Updated: 2016-10-24 03:00 (UTC)

Synchronic Ranking / 24H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
83341 INUKAI BUNGOONO SHI, OITA KEN 1.5 Rank 167 of 355
83371 TAKETA TAKETA SHI, OITA KEN 1.0 Rank 202 of 355
83201 YUFUIN YUFU SHI, OITA KEN 0.5 Rank 251 of 355
83216 OITA OITA SHI, OITA KEN 0.5 Rank 251 of 355
83226 SAGANOSEKI OITA SHI, OITA KEN 0.5 Rank 251 of 355
83242 TSUBAKIGAHANA HITA SHI, OITA KEN 0.5 Rank 251 of 355
83286 USUKI USUKI SHI, OITA KEN 0.5 Rank 251 of 355
83401 SAIKI SAIKI SHI, OITA KEN 0.5 Rank 251 of 355
83431 UME SAIKI SHI, OITA KEN 0.5 Rank 251 of 355