Updated: 2017-02-25 20:00 (UTC)

Synchronic Ranking / 72H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
45147 CHOSHI CHOSHI SHI, CHIBA KEN 17.5 Rank 306 of 1,118
45371 KATSUURA KATSURA SHI, CHIBA KEN 9.5 Rank 533 of 1,118
45331 OOTAKI ISUMI GUN OTAKI MACHI, CHIBA KEN 8.0 Rank 578 of 1,118
45361 KAMOGAWA KAMOGAWA SHI, CHIBA KEN 8.0 Rank 578 of 1,118
45401 TATEYAMA TATEYAMA SHI, CHIBA KEN 7.0 Rank 612 of 1,118
45081 KATORI KATORI SHI, CHIBA KEN 5.5 Rank 676 of 1,118
45181 YOKOSHIBAHIKARI SAMBU GUN YOKOSHIBAHIKARI MACHI, CHIBA KEN 5.5 Rank 676 of 1,118
45282 KISARAZU KISARAZU SHI, CHIBA KEN 4.5 Rank 733 of 1,118
45291 USHIKU ICHIHARA SHI, CHIBA KEN 3.5 Rank 796 of 1,118
45326 SAKAHATA KIMITSU SHI, CHIBA KEN 3.5 Rank 796 of 1,118
45346 KYONAN AWA GUN KYONAN MACHI, CHIBA KEN 3.5 Rank 796 of 1,118
45086 TONOSHO KATORI GUN TONOSHO MACHI, CHIBA KEN 3.0 Rank 822 of 1,118
45121 NARITA NARITA SHI, CHIBA KEN 3.0 Rank 822 of 1,118
45261 MOBARA MOBARA SHI, CHIBA KEN 3.0 Rank 822 of 1,118
45061 ABIKO ABIKO SHI, CHIBA KEN 2.0 Rank 888 of 1,118
45116 SAKURA SAKURA SHI, CHIBA KEN 2.0 Rank 888 of 1,118
45106 FUNABASHI FUNABASHI SHI, CHIBA KEN 1.0 Rank 966 of 1,118
45212 CHIBA CHIBA SHI CHUO KU, CHIBA KEN 1.0 Rank 966 of 1,118