2.50000 45 45 7 31
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-06 18:00:00 TS -13.9041 140.157 main 140 140 ______P_____O_ -5 -13.8582 140.114 20 30 989 -14.0000 140.300 TC 50 989 8 15
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-06 21:00:00 TS -13.5010 140.241 main 147 137 ______P_____P_ -5 -13.4473 140.188 20 30 989 -13.5950 140.357 TC 47 989 8 16
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-06 23:00:00 TS -13.2464 140.347 30 990 bom main 142 131 ______O_____P_ -5 -13.2000 140.300 20 30 990 2.50000 -13.3299 140.438 TC 45 989 45 45 8 24
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-07 00:00:00 TS -13.1437 140.402 main 130 108 O_____P__OO_O_ jtwc_sh SH201977 -13.2000 140.300 35 0 -13.0887 140.384 20 31 989 -13.2000 140.300 TC 35 -13.2000 140.300 2 35 -13.2000 140.500 TC 45 990 8 43
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-07 02:00:00 TS -12.9672 140.609 35 988 bom main 108 98 P_____O__PP_P_ SH201977 -13.0645 140.557 40 0 -12.9000 140.600 30 35 988 2.50000 -13.0645 140.557 TC 40 -13.1150 140.579 2 38 -12.9553 140.678 TC 48 987 49 49 8 54
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-07 03:00:00 TS -12.9075 140.729 main 98 68 P_____P__PP_P_ SH201977 -13.0051 140.688 42 0 -12.8091 140.720 30 36 986 -13.0051 140.688 TC 42 -13.0770 140.719 2 40 -12.8525 140.790 TC 50 987 8 70
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-07 05:00:00 TS -12.8283 141.002 40 984 bom main 68 58 P_____O__PP_P_ SH201977 -12.9195 140.958 47 0 -12.7000 141.000 30 40 984 3.00000 -12.9195 140.958 TC 47 -13.0191 140.999 2 43 -12.7183 141.053 TC 53 984 55 55 8 77
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-07 06:00:00 TS -12.8160 141.150 main 58 24 O_____P__OP_O_ jtwc_sh SH201977 -12.9000 141.100 50 0 -12.6933 141.159 30 38 984 -12.9000 141.100 TC 50 -13.0029 141.139 2 45 -12.7000 141.200 TC 55 984 9 96
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-07 08:00:00 TS -12.8745 141.458 35 986 bom main 15 10 P_____O__PP_P_ SH201977 -12.9200 141.398 51 0 -12.8000 141.500 30 35 986 3 -12.9200 141.398 TC 51 -13.0052 141.423 2 48 -12.7660 141.510 TC 51 985 49 49 9 105
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-07 09:00:00 TS -12.9419 141.617 main 10 0 P_____P__PP_P_ SH201977 -12.9600 141.550 52 0 -12.9064 141.667 30 33 986 -12.9600 141.550 TC 52 -13.0274 141.565 2 50 -12.8450 141.677 TC 50 986 11 120
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-07 11:00:00 TS -13.1389 141.937 30 988 bom main 0 0 P_____O__PP_P_ SH201977 -13.1000 141.853 54 0 -13.2000 142.000 20 30 988 -13.1000 141.853 TC 54 -13.1229 141.854 2 53 -13.0676 142.025 TC 46 987 45 45 11 124
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-07 12:00:00 TS -13.2570 142.096 main 0 0 O_____P__OO_O_ jtwc_sh SH201977 -13.2000 142.000 55 0 -13.3422 142.173 20 30 988 -13.2000 142.000 TC 55 -13.2000 142.000 2 55 -13.2000 142.200 TC 45 988 12 131
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-07 15:00:00 TS -13.6690 142.555 main 0 0 P_____P__PP_P_ SH201977 -13.6049 142.400 55 0 -13.7926 142.689 20 30 988 -13.6049 142.400 TC 55 -13.5491 142.444 2 55 -13.6200 142.722 TC 40 988 12 135
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-07 17:00:00 TS -13.9852 142.847 30 988 bom main 0 0 P_____O__PP_P_ SH201977 -13.9342 142.664 55 0 -14.1000 143.000 20 30 988 -13.9342 142.664 TC 55 -13.8530 142.740 2 55 -13.9395 143.050 TC 36 988 45 45 13 139
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-07 18:00:00 TS -14.1450 142.987 main 0 0 O_____P__OP_O_ jtwc_sh SH201977 -14.1000 142.800 55 0 -14.2525 143.139 20 30 988 -14.1000 142.800 TC 55 -14.0176 142.886 2 55 -14.1000 143.200 TC 35 988 12 139
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-07 21:00:00 TS -14.6100 143.401 main 0 0 P_____P__PP_P_ SH201977 -14.5801 143.265 55 0 -14.7078 143.499 20 30 988 -14.5801 143.265 TC 55 -14.5273 143.310 2 55 -14.5574 143.588 TC 32 988 12 140
