Updated: 2017-01-21 00:00 (UTC)

Synchronic Ranking / 3H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
31602 HACHINOHE HACHINOHE SHI, AOMORI KEN 3.0 Rank 56 of 229
31321 YAMATOYAMA HIGASHITSUGARU GUN HIRANAI MACHI, AOMORI KEN 1.0 Rank 109 of 229
31482 SUKAYU AOMORI SHI, AOMORI KEN 0.5 Rank 141 of 229
31721 SANNOHE SANNOHE GUN SANNOHE MACHI, AOMORI KEN 0.5 Rank 141 of 229