Updated: 2016-10-27 16:00 (UTC)

Synchronic Ranking / 12H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
84266 SASEBO SASEBO SHI, NAGASAKI KEN 4.0 Rank 6 of 69
84536 FUKUE GOTO SHI, NAGASAKI KEN 4.0 Rank 6 of 69
84183 MATSUURA MATSURA SHI, NAGASAKI KEN 2.5 Rank 11 of 69
84537 KAMIOZU GOTO SHI, NAGASAKI KEN 2.0 Rank 12 of 69
84341 ARIKAWA MINAMIMATSURA GUN SHINKAMIGOTO CHO, NAGASAKI KEN 1.5 Rank 14 of 69
84361 NAGAURADAKE NAGASAKI SHI, NAGASAKI KEN 1.5 Rank 14 of 69
84076 MITSUSHIMA TSUSHIMA SHI, NAGASAKI KEN 1.0 Rank 24 of 69
84286 KASHIRAGASHIMA MINAMIMATSURA GUN SHINKAMIGOTO CHO, NAGASAKI KEN 1.0 Rank 24 of 69
84371 OMURA OMURA SHI, NAGASAKI KEN 1.0 Rank 24 of 69
84441 ISAHAYA ISAHAYA SHI, NAGASAKI KEN 1.0 Rank 24 of 69
84519 UNZENDAKE UNZEN SHI, NAGASAKI KEN 0.5 Rank 36 of 69
84523 SHIMABARA SHIMABARA SHI, NAGASAKI KEN 0.5 Rank 36 of 69