Updated: 2016-10-28 10:00 (UTC)

Synchronic Ranking / 12H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
88131 NAKAKOSHIKI SATSUMASENDAI SHI, KAGOSHIMA KEN 63.5 Rank 5 of 832
88211 YAEYAMA SATSUMASENDAI SHI, KAGOSHIMA KEN 59.5 Rank 8 of 832
88151 SENDAI SATSUMASENDAI SHI, KAGOSHIMA KEN 52.5 Rank 11 of 832
88166 MIZOBE KIRISHIMA SHI, KAGOSHIMA KEN 49.0 Rank 16 of 832
88331 KIHOKU KANOYA SHI, KAGOSHIMA KEN 47.5 Rank 17 of 832
88101 SHIBISAN SATSUMA GUN SATSUMA CHO, KAGOSHIMA KEN 37.0 Rank 48 of 832
88107 SATSUMAKASHIWABARU SATSUMA GUN SATSUMA CHO, KAGOSHIMA KEN 35.0 Rank 55 of 832
88286 MAKINOHARA KIRISHIMA SHI, KAGOSHIMA KEN 34.5 Rank 58 of 832
88061 AKUNE AKUNE SHI, KAGOSHIMA KEN 33.0 Rank 68 of 832
88261 HIGASHIICHIKI HIOKI SHI, KAGOSHIMA KEN 31.5 Rank 77 of 832
88341 OSUMI SO SHI, KAGOSHIMA KEN 24.5 Rank 136 of 832
88066 IZUMI IZUMI SHI, KAGOSHIMA KEN 23.0 Rank 155 of 832
88081 OKUCHI ISA SHI, KAGOSHIMA KEN 23.0 Rank 155 of 832
88406 SHIBUSHI SHIBUSHI SHI, KAGOSHIMA KEN 13.0 Rank 327 of 832
88392 YOSHIGABEPPU KANOYA SHI, KAGOSHIMA KEN 9.0 Rank 463 of 832
88317 KAGOSHIMA KAGOSHIMA SHI, KAGOSHIMA KEN 7.0 Rank 541 of 832
88706 ONOAIDA KUMAGE GUN YAKUSHIMA CHO, KAGOSHIMA KEN 4.0 Rank 644 of 832
88536 TASHIRO KIMOTSUKI GUN KINKO CHO, KAGOSHIMA KEN 3.0 Rank 684 of 832
88506 UCHINOURA KIMOTSUKI GUN KIMOTSUKI CHO, KAGOSHIMA KEN 2.5 Rank 709 of 832
88432 KIIRE KAGOSHIMA SHI, KAGOSHIMA KEN 1.5 Rank 753 of 832
88442 KANOYA KANOYA SHI, KAGOSHIMA KEN 1.5 Rank 753 of 832
88486 IBUSUKI IBUSUKI SHI, KAGOSHIMA KEN 1.0 Rank 778 of 832
88447 KIMOTSUKIMAEDA KIMOTSUKI GUN KIMOTSUKI CHO, KAGOSHIMA KEN 0.5 Rank 795 of 832