Updated: 2016-12-02 05:00 (UTC)

Synchronic Ranking / 12H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
31111 MUTSU MUTSU SHI, AOMORI KEN 9.5 Rank 7 of 365
31036 YUNOKAWA MUTSU SHI, AOMORI KEN 8.5 Rank 9 of 365
31121 ODANOSAWA SHIMOKITA GUN HIGASHIDORI MURA, AOMORI KEN 3.5 Rank 81 of 365
31156 WAKINOSAWA MUTSU SHI, AOMORI KEN 3.5 Rank 81 of 365
31136 IMABETSU HIGASHITSUGARU GUN IMABETSU MACHI, AOMORI KEN 2.0 Rank 145 of 365
31201 KANITA HIGASHITSUGARU GUN SOTOGAHAMA MACHI, AOMORI KEN 2.0 Rank 145 of 365
31321 YAMATOYAMA HIGASHITSUGARU GUN HIRANAI MACHI, AOMORI KEN 2.0 Rank 145 of 365
31001 OMA SHIMOKITA GUN OMA MACHI, AOMORI KEN 1.5 Rank 173 of 365
31482 SUKAYU AOMORI SHI, AOMORI KEN 1.5 Rank 173 of 365
31186 SHIURA GOSHOGAWARA SHI, AOMORI KEN 1.0 Rank 205 of 365
31312 AOMORI AOMORI SHI, AOMORI KEN 1.0 Rank 205 of 365
31336 ROKKASHO KAMIKITA GUN ROKKASHO MURA, AOMORI KEN 1.0 Rank 205 of 365
31296 GOSHOGAWARA GOSHOGAWARA SHI, AOMORI KEN 0.5 Rank 250 of 365
31451 DAKE HIROSAKI SHI, AOMORI KEN 0.5 Rank 250 of 365
31461 HIROSAKI HIROSAKI SHI, AOMORI KEN 0.5 Rank 250 of 365