Kagoshima Prefecture

88371 : KASEDA 88432 : KIIRE 88506 : UCHINOURA 88466 : MAKURAZAKI 88502 : HOYOSHIDAKE 88486 : IBUSUKI 88536 : TASHIRO 88551 : SATA 88612 : TANEGASHIMA 88621 : NAKATANE 88666 : KAMINAKA 88686 : YAKUSHIMA 88706 : ONOAIDA 88736 : NAKANOSHIMA 88821 : KASARI 88836 : NAZE 88851 : KIKAIJIMA 88901 : KONIYA 88931 : AMAGI 88956 : ISEN NAKANOSHIMA Sunshine Duration of 88736 :
ONOAIDA Sunshine Duration of 88706 :
KASARI
KIKAIJIMA
YAKUSHIMA Sunshine Duration of 88686 :
NAZE Sunshine Duration of 88836 :
KAMINAKA Sunshine Duration of 88666 :
NAKATANE
KONIYA Sunshine Duration of 88901 :
TANEGASHIMA Sunshine Duration of 88612 :
AMAGI
MAKURAZAKI Sunshine Duration of 88466 :
SATA
ISEN Sunshine Duration of 88956 :
TASHIRO Sunshine Duration of 88536 :
IBUSUKI Sunshine Duration of 88486 :
HOYOSHIDAKE
KASEDA Sunshine Duration of 88371 :
UCHINOURA Sunshine Duration of 88506 :
KIIRE Sunshine Duration of 88432 :

Ogasawara Islands

44301 : CHICHIJIMA 44316 : HAHAJIMA HAHAJIMA
CHICHIJIMA Sunshine Duration of 44301 :