Updated: 2016-12-09 22:00 (UTC)

Historical Ranking / 24H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
31296 GOSHOGAWARA GOSHOGAWARA SHI, AOMORI KEN 11.5 Rank 1,269 of 6,157
31336 ROKKASHO KAMIKITA GUN ROKKASHO MURA, AOMORI KEN 11.0 Rank 1,041 of 4,875
31321 YAMATOYAMA HIGASHITSUGARU GUN HIRANAI MACHI, AOMORI KEN 13.5 Rank 1,368 of 6,228
31482 SUKAYU AOMORI SHI, AOMORI KEN 14.0 Rank 1,365 of 5,900
31451 DAKE HIROSAKI SHI, AOMORI KEN 12.5 Rank 1,494 of 6,349
31466 KUROISHI KUROISHI SHI, AOMORI KEN 9.5 Rank 1,294 of 5,314
31386 AOMORIOTANI AOMORI SHI, AOMORI KEN 9.0 Rank 445 of 1,779
31461 HIROSAKI HIROSAKI SHI, AOMORI KEN 10.0 Rank 1,466 of 5,824
31551 OWANI MINAMITSUGARU GUN OWANI MACHI, AOMORI KEN 10.0 Rank 226 of 894
31366 AJIGASAWA NISHITSUGARU GUN AJIGASAWA MACHI, AOMORI KEN 10.0 Rank 1,570 of 6,090
31646 IKARIGASEKI HIRAKAWA SHI, AOMORI KEN 12.5 Rank 1,620 of 6,100
31436 FUKAURA NISHITSUGARU GUN FUKAURA MACHI, AOMORI KEN 9.5 Rank 1,834 of 6,035
31036 YUNOKAWA MUTSU SHI, AOMORI KEN 8.5 Rank 605 of 1,803
31562 NURUKAWA HIRAKAWA SHI, AOMORI KEN 9.0 Rank 1,824 of 5,416
31156 WAKINOSAWA MUTSU SHI, AOMORI KEN 6.0 Rank 2,143 of 5,796
31136 IMABETSU HIGASHITSUGARU GUN IMABETSU MACHI, AOMORI KEN 7.0 Rank 2,415 of 6,345
31312 AOMORI AOMORI SHI, AOMORI KEN 6.5 Rank 1,678 of 4,092
31411 SHICHINOHE KAMIKITA GUN SHICHINOHE MACHI, AOMORI KEN 4.0 Rank 2,464 of 5,256
31662 YASUMIYA TOWADA SHI, AOMORI KEN 4.0 Rank 2,468 of 4,794
31201 KANITA HIGASHITSUGARU GUN SOTOGAHAMA MACHI, AOMORI KEN 3.0 Rank 3,483 of 6,142
31332 NOHEJI KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI, AOMORI KEN 2.0 Rank 702 of 1,214
31506 MISAWA MISAWA SHI, AOMORI KEN 2.5 Rank 2,619 of 4,389
31186 SHIURA GOSHOGAWARA SHI, AOMORI KEN 2.5 Rank 3,849 of 5,904
31586 TOWADA TOWADA SHI, AOMORI KEN 1.0 Rank 2,947 of 3,959
31121 ODANOSAWA SHIMOKITA GUN HIGASHIDORI MURA, AOMORI KEN 0.5 Rank 4,907 of 5,131
31111 MUTSU MUTSU SHI, AOMORI KEN 0.5 Rank 5,322 of 5,511
31671 HERAI SANNOHE GUN SHINGO MURA, AOMORI KEN 0.5 Rank 4,329 of 4,480