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-07 23:00:00 TS -14.9037 143.651 30 988 bom main 0 0 P_____O__PP_P_ SH201977 -14.8729 143.564 55 0 -15.0000 143.700 20 30 988 -14.8729 143.564 TC 55 -14.8514 143.575 2 55 -14.8557 143.803 TC 30 988 45 45 11 141
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-08 00:00:00 TS -15.0422 143.764 main 0 0 O_____P__OO_O_ jtwc_sh SH201977 -15.0000 143.700 55 0 -15.1530 143.784 20 30 988 -15.0000 143.700 TC 55 -15.0000 143.700 2 55 -15.0000 143.900 TC 30 988 9 143
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-08 03:00:00 TS -15.3978 144.036 main 0 0 P_____P__PP_P_ SH201977 -15.2723 144.023 55 0 -15.5810 144.011 20 30 988 -15.2723 144.023 TC 55 -15.2712 143.970 2 55 -15.4449 144.150 TC 30 988 8 142
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-08 05:00:00 TS -15.5946 144.210 30 988 bom main 0 0 P_____O__PP_P_ SH201977 -15.4214 144.208 55 0 -15.8000 144.200 20 30 988 -15.4214 144.208 TC 55 -15.4262 144.131 2 55 -15.6978 144.311 TC 30 988 45 45 8 137
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-08 06:00:00 TS -15.6810 144.308 main 0 0 O_____P__OP_O_ jtwc_sh SH201977 -15.5000 144.300 55 0 -15.8831 144.332 20 30 988 -15.5000 144.300 TC 55 -15.5030 144.214 2 55 -15.8000 144.400 TC 30 988 7 129
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-08 08:00:00 TS -15.8231 144.508 30 988 bom main 0 0 P_____O__PP_P_ SH201977 -15.6592 144.452 55 0 -16.0000 144.600 20 30 988 -15.6592 144.452 TC 55 -15.6668 144.397 2 55 -15.9449 144.607 TC 30 988 45 45 7 125
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-08 09:00:00 TS -15.8878 144.612 main 0 0 P_____P__PP_P_ SH201977 -15.7470 144.533 55 0 -16.0417 144.703 20 30 988 -15.7470 144.533 TC 55 -15.7584 144.502 2 55 -15.9949 144.720 TC 30 988 8 122
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-08 11:00:00 TS -16.0240 144.846 30 988 bom main 0 0 P_____O__PP_P_ SH201977 -15.9628 144.749 55 0 -16.1000 144.900 20 30 988 -15.9628 144.749 TC 55 -15.9727 144.751 2 55 -16.0688 144.967 TC 30 988 45 45 8 121
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-08 12:00:00 TS -16.1036 144.988 main 0 0 O_____P__OO_O_ jtwc_sh SH201977 -16.1000 144.900 55 0 -16.1218 145.030 20 30 987 -16.1000 144.900 TC 55 -16.1000 144.900 2 55 -16.1000 145.100 TC 30 988 11 119
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-08 15:00:00 TS -16.3829 145.526 main 10 10 P_____P__PP_P_ SH201977 -16.6554 145.590 55 0 -16.1927 145.491 20 30 987 -16.6554 145.590 TC 55 -16.6378 145.604 2 53 -16.0568 145.455 TC 40 987 13 121
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-08 17:00:00 TS -16.6514 145.950 30 987 bom main 24 24 P_____O__PP_P_ SH201977 -17.0844 146.132 55 0 -16.3000 145.800 20 30 987 2.50000 -17.0844 146.132 TC 55 -17.0467 146.139 2 52 -16.1546 145.783 TC 46 987 45 45 15 125
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-08 18:00:00 TS -16.8084 146.162 main 38 33 O_____P__OP_O_ jtwc_sh SH201977 -17.3000 146.400 55 0 -16.2913 145.864 20 31 987 -17.3000 146.400 TC 55 -17.2592 146.411 2 52 -16.3000 146.000 TC 50 987 19 132
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-08 20:00:00 TS -17.2892 146.699 35 988 bom main 64 64 P_____O__PP_P_ SH201977 -17.7165 146.929 53 0 -16.6000 146.200 21 35 988 2.50000 -17.7165 146.929 TC 53 -17.6883 146.941 2 51 -16.9531 146.689 TC 50 987 49 49 23 135
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-08 21:00:00 TS -17.6261 147.034 main 95 95 P_____P__PP_P_ SH201977 -17.9227 147.182 52 0 -17.1897 146.733 21 38 987 -17.9227 147.182 TC 52 -17.9005 147.188 2 51 -17.3571 147.070 TC 50 987 27 138
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-08 23:00:00 TS -18.3115 147.650 45 987 bom main 124 109 P_____O__PP_P_ SH201977 -18.3173 147.626 50 0 -18.5000 147.800 30 45 987 3.00000 -18.3173 147.626 TC 50 -18.3085 147.623 2 50 -18.1618 147.755 TC 50 987 64 64 24 141
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-09 00:00:00 TS -18.5585 147.827 main 98 85 O_____P__OO_O_ jtwc_sh SH201977 -18.5000 147.800 50 0 -18.7513 147.861 30 45 987 -18.5000 147.800 TC 50 -18.5000 147.800 2 50 -18.5000 148.000 TC 50 987 13 153
