Updated: 2016-12-05 10:00 (UTC)

Historical Ranking / 24H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
51261 SENTOREA TOKONAME SHI, AICHI KEN 9.0 Rank 466 of 1,007
51056 OBARA TOYOTA SHI, AICHI KEN 9.0 Rank 1,865 of 3,944
51071 INABU TOYOTA SHI, AICHI KEN 9.0 Rank 2,107 of 4,434
51077 CHAUSUYAMA KITASHITARA GUN TOYONE MURA, AICHI KEN 9.0 Rank 693 of 1,433
51271 ISSHIKI NISHIO SHI, AICHI KEN 6.0 Rank 2,003 of 3,540
51346 IRAKO TAHARA SHI, AICHI KEN 6.5 Rank 2,101 of 3,568
51096 KANIE AMA GUN KANIE CHO, AICHI KEN 5.0 Rank 2,241 of 3,726
51106 NAGOYA NAGOYA SHI CHIKUSA KU, AICHI KEN 5.5 Rank 2,277 of 3,726
51192 AZO TOYOTA SHI, AICHI KEN 5.0 Rank 745 of 1,215
51116 TOYOTA TOYOTA SHI, AICHI KEN 4.0 Rank 2,358 of 3,672
51311 MINAMICHITA CHITA GUN MINAMICHITA CHO, AICHI KEN 4.0 Rank 2,368 of 3,630
51226 OKAZAKI OKAZAKI SHI, AICHI KEN 4.5 Rank 2,361 of 3,612
51331 TOYOHASHI TOYOHASHI SHI, AICHI KEN 4.5 Rank 637 of 973
51241 TSUKUDE SHINSHIRO SHI, AICHI KEN 4.5 Rank 2,851 of 4,302
51356 TAHARA TAHARA SHI, AICHI KEN 4.0 Rank 2,383 of 3,568
51031 AISAI AISAI SHI, AICHI KEN 3.0 Rank 2,484 of 3,648
51247 SHINSHIRO SHINSHIRO SHI, AICHI KEN 3.0 Rank 986 of 1,383
51281 GAMAGOORI GAMAGORI SHI, AICHI KEN 3.0 Rank 2,437 of 3,379
51011 ICHINOMIYA ICHINOMIYA SHI, AICHI KEN 2.5 Rank 2,984 of 4,005
51216 OBU OBU SHI, AICHI KEN 2.5 Rank 285 of 364