Updated: 2017-01-23 00:00 (UTC)

Historical Ranking / 72H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
51241 TSUKUDE SHINSHIRO SHI, AICHI KEN 6.0 Rank 1,980 of 2,791
51192 AZO TOYOTA SHI, AICHI KEN 5.5 Rank 567 of 771
51077 CHAUSUYAMA KITASHITARA GUN TOYONE MURA, AICHI KEN 3.0 Rank 690 of 853
51011 ICHINOMIYA ICHINOMIYA SHI, AICHI KEN 1.5 Rank 2,369 of 2,686
51056 OBARA TOYOTA SHI, AICHI KEN 1.5 Rank 2,308 of 2,606
51071 INABU TOYOTA SHI, AICHI KEN 1.5 Rank 2,557 of 2,851
51116 TOYOTA TOYOTA SHI, AICHI KEN 1.5 Rank 2,227 of 2,471
51216 OBU OBU SHI, AICHI KEN 1.5 Rank 231 of 255
51106 NAGOYA NAGOYA SHI CHIKUSA KU, AICHI KEN 1.0 Rank 2,302 of 2,534
51281 GAMAGOORI GAMAGORI SHI, AICHI KEN 1.5 Rank 2,101 of 2,312
51247 SHINSHIRO SHINSHIRO SHI, AICHI KEN 0.5 Rank 869 of 904
51261 SENTOREA TOKONAME SHI, AICHI KEN 0.5 Rank 669 of 695
51031 AISAI AISAI SHI, AICHI KEN 0.5 Rank 2,402 of 2,444
51226 OKAZAKI OKAZAKI SHI, AICHI KEN 0.5 Rank 2,443 of 2,472
51356 TAHARA TAHARA SHI, AICHI KEN 0.5 Rank 2,429 of 2,454