Updated: 2017-02-26 12:00 (UTC)

Synchronic Ranking / Maximum Wind

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
74372 MUROTOMISAKI MUROTO SHI, KOCHI KEN 6.2 Rank 45 of 889
74188 NANKOKU-NISSHO NANKOKU SHI, KOCHI KEN 3.8 Rank 142 of 889
74516 SHIMIZU TOSASHIMIZU SHI, KOCHI KEN 2.9 Rank 244 of 889
74311 SUSAKI SUSAKI SHI, KOCHI KEN 2.7 Rank 274 of 889
74271 AKI AKI SHI, KOCHI KEN 2.5 Rank 301 of 889
74436 SAGA HATA GUN KUROSHIO CHO, KOCHI KEN 2.0 Rank 394 of 889
74447 SUKUMO SUKUMO SHI, KOCHI KEN 1.8 Rank 437 of 889
74187 GOMEN NANKOKU SHI, KOCHI KEN 1.3 Rank 576 of 889
74456 NAKAMURA SHIMANTO SHI, KOCHI KEN 0.7 Rank 726 of 889
74136 ODOCHI KAMI SHI, KOCHI KEN 0.6 Rank 752 of 889
74181 KOCHI KOCHI SHI, KOCHI KEN 0.5 Rank 769 of 889
74056 HONGAWA AGAWA GUN INO CHO, KOCHI KEN 0.4 Rank 802 of 889
74381 EKAWASAKI SHIMANTO SHI, KOCHI KEN 0.2 Rank 853 of 889
74071 MOTOYAMA NAGAOKA GUN MOTOYAMA CHO, KOCHI KEN 0.1 Rank 874 of 889
74296 YUSUHARA TAKAOKA GUN YUSUHARA CHO, KOCHI KEN 0.1 Rank 874 of 889
74361 KUBOKAWA TAKAOKA GUN SHIMANTO CHO, KOCHI KEN 0.1 Rank 874 of 889