Updated: 2016-12-09 03:00 (UTC)

Synchronic Ranking / 6H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
69006 SAKAI SAKAIMINATO SHI, TOTTORI KEN 5.0 Rank 103 of 448
69021 SHIOTSU SAIHAKU GUN DAISEN CHO, TOTTORI KEN 5.0 Rank 103 of 448
69076 YONAGO YONAGO SHI, TOTTORI KEN 2.5 Rank 183 of 448
69111 SHIKANO TOTTORI SHI, TOTTORI KEN 1.5 Rank 251 of 448
69041 AOYA TOTTORI SHI, TOTTORI KEN 1.0 Rank 292 of 448
69101 KURAYOSHI KURAYOSHI SHI, TOTTORI KEN 1.0 Rank 292 of 448
69161 SEKIGANE KURAYOSHI SHI, TOTTORI KEN 1.0 Rank 292 of 448
69152 DAISEN SAIHAKU GUN DAISEN CHO, TOTTORI KEN 0.5 Rank 371 of 448
69222 EBI HINO GUN KOFU CHO, TOTTORI KEN 0.5 Rank 371 of 448
69271 CYAYA HINO GUN NICHINAN CHO, TOTTORI KEN 0.5 Rank 371 of 448