Updated: 2017-02-17 21:00 (UTC)

Historical Ranking / 24H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
57176 KUZURYU ONO SHI, FUKUI KEN 28.5 Rank 1,064 of 5,706
57082 KATSUYAMA KATSUYAMA SHI, FUKUI KEN 22.5 Rank 762 of 3,634
57121 ONO ONO SHI, FUKUI KEN 22.0 Rank 1,458 of 6,427
57106 TAKEFU ECHIZEN SHI, FUKUI KEN 20.0 Rank 449 of 1,904
57066 FUKUI FUKUI SHI, FUKUI KEN 19.5 Rank 1,664 of 6,538
57051 KOSHINO FUKUI SHI, FUKUI KEN 15.5 Rank 1,718 of 6,070
57206 IMAJO NANJO GUN MINAMIECHIZEN CHO, FUKUI KEN 19.5 Rank 1,831 of 6,396
57071 MIYAMA FUKUI SHI, FUKUI KEN 18.0 Rank 1,935 of 6,614
57001 MIKUNI SAKAI SHI, FUKUI KEN 12.5 Rank 2,154 of 6,440
57026 HARUE SAKAI SHI, FUKUI KEN 11.5 Rank 692 of 1,900
57248 TSURUGA TSURUGA SHI, FUKUI KEN 9.5 Rank 1,970 of 4,384
57286 MIHAMA MIKATA GUN MIHAMA CHO, FUKUI KEN 7.5 Rank 3,100 of 6,118
57311 OI OI GUN OI CHO, FUKUI KEN 2.5 Rank 2,336 of 3,223
57317 OBAMA OBAMA SHI, FUKUI KEN 1.0 Rank 3,123 of 3,721