Updated: 2016-12-06 03:00 (UTC)

Synchronic Ranking / 24H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
64101 OUDA UDA SHI, NARA KEN 1.5 Rank 574 of 723
64136 YOSHINO YOSHINO GUN YOSHINO CHO, NARA KEN 1.5 Rank 574 of 723
64161 TENKAWA YOSHINO GUN TENKAWA MURA, NARA KEN 1.5 Rank 574 of 723
64076 SONI UDA GUN SONI MURA, NARA KEN 1.0 Rank 608 of 723
64127 GOJO GOJO SHI, NARA KEN 0.5 Rank 651 of 723