Updated: 2017-01-21 12:00 (UTC)

Synchronic Ranking / 48H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
41011 NASU-KOGEN NASU GUN NASU MACHI, TOCHIGI KEN 16.5 Rank 138 of 949
41091 KUROISO NASUSHIOBARA SHI, TOCHIGI KEN 12.0 Rank 222 of 949
41141 OTAWARA OTAWARA SHI, TOCHIGI KEN 6.5 Rank 365 of 949
41181 SHIOYA SHIOYA GUN SHIOYA MACHI, TOCHIGI KEN 6.5 Rank 365 of 949
41171 IMAICHI NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 5.5 Rank 399 of 949
41247 NASU-KARASUYAMA NASUKARASUYAMA SHI, TOCHIGI KEN 4.5 Rank 444 of 949
41076 IKARI NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 4.0 Rank 474 of 949
41166 OKUNIKKO NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 3.5 Rank 503 of 949
41241 TAKANEZAWA SHIOYA GUN TAKANEZAWA MACHI, TOCHIGI KEN 3.5 Rank 503 of 949
41116 DOROBU NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 3.0 Rank 540 of 949
41271 KANUMA KANUMA SHI, TOCHIGI KEN 2.5 Rank 581 of 949
41277 UTSUNOMIYA UTSUNOMIYA SHI, TOCHIGI KEN 2.5 Rank 581 of 949
41211 ASHIO NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 2.0 Rank 636 of 949
41311 KUZUU SANO SHI, TOCHIGI KEN 1.0 Rank 753 of 949
41331 MOOKA MOKA SHI, TOCHIGI KEN 1.0 Rank 753 of 949
41371 TOCHIGI TOCHIGI SHI, TOCHIGI KEN 1.0 Rank 753 of 949
41376 OYAMA OYAMA SHI, TOCHIGI KEN 1.0 Rank 753 of 949