Last Updated: 2017-02-28 07:00 (UTC)

Historical Ranking

1H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

2H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

3H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

6H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

12H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

24H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

48H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
36342 KANEYAMA ONUMA GUN KANEYAMA MACHI, FUKUSHIMA KEN 1.5 Rank 945 of 1,125
36251 NISHIAIZU YAMA GUN NISHIAIZU MACHI, FUKUSHIMA KEN 1.0 Rank 4,097 of 4,643
36461 KONAN KORIYAMA SHI, FUKUSHIMA KEN 0.5 Rank 3,360 of 3,451
36196 WASHIKURA FUKUSHIMA SHI, FUKUSHIMA KEN 0.5 Rank 3,458 of 3,533
36536 NANGO MINAMIAIZU GUN MINAMIAIZU MACHI, FUKUSHIMA KEN 0.5 Rank 4,453 of 4,532

72H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
36176 KITAKATA KITAKATA SHI, FUKUSHIMA KEN 5.5 Rank 2,350 of 3,538
36251 NISHIAIZU YAMA GUN NISHIAIZU MACHI, FUKUSHIMA KEN 6.0 Rank 2,544 of 3,735
36342 KANEYAMA ONUMA GUN KANEYAMA MACHI, FUKUSHIMA KEN 6.0 Rank 614 of 890
36426 TADAMI MINAMIAIZU GUN TADAMI MACHI, FUKUSHIMA KEN 5.0 Rank 3,062 of 3,916
36106 HIBARA YAMA GUN KITASHIOBARA MURA, FUKUSHIMA KEN 3.5 Rank 2,786 of 3,527

Maximum Wind

Number Name Location Obs. Historic Ranking
36766 FURUDONO ISHIKAWA GUN FURUDONO MACHI, FUKUSHIMA KEN 2.5 Rank 2,921 of 82,683
36426 TADAMI MINAMIAIZU GUN TADAMI MACHI, FUKUSHIMA KEN 2.4 Rank 30,794 of 258,102
36066 YANAGAWA DATE SHI, FUKUSHIMA KEN 3.0 Rank 47,679 of 324,770
36641 TAJIMA MINAMIAIZU GUN MINAMIAIZU MACHI, FUKUSHIMA KEN 2.1 Rank 40,482 of 264,568
36126 FUKUSHIMA FUKUSHIMA SHI, FUKUSHIMA KEN 4.2 Rank 59,549 of 376,829

Synchronic Ranking

1H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

2H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

3H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

6H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

12H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

24H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

48H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
36342 KANEYAMA ONUMA GUN KANEYAMA MACHI, FUKUSHIMA KEN 1.5 Rank 135 of 333
36251 NISHIAIZU YAMA GUN NISHIAIZU MACHI, FUKUSHIMA KEN 1.0 Rank 171 of 333
36106 HIBARA YAMA GUN KITASHIOBARA MURA, FUKUSHIMA KEN 0.5 Rank 231 of 333
36196 WASHIKURA FUKUSHIMA SHI, FUKUSHIMA KEN 0.5 Rank 231 of 333
36426 TADAMI MINAMIAIZU GUN TADAMI MACHI, FUKUSHIMA KEN 0.5 Rank 231 of 333

72H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
36251 NISHIAIZU YAMA GUN NISHIAIZU MACHI, FUKUSHIMA KEN 6.0 Rank 203 of 527
36342 KANEYAMA ONUMA GUN KANEYAMA MACHI, FUKUSHIMA KEN 6.0 Rank 203 of 527
36176 KITAKATA KITAKATA SHI, FUKUSHIMA KEN 5.5 Rank 218 of 527
36426 TADAMI MINAMIAIZU GUN TADAMI MACHI, FUKUSHIMA KEN 5.0 Rank 242 of 527
36106 HIBARA YAMA GUN KITASHIOBARA MURA, FUKUSHIMA KEN 3.5 Rank 295 of 527

Maximum Wind

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
36126 FUKUSHIMA FUKUSHIMA SHI, FUKUSHIMA KEN 4.2 Rank 105 of 927
36066 YANAGAWA DATE SHI, FUKUSHIMA KEN 3.0 Rank 308 of 927
36411 NAMIE FUTABA GUN NAMIE MACHI, FUKUSHIMA KEN 2.9 Rank 334 of 927
36581 TAMAKAWA ISHIKAWA GUN TAMAKAWA MURA, FUKUSHIMA KEN 2.9 Rank 334 of 927
36291 NIHOMMATSU NIHOMMATSU SHI, FUKUSHIMA KEN 2.8 Rank 363 of 927

List of AMeDAS Stations