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-09 02:00:00 TS -18.8697 147.946 45 987 bom main 76 76 P_____O__PP_P_ SH201977 -18.8287 148.040 48 0 -18.9000 147.600 30 45 987 3.00000 -18.8287 148.040 TC 48 -18.8244 148.032 2 48 -18.8709 148.108 TC 50 987 64 64 10 162
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-09 03:00:00 TS -19.0093 147.979 main 76 62 P_____P__PP_P_ SH201977 -18.9796 148.113 47 0 -19.0333 147.599 30 45 987 -18.9796 148.113 TC 47 -18.9774 148.113 2 47 -18.9966 148.072 TC 50 987 8 173
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-09 05:00:00 TS -19.2640 148.009 45 987 bom main 57 49 P_____O__PP_P_ SH201977 -19.2634 148.188 45 0 -19.3000 147.700 30 45 987 3.00000 -19.2634 148.188 TC 45 -19.2684 148.214 2 45 -19.1974 147.944 TC 50 987 64 64 8 175
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-09 06:00:00 TS -19.3893 148.022 main 49 38 O_____P__OP_O_ jtwc_sh SH201977 -19.4000 148.200 45 0 -19.4279 147.795 30 45 987 -19.4000 148.200 TC 45 -19.4077 148.237 2 45 -19.3000 147.900 TC 50 987 8 167
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-09 08:00:00 TS -19.6727 148.101 45 988 bom main 30 22 P_____O__PP_P_ SH201977 -19.6745 148.217 43 0 -19.7000 148.000 30 45 988 3.00000 -19.6745 148.217 TC 43 -19.6775 148.238 2 43 -19.5868 148.021 TC 48 987 64 64 9 167
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-09 09:00:00 TS -19.8184 148.125 main 22 0 P_____P__PP_P_ SH201977 -19.8074 148.203 42 0 -19.8583 148.055 30 45 988 -19.8074 148.203 TC 42 -19.8092 148.218 2 42 -19.7351 148.099 TC 47 988 9 176
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-09 11:00:00 TS -20.1140 148.142 45 989 bom main 0 0 P_____O__PP_P_ SH201977 -20.0693 148.141 40 0 -20.2000 148.100 30 45 989 -20.0693 148.141 TC 40 -20.0699 148.148 2 40 -20.0417 148.249 TC 45 988 64 64 9 0
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-09 12:00:00 TS -20.2625 148.137 main 0 0 O_____P__OO_O_ jtwc_sh SH201977 -20.2000 148.100 40 0 -20.3750 148.121 30 44 989 -20.2000 148.100 TC 40 -20.2000 148.100 2 40 -20.2000 148.300 TC 45 989 9 186
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-09 15:00:00 TS -20.7154 148.074 main 0 0 P_____P__PP_P_ SH201977 -20.5999 147.987 37 0 -20.8961 148.107 30 41 989 -20.5999 147.987 TC 37 -20.5944 147.923 2 37 -20.7223 148.340 TC 40 989 9 192
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-09 17:00:00 TS -21.0027 147.965 40 990 bom main 0 0 P_____O__PP_P_ SH201977 -20.8666 147.872 35 0 -21.2000 148.000 30 40 990 -20.8666 147.872 TC 35 -20.8602 147.782 2 35 -21.0534 148.270 TC 36 989 55 55 9 202
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-09 18:00:00 TS -21.1347 147.891 main 0 0 O_____P__OP_O_ jtwc_sh SH201977 -21.0000 147.800 35 0 -21.3145 147.941 30 38 990 -21.0000 147.800 TC 35 -20.9938 147.705 2 35 -21.2000 148.200 TC 35 990 9 216
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-09 21:00:00 TS -21.4995 147.576 main 0 0 P_____P__PP_P_ SH201977 -21.4002 147.525 32 -1 -21.5968 147.607 30 33 992 -21.4002 147.525 TC 32 -21.3963 147.460 2 32 -21.5429 147.858 TC 32 992 10 224
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-09 23:00:00 TS -21.7277 147.287 30 994 bom main 0 0 P_____O__PP_P_ SH201977 -21.6668 147.311 30 -1 -21.8000 147.200 20 30 994 -21.6668 147.311 TC 30 -21.6654 147.287 2 30 -21.7186 147.558 TC 30 993 45 45 11 231
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-10 00:00:00 TS -21.8496 147.108 main 0 0 O_____P__OO_O_ jtwc_sh SH201977 -21.8000 147.200 30 -1 -21.9236 146.928 20 26 994 -21.8000 147.200 TC 30 -21.8000 147.200 1 30 -21.8000 147.400 TC 30 994 21 243
1977066S14140 1977 28 SP EA OTTO(SECONDA 1977-03-10 02:00:00 NR -22.2000 146.300 20 995 bom main 0 ______O_______ SH201977 -5 -22.2000 146.300 20 20 995 TC 1 TC 45 45 25 245

Digital Typhoon Data and Search

About IBTrACS Database

This database is a web-friendly format of International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS), a global best track data archive curated by NOAA dating back to 1842.

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-05-29