Updated: 2017-01-23 04:00 (UTC)

Synchronic Ranking / 72H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
41011 NASU-KOGEN NASU GUN NASU MACHI, TOCHIGI KEN 17.0 Rank 283 of 1,132
41091 KUROISO NASUSHIOBARA SHI, TOCHIGI KEN 12.0 Rank 385 of 1,132
41141 OTAWARA OTAWARA SHI, TOCHIGI KEN 6.5 Rank 560 of 1,132
41181 SHIOYA SHIOYA GUN SHIOYA MACHI, TOCHIGI KEN 6.5 Rank 560 of 1,132
41171 IMAICHI NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 5.5 Rank 605 of 1,132
41247 NASU-KARASUYAMA NASUKARASUYAMA SHI, TOCHIGI KEN 4.5 Rank 649 of 1,132
41076 IKARI NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 4.0 Rank 688 of 1,132
41116 DOROBU NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 4.0 Rank 688 of 1,132
41166 OKUNIKKO NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 3.5 Rank 728 of 1,132
41241 TAKANEZAWA SHIOYA GUN TAKANEZAWA MACHI, TOCHIGI KEN 3.5 Rank 728 of 1,132
41271 KANUMA KANUMA SHI, TOCHIGI KEN 2.5 Rank 804 of 1,132
41277 UTSUNOMIYA UTSUNOMIYA SHI, TOCHIGI KEN 2.5 Rank 804 of 1,132
41211 ASHIO NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 2.0 Rank 855 of 1,132
41311 KUZUU SANO SHI, TOCHIGI KEN 1.0 Rank 954 of 1,132
41331 MOOKA MOKA SHI, TOCHIGI KEN 1.0 Rank 954 of 1,132
41371 TOCHIGI TOCHIGI SHI, TOCHIGI KEN 1.0 Rank 954 of 1,132
41376 OYAMA OYAMA SHI, TOCHIGI KEN 1.0 Rank 954 of 1,132