Updated: 2016-12-02 05:00 (UTC)

Historical Ranking / 12H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
31111 MUTSU MUTSU SHI, AOMORI KEN 9.5 Rank 1,480 of 7,743
31036 YUNOKAWA MUTSU SHI, AOMORI KEN 8.5 Rank 617 of 2,721
31156 WAKINOSAWA MUTSU SHI, AOMORI KEN 3.5 Rank 3,473 of 8,195
31121 ODANOSAWA SHIMOKITA GUN HIGASHIDORI MURA, AOMORI KEN 3.5 Rank 3,088 of 7,140
31201 KANITA HIGASHITSUGARU GUN SOTOGAHAMA MACHI, AOMORI KEN 2.0 Rank 4,822 of 8,795
31136 IMABETSU HIGASHITSUGARU GUN IMABETSU MACHI, AOMORI KEN 2.0 Rank 5,303 of 9,245
31321 YAMATOYAMA HIGASHITSUGARU GUN HIRANAI MACHI, AOMORI KEN 2.0 Rank 5,532 of 9,146
31336 ROKKASHO KAMIKITA GUN ROKKASHO MURA, AOMORI KEN 1.0 Rank 4,695 of 6,843
31001 OMA SHIMOKITA GUN OMA MACHI, AOMORI KEN 1.5 Rank 4,291 of 6,154
31186 SHIURA GOSHOGAWARA SHI, AOMORI KEN 1.0 Rank 5,929 of 8,354
31482 SUKAYU AOMORI SHI, AOMORI KEN 1.5 Rank 6,293 of 8,745
31312 AOMORI AOMORI SHI, AOMORI KEN 1.0 Rank 4,438 of 6,006
31296 GOSHOGAWARA GOSHOGAWARA SHI, AOMORI KEN 0.5 Rank 8,499 of 8,871
31461 HIROSAKI HIROSAKI SHI, AOMORI KEN 0.5 Rank 7,935 of 8,281
31451 DAKE HIROSAKI SHI, AOMORI KEN 0.5 Rank 9,123 of 9,484